EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0037

Uredba Komisije (EZ) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla Tekst značajan za EGP

OJ L 15, 20.1.2010, p. 1–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 275 - 346

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj

03/Sv. 032

HR

Službeni list Europske unije

275


32010R0037


L 015/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.12.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 37/2010

od 22. prosinca 2009.

o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 27. stavak 1.,

budući da:

(1)

Radi zaštite javnoga zdravlja, farmakološki djelatne tvari bile su na temelju znanstvene ocjene njihove sigurnosti svrstane u četiri priloga Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2377/90 od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju postupka Zajednice za određivanje najviših dopuštenih količina rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla (2). U Prilogu I. navedene su tvari za koje su određene najveće dopuštene količine rezidua, u Prilogu II. navedene su tvari za koje nije bilo potrebno odrediti najveće dopuštene količine rezidua, u Prilogu III. navedene su tvari za koje su određene privremene najveće dopuštene količine rezidua, a u Prilogu IV. navedene su tvari za koje nije bilo moguće odrediti najveće dopuštene količine rezidua s obzirom na to da rezidui tih tvari u bilo kojoj količini predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje.

(2)

Radi pojednostavljenja je potrebno uvrstiti te farmakološki djelatne tvari i njihovu klasifikaciju s obzirom na najveće dopuštene količine rezidua u Uredbu Komisije. Kako se ta klasifikacija temelji na sustavu klasifikacije predviđenom Uredbom (EZ) br. 470/2009, tom je klasifikacijom potrebno uzeti u obzir mogućnost davanja odnosnih farmakološki djelatnih tvari životinjama za proizvodnju hrane.

(3)

Postojeće je podatke o terapeutskoj klasifikaciji farmakološki djelatnih tvari iz Priloga Uredbi (EEZ) br. 2377/90 potrebno uvrstiti u stupac o terapeutskoj klasifikaciji tvari.

(4)

Radi lakše je uporabe sve farmakološki djelatne tvari potrebno navesti u jednom prilogu, i to abecednim redom. Radi jasnoće je potrebno izraditi dvije različite tablice: jednu za dopuštene tvari, koje su navedene u prilozima I., II. i III. Uredbi (EEZ) br. 2377/90, a jednu za zabranjene tvari, koje su navedene u Prilogu IV. toj Uredbi.

(5)

U ovu se Uredbu ne smiju uvrstiti privremeno najveće dopuštene količine rezidua za farmakološki djelatne tvari koje su navedene u Prilogu III. Uredbi (EEZ) br. 2377/90, a za koje je isteklo razdoblje uporabe.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za veterinarsko-medicinske proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Farmakološki djelatne tvari i njihova klasifikacija s obzirom na najveće dopuštene količine rezidua utvrđene su u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. prosinca 2009.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 152, 16.6.2009., str. 11.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 1.


PRILOG

Farmakološki djelatne tvari i njihova klasifikacija s obzirom na najveće dopuštene količine rezidua (NDK)

Tablica 1.

Dopuštene tvari

Farmakološki djelatna tvar

Marker rezidua

Vrsta životinje

NDK

Ciljno tkivo

Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)

Terapeutska klasifikacija

Abamektin

Avermektin B1a

Goveda

10 μg/kg

20 μg/kg

Masno tkivo

Jetra

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita

Ovce

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Ekstrakt pelina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Acetilcistein

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Acetilmetionin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Acetilsalicilna kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi

NEMA UNOSA

Acetilsalicilna kiselina DL lizin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi

NEMA UNOSA

Adenozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Proljetni gorocvijet (Adonis vernalis)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova.

NEMA UNOSA

Divlji kesten (Aesculus hippocastanum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 dijelova.

NEMA UNOSA

Konoplja (Agnus castus)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Pajasen (Ailanthus altissima)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Alanin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Albendazol

Zbroj albendazol-sulfoksida,

albendazol-sulfona i albendazol-

2-aminosulfona izražen

kao albendazol

Sve vrste preživača

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Albendazol oksid

Zbroj albendazol-oksida, albendazol-

sulfona i albendazol-

2-aminosulfona izražen kao

albendazol

Goveda i ovce

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Alfakalcidol

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za krave u teljenju

NEMA UNOSA

Alfaprostol

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, svinje, kunići i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Alantoin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Obični luk (crveni) (Allium cepa)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Aloj gel i ekstrakt cijelog lista aloje (Aloe vera)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Aloji, barbadoški i kapski, njihov standardizirani suhi ekstrakt i njegovi pripravci

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Alfacipermetrin

Cipermetrin (zbroj izomera)

Goveda i ovce

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Za NDK za mlijeko potrebno je ispuniti dodatne odredbe iz Direktive Komisije 98/82/EZ.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Altrenogest

Altrenogest

Svinje

1 μg/kg

0,4 μg/kg

Koža i masno tkivo

Jetra

Samo za zootehničku primjenu i u skladu s odredbama Direktive 96/22/EZ

Tvari koje djeluju na sustav za reprodukciju

Kopitari

1 μg/kg

0,9 μg/kg

Masno tkivo

Jetra

Aluminijev distearat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Aluminijev hidroksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Aluminijev hidroksid acetat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Aluminijev monostearat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Aluminijev fosfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Aluminijev salicilat, bazični

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu. Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

NEMA UNOSA

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu

Aluminijev tristearat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

2-aminoetanol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

2-aminoetanol glukuronat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

2-aminoetil dihidrogenfosfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Amitraz

