EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0004(01)

2010/275/EU: Odluka Europske središnje banke od 10. svibnja 2010. o upravljanju udruženim bilateralnim kreditima u korist Helenske Republike i o izmjeni Odluke ESB/2007/7 (ESB/2010/4)

OJ L 119, 13.5.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 93 - 94

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/275/oj

01/Sv. 14

HR

Službeni list Europske unije

93


32010D0004(01)


L 119/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 10. svibnja 2010.

o upravljanju udruženim bilateralnim kreditima u korist Helenske Republike i o izmjeni Odluke ESB/2007/7

(ESB/2010/4)

(2010/275/EU)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 132.,

uzimajući u obzir Statut Europskoga sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu: Statut ESSB-a), a posebno njegove članke 17. i 21.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 17. Statuta ESSB-a radi obavljanja svojih poslova Europska središnja banka (ESB) može otvarati račune za kreditne institucije, osobe javnog prava i druge sudionike na tržištu.

(2)

U skladu s člankom 21. stavcima 1. i 2. Statuta ESSB-a, ESB može djelovati kao fiskalni agent za institucije, tijela, urede ili agencije, središnje države, regionalna, lokalna ili druga tijela javne vlasti, ostala javnopravna tijela ili društva u većinskom državnom vlasništvu država članica.

(3)

Upućuje se na ugovor o kreditu (dalje u tekstu: ugovor o kreditu) koji su države članice čija je valuta euro (osim Helenske Republike i Savezne Republike Njemačke) i KfW koji djeluje u javnom interesu, na temelju uputa te s jamstvom Savezne Republike Njemačke (dalje u tekstu: zajmodavci) sklopile s Helenskom Republikom (dalje u tekstu: zajmoprimac) te Grčkom središnjom bankom kao agentom zajmoprimca.

(4)

Upućuje se na ugovor između vjerovnika (dalje u tekstu: ugovor između vjerovnika) koji su sklopile države članice čija je valuta euro, osim Helenske Republike, i kojim je upravljanje udruženim bilateralnim kreditima u skladu s ugovorom o kreditu povjereno Europskoj komisiji.

(5)

U skladu s ugovorom između vjerovnika, države članice čija je valuta euro, osim Helenske Republike, ovlašćuju Europsku komisiju da organizira udružene bilateralne kredite za Helensku Republiku te da ih zastupa pri upravljanju navedenim kreditima. Člankom 3. ugovora između vjerovnika ovlašćuje se Europska komisija da kod ESB-a otvori račun uime zajmodavaca koji će se koristiti za obradu svih plaćanja uime zajmodavaca i zajmoprimca unutar ugovora o kreditu. Ugovor između vjerovnika propisuje potrebne odredbe o isplati i otplati.

(6)

Potrebno je propisati odredbe o gotovinskom računu koji se otvara kod ESB-a za provedbu ugovora o kreditu i ugovora između vjerovnika.

(7)

U skladu s člankom 1. stavkom 2. Odluke ESB/2007/7 od 24. srpnja 2007. o uvjetima sustava TARGET2-ECB (1), ESB kao klijente može prihvatiti samo središnje banke te europske i međunarodne organizacije. Provedba ugovora o kreditu i ugovora između vjerovnika zahtijeva proširivanje kategorija osoba koje udovoljavaju uvjetima da budu klijenti ESB-a,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjena Odluke ESB/2007/7

Članak 1. stavak 2. Odluke ESB/2007/7 zamjenjuje se sljedećim:

„2.   ESB kao klijente može prihvatiti samo središnje banke, europske i međunarodne organizacije te, na temelju ad hoc odluke Upravnog vijeća, središnje države država članica Europske unije ili osobe javnog prava koje su te središnje države odredile da djeluju u njihovo ime.”

Članak 2.

Otvaranje računa

ESB u pogledu ugovora o kreditu te na zahtjev Europske komisije otvara račun uime zajmodavaca.

Članak 3.

Prihvaćanje plaćanja na računu

ESB prihvaća plaćanja na teret ili u korist računa otvorenog uime zajmodavaca samo ako se ta plaćanja obavljaju u vezi s ugovorom o kreditu.

Članak 4.

Prihvaćanje uputa

U vezi s računom otvorenim uime zajmodavaca, ESB prihvaća upute samo od Europske komisije i djeluje po tim uputama te ne prihvaća upute pojedinog zajmodavca.

Članak 5.

Remuneracija

ESB plaća kamate na stanje na računu otvorenom uime zajmodavaca u iznosu istovjetnom važećoj pasivnoj kamatnoj stopi ESB-a po metodi stvarnog broja dana/360 dana.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 12. svibnja 2010.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 10. svibnja 2010.

Predsjednik ESB-a

Jean-Claude TRICHET


(1)  SL L 237., 8.9.2007., str. 71.


Top