EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0179

Odluka Vijeća 2010/179/ZVSP od 11. ožujka 2010. u potporu aktivnosti SEESAC-a za nadzor naoružanja na Zapadnom Balkanu u okviru Strategije EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom

OJ L 80, 26.3.2010, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 104 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/179/oj

18/Sv. 12

HR

Službeni list Europske unije

104


32010D0179


L 080/48

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA 2010/179/ZVSP

od 11. ožujka 2010.

u potporu aktivnosti SEESAC-a za nadzor naoružanja na Zapadnom Balkanu u okviru Strategije EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 26. stavak 2.,

budući da:

(1)

Prekomjerno i nekontrolirano prikupljanje i širenje malog i lakog oružja (SALW) potaknulo je nesigurnost u jugoistočnoj Europi, čime se zaoštrava sukob u regiji i potkopava uspostavljanje mira nakon rješavanja sukoba, predstavljajući ozbiljnu prijetnju miru i sigurnosti u regiji.

(2)

Europsko vijeće je 15. i 16. prosinca 2005. usvojilo Strategiju EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom (Strategija EU SALW) koja daje smjernice za mjere EU-a u području SALW-a.

(3)

Jedan od ciljeva Strategije EU SALW je poticanje učinkovitog multilateralizma za uspostavu mehanizama, bilo međunarodnih, regionalnih ili unutar EU-a i država članica, s ciljem sprečavanja opskrbe i destabilizaciju širenja SALW-a i njegovog streljiva. Strategija EU SALW, također, utvrđuje Zapadni Balkan kao jednu od regija koje su najviše pogođene nezakonitom trgovinom i prekomjernim prikupljanjem oružja.

(4)

Pod pokroviteljstvom Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i nekadašnjeg Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu (od 2008. poznat kao Vijeće za regionalnu suradnju) uspostavljen je „Centar za kontrolu malog i lakog oružja za istočnu i jugoistočnu Europu” (SEESAC). SEESAC ima sjedište u Beogradu i sastoji se od jedinice za tehničku podršku koja sudjeluje u različitim operativnim djelatnostima na regionalnoj i nacionalnoj razini.

(5)

Ciljevi SEESAC-a uključuju sprečavanje širenja i prekomjernog prikupljanja SALW-a i pripadajućeg streljiva u cijeloj jugoistočnoj Europi. SEESAC posvećuje posebnu pažnju razvoju regionalnih projekata za rješavanje prekograničnog protoka oružja.

(6)

EU je prije podržala SEESAC Odlukom Vijeća 2002/842/ZVSP od 21. listopada 2002. o provedbi Zajedničke akcije 2002/589/ZVSP koja je produljena i izmijenjena odlukama Vijeća 2003/807/ZVSP od 17. studenoga 2003. i 2004/791/ZVSP od 22. studenoga 2004. Vijeće je pozitivno ocijenilo provedbu tih odluka,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   EU radi na promicanju mira i sigurnosti na Zapadnom Balkanu podupiranjem učinkovitog multilateralizma i odgovarajućih regionalnih inicijativa za smanjenje rizika koji za mir i sigurnost predstavljaju širenje i prekomjerno prikupljanja SALW-a i pripadajućeg streljiva.

2.   Kako bi postigao ciljeve iz stavka 1., EU će podupirati projekt SEESAC-a za smanjivanje prijetnje koju SALW predstavlja sigurnosti na Zapadnom Balkanu. Djelatnosti koje podupire EU imaju sljedeće posebne ciljeve:

poboljšati upravljanje i sigurnost nesigurnih i nestabilnih zaliha oružja i streljiva,

smanjiti dostupne zalije oružja i streljiva njihovim uništavanjem,

povećati nadzor nad SALW-om, uključujući provedbom međunarodnih i nacionalnih instrumenata za označivanje i praćenje u zemljama Zapadnog Balkana i poboljšanjem postupka registriranja oružja.

Podroban opis projekata određen je Prilogom.

Članak 2.

1.   Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) odgovoran je za provedbu ove Odluke.

2.   Tehničku provedbu projekta iz članka 1. stavka 2. izvršava SEESAC. Izvršava svoju zadaću pod odgovornošću VP-a. U tu svrhu VP sklapa potrebne aranžmane sa SEESAC-om.

Članak 3.

1.   Financijski referentni iznos za provedbu projekta iz članka 1. stavka 2. iznosi 1 600 000 EUR.

2.   Izdacima koji se financiraju iz iznosa određenog stavkom 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Europske unije.

3.   Komisija nadzire ispravnost upravljanja izdacima iz stavka 1. U tu svrhu ona sklapa financijski sporazum s UNDP-om koji djeluje u ime SEESAC-a. Sporazumom se utvrđuje da SEESAC osigurava vidljivost doprinosa EU-a, u skladu s njegovom veličinom.