Zbroj amitraza i svih

metabolita koji sadrže

2,4-DMA molekulu,

izražen kao amitraz

Goveda

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Ovce

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Koze

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Svinje

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Pčele

200 μg/kg

Med

Amonijev klorid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Amonijev laurilsulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Amonijev sulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Amoksicilin

Amoksicilin

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Ampicilin

Ampicilin

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Amprolsoli

NIJE PRIMJENJIVO

Perad

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Eterično ulje korijena anđelike (Angelicae radix aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Aniševo eterično ulje (Anisi aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Plod zvjezdastog anisa, standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci (Anisi stellati fructus)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Indijska konoplja (Apocynum cannabium)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova. Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Apramicin

Apramicin

Goveda

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

NIJE PRIMJENJIVO

Ovce, svinje, kokoši i kunići

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi.

Aqua levici

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama.

NEMA UNOSA

Arginin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Brđanka (Arnica montana) (cvijet i cijela biljka)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Korijen brđanke (Arnicae radix)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 dijelova.

NEMA UNOSA

Pelin (Artemisia abrotanum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Asparagin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Aspartatna kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Velebilje (Atropa belladonna)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova.

NEMA UNOSA

Atropin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Avilamicin

Dikloroisoeverninska kiselina

Svinje, perad i kunići

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja i peradi ovaj se NDK odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Azagli-nafarelin

NIJE PRIMJENJIVO

Salmonidae

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Ne primjenjivati kod riba čija se ikra koristi za prehranu ljudi.

NEMA UNOSA

Azametifos

NIJE PRIMJENJIVO

Salmonidae

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Azaperon

Zbroj azaperona i azaperola

Svinje

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Kožna i masno tkivo

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Tvari koje djeluju na živčani sustav/Tvari koje djeluju na središnji živčani sustav

Bacitracin

Zbroj bacitracina A, bacitracina B i bacitracina C

Goveda

100 μg/kg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

Kunići

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko.

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intramamarnu primjenu kod krava u laktaciji.

Peruanski balzam (Balsamum peruvianum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Bakiloprim

Bakiloprim

Goveda

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Kemoterapeutici

Svinje

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Kožna i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Barijev selenat

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda i ovce

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Beklometazon dipropionat

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Primjenjivati samo za inhalaciju.

NEMA UNOSA

Tratinčica (Bellis perennis)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Benzalkonijev klorid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent u koncentracijama do 0,05 %.

NEMA UNOSA

Benzokain

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao lokalni anestetik.

NEMA UNOSA

Salmonidae

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

Benzilni alkohol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent.

NEMA UNOSA

Benzil benzoat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Benzil p-hidroksibenzoat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Benzilpenicilin

Benzilpenicilin

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Betain

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Betain glukuronat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Betametazon

Betametazon

Goveda i svinje

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Kortikoidi/Glukokortikoidi

Goveda

0,3 μg/kg

Mlijeko

Biotin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Bizmutov subkarbonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Bizmutov subgalat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Bizmutov subnitrat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intramamarnu primjenu.

NEMA UNOSA

Bizmutov subsalicilat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Bituminosulfonat, amonijeve i natrijeve soli

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Boldov list (Boldo folium)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Borna kiselina i borati

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Bromheksin

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, svinje i perad

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi

NEMA UNOSA

Bromid, kalijeva sol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Bromid, natrijeva sol

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Bronopol

NIJE PRIMJENJIVO

Ribe

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Brotizolam

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za terapeutsku primjenu.

NEMA UNOSA

Buserelin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Butafosfan

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intravenoznu primjenu.

NEMA UNOSA

n-Butan

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

n-Butanol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent.

NEMA UNOSA

Butorfanolov tartarat

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intravenoznu primjenu.

NEMA UNOSA

Butil 4-hidroksibenzoat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Butilskopolamin bromid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kofein

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev acetat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev aspartat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev benzoat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev boroglukonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev karbonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev klorid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev citrat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev glukoheptonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev glukonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev glukonoglukoheptonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev glukonolaktat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev glutamat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev glicerofosfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev hidroksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev hipofosfit

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev malat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev oksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev pantotenat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev fosfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijevi polifosfati

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev propionat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev silikat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev stearat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalcijev sulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Neven (Calendula officinalis)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 dijelova.

NEMA UNOSA

Nevenov cvijet (Calendulae flos)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Kamfor

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Kamfor

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova.

NEMA UNOSA

Paprikin plod (Capsici fructus acer)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Karazolol

Karazolol

Goveda

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Tvari koje djeluju na živčani sustav/Tvari koje djeluju na autonomni živčani sustav

Svinje

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Karbasalat kalcij

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi.

NEMA UNOSA

Karbetocin

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Ekstrakt kardamona

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cardiospermum halicacabum

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Korijen kravljaka (Carlinae radix)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Karnitin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Karprofen

Zbroj karprofena i karprofen glukuronida

Goveda i kopitari

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Nesteroidne protuupalne tvari

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Kimovo eterično ulje (Carvi aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Klinčićevo eterično ulje (Caryophylli aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cefacetril

Cefacetril

Goveda

125 μg/kg

Mlijeko

Samo za intramamarnu primjenu.

Protuupalne tvari/Antibiotici

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko.

