EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1102

Uredba Komisije (EZ) br. 1102/2009 od 16. studenoga 2009. o 116. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima

SL L 303, 18.11.2009, p. 39–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1102/oj

18/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

62


32009R1102


L 303/39

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.11.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1102/2009

od 16. studenoga 2009.

o 116. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 467/2001 o zabrani izvoza određene robe i usluga u Afganistan, pooštravanju zabrane leta i proširivanju zamrzavanja financijskih sredstava i ostalih financijskih izvora u odnosu na afganistanske talibane (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. prvu alineju,

budući da:

(1)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navodi popis osoba, skupina i subjekata na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora sukladno toj Uredbi.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 11. kolovoza 2008., 16. rujna 2008., 3. listopada 2008., 21. listopada 2008., 2. prosinca 2008., 10. prosinca 2008., 23. prosinca 2008., 30. siječnja 2009., 13. veljače 2009., 23. veljače 2009., 5. ožujka 2009., 13. ožujka 2009., 18. ožujka 2009., 23./24. ožujka 2009., 20. travnja 2009., 3. lipnja 2009., 17. srpnja 2009. i 10. kolovoza 2009. odlučio je izmijeniti popis osoba, skupina i subjekata na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora.

(3)

Prilog I. treba stoga na odgovarajući način ažurirati,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. studenoga 2009.

Za Komisiju

Eneko LANDÁBURU

Glavni direktor za vanjske poslove


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:

Izmjene pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti”

(1)

Unos „Aid Organisation of The Ulema (alias (a) Al Rashid Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rasheed Trust, (d) Al-Rashid Trust). Adresa: (a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; faks 662 38 14); (c) 302b-40, Good Earth Court, nasuprot Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (tel. 497 92 63); (d) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (tel. 587 25 45); (e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, nasuprot Jang Building, Karachi, Pakistan (tel. 262 38 18-19); (f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81). Ostali podaci: (a) sjedište u Pakistanu; (b) brojevi računa pri Habib Bank Ltd., podružnica deviznog poslovanja: 05501741 i 06500138.” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Al Rashid Trust (alias) (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan). Adresa: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) ured Dha’rbi-M’unin, nasuprot Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) ured Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) ured Dha’rbi-M’unin, Rm br. 3, Moti Plaza, pored Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; (f) ured Dha’rbi-M’unin, zadnji kat, Dr. Dawa Khan kirurg stomatološke klinike, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99, faks 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, nasuprot Pia Planitarium, blok 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, blok 5, 6. kat, Clifton, Karachi, Pakistan (tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, nasuprot Jang Building, Karachi, Pakistan (tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81). Ostali podaci: (a) sjedište u Pakistanu; (b) operacije u Afganistanu: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, operacije i na Kosovu, u Čečeniji; (c) ima dva bankovna računa pri Habib Bank Ltd., podružnica deviznog poslovanja, Pakistan: 05501741 and 06500138; (d) do 21.10.2008. popis UN-a je uključivao i unose „Al Rashid Trust” (QE.A.5.01, uvršten 6.10.2001.) i „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (QE.A.73.02, uvršten 24.4.2002. i izmijenjen 25.7.2006.). Na osnovi podataka kojima se potvrđuje da se ta dva unosa odnose na isti subjekt, Odbor za sankcije za Al-Qaidu i talibane odlučio je 21.10.2008. objediniti podatke iz oba unosa u ovaj unos. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 6.10.2001.”;

(2)

Unos „Al-Akhtar Trust International (alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp). Adresa: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Ostali podaci: regionalni uredi u Pakistanu: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp je u Spin Boldak, Afganistan.” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Al-Akhtar Trust International (alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp, (d) Pakistan Relief Foundation, (e) Pakistani Relief Foundation, (f) Azmat-e-Pakistan Trust, (g) Azmat Pakistan Trust). Adresa: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Ostali podaci: regionalni uredi u Pakistanu: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp je u Spin Boldak, Afganistan. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 17.8.2005.”;

(3)

Unos „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adresa: (a) Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (b) Bihaćka 14, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (c) Potur mahala 64, Travnik, Bosna i Hercegovina. Ostali podaci: zatvorile je bosanske vlasti” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn i Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adresa: (a) Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (adresa podružnice); (b) Bihaćka 14, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (c) Potur mahala 64, Travnik, Bosna i Hercegovina; (d) Zenica, Bosna i Hercegovina. Ostali podaci: (a) fondacija je svojedobno bila službeno registrirana u Bosni i Hercegovini pod brojem 24; (b) fondacija Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation prestala je s radom odlukom Ministarstva pravosuđa Federacije Bosne i Hercegovine (broj odluke o prestanku rada 03-05-2-203/04); (c) u prosincu 2008. više nije postojala; (d) njezine prostorije i humanitarne aktivnosti pod nadzorom Vlade prenesene su na novi subjekt pod nazivom Sretna budućnost. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 28.6.2004.”;

(4)

Unos „Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir), Potur mahala 64, Travnik, Bosna i Hercegovina.” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir). Adresa: (a) Potur mahala 64, Travnik, Bosna i Hercegovina; (b) Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Ostali podaci: među zaposlenicima i pridruženim članovima su i Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz i Safet Durguti. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 13.3.2002.”;

(5)

Unos „Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (poznat i kao Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Egyptian Islamic Jihad (alias (a) Egyptian Al-Jihad, (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 6.10.2001.”;

(6)

Unos „Al Qaida/Islamic Army (također poznat kao The Base, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Mreža Osame Bin Ladena, Organizacija Osame Bin Ladena)” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Al-Qaida (alias (a) The Base, (b) Al Qaeda, (c) Islamic Salvation Foundation, (d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, (e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, (f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, (g) Mreža Osame Bin Ladena, (h) Organizacija Osame Bin Ladena, (i) Al Qa’ida, (j) Islamic Army). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 6.10.2001.”;

(7)

Unos „Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE; PO Box 20066, Dubai, UAE” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Al Baraka Exchange L.L.C. Adresa: (a) PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE; (b) PO Box 20066, Dubai, UAE. Ostali podaci: pretpostavlja se da je u vlasništvu ili pod kontrolom Alija Ahmeda Nur Jim’Alea. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”;

(8)

Unos „Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Udruženje za građanska prava i odupiranje lažima, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Udruženje građana za potporu istini i suzbijanje laži, (f) Sirat, (g) Udruženje za obrazovanje, kulturu i izgradnju društva — Sirat, (h) Udruženje za obrazovanje, kulturu i izgradnju društva — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Adresa: (a) Put mladih muslimana 30a, 71000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina); (b) Štrosmajerova ul. 72, Zenica (Bosna i Hercegovina); (c) Muhameda Hadžijahića 42, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Udruženje za građanska prava i odupiranje lažima, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Udruženje građana za potporu istini i suzbijanje laži, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Udruženje za obrazovanje, kulturu i izgradnju društva — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Udruženje građana za potporu i suzbijanje laži – Furqan). Adresa: (a) Put mladih muslimana 30a (bivše ime Ul. Pavla Lukača), 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (b) Štrosmajerova ul. 72, Zenica, Bosna i Hercegovina; (c) Muhameda Hadžijahića 42, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (d) Štrosmajerova ul. 70 i 53, Zenica, Bosna i Hercegovina; (e) Ulica zlatnih ljiljana, Zavidovići, Bosna i Hercegovina. Ostali podaci: (a) registrirano u Bosni i Hercegovini kao građanska udruga pod imenom „Udruženje građana za potporu i suzbijanje laži – Furqan”26.9.1997.; (b) odlukom Ministarstva pravosuđa Federacije Bosne i Hercegovine Al Furqan prestaje s radom (odluka broj 03-054-286/97 od 8.11.2002.); (c) u prosincu 2008. Al Furqan više nije postojao. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 11.5.2004.”;

(9)

Unos „Ansar al-Islam (alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna); lokacija: sjevernoistočni Irak” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Ansar al-Islam (alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna). Ostali podaci: područje sjevernog Iraka. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 24.2.2003.”;

(10)

Unos „Asbat al-Ansar” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Asbat al-Ansar. Adresa: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 6.10.2001.”;

(11)

Unos „Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Adresa: (a) Mogadishu, Somalija; (b) Dubai, UAE” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Barakaat Bank of Somalia (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Adresa: (a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalija; (b) Dubai, UAE. Ostali podaci: navodno u vlasništvu ili pod kontrolom Alija Ahmeda Nur Jim’Alea. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”;

(12)

Unos „Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, UAE” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresa: PO Box 3313, Dubai, UAE. Ostali podaci: navodno u vlasništvu ili pod kontrolom Alija Ahmeda Nur Jim’Alea (QI.J.41.01). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”;

(13)

Unosi „Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, UAE” i „Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, UAE” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Adresa: PO Box 3313, Dubai, UAE. Ostali podaci: navodno u vlasništvu ili pod kontrolom Alija Ahmeda Nur Jim’Alea. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”;

(14)

Unos „Bosanska Idealna Futura (također poznata kao Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); dosad poznate adrese i uredi: — Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, — Put Hadžije Mazica 16F, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, — Sehidska ul., Breza, Bosna i Hercegovina, — Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, — Hamze Ćelenke 35, Ilidža, Sarajevo, Bosna i Hercegovina” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Bosanska Idealna Futura (alias (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future). Adresa: (a) Hakije Mazica 16, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina; (b) Sehidska ul., Breza, Bosna i Hercegovina; (c) Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina; (d) Hamze Ćelenke 35, Ilidža, Bosna i Hercegovina; (e) Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Ostali podaci: (a) Bosanska Idealna Futura službeno je registrirana u Bosni i Hercegovini kao udruga i humanitarna organizacija pod brojem 59; (b) bila je pravni sljednik bosanskohercegovačkog ureda fondacije Benevolence International Foundation koja je poslovala kao BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura prestala je postojati u prosincu 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 21.11.2002.”;

(15)