4.   Komisija nastoji sklopiti financijski sporazum iz stavka 3. u najkraćem mogućem roku nakon stupanja na snagu ove Odluke. Ona obavješćuje Vijeće o svim poteškoćama u tom postupku i o datumu sklapanja financijskog sporazuma.

Članak 4.

VP izvješćuje Vijeće o provedbi ove Odluke na temelju redovitih izvješća koje priprema SEESAC. Ta izvješća predstavljaju temelj za ocjenu koju donosi Vijeće. Komisija izvješćuje o financijskim vidovima provedbe projekta.

Članak 5.

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   Ova Odluka prestaje važiti 24 mjeseca nakon datuma sklapanja financijskog sporazuma iz članka 3. stavka 3. ili šest mjeseci nakon datuma donošenja ove Odluke ako se u tom razdoblju ne sklopi nikakav financijski sporazum.

Članak 6.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2010.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BLANCO


PRILOG

DOPRINOS EU-a PROJEKTU SEESAC-a O SALW-u NA ZAPADNOM BALKANU

1.   Uvod

Veliko prikupljanje malog i lakog oružja (SALW) u jugoistočnoj Europi prepoznato je u Strategiji EU SALW kao važan izazov miru i sigurnosti. Zemlje Zapadnog Balkana izazivaju posebnu zabrinutost zbog povijesnog prikupljanja zaliha oružja i streljiva. Ova regija nije samo izravno pogođena širenjem SALW-a i pripadajućeg streljiva, nego i dalje predstavlja rizik od trgovine oružjem za druga krizna područja.

Trenutačno je za zemlje Zapadnog Balkana najveći izazov praktična provedba njihovih zakonskih i političkih obveza na području nadzora nad SALW-om, uključujući Akcijski program UN-a za SALW i Međunarodni instrument za označivanje i sljedivost oružja (ITI).

Sukladno tome, kako bi se rizik od širenja SALW-a smanjio na najmanju mjeru, ključno je povećati sigurnost postojećih zaliha SALW-a i streljiva, uništiti viškove i uspostaviti stroži nadzor nad SALW-om, uključujući provedbom ITI-ja na regionalnoj razini i poboljšanjem postupka registracije. Ti ciljevi i djelatnosti u skladu su s onima utvrđenima u Strategiji EU SALW. SEESAC predlaže vođenje projekata prema ova tri područja djelatnosti.

2.   Opis projekta

2.1.   Poboljšano upravljanje zalihama

2.1.1.   Regionalni moduli osposobljavanja za upravljanje zalihama SALW-a

Kako bi pomogao u povećanju sigurnosti i zaštite zaliha oružja i streljiva, projekt predviđa razvoj tri modula osposobljavanja za službenike odgovorne za materijalne resurse u ministarstvima obrane i ministarstvima unutarnjih poslova na Zapadnom Balkanu. Tečaj će se ponuditi inspekcijskim timovima i službenicima kako bi se upoznali s najboljim praksama vezanima za tehnike upravljanja zalihama.

Provedba projekta dovest će do povećane svijesti o međunarodnim normama i najboljim praksama u upravljanju zalihama. Povećat će se razina i kvaliteta provedbe postupaka upravljanja zalihama te tako poboljšati sigurnost i zaštita zaliha.

2.1.2.   Poboljšana sigurnost i zaštita u skladištima SALW-a i streljiva

Projekt će poboljšati sigurnost i zaštitu skladištâ oružja i streljiva na Zapadnom Balkanu pružanjem posebne tehničke i infrastrukturne pomoći s ciljem povećanja kapaciteta sigurnog skladištenja. Djelatnosti projekta pomoći će Ministarstvima obrane u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori te Ministarstvu unutarnjih poslova Hrvatske u nabavi i postavljanju potrebne opreme za zaštitu zaliha oružja i streljiva. Osposobljavanje će se osigurati za osoblje nadležno za upravljanje zalihama.

Projekt će dovesti do bolje zaštite i nadzora pristupa odabranim mjestima, pri čemu će se povećati sigurnost zaliha streljiva. Kao posljedica toga, značajno će se smanjiti rizik od krađe i nekontroliranih eksplozija putem boljeg nadzora stanja streljiva i oružja.

2.2.   Uništavanje SALW-a

Cilj projekta je povećati zaštitu i smanjiti rizik od širenja putem značajnog smanjenja broja viška oružja u skladištima. Kako bi se smanjio višak SALW-a u posjedu Ministarstava unutarnjih poslova Hrvatske i Srbije, u okviru projekta provest će se nekoliko djelatnosti vezanih uz uništavanje SALW-a. U Hrvatskoj projekt predviđa uništavanje oko 30 000 komada oružja. U Srbije je broj komada oružja predviđenog za uništenje procijenjen na 40 000.