NIJE PRIMJENJIVO

Cefaleksin

Cefaleksin

Goveda

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

Cefalonij

Cefalonij

Goveda

20 μg/kg

Mlijeko

Samo za intramamarnu primjenu i liječenje očiju.

Protuupalne tvari/Antibiotici

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko.

NIJE PRIMJENJIVO

Cefapirin

Zbroj cefapirina i desacetilcefapirina

Goveda

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

Cefazolin

Cefazolin

Goveda, ovce i koze

50 μg/kg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, ovce i koze

NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko.

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intramamarnu primjenu, osim ako se vime koristi za prehranu ljudi.

Cefoperazon

Cefoperazon

Goveda

50 μg/kg

Mlijeko

Samo za intramamarnu primjenu kod krava u laktaciji.

Protuupalne tvari/Antibiotici

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko.

NIJE PRIMJENJIVO

Cefkinom

Cefkinom

Goveda, svinje i kopitari

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Goveda

20 μg/kg

Mlijeko

Ceftiofur

Zbroj svih rezidua koje zadržavaju betalaktamsku strukturu, izražen kao desfuroilceftiofur

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Ekstrakt centelina, zeleni (Centellae asiaticae axtractum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Cetilni i stearilni alkohol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cetrimid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Klorheksidin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Klormadinon

Klormadinon

Goveda

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

Masno tkivo

Jetra

Mlijeko

Samo za zootehničku primjenu.

Tvari koje djeluju na sustav za reprodukciju

Klorokrezol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Klorfenamin

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Klortetraciklin

Zbroj izvornog spoja i njegovoga 4-epimera

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Jaja

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Kolin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cvijet krizanteme (Chrysanthemi cinerariifolii flos)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Kimotripsin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Podanak cimicifuge (Cimicifugae racemosae rhizoma)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

NEMA UNOSA

Kininovčeva kora (Cinchonae cortex), standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Eterično ulje kineskog cimetovca (Cinnamomi cassiae aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kora kineskog cimetovca (Cinnamomi cassiae cortex), standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Eterično ulje cejlonskog cimetovca (Cinnamomi ceylanici aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kora cejlonskog cimetovca (Cinnamomi ceylanici cortex), standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Eterično ulje limuna (Citri aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Eterično ulje oštre vlaske (Citronellae aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Citrulin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Klavulanska kiselina

Klavulanska kiselina

Goveda i svinje

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo i prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Goveda

200 μg/kg

Mlijeko

Klazuril

NIJE PRIMJENJIVO

Golubovi

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Klenbuterol hidroklorid

Klenbuterol

Goveda i kopitari

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Tvari koje djeluju na živčani sustav/Tvari koje djeluju na autonomni živčani sustav

Goveda

0,05 μg/kg

Mlijeko

Kloprostenol

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, svinje, koze i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

R-Kloprostenol

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, svinje, koze i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Klorsulon

Klorsulon

Goveda

35 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Klozantel

Klozantel

Goveda

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Ovce

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kloksacilin

Kloksacilin

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Kobaltov karbonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kobaltov diklorid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kobaltov glukonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kobaltov oksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kobaltov sulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kobaltov trioksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kokosovi alkil dimetil betaini

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent.

NEMA UNOSA

Kolistin

Kolistin

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Jaja

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Kora konduranga (Condurango cortex), standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Đurđica (Convallaria majalis)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova

NEMA UNOSA

Bakrov klorid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Bakrov glukonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Bakrov heptanoat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Bakrov metionat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Bakrov oksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Bakrov sulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Korijandrovo eterično ulje (Coriandri aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kortikotropin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kumafos

Kumafos

Pčele

100 μg/kg

Med

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Glog (Crataegus)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Eterično ulje čempresa

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Ciflutrin

Ciflutrin (zbroj izomera)

Goveda i koze

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne odredbe iz Direktive Vijeća 94/29/EZ.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Cihalotrin

Cihalotrin (zbroj izomera)

Goveda

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Masno tkivo

Bubreg

Mlijeko

Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne odredbe iz Direktive Vijeća 94/29/EZ.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Cipermetrin

Cipermetrin (zbroj izomera)

Sve vrste preživača

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne odredbe iz Direktive Komisije 98/82/EZ.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Salmonidae

50 μg/kg

Mišić i koža u prirodnom omjeru

Ciromazin

Ciromazin

Ovce

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Cistein

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Citidin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Danofloksacin

Danofloksacin

Goveda, ovce, koze i perad

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Kod peradi se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Goveda, ovce i koze

30 μg/kg

Mlijeko

Dekokvinat

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda i ovce

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

NEMA UNOSA

Deltametrin

Deltametrin

Sve vrste preživača

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Ribe

10 μg/kg

Mišić i koža u prirodnom omjeru

Dembreksin

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Denaverin hidroklorid

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Deslorelin acetat

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Detomidin

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za terapeutsku primjenu.