Unos „Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial ‚World Relief’). Adresa: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SAD; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SAD; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francuska; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgija; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgija; (g) Mula Mustafe Bašeskije 72, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (h) Put mladih muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (j) Ylli Morina Road, Đakovica, Kosovo; (k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija; (l) kuća 267 ulica br. 54, sektor F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Ostali podaci: (a) druge inozemne lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Čečenija (Rusija), Kina, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušetija (Rusija), Irak, Jordan, Libanon, Zapadna Obala i Gaza, Sijera Leone, Somalija i Sirija; (b) američki savezni broj poslodavca: 36-3804626; (c) PDV broj: BE 454 419 759; (d) belgijske adrese su adrese fondacija Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l i Fondation Secours Mondial v.z.w. od 1998.” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Global Relief Foundation (GRF) (alias (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w, (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, (h) Fondation Secours Mondial ‚World Relief’). Adresa: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SAD; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SAD; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francuska; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgija; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgija; (g) Mula Mustafe Bašeskije 72, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (h) Put mladih muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (i) Potur mahala 64, Travnik, Bosna i Hercegovina; (j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (j) Ylli Morina Road, Đakovica, Kosovo; (k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija; (m) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Ostali podaci: (a) druge inozemne lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Čečenija (Rusija), Kina, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušetija (Rusija), Irak, Jordan, Libanon, Zapadna Obala i Gaza, Sijera Leone, Somalija i Sirija; (b) američki savezni broj poslodavca: 36-3804626; (c) PDV broj: BE 454 419 759; (d) belgijske adrese su adrese fondacija Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l i Fondation Secours Mondial vzw. i Stichting Wereldhulp — België, v.z.w od 1998. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 22.10.2002.”;

(16)

Unos „Eastern Turkistan Islamic Movement (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Eastern Turkistan Islamic Movement (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, (c) Islamic Party of Turkestan, (d) Djamaat Turkistan). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 11.9.2002.”;

(17)

Unos „Jama’at al-Tawhid Wa’al-Jihad (alias (a) JTJ, (b) red al-Zarqawi, (c) al-Tawhid, (d) the Monotheism and Jihad Group, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini)” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Al-Qaida in Iraq (alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 18.10.2004.”;

(18)

Unos „Lajnat Al Daawa Al Islamiya” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Lajnat Al Daawa Al Islamiya (alias LDI). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 20.2.2003.”;

(19)

Unos „Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir, (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET)” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir, (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD, (r) Jama’at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama’at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama’at-ud-Da’awah, (y) Jama’at-ud-Da’awa, (z) Jamaati-ud-Dawa). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 2.5.2005.”;

(20)

Unos „Libyan Islamic Fighting Group” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Libyan Islamic Fighting Group (alias LIFG). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 6.10.2001.”;

(21)

Unos „Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Makhtab Al-Khidamat (alias (a) MAK, (b) Al Kifah). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 6.10.2001.”;

(22)

Unos „NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Lihtenštajn; (bivše c/o Asat Trust reg.).” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Nada International Anstalt. Adresa: Vaduz, Lihtenštajn (bivše c/o Asat Trust reg.). Ostali podaci: likvidirano i izbrisano iz trgovačkog registra. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 3.9.2002.”;

(23)

Unos „Tunisian Combatant Group (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT.” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Tunisian Combatant Group (alias (a) Groupe Combattant Tunisien, (b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 10.10.2002.”;

(24)

Unos „Taibah International — Bosnia Offices (alias (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Adrese: (a) Avde Smajlović 6, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (b) Tabhanska ulica 26, Visoko, Bosna i Hercegovina; (c) Velika cilna ulica 3, Visoko, Bosna i Hercegovina; (d) Tahbanska ulica 26, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Taibah International — Bosnia Offices (alias (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Adresa: (a) Avde Smajlović 6, Novo Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (b) Tabhanska 26, Visoko, Bosna i Hercegovina; (c) Velika cilna ulica 3, Visoko, Bosna i Hercegovina. Ostali podaci: (a) od 2002. do 2004. organizacija Taibah International – uredi u Bosni koristila je prostorije Kulturnog doma u Hadžićima, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (b) organizacija je bila službeno registrirana u Bosni i Hercegovini pod brojem 7 kao podružnica udruge Taibah International Aid Association; (c) Taibah International – uredi u Bosni prestala je s radom na temelju odluke Ministarstva pravosuđa Federacije Bosne i Hercegovine (odluka o prestanku rada broj 03-05-2-70/03). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 11.5.2004.”

Izmjene pod naslovom „Fizičke osobe”

(25)

Unos „Moustafa Abbes. Adresa: Via Padova 82, Milano, Italija (boravište). Datum rođenja: 5.2.1962. Mjesto rođenja: Osniers, Alžir. Ostali podaci: sud u Napulju osudio ga je na tri godine i šest mjeseci zatvora 19.5.2005. Pušten na slobodu 30.1.2006. na temelju odluke o ukidanju presude.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Adresa: Via Padova 82, Milano, Italija (bivša adresa u ožujku 2004). Datum rođenja: 5.2.1962. Mjesto rođenja: Osniers, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Ostali podaci: (a) pušten iz zatvora u Italiji 30.1.2006.; (b) imao boravište u Alžiru u studenome 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 17.3.2004.”;

(26)

Unos „Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Adresa: London, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: 2.7.1968. Mjesto rođenja: Gdabia, Libija. Broj putovnice: 800220972 (britanska putovnica). Državljanstvo: britansko. Ostali podaci: (a) broj britanskog socijalnog osiguranja: PX053496A; (b) sudjelovao u prikupljanju sredstava u ime skupine Libyan Islamic Fighting Group; (c) obnašao je visoke funkcije u LIFG-u u Ujedinjenoj Kraljevini; (d) povezan s direktorima agencije SANABEL Relief Agency, Ghumaom Abd’rabbahom, Taherom Nasufom i Abdulbaqijem Mohammedom Khaledom te s članovima LIFG-a u Ujedinjenoj Kraljevini, uključujući Ismaila Kamokaa, višeg člana LIFG-a u Ujedinjenoj Kraljevini osuđenog u Ujedinjenoj Kraljevini u lipnju 2007. na temelju optužbi za financiranje terorista.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, (f) Abdul Bohlega, (g) Abdulbasit Mahmoud, (h) Abdul Mahmoud, (i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, (j) Abdul Basit Mahmoud, (k) Abdulbasit Mahmood, (l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud). Adresa: (a) London, Ujedinjena Kraljevina; (b) Birmingham, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: (a) 2.7.1968., (b) 2.9.1968. Mjesto rođenja: (a) Gdabia, Libija; (b) Amman, Jordan. Državljanstvo: (a) britansko, (b) jordansko. Broj putovnice: 800220972 (britanska putovnica). Ostali podaci: (a) broj britanskog socijalnog osiguranja: PX053496A; (b) broj britanskog socijalnog osiguranja: SJ855878C. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 21.10.2008.”;

(27)

Unos „Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Datum rođenja: 1.12.1973. Mjesto rođenja: Sulaimaniya, Irak. Državljanstvo: iračko. Broj putovnice: njemačka putna isprava („Reiseausweis”) A 0020375. Ostali podaci: u pritvoru u Stuttgartu, Njemačka.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Datum rođenja: 1.12.1973. Mjesto rođenja: Sulaimaniya, Irak. Državljanstvo: iračko. Broj putovnice: njemačka putna isprava („Reiseausweis”) A 0020375. Ostali podaci: u zatvoru u Njemačkoj od prosinca 2004. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 6.12.2005.”;

(28)

Unos „Mohamed Abu Dhess (alias (a) Yaser Hassan, rođen 1. veljače 1966. u Hasmiji, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, rođen 1. veljače 1966. u Hasmiji, (c) Mohamed Abu Dhess, rođen 1. veljače 1966. u Hasmiji, Irak). Datum rođenja: 22. veljače 1964. Mjesto rođenja: Irbid, Jordan. Državljanstvo: jordansko. Broj putovnice: (a) njemačka putna isprava br. 0695982, istekla; (b) njemačka putna isprava br. 0785146, važi do 8. travnja 2004. Ostali podaci: (a) ime oca: Mouhemad Saleh Hassan; (b) ime majke: Mariam Hassan, djevojačko prezime: Chalabia; (c) razlikovne značajke: ukrućenje/deformacija lijevog kažiprsta; (d) trenutačno u pritvoru do suđenja” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mohamed Abu Dhess (alias (a) Yaser Hassan, rođen 1. veljače 1966. u Hasmiji, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, rođen 1. veljače 1966. u Hasmiji, (c) Mohamed Abu Dhess, rođen 1. veljače 1966. u Hasmiji, Irak). Datum rođenja: (a) 22.2.1964., (b) 1.2.1966. Mjesto rođenja: Irbid, Jordan. Državljanstvo: jordansko. Broj putovnice: (a) njemačka putna isprava br. 0695982, istekla; (b) njemačka putna isprava br. 0785146, važi do 8. travnja 2004. Ostali podaci: (a) ime oca: Mouhemad Saleh Hassan; (b) ime majke: Mariam Hassan, djevojačko prezime: Chalabia; (c) u zatvoru u Njemačkoj od prosinca 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.9.2003.”;

(29)

Unos „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Adresa: nema stalne adrese u Italiji. Datum rođenja: 18.12.1969. Mjesto rođenja: Asima-Tunis, Tunis. Državljanstvo: (b) tunisko, (b) bosanskohercegovačko. Broj putovnice: (a) G737411 (tuniska putovnica izdana 24.10.1990., istekla 20.9.1997.), (b) 0801888 (Bosna i Hercegovina). Ostali podaci: (a) navodno uhićen u Istanbulu, Turska, i deportiran u Italiju, (b) u siječnju 2003. osuđen u Italiji na 3 godine zatvora, (c) Prizivni sud u Italiji osudio ga je 17. svibnja 2004. na 2 godine i 6 mjeseci zatvora” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Adresa: Abdesthana 14, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Datum rođenja: 18.12.1969. Mjesto rođenja: Asima-Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: (a) G737411 (tuniska putovnica izdana 24.10.1990., istekla 20.9.1997.); (b) bosanskohercegovačka 0801888 izdana u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, 14.9.1998., istekla 14.9.2003.). Ostali podaci: (a) bosanskohercegovačko državljanstvo mu je oduzeto u srpnju 2006.; (b) adresa je zadnja prijavljena adresa u Bosni i Hercegovini; (c) navodno uhićen u Istanbulu, Turska, i deportiran u Italiju; (d) nema važeću bosanskohercegovačku osobnu ispravu. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.6.2003.”;