Projekt će dovesti do značajnog smanjenja broja viškova i zaplijenjenog SALW-a u skladištima Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske i Srbije. Uništenje zaplijenjenog oružja značajno će doprinijeti sprečavanju daljnjeg širenja SALW-a. Osim toga, to će dovesti to veće zaštite i poboljšane svijesti o pitanjima SALW-a u ove dvije zemlje.

2.3.   Povećani nadzor nad SALW-om

2.3.1.   Izrada nacionalnih sustava registracije oružja i vođenja evidencije

Projekt će predvidjeti izradu ili nadogradnju postojećih sustava za registraciju oružja, izdavanje dozvola i vođenje evidencije. Sustavi registracije uključivat će operacije povezana s vođenjem evidencije o vatrenom oružju u vlasništvu pojedinca i/ili pravnog subjekta i količini streljiva koje smije posjedovati. Potpora vođenju evidencije uključivat će razvoj programske opreme koja ne utvrđuje samo oružje u posjedu civila, nego i operacije povezane s upravljanjem oružjem, streljivom i/ili eksplozivima u arsenalima, odobrenim skladištima ili oružarnicama, kao što su lokalna policijska postaja ili središnja skladište. Stoga će biti moguće utvrditi oružje, korisnike i mjesto skladištenja opreme kada se ne koristi. Djelatnosti projekta osigurat će odgovarajuću tehničku infrastrukturu za primjenu programske opreme za registraciju oružja.

Razvoj i uspostava elektroničkog sustava za registraciju oružja i vođenje evidencije dovest će do provedbe zahtjeva za registraciju i vođenje evidencije koji su utvrđeni na temelju Protokola UN-a o vatrenom oružju i ITI-ja.

2.3.2.   Prikupljanje i registracija oružja

Projekt je usmjeren na podupiranje prikupljanja bilo kakvog oružja, eksplozivne naprave, minskoeksplozivnih sredstava i povezanog streljiva, uključujući legalizacijom oružja u posjedu civila putem registracije.

Akcije koje se odnose na podizanje svijesti koordinirat će odbori koje čine stručnjaci Ministarstva unutarnjih poslova i UNDP-a/SEESAC-a, a kojima će se, prema potrebi, pridružiti ostali odgovarajući stručnjaci za odnose s javnošću, kako bi se na odgovarajući način komunicirale pojedinosti o legalizaciji i dobrovoljnoj predaji nezakonitog vatrenog oružja. Kampanje će se usmjeriti na lokalne komunikacijske kanale koje na najučinkovitiji način mogu doprijeti do lokalne razine. Lokalno širenje informacija pojačat će se na nacionalnoj razini putem izvješćivanja, intervjua i dokumentarnih filmova. Informacije o kampanjama pružit će se putem elektroničkih i tiskanih medija. Poruke kampanja bit će pozitivne i prikazivat će praktičnu primjenu zakona.

Projekt će povećati sigurnost na cijelom Zapadnom Balkanu uklanjanjem opasnog oružja s ulica putem dvosmjerne komunikacije između javnosti i policije. Projekt će se posebno odnositi na sve dobne skupine koje posjeduju nezakonito oružje i na one koje namjeravaju nabaviti oružje.

2.3.3.   Regionalni seminar o označavanju i sljedivosti oružja

Projekt predviđa organizaciju dvodnevnog regionalnog seminara koji je privremeno predviđen u Beogradu, Srbija. Seminar će pružiti najnovije informacije o postupanju u skladu s međunarodnim instrumentima i donošenju nacionalnog zakonodavstva o praćenju i sljedivosti na Zapadnom Balkanu. Seminar će ponuditi pregled provedbe nacionalnog zakonodavstva. Posebni cilj bit će provedba zahtjeva za označavanjem uvezenog oružja na temelju Protokola UN-a o vatrenom oružju.

Sudionici ovog regionalnog seminara uključivat će, između ostalog, predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, međunarodne i nevladine organizacije, nacionalne industrije i tehničke stručnjake iz država članica EU-a. Na seminaru se očekuje do 50 sudionika.

Nakon seminara izradit će se izvješće s prezentacijama i raspravama te preporukama. Dokumenti seminara bit će dostupni na internetu.

3.   Trajanje

Sveukupno procijenjeno trajanje projekta iznosi 24 mjeseca.

4.   Korisnici

Korisnici projekta su nacionalne institucije u zemljama Zapadnog Balkana odgovorne za nadzor nad oružjem i upravljanje zalihama.

Opća populacija zemalja Zapadnog Balkana imat će koristi od projekta zbog smanjenja rizika od nesigurnosti i nestabilnosti zbog velikog širenja SALW-a.


Top