NEMA UNOSA

Deksametazon

Deksametazon

Goveda, koze, svinje i kopitari

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Kortikoidi/Glukokortikoidi

Goveda i koze

0,3 μg/kg

Mlijeko

Dekspantenol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Diazinon

Diazinon

Goveda, ovce, koze i svinje

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Goveda, ovce i koze

20 μg/kg

Mlijeko

Diklazuril

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste preživača i svinje

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Diklofenak

Diklofenak

Goveda

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Nesteroidne protuupalne tvari

Svinje

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Dikloksacilin

Dikloksacilin

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Dibakrov oksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Diciklanil

Zbroj diciklanila i 2, 4, 6-triamino-pirimidin-5-karbonitrila

Ovce

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Dietil ftalat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Dietil sebakat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Dietilen glikol monoetil eter

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste preživača i svinje

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Difloksacin

Difloksacin

Goveda, ovce i koze

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Svinje

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Perad

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Diflubenzuron

Diflubenzuron

Salmonidae

1 000 μg/kg

Mišić i koža u prirodnom omjeru

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Dihidrostreptomicin

Dihidrostreptomicin

Sve vrste preživača, svinje i kunići

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Sve vrste preživača

200 μg/kg

Mlijeko

3,5-dijodov-L-tirozin

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Dimanganov trioksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Dimetikon

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Dimetil acetamid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Dimetil ftalat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Dimetil sulfoksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Dinoprost

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Dinoprost trometamin

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Dinoproston

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Diprofilin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Doramektin

Doramektin

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita

Doksapram

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Doksiciklin

Doksiciklin

Goveda

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Svinje i perad

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

D-fenilalanin (6) – hormon koji otpušta luteinizirajući hormon

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Rudbekija (Echinacea)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

Samo za vanjsku primjenu.

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 dijelova.

NEMA UNOSA

Purpurna rudbekija (Echinacea purpurea)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku uporabu.

NEMA UNOSA

Emamektin

Emamektin B1a

Ribe

100 μg/kg

Mišić i koža u prirodnom omjeru

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita

Enilkonazol

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku uporabu.

NEMA UNOSA

Enrofloksacin

Zbroj enrolfloksacina i ciprofloksacina

Goveda, ovce i koze

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Svinje i kunići

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Perad

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Epinefrin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Eprinomektin

Eprinomektin B1a

Goveda

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita

Ergometrin maleat

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu tijekom partusa.

NEMA UNOSA

Eritromicin

Eritromicin A

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Jaja

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Etamifilin kamsilat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Etamsilat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Etanol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent.

NEMA UNOSA

Etil laktat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Etil oleat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Etilendiamintetraacetatna kiselina i njezine soli

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Etiproston trometamin

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda i svinje

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Eukaliptusovo eterično ulje (Eucalypti aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Eukaliptol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Eukaliptus (Eucalyptus globulus)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Eufrazija/vidac (Euphrasia officinalis)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Febantel

Zbroj rezidua koje je moguće ekstrahirati i koje mogu oksidirati u oksfendazol sulfon

Sve vrste preživača, svinje i kopitari

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Sve vrste preživača

10 μg/kg

Mlijeko

Fenbendazol

Zbroj rezidua koje je moguće ekstrahirati i koje mogu oksidirati u oksfendazol sulfon

Sve vrste preživača, svinje i kopitari

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Sve vrste preživača

10 μg/kg

Mlijeko

Fenpipramid hidroklorid

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intravenoznu primjenu.

NEMA UNOSA

Fenvalerat

Fenvalerat (zbroj RR, SS, RS i SR izomera)

Goveda

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Fertirelin acetat

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Firokoksib

Firokoksib

Kopitari

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Nesteroidne protuupalne tvari

Florfenikol

Zbroj florfenikola i njegovih metabolita, izmjeren kao florfenikol-amin

Goveda, ovce i koze

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Svinje

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Perad

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ribe

1 000 μg/kg

Mišić i koža u prirodnom omjeru.

Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Fluazuron

Fluazuron

Goveda

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Flubendazol

Zbroj flubendazola i (2-amino 1H-benzimidazol-5-il) (4-fluorofenil) metanona

Perad i svinje

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Flubendazol

Perad

400 μg/kg

Jaja

Flugeston acetat

Flugeston acetat

Ovce i koze

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Samo za intravaginalnu primjenu u zootehničke svrhe.

Tvari koje djeluju na sustav za reprodukciju

Flumekin

Flumekin

Goveda, ovce, koze i svinje

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Goveda, ovce i koze

50 μg/kg

Mlijeko

Perad

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ribe

600 μg/kg

Mišić i koža u prirodnom omjeru.

Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Flumetrin

Flumetrin (zbroj trans-Z-izomera)

Goveda

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Ovce

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

NIJE PRIMJENJIVO

Pčele

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

Fluniksin

Fluniksin

Goveda

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Nesteroidne protuupalne tvari

Svinje

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kopitari

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

5-hidroksifluniksin

Goveda

40 μg/kg

Mlijeko

Komoračevo eterično ulje (Foeniculi aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Folna kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Folikul-stimulirajući hormon (prirodni FSH svih vrsta i njihovih sintetičkih analoga)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Dodaci hrani (tvari s valjanim E brojem odobrene kao dodaci hrani za ljude)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo tvari odobrene kao dodaci u hrani za ljude, uz iznimku konzervansa iz dijela C Priloga III. Direktivi 95/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

NEMA UNOSA

Formaldehid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Mravlja kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Krkavinina kora (Frangulae cortex), standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Furosemid

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intravenoznu primjenu.

NEMA UNOSA

Gamitromicin

Gamitromicin

Goveda

20 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Gentamicin

Zbroj gentamicina C1, gentamicina C1a, gentamicina C2 i gentamicina C2a

Goveda, svinje

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Goveda

100 μg/kg

Mlijeko

Korijen lincure (Gentianae radix), standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Ginko (Ginkgo biloba)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.