(30)

Unos „Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Datum rođenja: 29.4.1949. Mjesto rođenja: Unaizah, Saudijska Arabija. Državljanstvo: saudijsko. Broj putovnice: (a) C 1415363 (izdana 21.5.2000. (16/2/1421H)), (b) E 839024 (izdana 3.1.2004., istječe 8.11.2008.).” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Datum rođenja: 29.4.1949. Mjesto rođenja: Uneizah, Saudijska Arabija. Državljanstvo: saudijsko. Broj putovnice: (a) C 1415363 (izdana 21.5.2000. (16/2/1421H)), (b) E 839024 (izdana 3.1.2004., istekla 8.11.2008.). Ostali podaci: nalazi se u Saudijskoj Arabiji (u travnju 2009.). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 6.7.2004.”;

(31)

Unos „Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rođenja: 19.12.1965. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L246084 (tuniska putovnica izdana 10.6.1996., istekla 9.6.2001.). Ostali podaci: u siječnju 2003. osuđen u Italiji na 2 godine i mjesec dana zatvora.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rođenja: 19.12.1965. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L246084 (tuniska putovnica izdana 10.6.1996., istekla 9.6.2001.). Ostali podaci: izručen Tunisu 13.3.2006. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.6.2003.”;

(32)

Unos „Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rođenja: 18.3.1967. Mjesto rođenja: Kairouan, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: K602878 (tuniska putovnica izdana 5.11.1993., istekla 9.6.2001.). Ostali podaci: u siječnju 2003. osuđen u Italiji na 2 godine i 6 mjeseci zatvora” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rođenja: 18.3.1967. Mjesto rođenja: Kairouan, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: K602878 (tuniska putovnica izdana 5.11.1993., istekla 9.6.2001.). Ostali podaci: izručen Francuskoj 4.9.2003. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.6.2003.”;

(33)

Unos „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italija. Datum rođenja: 31.3.1970. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L579603 (tuniska putovnica izdana u Milanu 19.11.1997., istekla 18.11.2002.). Nacionalni identifikacijski broj: 007-99090. Ostali podaci: (a) talijanski porezni broj: CHRTRK70C31Z352U; (b) ime majke je Charaabi Hedia; (c) pušten iz zatvora u Italiji 28.5.2004. Sudske vlasti u Milanu izdale su nalog za njegovo uhićenje 18.5.2005. U bijegu od listopada 2007.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italija. Datum rođenja: 31.3.1970. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L579603 (tuniska putovnica izdana u Milanu 19.11.1997., istekla 18.11.2002.). Nacionalni identifikacijski broj: 007-99090. Ostali podaci: (a) talijanski porezni broj: CHRTRK70C31Z352U; (b) ime majke je Charaabi Hedia; (c) pušten iz zatvora u Italiji 28.5.2004.; (d) u bijegu od listopada 2007.; (e) ima boravište u Švicarskoj od 2004. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 24.4.2002.”;

(34)

Unos „Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italija. Datum rođenja: 25.1.1970. Mjesto rođenja: Menzel Temime, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: M307968 (tuniska putovnica izdana 8.9.2001., istekla 7.9.2006.). Ostali podaci: Prvostupanjski sud u Milanu osudio ga je na četiri godine i šest mjeseci zatvora 9.5.2005. i na šest godina zatvora 5.10.2006. U zatvoru u Italiji od rujna 2007.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italija. Datum rođenja: 25.1.1970. Mjesto rođenja: Menzel Temime, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: M307968 (tuniska putovnica izdana 8.9.2001., istekla 7.9.2006.). Ostali podaci: u pritvoru u Italiji od veljače 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4 točke (b): 12.11.2003.”;

(35)

Unos „Aschraf Al-Dagma (alias (a) Aschraf Al-Dagma, rođen 28. travnja 1969. u mjestu Kannyouiz, Palestinska Autonomna Područja, (b) Aschraf Al Dagma, rođen 28. travnja 1969. u Pojasu Gaze, Palestinska Autonomna Područja, (c) Aschraf Al Dagma, rođen 28. travnja 1969. u Palestinskim Autonomnim Područjima, (d) Aschraf Al Dagma, rođen 28. travnja 1969. u Abasanu, Pojas Gaze). Datum rođenja: 28. travnja 1969. Mjesto rođenja: Absan, Pojas Gaze, Palestinska Autonomna Područja. Državljanstvo: neriješeno/palestinskog podrijetla. Putovnica br: izbjeglička putna isprava koju je izdao Landratsamt Altenburger Land (Ured državne uprave Okruga Altenburg), Njemačka, 30. travnja 2000. Ostali podaci: trenutačno u pritvoru do suđenja.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Datum rođenja: 28.4.1969. Mjesto rođenja: (a) Absan, Pojas Gaze, Palestinska Autonomna Područja; (b) Kannyouiz, Palestinska Autonomna Područja. Državljanstvo: neriješeno/palestinskog podrijetla. Putovnica broj: izbjeglička putna isprava koju je izdao Landratsamt Altenburger Land (Ured državne uprave Okruga Altenburg), Njemačka, 30. travnja 2000. Ostali podaci: u zatvoru u Njemačkoj od listopada 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.9.2003.”;

(36)

Unos „Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh). Naslov: doktor. Adresa: London, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: (a) 1.2.1957., (b) 31.1.1957. Mjesto rođenja: Zubair, Irak. Državljanstvo: saudijsko.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh). Naslov: doktor. Adresa: London, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: (a) 1.2.1957., (b) 31.1.1957. Mjesto rođenja: Al-Zubair, Irak. Državljanstvo: saudijsko. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.12.2004.”;

(37)

Unos „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgija. Datum rođenja: 23.11.1965. Mjesto rođenja: Ghardimaou, Tunis. Državljanstvo: (a) tunisko, (b) belgijsko (od 8.11.1993.). Broj putovnice: E590976 (tuniska putovnica izdana 19.6.1987., istekla 18.6.1992.). Ostali podaci: uhićen u Belgiji 18.12.2001. i osuđen na šest godina zatvora u rujnu 2003. Kazna mu je u žalbenom postupku povećana na sedam godina (odluka od 9.6.2004.)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgija. Datum rođenja: 23.11.1965. Mjesto rođenja: Ghardimaou, Tunis. Državljanstvo: (a) tunisko, (b) belgijsko (od 8.11.1993.). Broj putovnice: E590976 (tuniska putovnica izdana 19.6.1987., istekla 18.6.1992.). Ostali podaci: (a) uhićen u Belgiji 18.12.2001., (b) pušten na slobodu početkom 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 3.9.2002.”;

(38)

Unos „Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italija. Datum rođenja: 1.7.1977. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L886177 (tuniska putovnica izdana 14.12.1998., a istekla 13.12.2003.).” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias (a) Abderrahmane, (b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italija (bivša adresa sredinom 2002.). Datum rođenja: 1.7.1977. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L886177 (tuniska putovnica izdana 14.12.1998., istekla 13.12.2003.). Ostali podaci: lokacija i status nepoznati od sredine 2002. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 12.11.2003.”;

(39)

Unos „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresa: Via Geromini 15, Cremona, Italija. Datum rođenja: 20.5.1969. Mjesto rođenja: Menzel Temime, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: G827238 (tuniska putovnica izdana 1.6.1996., a istekla 31.5.2001.).” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresa: Via Geromini 15, Cremona, Italija. Datum rođenja: 20.5.1969. Mjesto rođenja: Menzel Temime, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: G827238 (tuniska putovnica izdana 1.6.1996., istekla 31.5.2001.). Ostali podaci: izručen Tunisu 13.12.2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 12.11.2003.”;

(40)

Unos „Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italija. Datum rođenja: 12.4.1960. Mjesto rođenja: Hekaima Al-Mehdiya, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: K815205 (tuniska putovnica izdana 17.9.1994., istekla 16.9.1999.). Ostali podaci: u siječnju 2003. osuđen u Italiji na 6 mjeseci zatvora” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italija. Datum rođenja: 12.4.1960. Mjesto rođenja: Hekaima Al-Mehdiya, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: K815205 (tuniska putovnica izdana 17.9.1994., istekla 16.9.1999.). Ostali podaci: povezan s fondacijom Al-Haramain Islamic Foundation. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.6.2003.”;

(41)

Unos „Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italija. Datum rođenja: 15.1.1973. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: M174950 (tuniska putovnica izdana 27.4.1999., a istekla 26.4.2004.).” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italija. Datum rođenja: 15.1.1973. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: M174950 (tuniska putovnica izdana 27.4.1999., istekla 26.4.2004.). Ostali podaci: u pritvoru u Italiji od 11.4.2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 12.11.2003.”;

(42)

Unos „Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Datum rođenja: 1.3.1965. Državljanstvo: pakistansko. Broj putovnice: A-374184 (Pakistan). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 10.12.2008.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Datum rođenja: 1.3.1965. Državljanstvo: pakistansko. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 10.12.2008. Ostali podaci: ime oca je Noor Muhammad.”;

(43)

Unos „Sayed Allamuddin Athear. Funkcija: drugi tajnik, talibanski „Generalni konzulat”, Peshawar, Pakistan. Datum rođenja: 15.2.1955. Mjesto rođenja: Badakshan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 000994 (afganistanska putovnica)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Sayed Allamuddin Atheer (alias Sayed Allamuddin Athear). Funkcija: drugi tajnik talibanskog „Generalnog konzulata”, Peshawar, Pakistan. Datum rođenja: 15.2.1955. Mjesto rođenja: Badakhshan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 000994 (afganistanska putovnica). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.1.2001.”;

(44)

