EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0088

Direktiva Vijeća 2010/88/EU od 7. prosinca 2010. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, u vezi s trajanjem obveze poštivanja minimalne standardne stope

OJ L 326, 10.12.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 361 - 362

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/88/oj

09/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

361


32010L0088


L 326/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.12.2010.


DIREKTIVA VIJEĆA 2010/88/EU

od 7. prosinca 2010.

o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, u vezi s trajanjem obveze poštivanja minimalne standardne stope

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Člankom 97. stavkom 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (1) predviđeno je da od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2010. standardna stopa ne smije biti niža od 15 %.

(2)

Standardna stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) koja je trenutačno na snazi u različitim državama članicama, zajedno s mehanizmima prijelaznog sustava jamči prihvatljivo funkcioniranje navedenog sustava. Nova pravila o mjestu isporuke usluga koja podupiru oporezivanje na mjestu potrošnje, dodatno ograničavaju mogućnosti iskorištavanja razlika u stopama PDV-a putem premještanja i smanjuju moguće narušavanje tržišnog natjecanja.

(3)

Kako sve veće razlike u standardnim stopama PDV-a koje primjenjuju države članice ne bi prouzročile strukturalnu neravnotežu u Europskoj uniji i narušavanje tržišnog natjecanja u nekim sektorima djelatnosti, opća je praksa u području neizravnog oporezivanja utvrditi najniže stope. I dalje je potrebno to isto učiniti za PDV.

(4)

Do konačnog ishoda konzultacija o novoj strategiji PDV-a za koju se očekuje da će rješavati pitanja budućeg ustroja i odgovarajućih razina usklađivanja, još uvijek je prerano za utvrđivanje trajne razine standardne stope ili razmatranje promjene razine najniže stope.

(5)

Stoga je primjereno održati trenutnu najnižu standardnu stopu od 15 % dovoljno dugo da se zajamči pravna sigurnost i istodobno dopustiti daljnje preispitivanje.

(6)

Navedeno ne isključuje mogućnost daljnje izmjene zakonodavstva o PDV-u prije 31. prosinca 2015. kako bi se rješavala pitanja nove strategije PDV-a.

(7)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu (2), države članice se potiče da za svoje potrebe i u interesu Zajednice, izrade vlastite tablice kojima bi prikazale, što je više moguće, korelaciju između ove Direktive i mjera prenošenja, te da ih objave.

(8)

Direktivu 2006/112/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Članak 97. Direktive 2006/112/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 97.

Od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2015. standardna stopa ne smije biti niža od 15 %.”

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. siječnja 2011. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. prosinca 2010.

Za Vijeće

Predsjednik

D. REYNDERS


(1)  SL L 347, 11.12.2006., str. 1.

(2)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.


Top