NEMA UNOSA

Ginseng

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Ginseng, standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Glutaminska kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Glutamin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Glutaraldehid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Glicerol formal

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Glicin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Hormon koji otpušta gonadotropin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Gvajakol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Gvanozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Halofuginon

Halofuginon

Goveda

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje protozoa

Hamamelis (Hamamelis virginiana)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 dijelova.

NEMA UNOSA

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

Vražja pandža (Harpagophytum procumbens)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Harunga madagascariensis

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.

NEMA UNOSA

Heparin i njegove soli

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Heptaminol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Hesperidin

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Hesperidin metil kalkon

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Heksetidin

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Sjeme divljeg kestena (Hippocastani semen)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Histidin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Humani korionski gonadotropin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Humani korionski gonadotropin (prirodni HCG i njegovi sintetički analozi)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Humani menopauzalni urinarni gonadotropin

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Huminske kiseline i njihove natrijeve soli

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Hijaluronska kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kloridna kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent.

NEMA UNOSA

Hidroklorotiazid

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Hidrokortizon

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Vodikov peroksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Hidroksietilsalicilat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

8-Hidroksikinolin

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu kod novorođenih životinja.

NEMA UNOSA

Ulje gospine trave (Hyperici oleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Rupičasta pljuskavica (Hypericum perforatum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Imidokarb

Imidokarb

Goveda

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje protozoa

Ovce

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Inozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Inozitol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Jod i jodovi anorganski spojevi, uključujući:

natrijev i kalijev jodid

natrijev i kalijev jodat

jodofore, uključujući polivinilpirolidon-jod

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Jodovi organski spojevi

jodoform

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Željezov amonij citrat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Željezov dekstran

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Željezov diklorid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Željezov fumarat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Željezov glukoheptonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Željezov sulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Izobutan

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Izofluran

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao anestetik.

NEMA UNOSA

Izoleucin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Izopropanol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Izoksuprin

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za terapeutsku primjenu u skladu s Direktivom Vijeća 96/22/EEZ

NEMA UNOSA

Ivermektin

22, 23-dihidroavermektin B1a

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita

Riblje ulje (Jecoris oleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Plod borovice (Juniperi fructus)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kanamicin

Kanamicin A

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Ketamin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Ketanserin tartarat

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Ketoprofen

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, svinje i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Lachnanthes tinctoria

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.

NEMA UNOSA

Mliječna kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Lanolin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Lasalocid

Lasalocid A

Perad

20 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Jaja

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

Eterično ulje lovorova lista (Lauri folii aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Lovorov plod (Lauri fructus)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Lavandino eterično ulje (Lavandulae aetherouleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Lecirelin

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, kopitari i kunići

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Lektin dobiven iz običnoga graha Phaseolus vulgaris

NIJE PRIMJENJIVO

Svinje

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Lespedeza (Lespedeza capitata)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Leucin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Levamizol

Levamizol

Goveda, ovce, svinje i perad

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Za svinje i perad se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Levometadon

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intravenoznu primjenu.

NEMA UNOSA

Levotiroksin

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Lidokain

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za lokalno-regionalnu anesteziju.

NEMA UNOSA

Linkomicin

Linkomicin

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Jaja

Za ribe se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Za svinje i perad se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Linearne alkilbenzen sulfonske kiseline s alkilnim lancem duljine od C9 do C13, koje sadrže manje od 2,5 % lanaca duljih od C13

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda i ovce

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Laneno ulje (Lini oleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Lišaj (Lobaria pulmonaria)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Lobelin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Luprostiol

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Luteinizirajući hormon (prirodni LH svih vrsta i njegovi sintetički analozi)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Lizin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezij

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev acetat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev aluminij silikat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev aspartat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev karbonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev klorid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev citrat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev glukonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev glutamat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev glicerofosfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev hidroksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev hipofosfit

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev orotat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev oksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev fosfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev stearat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev sulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Magnezijev trisilikat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Mažuran – cijela biljka (Majoranae herba)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Jabučna kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent.

NEMA UNOSA

Manganov karbonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Manganov klorid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Manganov glukonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Manganov glicerofosfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Manganov oksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Manganov pidolat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Manganov ribonukleat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Manganov sulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Manitol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Marbofloksacin

Marbofloksacin

Goveda i svinje

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Goveda

75 μg/kg

Mlijeko

Kamilica (Matricaria recutita) i njezini pripravci

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cvijet kamilice (Matricariae flos)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Mebendazol

Zbroj mebendazol metil (5-(1-hidroksi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-il) karbamata i (2-amino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanona, izražen kao ekvivalent mebendazola

Ovce, koze i kopitari

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Mecilinam

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intrauterinu primjenu.

NEMA UNOSA

Ekstrakt lucerne (Medicago sativa extractum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Medroksiprogesteron acetat

NIJE PRIMJENJIVO

Ovce

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intravaginalnu primjenu u zootehničke svrhe.