Unos „L’Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adresa: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italija; (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italija (boravište). Datum rođenja: 17.11.1963. Mjesto rođenja: Alžir, Alžir. Ostali podaci: (a) adresa pod (a) korištena od 17.12.2001., (b) Prizivni sud u Napulju osudio ga je 16.3.2004. na osam godina zatvora. U zatvoru u Italiji od rujna 2007.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdelhadi Ben Debka (alias (a) L’Hadi Bendebka, (b) El Hadj Ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Adresa: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italija (bivša adresa od 17.12.2001.); (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italija (bivša adresa u ožujku 2004.). Datum rođenja: 17.11.1963. Mjesto rođenja: Alžir, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Ostali podaci: (a) u pritvoru u Italiji od rujna 2007.; (b) imao boravište u Alžiru u studenome 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 17.3.2004.”;

(45)

Unos „Huda bin Abdul Haq (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Datum rođenja: (a) 9.2.1960., (b) 2.2.1960. Mjesto rođenja: podokrug Solokuro u okrugu Lamongan, provincija Istočna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Huda bin Abdul Haq (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Datum rođenja: (a) 9.2.1960., (b) 2.2.1960. Mjesto rođenja: podokrug Solokuro u okrugu Lamongan, provincija Istočna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Ostali podaci: navodno preminuo u studenome 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.9.2003.”;

(46)

Unos „Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malezija. Datum rođenja: 3. srpnja 1968. Mjesto rođenja: Selangor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Broj putovnice: A 5983063. Broj nacionalne isprave: 680703-10-5821.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Zulkepli Bin Marzuki. Adresa: Taman Puchong Perdana, Država Selangor, Malezija. Datum rođenja: 3.7.1968. Mjesto rođenja: Selangor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Broj putovnice: A 5983063. Broj nacionalne isprave: 680703-10-5821. Ostali podaci: malezijske su ga vlasti pritvorile 3. veljače 2007. i ostao je u pritvoru do travnja 2009. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.9.2003.”;

(47)

Unos „Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Datum rođenja: (a) 29.5.1966., (b) 25.5.1966. (Gamel Mohamed). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italija. Mjesto rođenja: (a) Tunis, (b) Maroko (Gamel Mohamed). Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L723315 (tuniska putovnica izdana 5.5.1998., a istekla 4.5.2003.).” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italija. Datum rođenja: (a) 29.5.1966., (b) 25.5.1966. (Gamel Mohamed). Mjesto rođenja: (a) Tunis, (b) Maroko (Gamel Mohamed). Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L723315 (tuniska putovnica izdana 5.5.1998., istekla 4.5.2003.). Ostali podaci: u pritvoru u Italiji u srpnju 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 12.11.2003.”;

(48)

Unos „Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (džamija), Milano, Italija. Mjesto rođenja: Somalija. Datum rođenja: 8. listopada 1974.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Maxamed Cabdullaah Ciise (alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise). Adresa: (a) London, Ujedinjena Kraljevina (u studenome 2008.); (b) Via Quaranta, Milano, Italija (bivša adresa). Datum rođenja: 8.10.1974. Mjesto rođenja: Kismaayo, Somalija. Državljanstvo: somalijsko. Nacionalna isprava: PX910063D (identifikacijski broj Ujedinjene Kraljevine). Ostali podaci: nalazi se u Ujedinjenoj Kraljevini. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 12.11.2003.”;

(49)

Unos „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italija. Datum rođenja: 22.7.1967. Mjesto rođenja: Menzel Bouzelfa, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L029899 (tuniska putovnica izdana 14.8.1995., istekla 13.8.2000.). Ostali podaci: talijanski porezni broj: (a) DDR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S, (c) Prvostupanjski sud u Milanu ga je 3.12.2004. osudio na 5 godina i 10 mjeseci zatvora. Dana 29.9.2005. Prizivni sud u Milanu skratio mu je kaznu na 3 godine i 7 mjeseci. Bio je u zatvoru ili su mu određene zamjenske mjere od 24.6.2003. do 17.11.2006. Podliježe odluci o izgonu s talijanskog državnog područja.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italija. Datum rođenja: 22.7.1967. Mjesto rođenja: Menzel Bouzelfa, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L029899 (tuniska putovnica izdana u Milanu 14.8.1995., istekla 13.8.2000.). Broj nacionalne isprave: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (talijanski porezni broj), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (talijanski porezni broj). Ostali podaci: (a) bio je u zatvoru ili su mu određene zamjenske mjere od 24.6.2003. do 17.11.2006.; (b) podliježe odluci o izgonu s talijanskog državnog područja. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.6.2004.”;

(50)

Unos „Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Godina rođenja: (a) 1976., (b) oko 1974. Mjesto rođenja: izvan Damaska, Sirija. Državljanstvo: sirijsko. Broj putovnice: (a) 3936712, (b) 11012.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Godina rođenja: (a) 1976., (b) oko 1974. Mjesto rođenja: izvan Damaska, Sirija. Državljanstvo: sirijsko. Broj putovnice: (a) 3936712 (sirijska putovnica), (b) 11012 (sirijska putovnica). Ostali podaci: navodno ubijen u Iraku 2005. godine. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 28.1.2005.”;

(51)

Unos „Pio Abogne De Vera (alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Adresa: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipini. Datum rođenja: 19.12.1969. Mjesto rođenja: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Ostali podaci: (a) član pokreta Rajah Solaiman Movement; (b) dana 15.12.2005. uhitile su ga filipinske vlasti. U pritvoru na Filipinima od lipnja 2008.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Pio Abogne De Vera (alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Adresa: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipini. Datum rođenja: 19.12.1969. Mjesto rođenja: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Ostali podaci: (a) filipinske vlasti uhitile su ga 15.12.2005.; (b) u pritvoru na Filipinima od lipnja 2008.; (c) ime oca je Honorio Devera; (d) ime majke je Fausta Abogne. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 4.6.2008.”;

(52)

Unos „Redendo Cain Dellosa (alias (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong, (h) Troy). Adresa: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipini; (b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipini (bivša adresa); (c) Anda, Pangasinan, Filipini (bivša adresa); (d) Jolo, Sulu, Filipini (bivša adresa); (e) Pollok, Cotabato, Filipini (bivša adresa). Datum rođenja: 15.5.1972. Mjesto rođenja: Punta, Santa Ana, Manila, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Ostali podaci: (a) trenutačna lokacija (od 10.12.2007.): Manila, Filipini. Bivša lokacija: Masbate, Filipini; (b) član pokreta Rajah Solaiman Movement; (c) filipinske vlasti su ga uhitile 30.3.2004. Od lipnja 2008. protiv njega se vodi sudski postupak na Filipinskom regionalnom istražnom sudu.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Redendo Cain Dellosa (alias (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong, (h) Troy). Adresa: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipini; (b) Manila, Filipini (lokacija u travnju 2009.); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipini (bivša adresa); (d) Anda, Pangasinan, Filipini (bivša adresa); (e) Jolo, Sulu, Filipini (bivša adresa); (f) Pollok, Cotabato, Filipini (bivša adresa); (g) Masbate, Filipini (bivša lokacija). Datum rođenja: 15.5.1972. Mjesto rođenja: Punta, Santa Ana, Manila, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Ostali podaci: (a) filipinske vlasti uhitile su ga dana 30.3.2004.; (b) od lipnja 2008. protiv njega se vodi sudski postupak; (c) ime oca je Fernando Rafael Dellosa; (d) ime majke je Editha Parado Cain. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 4.6.2008.”;

(53)

Unos „Feliciano Semborio Delos Reyes jr (alias (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Naslov: ustadz. Adresa: (a) San Jose, Zamboanga City, Filipini (bivša adresa); (b) Siasi, Sulu, Filipini (bivša adresa); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipini (bivša adresa). Datum rođenja: 4.11.1963. Mjesto rođenja: Arco, Lamitan, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Ostali podaci: (a) bivša lokacija: Arco, Lamitan, Filipini; (b) član pokreta Rajah Solaiman Movement; (c) filipinske vlasti uhitile su ga u studenome 2006. U pritvoru na Filipinima od lipnja 2008.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Feliciano Semborio Delos Reyes jr. (alias (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Naslov: ustadz. Adresa: (a) San Jose, Zamboanga City, Filipini (bivša adresa); (b) Siasi, Sulu, Filipini (bivša adresa); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipini (bivša adresa); (d) Arco, Lamitan, Filipini (bivša lokacija). Datum rođenja: 4.11.1963. Mjesto rođenja: Arco, Lamitan, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Ostali podaci: (a) filipinske vlasti uhitile su ga u studenome 2006.; (b) u pritvoru na Filipinima u lipnju 2008.; (c) ime oca je Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) ime majke je Aurea Semborio. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 4.6.2008.”;

(54)

Unos „Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresa: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija; (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italija (boravište od listopada 2002.). Datum rođenja: 7.6.1954. Mjesto rođenja: Tighennif, Alžir. Ostali podaci: (a) talijanski porezni broj: DRMTMN54H07Z301T; (b) Sud u Napulju ga je 19.5.2005. osudio na osam godina zatvora. U zatvoru u Italiji od rujna 2007.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresa: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija (bivša adresa u ožujku 2004.); (b) Piazza Trieste 2004, Mortara, Italija (bivša adresa u listopadu 2002.). Datum rođenja: 7.6.1954. Mjesto rođenja: Tighennif, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Broj nacionalne isprave: talijanski porezni broj DRMTMN54H07Z301T. Ostali podaci: (a) pušten iz zatvora u Italiji 30.7.2008.; (b) imao boravište u Alžiru u studenome 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 17.3.2004.”;

(55)

