EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0465

2010/465/EU: Odluka Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali unutar Vijeća od 24. lipnja 2010. o potpisivanju i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane

OJ L 223, 25.8.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/465/oj

11/Sv. 117

HR

Službeni list Europske unije

10


32010D0465


L 223/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI SU SE SASTALI UNUTAR VIJEĆA

od 24. lipnja 2010.

o potpisivanju i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane

(2010/465/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE I PREDSTAVNICI VLADA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI SU SE SASTALI UNUTAR VIJEĆA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2., u vezi s člankom 218. stavkom 5. i člankom 218. stavkom 8. prvim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, potpisan 25. i 30. travnja 2007. (dalje u tekstu „Sporazum”), uključivao je obvezu započinjanja druge faze pregovora za obje stranke.

(2)

Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009., Europska unija je zamijenila i naslijedila Europsku zajednicu.

(3)

Komisija je u ime Unije i država članica pregovorima dogovorila protokol za izmjenu Sporazuma (dalje u tekstu „Protokol”) u skladu s člankom 21. tog Sporazuma.

(4)

Protokol je parafiran 25. ožujka 2010.

(5)

Protokol je u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom Unije, posebno sa sustavom trgovanja emisijama.

(6)

Protokol koji je Komisija pregovorima dogovorila trebao bi biti potpisan i trebali bi ga primjenjivati Unija i države članice, u mjeri dopuštenoj po domaćem pravu, podložno njegovom mogućem kasnijem sklapanju.

(7)

Potrebno je odrediti postupovna pravila za odlučivanje, ako je prikladno, o tome kako prekinuti privremenu primjenu Protokola i kako poduzeti mjere u skladu s člankom 21. stavkom 5. Sporazuma kako je izmijenjen Protokolom. Također je potrebno odrediti postupovna pravila za suspenziju uzajamnog priznavanja regulatornih odredaba u pogledu podobnosti i državljanstva zračnih prijevoznika u skladu s člankom 6.a stavkom 2. Sporazuma kako je izmijenjen Protokolom i za provedbu određenih odredbi Sporazuma, uključujući onih o okolišu u skladu s člankom 15. stavkom 5. Sporazuma kako je izmijenjen Protokolom,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potpisivanje i privremena primjena

1.   Potpisivanje Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane (dalje u tekstu „Protokol”) odobrava se u ime Unije, podložno sklapanju navedenog Protokola.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

2.   Predsjednik Vijeća ovlašćuje se imenovati osobu(-e) opunomoćenu(-e) za potpisivanje Protokola u ime Unije, podložno njegovom sklapanju.

3.   Do njegovog stupanja na snagu, Unija i njezine države članice privremeno primjenjuju Protokol, u mjeri dopuštenoj po domaćem pravu, od datuma potpisivanja.

4.   Odluku o prekidu privremene primjene Protokola i o obavijesti o tome Sjedinjenim Američkim Državama u skladu s člankom 9. stavkom 2. Protokola te odluku o povlačenju te obavijesti donosi Vijeće u ime Unije i država članica, djelujući jednoglasno u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora.

Članak 2.

Suspenzija uzajamnog priznavanja

Odluku o suspenziji uzajamnog priznavanja regulatornih odredaba u pogledu podobnosti i državljanstva zračnih prijevoznika i o obavješćivanju Sjedinjenih Američkih Država o tome u skladu s člankom 6.a stavkom 2. Sporazuma kako je izmijenjen Protokolom donosi Vijeće u ime Unije i država članica, djelujući jednoglasno u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora.

Članak 3.

Zajednički odbor

1.   Uniju i države članice u Zajedničkom odboru uspostavljenom na temelju članka 18. Sporazuma kako je izmijenjen Protokolom predstavljaju predstavnici Komisije i država članica.

2.   U pitanjima koja su u isključivoj nadležnosti Unije i koja ne zahtijevaju donošenje odluke koja ima pravni učinak, stajalište Unije i njezinih država članica unutar Zajedničkog odbora usvaja Komisija i priopćuje ga unaprijed Vijeću i državama članicama.

3.   Kod odluka koje se odnose na pitanja koja su u nadležnosti Unije, stajalište Unije i njezinih država članica unutar Zajedničkog odbora usvaja Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije, osim ako primjenjivi postupci glasovanja određeni u Ugovoru predviđaju drukčije.

4.   Kod odluka o pitanjima koja su u nadležnosti država članica, stajalište Unije i njezinih država članica unutar Zajedničkog odbora usvaja Vijeće, odlučujući jednoglasno na prijedlog Komisije ili bilo koje države članice, osim ako je država članica obavijestila Glavno tajništvo Vijeća u roku od jednog mjeseca od usvajanja tog stajališta da može pristati na donošenje odluke Zajedničkog odbora samo uz suglasnost njezinih zakonodavnih tijela, naročito zbog pridržaja parlamentarnog nadzora.

5.   Stajalište Unije i država članica unutar Zajedničkog odbora iznosi Komisija, osim u pitanjima koja su u isključivoj nadležnosti država članica, kada ga iznosi Predsjedništvo Vijeća ili, ako Vijeće tako odluči, Komisija.

Članak 4.

Odluke u skladu s člankom 21. stavkom 5. Sporazuma

Odluku o zabrani zračnim prijevoznicima druge stranke korištenja povećane učestalosti ili ulaska na nova tržišta u okviru Sporazuma i obavješćivanja o tome Sjedinjene Američke Države ili o pristanku za prestanak bilo koje takve odluke, donesene u skladu s člankom 21. stavkom 5. Sporazuma kako je izmijenjen Protokolom, donosi Vijeće u ime Unije i država članica, djelujući jednoglasno u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora.

Članak 5.

Obavješćivanje Komisije

Države članice odmah obavješćuju Komisiju o svim zahtjevima ili obavijestima koje su dale ili dobile u skladu s člankom 15. Sporazuma kako je izmijenjen Protokolom.

Sastavljeno u Luxembourgu 24. lipnja 2010. godine.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BLANCO LÓPEZ


Top