NEMA UNOSA

Melatonin

NIJE PRIMJENJIVO

Ovce i koze

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Eterično ulje matičnjaka (Melissae aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

List matičnjaka (Melissae folium)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Meloksikam

Meloksikam

Goveda, ovce, svinje, kunići i kopitari

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Nesteroidne protuupalne tvari

Goveda i koze

15 μg/kg

Mlijeko

Menadion

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Menbuton

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, ovce, koze, svinje i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Eterično ulje poljske metvice (Menthae arvensis aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Eterično ulje poljske metvice (Menthae piperita aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Mentol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Mepivakain

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo kao lokalni anestetik za intraartikularnu i epiduralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Merkaptamin hidroklorid

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Metamizol

4-metilaminoantipirin

Goveda, svinje i kopitari

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Nesteroidne protuupalne tvari

Goveda

50 μg/kg

Mlijeko

Metionin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Metil nikotinat

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Metil salicilat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Metilbenzoat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Metilprednizolon

Metilprednizolon

Goveda

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Kortikoidi/Glukokortikoidi

1-metil-2-pirolidon

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Stolisnik – cijela biljka (Millefolii herba)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Mineralni ugljikovodici, niske do visoke viskoznosti, uključujući mikrokristalne voskove, približno C10-C60, alifatske, razgranane alifatske i aliciklične spojeve

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Osim aromatskih i nezasićenih spojeva.

NEMA UNOSA

Monenzin

Monenzin A

Goveda

2 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

2 μg/kg

2 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

Monepantel

Monepantel-sulfon

Ovce

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Koze

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Privremena najveća dopuštena količina rezidua prestaje vrijediti 1. siječnja 2011.

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Monotioglicerol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Montanid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Morantel

Zbroj rezidua koji mogu hidrolizirati u N-metil-1,3-propandiamin i izražen kao ekvivalenti morantela

Sve vrste preživača

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Moksidektin

Moksidektin

Goveda, ovce i kopitari

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita

Goveda i ovce

40 μg/kg

Mlijeko

Migliol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Eterično ulje muškatnog oraščića (Myristicae aetheroleoum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu kod novorođenih životinja.

NEMA UNOSA

Nafcilin

Nafcilin

Sve vrste preživača

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Samo za intramamarnu primjenu.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Natamicin

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Neomicin (uključujući framicetin)

Neomicin B

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

5 000 μg/kg

1 500 μg/kg

500 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Jaja

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Neostigmin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Netobimin

Zbroj albendazol oksida, albendazol sulfona i albendazol 2-amino sulfona, izražen kao albendazol

Goveda i ovce

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Samo za oralnu primjenu.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Niklov glukonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Niklov sulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Nikoboksil

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Nitroksinil

Nitroksinil

Goveda i ovce

400 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

400 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Nonivamid

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Norgestomet

Norgestomet

Goveda

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Samo za terapeutsku i zootehničku primjenu.

Tvari koje djeluju na sustav za reprodukciju

Novobiocin

Novobiocin

Goveda

50 μg/kg

Mlijeko

Samo za intramamarnu primjenu.

Protuupalne tvari/Antibiotici

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko.

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

17β-estradiol

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za terapeutsku i zootehničku primjenu.

NEMA UNOSA

Okoubaka aubrevillei

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Oleiloleat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Omeprazol

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Orgotein

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Ornitin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Orotska kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Oksacilin

Oksacilin

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Oksalna kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Pčele

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari

Oksfendazol

Zbroj rezidua koje je moguće ekstrahirati i koje mogu oksidirati u oksfendazol sulfon

Sve vrste preživača, svinje i kopitari

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Sve vrste preživača

10 μg/kg

Mlijeko

Oksibendazol

Oksibendazol

Svinje

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Produkti oksidacije terpentinskog ulja (Terebinthinae oleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, ovce, koze i svinje

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Oksolinska kiselina

Oksolinska kiselina

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Oksiklozanid

Oksiklozanid

Sve vrste preživača

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Oksitetraciklin

Zbroj izvornoga spoja i njegovoga 4-epimera

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Jaja

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Oksitocin

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Pankreatin

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Papain

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Papaverin

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu kod novorođene teladi.

NEMA UNOSA

Paracetamol

NIJE PRIMJENJIVO

Svinje

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Parkonazol

NIJE PRIMJENJIVO

Biserke

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Paromomicin

Paromomicin

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Peforelin

NIJE PRIMJENJIVO

Svinje

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Penetamat

Benzilpenicilin

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Pepsin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Peroctena kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Permetrin

Permetrin (zbroj izomera)

Goveda

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne odredbe iz Direktive Komisije 98/82/EZ.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Fenol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Fenoksimetilpenicilin

Fenoksimetilpenicilin

Svinje

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

Perad

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Fenilalanin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Floroglucinol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Foksim

Foksim

Ovce

50 μg/kg

400 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Svinje

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Perad

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Jaja

Američki kermes ili vinobojka (Phytolacca americana)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.

NEMA UNOSA

Fitomenadion

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Ekstrakt turiona (mladice smreke) (Piceae turiones recentes extractum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Piperazin

Piperazin

Svinje

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Perad

2 000 μg/kg

Jaja

Piperazin dihidroklorid

NIJE PRIMJENJIVO

Perad

NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za jaja.

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Piperonil butoksid

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, ovce, koze i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Pirlimicin

Pirlimicin

Goveda

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

Polikrezulen

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Poloksalen

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Poloksamer

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Polietilen glikol 15 hidroksistearat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent.

NEMA UNOSA

Polietilen glikol 7 gliceril kokoat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Polietilen glikol stearati s 8-40 oksietilenskih jedinica

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent.

NEMA UNOSA

Polietilenski glikoli (molekularne mase od 200 do 10 000)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Polioksietilen sorbitan monooleat i trioleat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Polioksil ricinusovo ulje s 30 do 40 oksietilenskih jedinica

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent.