Unos „Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Adresa: nema stalne adrese u Italiji. Datum rođenja: (a) 21.1.1971., (b) 29.1.1975., (c) 1971., (d) 21.1.1962., (e) 24.8.1972. Mjesto rođenja: Roubaix, Francuska. Ostali podaci: (a) Interpol je u odnosu na njega izdao međunarodni uhidbeni nalog. Uhićen u Njemačkoj 13.12.2003. i izručen Francuskoj 18.5.2004. U listopadu 2004. nalazio se u zatvoru; (b) u siječnju 2003. osuđen na 5 godina zatvora u Italiji. Dana 17. svibnja 2004. Prizivni sud u Bologni odredio je novo odvojeno suđenje jer se u svibnju 2004. već nalazio u zatvoru u Francuskoj.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Adresa: zadnja prijavljena adresa u Bosni i Hercegovini: Kranjčevićeva 3, Zenica, Bosna i Hercegovina. Datum rođenja: (a) 21.1.1971., (b) 29.1.1975., (c) 1971., (d) 21.1.1962., (e) 24.8.1972., (h) 29.1.1975. Mjesto rođenja: Roubaix, Francuska. Državljanstvo: francusko. Broj putovnice: (a) 674460 (talijanska putovnica na ime Di Karlo Antonio); (b) 96DH25457 (francuska putovnica na ime Merlin Oliver Christian Rene); (c) GE1638E (tuniska putovnica na ime Arfani Imad Ben Yousset). Ostali podaci: (a) u listopadu 2004. bio je u zatvoru u Francuskoj; (b) oženjen državljankom Bosne i Hercegovine. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.6.2003.”;

(56)

Unos „Safet Durguti. Datum rođenja: 10. svibnja 1967. Mjesto rođenja: Orahovac, Kosovo (Srbija i Crna Gora)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Safet Ekrem Durguti. Adresa: Bosanska 175, Travnik, Bosna i Hercegovina. Datum rođenja: 10.5.1967. Mjesto rođenja: Orahovac, Kosovo. Državljanstvo: bosanskohercegovačko. Broj putovnice: 4725900 (bosanskohercegovačka putovnica izdana u Travniku 20.10.2005. s istekom važenja 20.10.2009.). Nacionalna identifikacija: (a) JMB 1005967953038 (bosanskohercegovački nacionalni identifikacijski broj), (b) 04DFC71259 (bosanskohercegovačka osobna iskaznica), (c) 04DFA8802 (bosanskohercegovačka vozačka dozvola koju je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Travnik, Bosna i Hercegovina). Ostali podaci: (a) ime oca: Ekrem; (b) osnivač i čelnik fondacije Al-Harmain Islamic Foundation od 1998. do 2002.; (c) navodno se nalazi u Bosni i Hercegovini od prosinca 2008. te je navodno često putovao na područje Kosova; (d) radi kao učitelj u Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah, Travnik, Bosna i Hercegovina. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 26.12.2003.”;

(57)

Unos „Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Datum rođenja: 17.1.1958. Mjesto rođenja: El Behira, Egipat. Državljanstvo: pretpostavlja se da je egipatski državljanin. Ostali podaci: viši poručnik Osame bin Ladena.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Datum rođenja: 17.1.1958. Mjesto rođenja: El Behira, Egipat. Državljanstvo: pretpostavlja se da je egipatski državljanin. Ostali podaci: navodno preminuo u Afganistanu u studenome 2001. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.1.2001.”;

(58)

Unos „Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresa: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Njemačka (bivša adresa). Datum rođenja: 20.12.1969. Mjesto rođenja: Casablanca, Maroko. Državljanstvo: njemačko. Broj putovnice: 1005552350 (izdana 27.3.2001. u Općini Kiel, Njemačka, istječe 26.3.2011.). Broj osobne iskaznice: 1007850441 (njemačka savezna osobna iskaznica izdana 27.3.2001. u Općini Kiel, Njemačka, istječe 26. ožujka 2011.). Ostali podaci: trenutačno u zatvoru u Lübecku, Njemačka” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresa: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Njemačka (bivša adresa). Datum rođenja: 20.12.1969. Mjesto rođenja: Casablanca, Maroko. Državljanstvo: (a) njemačko, (b) marokansko. Broj putovnice: 1005552350 (njemačka putovnica izdana 27.3.2001. u Općini Kiel, Njemačka, istječe 26.3.2011.). Broj osobne iskaznice: 1007850441 (njemačka savezna osobna iskaznica izdana 27.3.2001. u Općini Kiel, Njemačka, istječe 26.3.2011.). Trenutno u zatvoru u Njemačkoj. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 12.11.2008.”;

(59)

Unos „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italija. Datum rođenja: 10.2.1968. Mjesto rođenja: Menzel Jemil Bizerte, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: K929139 (tuniska putovnica izdana u Milanu 14.2.1995., istekla 13.2.2000.). Broj nacionalne isprave: 00319547 (izdana 8.12.1994.). Ostali podaci: (a) talijanski porezni broj: SSDSBN68B10Z352F; (b) ime majke je Beya Al-Saidani; (c) osuđen na pet godina zatvora, ali 14.12.2006. Prizivni sud u Milanu smanjio je kaznu na godinu dana i osam mjeseci. Sudske vlasti u Milanu izdale su 2.6.2007. uhidbeni nalog za njega. U zatvoru u Italiji od listopada 2007.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italija. Datum rođenja: 10.2.1968. Mjesto rođenja: Menzel Jemil Bizerte, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: K929139 (tuniska putovnica izdana u Milanu 14.2.1995., istekla 13.2.2000.). Broj nacionalne isprave: 00319547 (izdana 8.12.1994.). Ostali podaci: (a) talijanski porezni broj: SSDSBN68B10Z352F; (b) ime njegove majke je Beya Al-Saidani; (c) u zatvoru u Italiji od listopada 2007; (d) izručen Tunisu 3. lipnja 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 24.4.2002.”;

(60)

Unos „Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Adresa: Via Milano 108, Brescia, Italija. Datum rođenja: 4.12.1964. Mjesto rođenja: Tabarka, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L335915 (tuniska putovnica izdana 8.11.1996., istekla 7.11.2001.). Ostali podaci: u siječnju 2003. osuđen u Italiji na 2 godine zatvora” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Adresa: Via Milano 108, Brescia, Italija. Datum rođenja: 4.12.1964. Mjesto rođenja: Tabarka, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L335915 (tuniska putovnica izdana 8.11.1996., istekla 7.11.2001.). Ostali podaci: ima boravište u Sudanu od 2001. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.6.2003.”;

(61)

Unos „Rachid Fettar (alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Adresa: Via degli Apuli 5, Milano, Italija. Datum rođenja: 16.4.1969. Mjesto rođenja: Boulogin, Alžir. Ostali podaci: u siječnju 2003. osuđen u Italiji na 2 godine i 6 mjeseci zatvora” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Rachid Fettar (alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Adresa: Via degli Apuli 5, Milano, Italija (zadnja poznata adresa). Datum rođenja: 16.4.1969. Mjesto rođenja: Boulogin, Alžir. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.6.2003.”;

(62)

Unos „Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi). Adresa: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Godina rođenja: 1965. Mjesto rođenja: Al-Mukalla, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Broj putovnice: 00385937 (jemenska putovnica). Ostali podaci: (a) adresa je bivša adresa; (b) vozač i privatni tjelohranitelj Osame bin Ladena od 1996. do 2001.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi). Adresa: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Godina rođenja: 1965. Mjesto rođenja: (a) Al-Mukalla, Jemen, (b) Al-Mukala, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Broj putovnice: 00385937 (jemenska putovnica). Ostali podaci: (a) adresa je bivša adresa; (b) premješten u Jemen iz pritvora u Sjedinjenim Američkim Državama u studenome 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.1.2001.”;

(63)

Unos „Jallalouddine Haqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Naslov: maulavi. Funkcija: ministar graničnih poslova talibanskog režima. Godina rođenja: oko 1942. Mjesto rođenja: provincija Khost, okrug Zadran, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) otac Sirajuddina Jallaloudinea Haqqanija; (b) aktivan talibanski vođa; (c) pretpostavlja se da se nalazi na pograničnom području između Afganistana i Pakistana; (d) iako je navodno preminuo u lipnju 2007., u svibnju 2008. bio je još živ.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Jalaluddin Haqqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani, (c) Jallalouddine Haqani). Naslov: maulavi. Funkcija: ministar graničnih poslova talibanskog režima. Godina rođenja: oko 1942. Mjesto rođenja: provincija Khost, okrug Zadran, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) otac Sirajuddina Jallaloudinea Haqqanija; (b) pretpostavlja se da se nalazi na pograničnom području između Afganistana i Pakistana; (c) iako je navodno preminuo u lipnju 2007., u svibnju 2008. bio je još živ. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 31.1.2001.”;

(64)

Unos „Moslim Haqqani. Naslov: maulavi. Funkcija: (a) zamjenik ministra hadžskih i vjerskih poslova talibanskog režima, (b) zamjenik ministra visokog obrazovanja talibanskog režima. Godina rođenja: oko 1958. Mjesto rođenja: provincija Baghlan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) etnički Paštun iz provincije Baghlane; (b) pretpostavlja se da se nalazi na pograničnom području između Afganistana i Pakistana” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani). Naslov: maulavi. Funkcija: (a) zamjenik ministra hadžskih i vjerskih poslova talibanskog režima, (b) zamjenik ministra visokog obrazovanja talibanskog režima. Godina rođenja: oko 1958. Mjesto rođenja: provincija Baghlan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: pretpostavlja se da se nalazi na pograničnom području između Afganistana i Pakistana. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.1.2001.”;

(65)

Unos „Azahari Husin Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia; naslov: dr.; datum rođenja: 14. rujna 1957. Mjesto rođenja: Negeri Sembilan, Malezija; državljanstvo: malezijsko; broj putovnice: A 11512285; broj nacionalne isprave: 570914-05-5411.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Azahari Husin. Naslov: dr. Adresa: Taman Sri Pulai, Johor, Malezija. Datum rođenja: 14.9.1957. Mjesto rođenja: Negeri Sembilan, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Broj putovnice: A 11512285. Broj nacionalne isprave: 570914-05-5411. Ostali podaci: navodno preminuo 2005. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.9.2003.”;

(66)

Unos „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Datum rođenja: 12.3.1971. Mjesto rođenja: Rijad, Saudijska Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Broj putovnice: 484824 (egipatska putovnica izdana 18.1.1984. u Veleposlanstvu Egipta u Rijadu). Ostali podaci: (a) bliski suradnik Osame bin Ladena i pomagač teroristima u njihovim putovanjima; (b) u pritvoru u Sjedinjenim Američkim Državama od srpnja 2007.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Datum rođenja: (a) 12.3.1971., (b) 31.12.1971. Mjesto rođenja: Rijad, Saudijska Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Broj putovnice: 484824 (egipatska putovnica izdana 18.1.1984. u Veleposlanstvu Egipta u Rijadu). Ostali podaci: u pritvoru u Sjedinjenim Američkim Državama od srpnja 2007. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.1.2001.”;

