EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0017(01)

2010/624/EU: Odluka Europske središnje banke od 14. listopada 2010 . o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Unija sklopila u sklopu europskog mehanizma za financijsku stabilnost (ESB/2010/17)

SL L 275, 20.10.2010, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/624/oj

10/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

146


32010D0017(01)


L 275/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.10.2010.


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 14. listopada 2010.

o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Unija sklopila u sklopu europskog mehanizma za financijsku stabilnost

(ESB/2010/17)

(2010/624/EU)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 122. stavak 2. i članak 132. stavak 1.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegove članke 17. i 21. te članak 34.1.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 407/2010 od 11. svibnja 2010. o uspostavi europskog mehanizma za financijsku stabilnost, (1) a posebno njezin članak 8.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br.407/2010 predviđena je moguća financijska pomoć Unije državama članicama koje su se, zbog izvanrednih okolnosti nad kojima nemaju nikakav nadzor, našle u teškim gospodarskim ili financijskim neprilikama, ili im takve neprilike ozbiljno prijete, u obliku kredita ili kreditnih linija koje se odobravaju odlukom Vijeća Europske unije.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br.407/2010 Europska će komisija donijeti mjere potrebne za upravljanje kreditima s Europskom središnjom bankom (ESB). Država članica korisnica prenijet će plaćanja glavnice i dospjelih kamata na osnovi kredita na račun kod ESB-a 14 radnih dana sustava TARGET2 prije odgovarajućeg datuma dospijeća.

(3)

Za ispunjavanje zadaća namijenjenih ESB-u u skladu s Uredbom (EU) br.407/2010, ESB smatra primjerenim da na zahtjev otvori posebne račune za Komisiju i nacionalne središnje banke država članica korisnica,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

ESB obavlja zadaće povezane s upravljanjem kreditima i izvršava plaćanja povezana s poslovima zaduživanja i kreditiranja Unije u sklopu europskog mehanizma za financijsku stabilnost kako je određeno u Uredbi (EU) br.407/2010.

Članak 2.

ESB na zahtjev Komisije otvara račune uime Komisije i na zahtjev nacionalne središnje banke države članice korisnice otvara račune uime te nacionalne središnje banke.

Članak 3.

Računi iz članka 2. upotrebljavaju se za obradu plaćanja u korist država članica koja su povezana s europskim mehanizmom za financijsku stabilnost.

Članak 4.

ESB plaća kamate na pozitivno prekonoćno stanje na navedenim računima u iznosu istovjetnom važećoj pasivnoj kamatnoj stopi ESB-a po metodi stvarnog broja dana/360 dana.

Članak 5.

Izvršni odbor ESB-a poduzima sve mjere potrebne da bi ova Odluka proizvela učinke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave uSlužbenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 14. listopada 2010.

Predsjednik ESB-a

Jean-Claude TRICHET


(1)  SL L 118, 12.5.2010., str.1.


Top