Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0792

2010/792/EU: Odluka Komisije od 20. prosinca 2010. o produljenju prijelaznog razdoblja za stjecanje poljoprivrednog zemljišta u Mađarskoj Tekst značajan za EGP

OJ L 336, 21.12.2010, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 290 - 291

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/792/oj

06/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

290


32010D0792


L 336/60

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 20. prosinca 2010.

o produljenju prijelaznog razdoblja za stjecanje poljoprivrednog zemljišta u Mađarskoj

(Tekst značajan za EGP)

(2010/792/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke, a posebno točku 2. poglavlja 3. Priloga X. tom Aktu,

uzimajući u obzir zahtjev koji je podnijela Mađarska,

budući da:

(1)

Aktom o pristupanju iz 2003. predviđeno je da Mađarska, u skladu s uvjetima propisanima tim Aktom, može tijekom sedmogodišnjeg razdoblja po pristupanju, koje istječe 30. travnja 2011., zadržati na snazi zabrane na temelju kojih fizičke osobe, koje nisu rezidenti ili državljani Mađarske, i pravne osobe nemaju pravo stjecanja poljoprivrednog zemljišta u Mađarskoj. Riječ je o privremenoj iznimci slobodnog kretanja kapitala, koje je zajamčeno člancima 63. do 66. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ovo prijelazno razdoblje može se produljiti samo za daljnje tri godine.

(2)

Mađarska je 10. rujna 2010. podnijela zahtjev da se prijelazno razdoblje za stjecanje poljoprivrednog zemljišta u Mađarskoj produlji za daljnje tri godine.

(3)

Osnovni razlog uvođenja prijelaznog razdoblja bila je potreba zaštite društveno-ekonomskih uvjeta poljoprivredne djelatnosti nakon uvođenja jedinstvenog tržišta i prelaska na zajedničku poljoprivrednu politiku u Mađarskoj. Cilj prijelaznog razdoblja je posebno bio uvažavanje zabrinutosti u pogledu mogućeg utjecaja liberalizacije stjecanja poljoprivrednog zemljišta na poljoprivredni sektor zbog početnih znatnih razlika u cijenama zemljišta i dohodcima u odnosu na Austriju, Belgiju, Dansku, Finsku, Francusku, Njemačku, Grčku, Irsku, Italiju, Luksemburg, Nizozemsku, Portugal, Španjolsku, Švedsku i Ujedinjenu Kraljevinu (dalje u tekstu „EU-15”). Prijelazno je razdoblje također bilo namijenjeno i olakšavanju procesa privatizacije i povrata poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednicima, a Komisija je u svom Izvješću od 16. srpnja 2008. o reviziji prijelaznih mjera za stjecanje poljoprivrednog zemljišta utvrđenih Ugovorom o pristupanju iz 2003. (dalje u tekstu „srednjoročna revizija”) već naglasila važnost okončanja te mjere do kraja predviđenog prijelaznog razdoblja (1).

(4)

Unatoč sve većem približavanju cijena zemljišta u Mađarskoj cijenama koje prevladavaju u državama EU-15, po pristupanju Mađarske Europskoj uniji, prema informacijama koje je dostavila Mađarska i dalje postoji trostruka do dvadeseterostruka razlika u prosječnim cijenama zemljišta. Premda se potpuno usklađivanje cijena zemljišta nije ni očekivalo, niti se smatra potrebnim preduvjetom za okončanje prijelaznog razdoblja, primjetne razlike u cijenama između Mađarske i država EU-15 su takve da bi još uvijek mogle predstavljati prepreku nesmetanom napretku prema usklađivanju cijena. I jaz između dohodaka poljoprivrednih radnika i poljoprivrednika u Mađarskoj i dohodaka u državama EU-15 se također smanjio, međutim još uvijek postoji. Osim toga je, prema podacima Eurostata, nedavna svjetska financijska i gospodarska kriza prilično snažno pogodila poljoprivredni sektor Mađarske te je realni poljoprivredni dohodak po radniku u 2009. doživio najznačajniju stopu pada u Uniji (od oko 30 posto u usporedbi s prosjekom Unije od otprilike 12 posto). Niži dohodak popratili su i lošiji uvjeti kreditiranja u odnosu na one u većini država EU-15, i u pogledu nominalnih kamatnih stopa i u pogledu opsega kredita dostupnih poljoprivrednicima. Financijska i gospodarska kriza također je ograničila očekivanu povećanu prisutnost novih financijskih institucija iz država EU-15 u Mađarskoj.

(5)

Premda je proces povrata doživio napredak tijekom prijelaznog razdoblja, taj proces još uvijek nije okončan zbog poteškoća koje su nastupile posebno nakon 2008. Sličan trend je primjetan i u pogledu privatizacije poljoprivrednog zemljišta. Nedostatak sigurnosti u pogledu vlasničkih prava kao i nedovoljno razvijene mogućnosti kreditiranja i osiguranja za poljoprivrednike dodatno oslabljuju mađarsko tržište poljoprivrednog zemljišta i sprečavaju njegovo nesmetano funkcioniranje.

(6)

U tom kontekstu može se očekivati - kao što predviđaju mađarske vlasti – da bi ukidanje ograničenja 1. svibnja 2011. stvorilo pritisak na cijene zemljišta u Mađarskoj. Povrh toga, uzimajući u obzir veliki broj uključenih, izrazito rascjepkanu vlasničku strukturu na tržištu poljoprivrednog zemljišta, koja se od pristupanja nije značajnije promijenila, te prevladavanje zakupa zemljišta, utjecaj bi se vjerojatno osjetio u čitavom sektoru. Stoga istekom prijelaznog razdoblja prijeti mogućnost ozbiljnih poremećaja tržišta poljoprivrednog zemljišta u Mađarskoj.

(7)

Stoga je potrebno odobriti produljenje prijelaznog razdoblja iz točke 2. poglavlja 3. Priloga X. Aktu o pristupanju za tri godine.

(8)

Radi potpune pripreme tržišta za liberalizaciju, i dalje je od presudne važnosti da se čak i u teškim gospodarskim okolnostima potiče poboljšanje čimbenika kao što su mogućnosti kreditiranja i osiguranja za poljoprivrednike, te povrat i privatizacija poljoprivrednog zemljišta tijekom prijelaznog razdoblja, kako je već naglašeno u okviru srednjoročne revizije.

(9)

Povećani priljev stranog kapitala na tržište poljoprivrednog zemljišta također znači i potencijalne koristi za to tržište u Mađarskoj. Kao što je već naglašeno u okviru srednjoročne revizije, strana ulaganja u poljoprivredni sektor također imaju značajne dugoročne učinke na dostupnost kapitala te stručnog znanja i iskustava, na funkcioniranje tržišta zemljišta te na poljoprivrednu produktivnost. Postupno smanjenje ograničenja u pogledu stranog vlasništva tijekom prijelaznog razdoblja također bi pridonijelo pripremi tržišta za potpunu liberalizaciju,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prijelazno razdoblje za stjecanje poljoprivrednog zemljišta u Mađarskoj iz točke 2. poglavlja 3. Priloga X. Aktu o pristupanju iz 2003. produljuje se do 30. travnja 2014.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2008) 461 finalna verzija, 16. srpnja 2008.


Top