(67)

Unos „Khadafi Abubakar Janjalani (alias (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Datum rođenja: 3.3.1975. Mjesto rođenja: Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Khadafi Abubakar Janjalani (alias (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Datum rođenja: 3.3.1975. Mjesto rođenja: Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Ostali podaci: navodno preminuo 2006. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 22.12.2004.”;

(68)

Unos „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Adresa: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italija; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italija; (c) Dr. Fetah Bećirbegović 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Broj putovnice: K989895 (tuniska putovnica izdana 26.7.1995., istekla 25.7.2000.). Datum rođenja: 8.2.1969. Mjesto rođenja: Sfax, Tunis. Državljanstvo: (a) tunisko, (b) bosanskohercegovačko. Ostali podaci: (a) identificiran je i kao Abdel Aziz Ben Navran rođen u Sereki (bivša Jugoslavija) 15.8.1970.; (b) u siječnju 2003. osuđen je u Italiji na 5 godina i 6 mjeseci zatvora. Prizivni sud ga je 10. svibnja 2004. u Italiji osudio na 4 godine i 6 mjeseci zatvora” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr). Datum rođenja: (a) 8.2.1969., (b) 15.8.1970. Adresa: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italija; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italija; (c) Fetaha Bećirbegovića 1 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (d) Blatuša 100, Zenica, Bosna i Hercegovina. Mjesto rođenja: (a) Sfax, Tunis; (b) Sereka, bivša Jugoslavija. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: (a) K989895 (tuniska putovnica izdana 26.7.1995. u Genovi, Italija, istekla 25.7.2000.); (b) 0899199 (bosanskohercegovačka putovnica izdana u Sarajevu, Bosna i Hercegovina 16.4.1999., istekla 16.4.2004.); (c) 3816349 (bosanskohercegovačka putovnica izdana u Sarajevu, Bosna i Hercegovina 18.7.2001., istekla 18.7.2006.); (d) 4949636 bosanskohercegovačka putovnica izdana 27.12.2005. u konzularnom uredu Bosne i Hercegovine u Milanu, s istekom važenja 27.12.2010. (ta je putovnica poništena 10.12.2007.). Ostali podaci: (a) datum rođenja: 15.8.1970. i mjesto rođenja: Sereka, bivša Jugoslavija su za njegove aliase Ben Narvan Abdel Aziz i Abdel Ben Narvan; (b) oduzeto mu je bosanskohercegovačko državljanstvo; (c) nema valjane bosanskohercegovačke osobne isprave. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.6.2003.”;

(69)

Unos „Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali, (b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, (c) Jumale, Ahmed Nur, (d) Jumali, Ahmed Ali). Adresa: P.O. Box 3312, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati. Godina rođenja: 1954. Državljanstvo: somalijsko. Ostali podaci: (a) zanimanje: računovođa, Mogadishu, Somalija; (b) povezan s Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias (a) Ahmed Ali Jimale, (b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, (c) Ahmed Nur Jumale, (d) Ahmed Ali Jumali, (e) Ahmed Ali Jumale, (f) Sheikh Ahmed Jimale). Titula: šeik. Adresa: (a) P.O. Box 3312, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati; (b) P.O. Box 3313, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati(bivša adresa); (c) Djibouti, Republika Džibuti. Godina rođenja: 1954. Mjesto rođenja: Eilbur, Somalija. Državljanstvo: (a) somalijsko, (b) s boravištem u Djiboutiju. Broj putovnice: A0181988 (putovnica Demokratske Republike Somalije izdana 1.10.2001. u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, i produljenja 24.1.2008. u Djiboutiju, istječe 22.1.2011.). Ostali podaci: (a) trenutačno se nalazi i u Mogadishu, Somalija; (b) zanimanje: računovođa i poduzetnik; (c) ime oca je Ali Jumale, a ime majke je Enab Raghe; (d) navodno je vlasnik ili kontrolira društva Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia and Barako Trading Company, LLC. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.11.2001.”;

(70)

Unos „Salim Y Salamuddin Julkipli (alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim); datum rođenja: 20. lipnja 1967.; mjesto rođenja: Tulay, Jolo Sulu, Filipini.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Salim Y Salamuddin Julkipli (alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim). Datum rođenja: 20.6.1967. Mjesto rođenja: Tulay, Jolo Sulu, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.9.2003.”;

(71)

Unos „Khairullah Mohammad Khairkhwah. Naslov: maulavi. Funkcija: guverner provincije Herat (Afganistan) pod talibanskim režimom. Godina rođenja: oko 1963. Mjesto rođenja: okrug Arghistan, provincija Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Khairullah Khairkhwah (alias Khairullah Mohammad Khairkhwah). Naslov: maulavi. Funkcija: guverner provincije Herat (Afganistan) pod talibanskim režimom. Godina rođenja: oko 1963. Mjesto rođenja: okrug Arghistan, provincija Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.1.2001.”;

(72)

Unos „Shamsalah Kmalzada. Naslov: mr. Funkcija: drugi tajnik, talibansko veleposlanstvo, Abu Dhabi. Državljanstvo: afganistansko.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Shamsullah Kmalzada (alias Shamsalah Kmalzada). Spol: muški. Funkcija: drugi tajnik, talibansko veleposlanstvo, Abu Dhabi. Državljanstvo: afganistansko. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.1.2001.”;

(73)

Unos „Ruben Pestano Lavilla, JR (alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Naslov: šeik. Adresa: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipini; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipini (bivša). Datum rođenja: 4.10.1972. Mjesto rođenja: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Broj putovnice: (a) filipinska putovnica broj MM611523 (2004.); (b) filipinska putovnica broj EE947317 (2000.-2001.); (c) filipinska putovnica broj P421967 (1995.-1997.). Ostali podaci: (a) duhovni vođa pokreta Rajah Solaiman Movement. Povezan s Khadafi Abubakar Janjalani i International Islamic Relief Organisation, Filipini, podružnice; (b) aktivno sudjeluje u prikupljanju financijskih sredstava i novačenju za pokret Rajah Solaiman Movement; (c) bivši student kemijskog inženjerstva (Sveučilište Filipina, kampus Visayas) i bivši inozemni filipinski radnik u Saudijskoj Arabiji; (d) u bijegu od lipnja 2008. Pretpostavlja se da se skriva izvan Filipina.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ruben Pestano Lavilla, Jr. (alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Naslov: šeik. Adresa: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipini; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipini (bivša). Datum rođenja: 4.10.1972. Mjesto rođenja: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Broj putovnice: (a) MM611523 (filipinska putovnica, 2004.); (b) EE947317 (filipinska putovnica, 2000.-2001.); (c) P421967 (filipinska putovnica 1995.-1997.). Ostali podaci: (a) povezan s International Islamic Relief Organisation, Filipini (podružnice); (b) u pritvoru na Filipinima od 30.8.2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 4.6.2008.”;

(74)

Unos „Jamel Lounici. Datum rođenja: 1.2.1962. Mjesto rođenja: Alžir, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Ostali podaci: (a) sin Abdelkadera i Johre Birouh; (b) u pritvoru u Italiji od studenoga 2007.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Datum rođenja: 1.2.1962. Mjesto rođenja: Alžir, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Ostali podaci: (a) sin Abdelkadera i Johre Birouh; (b) pušten iz zatvora u Italiji 23.5.2008.; (c) imao boravište u Alžiru u studenome 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 16.1.2004.”;

(75)

Unos „Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Naslov: qazi. Funkcija: (a) drugi tajnik, talibansko „veleposlanstvo”, Islamabad, Pakistan; (b) prvi tajnik, talibansko „veleposlanstvo”, Islamabad, Pakistan; (c) „veleposlanik” s posebnim zadacima; (d) voditelj odjela Ujedinjenih naroda pri Ministarstvu vanjskih poslova talibanskog režima. Adresa: Dehbori okrug Ward, Kabul, Afganistan. Godina rođenja: 1961. Mjesto rođenja: selo Atal, okrug Ander, Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: (a) D 010678 (afganistanska putovnica izdana 19.12.1993.), (b) OR 733375 (afganistanska putovnica izdana 28.6.2005., vrijedi do 2010.).” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Habibullah Fawzi (alias (a) Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi). Naslov: qazi. Funkcija: (a) drugi tajnik, talibansko „veleposlanstvo”, Islamabad, Pakistan; (b) prvi tajnik, talibansko „veleposlanstvo”, Islamabad, Pakistan; (c) „veleposlanik” s posebnim zadacima; (d) voditelj odjela Ujedinjenih naroda pri Ministarstvu vanjskih poslova talibanskog režima. Adresa: Dehbori okrug Ward, Kabul, Afganistan. Godina rođenja: 1961. Mjesto rođenja: selo Atal, okrug Ander, Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: (a) D 010678 (afganistanska putovnica izdana 19.12.1993.), (b) OR 733375 (afganistanska putovnica izdana 28.6.2005., vrijedi do 2010.). Ostali podaci: ime njegova oca je Mohammad Mangal. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.1.2001.”;

(76)

Unos „Mohammad Husayn Mastasaeed (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed). Naslov: mula. Funkcija: ravnatelj Akademije znanosti pod talibanskim režimom. Godina rođenja: oko 1964. Ostali podaci: pretpostavlja se da se nalazi na pograničnom području između Afganistana i Pakistana” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mohammad Husayn Mustas’id (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Naslov: mula. Funkcija: ravnatelj Akademije znanosti pod talibanskim režimom. Godina rođenja: oko 1964. Ostali podaci: pretpostavlja se da se nalazi na pograničnom području između Afganistana i Pakistana. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.2.2001.”;

(77)

