Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0069

2010/69/EU: Odluka Komisije od 8. veljače 2010. o izmjeni Odluke 2008/456/EZ o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 574/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Fonda za vanjske granice za razdoblje 2007. – 2013. u okviru općeg programa „Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima” u pogledu upravljačkih i kontrolnih sustava država članica, pravila za upravno i financijsko upravljanje te prihvatljivosti izdataka za projekte koje sufinancira Fond (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 694)

OJ L 36, 9.2.2010, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 182 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/69(1)/oj

19/Sv. 10

HR

Službeni list Europske unije

182


32010D0069


L 036/30

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 8. veljače 2010.

o izmjeni Odluke 2008/456/EZ o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 574/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Fonda za vanjske granice za razdoblje 2007. – 2013. u okviru općeg programa „Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima” u pogledu upravljačkih i kontrolnih sustava država članica, pravila za upravno i financijsko upravljanje te prihvatljivosti izdataka za projekte koje sufinancira Fond

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 694)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku)

(2010/69/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku br. 574/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o osnivanju Fonda za vanjske granice za razdoblje 2007. – 2013. u okviru općeg programa „Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima” (1), a posebno njezin članak 25,

budući da:

(1)

Odluka br. 574/2007/EZ provedena je Odlukom Komisije 2008/456/EZ (2).

(2)

U vezi s načelom dobrog financijskog upravljanja, primjereno je odrediti gornju granicu ukupnog iznosa plaćanja iz naslova predfinanciranja za godišnje programe.

(3)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska nije sudjelovala u donošenju Odluke br. 574/2007/EZ, ona je ne obvezuje i ne podliježe njezinoj primjeni. Međutim, kako se Odluka br. 574/2007/EZ temelji na schengenskoj pravnoj stečevini u skladu s odredbama glave V. dijela trećeg Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Danska je u skladu s člankom 4. Protokola, obavijestila pismom od 19. lipnja 2007. o prijenosu Odluke br. 574/2007/EZ u svoje nacionalno pravo. U skladu s međunarodnim pravom ta je Odluka stoga za Dansku obvezujuća.

(4)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (3). Ova Odluka stoga nije za Ujedinjenu Kraljevinu obvezujuća i ona ne podliježe njezinoj primjeni.

(5)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u provedbi nekih odredbi schengenske pravne stečevine (4). Ova Odluka stoga nije za Irsku obvezujuća i ona ne podliježe njezinoj primjeni.

(6)

Što se tiče Islanda i Norveške Odluka br. 574/2007/EZ predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine, u smislu Sporazuma kojeg su sklopili Vijeće Europske unije i Republika Island i Kraljevina Norveška o njihovom pridruživanju provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (5), koje spadaju u područje iz članka 1. točke A i B Odluke Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim dogovorima za primjenu Sporazuma kojeg su sklopili Vijeće Europske unije i Republika Island i Kraljevina Norveška o njihovom pridruživanju provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (6).

(7)

Što se tiče Švicarske ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine, u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (7), koje spadaju u područje iz članka 1. točke A i B Odluke 1999/437/EZ, u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (8).

(8)

Što se tiče Lihtenštajna Odluka br. 574/2007/EZ predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine koje spadaju u područje iz članka 1. točke A i B Odluke 1999/437/EZ, u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/261/EZ od 28. veljače 2008. o potpisivanju, u ime Europske zajednice, i o privremenoj primjeni određenih odredaba Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (9).

(9)

U skladu s tim, Odluku 2008/456/EZ bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2008/456/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov članka 24. zamjenjuje se sljedećim:

„Napredak i završna izvješća o provedbi godišnjih programa i zahtjeva za plaćanje”.

2.

U članku 24. dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   U vezi s člankom 41. stavkom 3. i stavkom 4. temeljnog akta, ukupan iznos plaćanja iz naslova predfinanciranja ne smije prelaziti 90 % ukupnog iznosa dodijeljenog takvoj državi članici u odluci o financiranju kojom se odobrava godišnji program.

Ako država članica na nacionalnoj razini dodijeli iznos manji od ukupnog iznosa koji je određen u odluci o financiranju kojom je odobren godišnji program, ukupan iznos plaćanja iz naslova predfinanciranja ne prelazi 90 % iznosa dodijeljenog na nacionalnoj razini.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Republici Bugarskoj, Češkoj Republici, Saveznoj Republici Njemačkoj, Republici Estoniji, Helenskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Francuskoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Cipru, Republici Latviji, Republici Litvi, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu, Republici Mađarskoj, Republici Malti, Kraljevini Nizozemskoj, Republici Austriji, Republici Poljskoj, Portugalskoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2010.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik


(1)  SL L 144, 6.6.2007., str. 22.

(2)  SL L 167, 27.6.2008., str. 1.

(3)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(4)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

(5)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(6)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(7)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(8)  SL L 53, 27.2.2008., str. 1.

(9)  SL L 83, 26.3.2008., str. 3.


Top