NEMA UNOSA

Polioksil hidrogenirano ricinusovo ulje s 40 do 60 oksietilenskih jedinica

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent.

NEMA UNOSA

Polisorbat 80

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Polisulfat glikozaminoglikan

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalijev DL-aspartat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalijev glukuronat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalijev glicerofosfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalijev nitrat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kalijev selenat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Prazikvantel

NIJE PRIMJENJIVO

Ovce i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Prednizolon

Prednizolon

Goveda

4 μg/kg

4 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

6 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Kortikoidi/Glukokortikoidi

Serumski gonadotropin ždrebnih kobila

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Pretkamid (krotetamid i kropropamid)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Prokain

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Progesteron

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, ovce, koze i kopitari (ženke)

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intravaginalnu terapeutsku ili zootehničku primjenu i u skladu s odredbama Direktive 96/22/EZ.

NEMA UNOSA

Prolin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Propan

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Propilen glikol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Lovor-višnja (Prunus laurocerasus)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.

NEMA UNOSA

Pirantel embonat

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Ekstrakt buhača

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

2-Pirolidon

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Kod parenteralnih doza do 40 mg/kg tjelesne mase.

NEMA UNOSA

Kvatrezin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao konzervans u koncentracijama do 0,5 %.

NEMA UNOSA

Hrastova kora (Quercus cortex)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Quillaia ekstrakt (Quillaia saponins)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Rafoksanid

Rafoksanid

Goveda

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Ovce

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Korijen rabarbare (Rhei radix), standardizirani ekstrakti i njihovi pripravci

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Ricinusovo ulje (Ricini oleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent.

NEMA UNOSA

Rifaksimin

Rifaksimin

Goveda

60 μg/kg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intramamarnu primjenu, osim ako se vime koristi za prehranu ljudi, i za intrauterinu primjenu.

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

Romifidin

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za terapeutsku primjenu.

NEMA UNOSA

Ružmarinovo eterično ulje (Rosmarini aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

List ružmarina (Rosmarini folium)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Veprina (Ruscus aculeatus)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Ruta (Ruta graveolens)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

NEMA UNOSA

Salicilna kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Kaduljin list (Salviae folium)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Bazgin cvijet (Sambuci flos)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Sarafloksacin

Sarafloksacin

Kokoši

10 μg/kg

100 μg/kg

Koža i masno tkivo

Jetra

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Salmonidae

30 μg/kg

Mišić i koža u prirodnom omjeru.

Kraljica noći (Selenicereus grandiflorus)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova.

NEMA UNOSA

Sabal palma (Serenoa repens)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Serin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Serotonin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Sikavica, bijeli stričak, osljebad (Silybum marianum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Sjeme crne gorušice (Sinapis nigrae semen)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev 2-metil-2-fenoksi-propanoat

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, svinje, koze i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev acetilsalicilat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za prehranu ljudi.

NEMA UNOSA

Natrijev benzil 4-hidroksibenzoat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev boroformiat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev butil 4-hidroksibenzoat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev cetostearil sulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Natrijev klorid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev klorit

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Natrijev kromoglikat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev dikloroizocijanurat

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, ovce i koze

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Natrijev dioktilsulfosukcinat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev formaldehid sulfoksilat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev glicerofosfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev hipofosfit

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev lauril sulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev nitrit

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Natrijev propionat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev pirosulfit

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev salicilat

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda i svinje

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu.

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

NEMA UNOSA

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba.

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

Natrijev selenat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev selenit

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev stearat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Natrijev tiosulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Zlatnica (Solidago virgaurea)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Somatosalm

NIJE PRIMJENJIVO

Lososi

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Sorbitan seskvioleat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Sorbitan trioleat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Spektinomicin

Spektinomicin

Ovce

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Spiramicin

Zbroj spiramicina i neospiramicina

Goveda

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

Kokoši

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Spiramicin 1

Svinje

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Streptomicin

Streptomicin

Sve vrste preživača i kunići

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Sve vrste preživača

200 μg/kg

Mlijeko

Sjeme strihninovca (Strychni semen)

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, ovce i koze

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu u dozama do ekvivalenta 0,1 mg strihnina po kg tjelesne mase.

NEMA UNOSA

Strihnin

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za oralnu primjenu u dozama do 0,1 mg/kg tjelesne mase.

NEMA UNOSA

Tvari koje se koriste u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Sve tvari koje se koriste u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pod uvjetom da njihova koncentracija u proizvodu ne prelazi 1:10 000 dijelova.

NEMA UNOSA

Sulfogvajakol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Sulfonamidi (sve tvari koje pripadaju skupini sulfonamida)

Izvorna tvar

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ukupni rezidui svih tvari iz skupine sulfonamida ne smiju prijeći 100 μg/kg.

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Kemoterapeutici

Goveda, ovce i koze

100 μg/kg

Mlijeko

Sumpor

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Korijen gaveza (Symphyti radix)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu na neoštećenoj koži.

NEMA UNOSA

Jambolan, javanska šljiva (Syzygium cumini)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Tanin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

L-tartarna kiselina i njezine mono i dibazične natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao ekscipijent.