Unos „Fazel Mohammad Mazloom. Naslov: mula. Funkcija: zamjenik zapovjednika vojske talibanskog režima. Datum rođenja: između 1963. i 1968. Mjesto rođenja: Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Fazl Mohammad Mazloom (alias (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom). Naslov: mula. Funkcija: zamjenik zapovjednika vojske talibanskog režima. Datum rođenja: između 1963. i 1968. Mjesto rođenja: Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.2.2001.”;

(78)

Unos „Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Datum rođenja: 27.8.1974. Mjesto rođenja: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iračko. Broj putovnice: njemačka putna isprava („Reiseausweis”) A 0092301. Ostali podaci: u pritvoru u Mannheimu, Njemačka.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Datum rođenja: 27.8.1974. Mjesto rođenja: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iračko. Broj putovnice: njemačka putna isprava („Reiseausweis”) A 0092301. Ostali podaci: u zatvoru u Njemačkoj od prosinca 2004. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 6.12.2005.”;

(79)

Unos „Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Naslov: maulavi. Funkcija: talibanski „izaslanik” pri Ujedinjenim narodima za vrijeme talibanskog režima. Adresa: Dehbori okrug Ward, Kabul, Afganistan. Godina rođenja: 1956. Mjesto rođenja: selo Khajakhel, okrug Sharan, provincija Paktika, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj nacionalne isprave: 106266.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang (alias (a) Abdul Hakim Mojahed, (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Naslov: maulavi. Funkcija: talibanski „izaslanik” pri Ujedinjenim narodima za vrijeme talibanskog režima. Adresa: Dehbori okrug Ward, Kabul, Afganistan. Datum rođenja: 1956. Mjesto rođenja: selo Khajakhel, okrug Sharan, provincija Paktika, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj nacionalne isprave: 106266. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.1.2001.”;

(80)

Unos „Nordin Mohd Top, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezija; datum rođenja: 11. kolovoza 1969.; mjesto rođenja: Jahor, Malezija; državljanstvo: malezijsko; broj putovnice: A 9775183; broj nacionalne isprave: 690811-10-5873.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adresa: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezija. Datum rođenja: 11.8.1969. Mjesto rođenja: Jahor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Broj putovnice: A 9775183. Broj nacionalne isprave: 690811-10-5873. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.9.2003.”;

(81)

Unos „Mohamed Moumou (alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman). Adresa: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Švedska; (b) Jungfruns Gata 413, Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Švedska; (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Švedska; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Švedska. Datum rođenja: (a) 30.7.1965., (b) 30.9.1965. Mjesto rođenja: Fez, Maroko. Državljanstvo: (a) marokansko, (b) švedsko. Broj putovnice: 9817619 (švedska putovnica, istječe 14.12.2009.).” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mohamed Moumou (alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman (f) Abu Qaswarah (g) Abu Sara). Adresa: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Švedska; (b) Jungfruns Gata 413, Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Švedska; (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Švedska; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Švedska. Datum rođenja: (a) 30.7.1965., (b) 30.9.1965. Mjesto rođenja: Fez, Maroko. Državljanstvo: (a) marokansko, (b) švedsko. Broj putovnice: 9817619 (švedska putovnica, istječe 14.12.2009.). Ostali podaci: navodno preminuo u sjevernom Iraku u listopadu 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 7.12.2006.”;

(82)

Unos „Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Ally, Fahid Mohammed, (b) Msalam, Fahad Ally, (c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, (d) Msalam, Mohammed Ally, (e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, (f) Salem, Fahid Muhamad Ali, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Al-Kini, Usama, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Adresa: Mombasa, Kenija. Datum rođenja: 19.2.1976. Mjesto rođenja: Mombasa, Kenija. Državljanstvo: kenijsko. Broj putovnice: (a) A260592 (kenijska putovnica), (b) A056086 (kenijska putovnica), (c) A435712 (kenijska putovnica), (d) A324812 (kenijska putovnica), (e) 356095 (kenijska putovnica). Broj nacionalne isprave: 12771069 (kenijska osobna iskaznica).” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Fahid Mohammed Ally, (b) Fahad Ally Msalam, (c) Fahid Mohammed Ali Msalam, (d) Mohammed Ally Msalam, (e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f) Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Al-KiniUsama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Adresa: Mombasa, Kenija. Datum rođenja: 19.2.1976. Mjesto rođenja: Mombasa, Kenija. Državljanstvo: kenijsko. Broj putovnice: (a) A260592 (kenijska putovnica), (b) A056086 (kenijska putovnica), (c) A435712 (kenijska putovnica), (d) A324812 (kenijska putovnica), (e) 356095 (kenijska putovnica). Broj nacionalne isprave: 12771069 (kenijska osobna iskaznica). Ostali podaci: navodno preminuo u Pakistanu u siječnju 2009. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 17.10.2001.”;

(83)

Unos „Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Naslov: mula. Funkcija: ministar financija talibanskog režima. Godina rođenja: oko 1968. Mjesto rođenja: grad Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Wasay Mu’tasim Agha (alias (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Naslov: mula. Funkcija: ministar financija talibanskog režima. Godina rođenja: oko 1968. Mjesto rođenja: grad Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 31.1.2001.”;

(84)

Unos „Al-Hamati, Muhammad (također poznat i kao Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; također poznat i kao Al-Makki, Abu Asim), Jemen” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (alias (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, (c) Abu Asim Al-Makki). Datum rođenja: 19.11.1971. Adresa: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Mjesto rođenja: Medina, Saudijska Arabija. Državljanstvo: jemensko. Broj putovnice: 541939 (jemenska putovnica izdana u Al-Hudaydah, Jemen, 31.7.2000. na ime Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Broj nacionalne isprave: 216040 (broj jemenske osobne iskaznice). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 17.10.2001.”;

(85)

Unos „Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa’qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida). Adresa: Manchester, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: (a) 4.11.1961., (b) 11.4.1961. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa’qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida, (g) Tahir Moustafa Nasuf, (h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adresa: Manchester, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: (a) 4.11.1961., (b) 11.4.1961. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija. Državljanstvo: libijsko. Broj putovnice: RP0178772 (broj libijske putovnice). Broj nacionalne isprave: PW548083D (broj britanskog socijalnog osiguranja). Ostali podaci: boravište u Ujedinjenoj Kraljevini u siječnju 2009. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 7.2.2006.”;

(86)

Unos „Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash). Adresa: (a) Atimonan, Quezon Province, Filipini; (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipini (bivša adresa). Datum rođenja: 19.7.1981. Mjesto rođenja: Cebu City, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Ostali podaci: (a) lokacija (od 10.12.2007.): Cebu City, Filipini. Bivše lokacije: Anahawan, Leyte, Filipini; Sariaya, Quezon, Filipini; Dasmarinas, Cavite, Filipini; (b) stručnjak za eksplozive; (c) član pokreta Rajah Solaiman Movement; (d) filipinske sudske vlasti su 5.6.2006. za njega izdale uhidbeni nalog. Na slobodi od lipnja 2008.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash). Adresa: (a) Atimonana, Quezon Province, Filipini (u travnju 2009.); (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipini (bivša adresa); (c) Cebu City, Filipini (lokacija u travnju 2009.); (d) Anahawan, Leyte, Filipini (bivša lokacija); (e) Sariaya, Quezon, Filipini (bivša lokacija); (f) Dasmarinas, Cavite, Filipini (bivša lokacija). Datum rođenja: 19.7.1981. Mjesto rođenja: Cebu City, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Ostali podaci: (a) filipinske sudske vlasti su 5.6.2006. za njega izdale uhidbeni nalog; (b) na slobodi od lipnja 2008.; (c) ime oca je Amorsolo Jarabata Pareja; (d) ime majke je Leonila Cambaya Rosalejos. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 4.6.2008.”;

(87)

Unos „Abdelhalim Remadna. Adresa: Alžir. Datum rođenja: 2.4.1966. Mjesto rođenja: Biskra, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Ostali podaci: deportiran u Alžir 13. kolovoza 2006.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (alias (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul). Adresa: Alžir. Datum rođenja: 2.4.1966. Mjesto rođenja: Biskra, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Ostali podaci: bio je u pritvoru u Italiji do deportacije 13.8.2006. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 3.9.2002.”;

(88)

Unos „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italija (boravište). Datum rođenja: 20.11.1975. Mjesto rođenja: Sfax, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: P182583 (tuniska putovnica izdana 13.9.2003., istekla 12.9.2007.). Drugi podaci: Prvostupanjski sud u Milanu osudio ga je na šest mjeseci zatvora 9.5.2005. Čeka ishod žalbenog postupka pri Prizivnom sudu u Milanu od rujna 2007. Na slobodi od rujna 2007.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italija (boravište). Datum rođenja: 20.11.1975. Mjesto rođenja: Sfax, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: P182583 (tuniska putovnica izdana 13.9.2003., istekla 12.9.2007.). Ostali podaci: nepoznata lokacija u srpnju 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 12.11.2003.”;

(89)

Unos „Muhammad Saeed (alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji). Adresa: kućni br. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, grad Lahore, okrug Lahore, Pakistan (lokacija u svibnju 2008.). Datum rođenja: 5.6.1950. Mjesto rođenja: Sargodha, Punjab, Pakistan. Državljanstvo: pakistansko. Broj nacionalne isprave: 3520025509842-7 (Pakistan). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 10.12.2008.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Hafiz Muhammad Saeed (alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji, (k) Muhammad Saeed). Adresa: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (lokacija u svibnju 2008.). Datum rođenja: 5.6.1950. Mjesto rođenja: Sargodha, Punjab, Pakistan. Državljanstvo: pakistansko. Broj nacionalne isprave: 3520025509842-7 (Pakistan). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 10.12.2008.”;

(90)

Unos „Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem). Adresa: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italija; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rođenja: (a) 1.3.1970., (b) 26.3.1972. Mjesto rođenja: Taiz, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Ostali podaci: u siječnju 2003. osuđen u Italiji na 2 godine zatvora. Dana 17. svibnja 2004. Prizivni sud u Bologni potvrdio je presudu (u odsutnosti)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem, (d) Hasim). Adresa: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italija; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija; (c) Džamijska 8 (prethodno ime ulice Goraždanska), Zenica, Bosna i Hercegovina; (d) Ul. Kopčići, Bugojno, Bosna i Hercegovina. Datum rođenja: (a) 1.3.1970., (b) 26.3.1972. Mjesto rođenja: Taiz, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Broj putovnice: 3545686 (bosanskohercegovačka putovnica izdana u Travniku 26.7.2001., istekla 26.7.2006.). Ostali podaci: bosanskohercegovačko državljanstvo oduzeto mu je u srpnju 2006. i nema važeću bosanskohercegovačku osobnu ispravu. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.6.2003.”;

