EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/EU: Odluka Europske središnje banke od 20. prosinca 2010. o otvaranju računa za obradu plaćanja povezanih s kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro (ESB/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

01/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

285


32010D0031(01)


L 010/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.12.2010.


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 20. prosinca 2010.

o otvaranju računa za obradu plaćanja povezanih s kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro

(ESB/2010/31)

(2011/15/EU)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegove članke 17. i 21.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 17. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”), radi obavljanja svojih poslova Europska središnja banka (ESB) može otvarati račune za kreditne institucije, javne ustanove i druge sudionike na tržištu.

(2)

U skladu s člankom 21. stavcima 21.1. i 21.2. Statuta ESSB-a, ESB može nastupati kao fiskalni agent institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, središnjih vlasti, regionalnih, lokalnih ili drugih tijela javne vlasti, ostalih javnopravnih tijela ili javnih poduzeća država članica.

(3)

U skladu s člankom 1. stavkom 2. Odluke ESB/2007/7 od 24. srpnja 2007. o odredbama i uvjetima za sustav TARGET2-ESB (1), ESB kao stranke može primiti središnje banke.

(4)

Upućuje se na Okvirni sporazum o EFSF-u između država članica čija je valuta euro i Europskog društva za financijsku stabilnost, Société Anonyme (EFSF), javnoga dioničkog društva osnovanog u Luksemburgu čiji su dioničari države članice čija je valuta euro. Okvirni sporazum o EFSF-u stupio je na snagu i postao obvezujući 4. kolovoza 2010.

(5)

U skladu s Okvirnim sporazumom o EFSF-u i propisima EFSF-a, EFSF je obvezan osigurati financiranje u obliku ugovora o kreditima (dalje u tekstu „ugovori o kreditima”) državama članicama čija je valuta euro ako te države imaju financijskih poteškoća, a sklopile su s Europskom komisijom memorandum o razumijevanju koji sadrži uvjete koji se odnose na vođenje politike.

(6)

Člankom 3. stavkom 5. Okvirnog sporazuma o EFSF-u predviđeno je da se isplata kredita koji je EFSF odobrio državi članici čija je valuta euro obavlja preko računa EFSF-a i dotične države članice zajmoprimca koji se za potrebe ugovora o kreditima otvaraju kod ESB-a. Odlukom ESB/2010/15 od 21. rujna 2010. o upravljanju kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro (2) utvrđuju se odredbe o gotovinskom računu koji se uime EFSF-a otvara kod ESB-a za provedbu ugovora o kreditima.

(7)

Otplate na osnovi ugovora o kreditima obavljaju se preko gotovinskih računa koji se uime nacionalne središnje banke (NSB) dotične države članice zajmoprimca otvaraju kod ESB-a.

(8)

Potrebno je utvrditi odredbe o gotovinskim računima koji se uime NSB-a dotične države članice zajmoprimca otvaraju kod ESB-a za provedbu ugovora o kreditima,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Otvaranje gotovinskih računa

ESB može na zahtjev NSB-a države članice zajmoprimca otvarati gotovinske račune uime tog NSB-a za obradu plaćanja povezanih s ugovorom o kreditu (dalje u tekstu „gotovinski račun NSB-a”).

Članak 2.

Prihvaćanje plaćanja na gotovinskim računima

Gotovinski račun NSB-a upotrebljava se samo za obradu plaćanja povezanih s ugovorom o kreditu.

Članak 3.

Prihvaćanje uputa

U vezi s gotovinskim računom NSB-a, ESB prihvaća upute samo od NSB-a koji je imatelj tog računa.

Članak 4.

Stanje na gotovinskim računima

Stanje na gotovinskom računu NSB-a ne smije nikada biti negativno. Stoga se s takvih računa ne smiju izvršavati plaćanja čiji iznos premašuje pozitivno stanje na tim računima.

Članak 5.

Remuneracija

ESB plaća kamate na pozitivna prekonoćna stanja na gotovinskom računu NSB-a u iznosu istovjetnom važećoj pasivnoj kamatnoj stopi ESB-a po metodi stvarnog broja dana/360 dana.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 20. prosinca 2010.

Predsjednik ESB-a

Jean-Claude TRICHET


(1)  SL L 237, 8.9.2007., str. 71.

(2)  SL L 253, 28.9.2010., str. 58.


Top