NEMA UNOSA

Tau fluvalinat

NIJE PRIMJENJIVO

Pčele

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Teflubenzuron

Teflubenzuron

Salmonidae

500 μg/kg

Mišić i koža u prirodnom omjeru

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita

Terpentinsko eterično ulje (Terebinthinae aetheroleum rectificatum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Balzam ariša (Terebinthinae laricina)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Terpin hidrat

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, ovce, koze i svinje

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Tetrakain

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao anestetik.

NEMA UNOSA

Tetraciklin

Zbroj izvornog spoja i njegovoga 4-epimera

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Jaja

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Teobromin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Teofilin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Tiabendazol

Zbroj tiabendazola i 5-hidroksitiabendazola

Goveda i koze

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Tiamfenikol

Tiamfenikol

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Tiamilal

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intravenoznu primjenu.

NEMA UNOSA

Tioktinska kiselina

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Tiomersal

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao konzervans u cjepivima s više doza u najvećoj koncentraciji od 0,02 %.

NEMA UNOSA

Natrijev tiopental

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intravenoznu primjenu.

NEMA UNOSA

Treonin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Zapadna tuja (Thuja occidentalis)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova.

NEMA UNOSA

Timijanovo eterično ulje (Thymi aetheroleum)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Timidin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Timol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Tiamulin

Zbroj metabolita koji mogu hidrolizirati u 8-α-hidroksimutilin

Svinje i kunići

100 μg/kg

500 μg/kg

Mišić

Jetra

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

Kokoši

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Pure

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Tiamulin

Kokoši

1 000 μg/kg

Jaja

Tiaprost

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, ovce, svinje i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cvijet lipe (Tiliae flos)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Tilmikozin

Tilmikozin

Perad

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Tiludronska kiselina (u obliku dinatrijeve soli)

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za intravenoznu primjenu.

NEMA UNOSA

Perad

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za parenteralnu primjenu i za uporabu kod nesilica i ptica za uzgoj.

Timerfonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu kao konzervansi u cjepivima s više doza u najvećoj koncentraciji od 0,02 %.

NEMA UNOSA

Toldimfos

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Tolfenamska kiselina

Tolfenamska kiselina

Goveda i svinje

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Nesteroidne protuupalne tvari

Goveda

50 μg/kg

Mlijeko

Toltrazuril

Toltrazuril sulfon

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se NDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje protozoa

Perad

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Natrijev tosilkloramid

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda i kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Ribe

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu u vodi.

Tragakant

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Trikain mezilat

NIJE PRIMJENJIVO

Ribe

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu u vodi.

NEMA UNOSA

Triklormetiazid

NIJE PRIMJENJIVO

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Triklabendazol

Zbroj rezidua koje je moguće ekstrahirati i koji mogu oksidirati u ketotriklabendazol

Sve vrste preživača

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita

Trimetoprim

Trimetoprim

Kopitari

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Kemoterapeutici

Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Trimetilfloroglucinol

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Tripsin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Triptofan

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Tulatromicin

(2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-etil-3,4,10,13-tetrahidroksi-3,5,8,10,12,14-heksametil-11-[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetilamino)-β-D-ksilo-heksopiranozil]oksi]-1-oksa-6-azaciklopentadekan-15-on, izraženi kao ekvivalenti tulatromicina

Goveda

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Svinje

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Damiana (Turnera diffusa)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Tilozin

Tilozin A

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

Jaja

Kod riba se NDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom omjeru”.

NDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.

Kod svinja i peradi NDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru”.

Protuupalne tvari/Antibiotici

Tilvalozin

Zbroj tilvalozina i 3-O-acetiltilozina

Svinje

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

Perad

50 μg/kg

50 μg/kg

Koža i masno tkivo

Jetra

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Tirozin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Urea

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Morski luk (Urginea maritima)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova.

Samo za oralnu primjenu.

NEMA UNOSA

Uridin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Kopriva (Urticae herba)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Valin

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Valnemulin

Valnemulin

Svinje

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Mišić

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Antibiotici

Vedaprofen

Vedaprofen

Kopitari

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Protuupalne tvari/Nesteroidne protuupalne tvari

Vetrabutin hidroklorid

NIJE PRIMJENJIVO

Svinje

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Vinkamin

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu kod novorođenih životinja.

NEMA UNOSA

Virola sebifera

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.

NEMA UNOSA

Bijela imela (Viscum album)

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za uporabu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njezinim razrjeđenjima.

NEMA UNOSA

Vitamin A

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Vitamin B1

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Vitamin B2

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Vitamin B3

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Vitamin B5

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Vitamin B6

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Vitamin B12

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Vitamin D

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Vitamin E

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Alkoholi iz vune

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

NEMA UNOSA

Ksilazin hidroklorid

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cinkov acetat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cinkov aspartat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cinkov klorid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cinkov glukonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cinkov oleat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cinkov oksid

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cinkov stearat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Cinkov sulfat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA


Tablica 2.

Zabranjene tvari

Farmakološki djelatna tvar

NDK

Vučja stopa (Aristolochia spp.) i njezini pripravci

NDK nije moguće utvrditi

Kloramfenikol

NDK nije moguće utvrditi

Kloroform

NDK nije moguće utvrditi

Klorpromazin

NDK nije moguće utvrditi

Kolhicin

NDK nije moguće utvrditi

Dapson

NDK nije moguće utvrditi

Dimetridazol

NDK nije moguće utvrditi

Metronidazol

NDK nije moguće utvrditi

Nitrofurans (uključujući furazolidon)

NDK nije moguće utvrditi

Ronidazol

NDK nije moguće utvrditi


Top