(91)

Unos „Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias (a) Saadi Nassim, (b) Abou Anis). Adresa: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italija; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italija (boravište). Datum rođenja: 30.11.1974. Mjesto rođenja: Haidra Al-Qasreen, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: M788331 (tuniska putovnica izdana 28.9.2001., istekla 27.9.2006.). Ostali podaci: Prvostupanjski sud u Milanu osudio ga je na četiri godine i šest mjeseci zatvora 9.5.2005. i deportaciju. Žalba državnog odvjetnika u Milanu u tijeku od rujna 2007.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias (a) Nassim Saadi, (b) Abou Anis). Adresa: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italija; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italija (boravište, zadnja poznata adresa). Datum rođenja: 30.11.1974. Mjesto rođenja: Haidra Al-Qasreen, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: M788331 (tuniska putovnica izdana 28.9.2001., istekla 27.9.2006.). Ostali podaci: (a) u zatvoru u Italiji u travnju 2009.; (b) ime oca je Mohamed Sharif; (c) ime majke je Fatima. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 12.11.2003.”;

(92)

Unos „Abdulhai Salek. Naslov: maulavi. Funkcija: guverner provincije Uruzgan (Afganistan) pod talibanskim režimom. Državljanstvo: afganistansko.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdulhai Salek. Naslov: maulavi. Funkcija: guverner provincije Uruzgan (Afganistan) pod talibanskim režimom. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: navodno preminuo. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.2.2001.”;

(93)

Unos „Jainal Antel Sali (jr.) (alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Datum rođenja: 1.6.1965. Mjesto rođenja: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Jainal Antel Sali (jr.) (alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Datum rođenja: 1.6.1965. Mjesto rođenja: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Ostali podaci: navodno preminuo 2007. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 6.12.2005.”;

(94)

Unos „Imam Samudra (alias (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar); datum rođenja: 14. siječnja 1970.; mjesto rođenja: Serang, Banten, Indonezija.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Imam Samudra (alias (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar). Datum rođenja: 14.1.1970. Mjesto rođenja: Serang, Banten, Indonezija. Ostali podaci: navodno preminuo u studenome 2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.9.2003.”;

(95)

Unos „Ahmed Salim Swedan Sheikh (alias (a) Ally, Ahmed, (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Bahamad, Sheik, (m) Bahamadi, Sheikh, (n) Sheikh Bahamad). Naslov: šeik. Datum rođenja: (a) 9.4.1969., (b) 9.4.1960., (c) 4.9.1969. Mjesto rođenja: Mombasa, Kenija. Državljanstvo: kenijsko. Broj putovnice: A163012 (kenijska putovnica). Broj nacionalne isprave: 8534714 (kenijska osobna iskaznica izdana 14.11.1996.). Ostali podaci: pretpostavlja se da je sudjelovao u napadima na veleposlanstva SAD-a u Nairobiju i Dar es Salaamu u kolovozu 1998.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias (a) Ahmed Ally, (b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Naslov: šeik. Datum rođenja: (a) 9.4.1969., (b) 9.4.1960., (c) 4.9.1969. Mjesto rođenja: Mombasa, Kenija. Državljanstvo: kenijsko. Broj putovnice: A163012 (kenijska putovnica). Broj nacionalne isprave: 8534714 (kenijska osobna iskaznica izdana 14.11.1996.). Ostali podaci: navodno preminuo u Pakistanu u siječnju 2009. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 17.10.2001.”;

(96)

Unos „Jalaluddine Shinwari. Naslov: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra pravosuđa talibanskog režima. Godina rođenja: oko 1968. Mjesto rođenja: okrug Shinwar, provincija Nigarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Jalaluddin Shinwari (alias Jalaluddine Shinwari). Naslov: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra pravosuđa talibanskog režima. Godina rođenja: oko 1968. Mjesto rođenja: okrug Shinwar, provincija Nigarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 31.1.2001.”;

(97)

Unos „Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezija. Datum rođenja: 20.1.1964. Mjesto rođenja: Jahor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Broj putovnice: A 10472263. Broj nacionalne isprave: 640120-01-5529. Ostali podaci: u pritvoru od prosinca 2001.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezija. Datum rođenja: 20.1.1964. Mjesto rođenja: Jahor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Broj putovnice: A 10472263. Broj nacionalne isprave: 640120-01-5529. Ostali podaci: malezijske vlasti pritvorile su ga u prosincu 2007. i pustile iz pritvora 24.11.2008. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.9.2003.”;

(98)

Unos „Mansour Thaer. Datum rođenja: 21.3.1974. Mjesto rođenja: Bagdad, Irak. Ostali podaci: deportiran iz Njemačke u Jordan u veljači 2005.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Isam Ali Mohamed Alouche (alias Mansour Thaer). Datum rođenja: (a) 1972., (b) 21.3.1974. Mjesto rođenja: Bagdad, Irak. Državljanstvo: jordansko. Ostali podaci: deportiran iz Njemačke u Jordan u veljači 2005. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 3.9.2002.”;

(99)

Unos „Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Datum rođenja: 19.10.1953. Mjesto rođenja: Aleksandrija, Egipat. Državljanstvo: egipatsko. Ostali podaci: možda živi na pakistansko-afganistanskoj granici.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Datum rođenja: 19.10.1953. Mjesto rođenja: Aleksandrija, Egipat. Državljanstvo: egipatsko. Ostali podaci: navodno preminuo u Pakistanu.”;

(100)

Unos „Nazirullah Aanafi Waliullah. Naslov: (a) maulavi, (b) hadžija. Funkcija: ataše za trgovinu, talibansko „veleposlanstvo”, Islamabad, Pakistan. Godina rođenja: 1962. Mjesto rođenja: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 000912 (afganistanska putovnica izdana 30.6.1998.). Ostali podaci: vratio se u Afganistan u listopadu 2006.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah). Naslov: (a) maulavi, (b) hadžija. Funkcija: ataše za trgovinu, talibansko „veleposlanstvo”, Islamabad, Pakistan. Godina rođenja: 1962. Mjesto rođenja: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 000912 (afganistanska putovnica izdana 30.6.1998.). Ostali podaci: vraćen u Afganistan u listopadu 2006. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.1.2001.”;

(101)

Unos „Abdul-Haq Wasseq. Naslov: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra sigurnosti (tajne službe) talibanskog režima. Godina rođenja: oko 1975. Mjesto rođenja: provincija Central Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq). Naslov: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra sigurnosti (tajne službe) talibanskog režima. Godina rođenja: oko 1975. Mjesto rođenja: provincija Central Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 31.1.2001.”;

(102)

Unos „Mukhlis Yunos (alias (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos). Datum rođenja: (a) 7.7.1966., (b) oko 7.7.1966. Mjesto rođenja: procjenjuje se da se nalazi u mjestu Lanao del Sur, Filipini.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Yunos Umpara Moklis (alias (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos, (e) Hadji Onos). Datum rođenja: 7.7.1966. Mjesto rođenja: Lanao del Sur, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Ostali podaci: u zatvoru na Filipinima od travnja 2009. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.9.2003.”;

(103)

Unos „Zaini Zakaria (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malezija; datum rođenja: 16. svibnja 1967.; mjesto rođenja: Kelantan, Malezija; državljanstvo: malezijsko; broj putovnice: A 11457974; broj nacionalne isprave: 670516-03-5283.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Zaini Zakaria (alias Ahmad). Adresa: Kota Bharu, Kelantan, Malezija. Datum rođenja: 16.5.1967. Mjesto rođenja: Kelantan, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Broj putovnice: A11457974. Broj nacionalne isprave: 670516-03-5283. Ostali podaci: malezijske vlasti uhitile su ga 18. prosinca 2002. i pritvorile do 12. veljače 2009. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 9.9.2003.”;

(104)

Unos „Merai Zoghbai (alias (a) F’raji di Singapore, (b) F’raji il Libico, (c) Mohamed Lebachir, (d) Meri Albdelfattah Zgbye, (e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (f) Lazrag Faraj, (g) Larzg Ben Ila, (h) Lazrag Faraj, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Muhammed El Besir); datum rođenja: (a) 4.4.1969., (b) 4.6.1960. (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) 13.11.1960. (Lazrag Faraj), (d) 11.8.1960. (Larzg Ben Ila), (e) 13.11.1960. (Fredj). Mjesto rođenja: (a) Bengazi, Libija, (b) Bendasi, Libija (Meri Albdelfattah Zgbye). Adresa: (a) via Bordighera 34, Milano, Italija; (b) Senis, Oristano, Sardinija, Italija. Ostali podaci: na njega se odnosi rješenje o pritvoru Suda u Milanu broj 36601/2001 R.G.N.R. od 17. svibnja 2005. — 7464/2001 R.G.GIP. U bijegu.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Merai Zoghbai (alias (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdelfattah Zgbye, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed El Besir, (f) F’raji di Singapore, (g) F’raji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj). Adresa: (a) via Bordighera 34, Milano, Italija (zadnja poznata adresa); (b) Senis, Oristano, Sardinija, Italija. Datum rođenja: (a) 4.4.1969., (b) 4.4.1960., (c) 4.6.1960. (Meri Albdelfattah Zgbye), (d) 13.11.1960. (Lazrag Faraj), (e) 11.8.1960. (Larzg Ben Ila), (f) 13.11.1960. (Fredj), (g) 14.1.1968. (Mohamed Lebachir). Mjesto rođenja: (a) Bengazi, Libija, (b) Bendasi, Libija (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Maroko (Mohamed Lebachir). Ostali podaci: u bijegu od travnja 2009. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 2.8.2006.”


Top