Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0933

Uredba Komisije (EZ) br. 933/2009 od 6. listopada 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 779/98 u vezi s otvaranjem i predviđanjem upravljanja određenim kvotama za uvoz u Zajednicu proizvoda od mesa peradi podrijetlom iz Turske

OJ L 263, 7.10.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 68 - 69

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/933/oj

02/Sv. 018

HR

Službeni list Europske unije

68


32009R0933


L 263/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.10.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 933/2009

od 6. listopada 2009.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 779/98 u vezi s otvaranjem i predviđanjem upravljanja određenim kvotama za uvoz u Zajednicu proizvoda od mesa peradi podrijetlom iz Turske

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničkog uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Jedinstvena uredba o ZUT-u) (1), a posebno njezin članak 144. stavak 1. i članak 148. u vezi s njezinim člankom 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 779/98 od 7. travnja 1998. o uvozu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Turske u Zajednicu kojom se stavlja izvan snage Uredba (EEZ) br. 4115/86 te izmjenjuje Uredba (EZ) br. 3010/95 (2), a posebno njezin članak 1.,

budući da:

(1)

Odlukom br. 1/98 Vijeća za pristupanje Turske Europskoj zajednici od 25. veljače 1998. o trgovinskom režimu za poljoprivredne proizvode (3), utvrđen je sustav povlastica koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Turske.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1383/2007 od 26. studenoga 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 779/98 u vezi s otvaranjem i predviđanjem upravljanja određenim kvotama za uvoz u Zajednicu proizvoda od mesa peradi podrijetlom iz Turske (4), koja je zamijenila Uredbu (EZ) br. 1396/98 (5), otvorene su uvozne carinske kvote za proizvode od mesa peradi i utvrđena pravila za upravljanje njima.

(3)

Dokazano je da je primjena načela „tko prvi dođe, ima veća prava” bila pozitivna u drugim poljoprivrednim sektorima, te radi pojednostavnjenja administracije, godišnjom kvotom na koju se odnosi ova Uredba treba upravljati u skladu s metodom naznačenom u članku 144. stavku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1234/2007. To bi trebalo učiniti u skladu s člancima 308.a, 308.b i 308.c stavkom 1. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o odredbama za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o uspostavi carinskog zakonika Zajednice (6).

(4)

Zbog specifičnosti prijenosa iz jednog upravnog sustava u drugi, godišnju kvotu na koju se odnosi ova Uredba treba smatrati nekritičnom u smislu članka 308.c Uredbe (EEZ) br. 2454/93. Međutim, ne može se isključiti da će ona postati kritičnom u smislu tog članka ako se okolnosti promijene.

(5)

Stoga bi Uredbu (EZ) br. 1383/2007 trebalo staviti izvan snage i zamijeniti je novom Uredbom. Međutim, bilo bi potrebno nastaviti primjenjivati tu Uredbu na uvozne dozvole izdane za razdoblja uvozne kvote koja su prethodila onima obuhvaćenima ovom Uredbom.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravnog odbora za zajedničko uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ovom se Uredbom otvara carinska kvota navedena u Prilogu za uvoz proizvoda od mesa peradi.

Ta je carinska kvota otvorena na godišnjoj osnovi tijekom razdoblja od 1. siječnja do 31. prosinca (razdoblje uvozne kvote).

2.   Kvotom navedenom u Prilogu ovoj Uredbi upravlja se u skladu s člancima 308.a, 308.b i 308.c stavkom 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93. Ne primjenjuje se članak 308.c stavci 2. i 3. navedene Uredbe.

Članak 2.

Proizvodi uvezeni u okviru kvote iz Priloga ovoj Uredbi puštaju se u slobodni promet po predočenju dokaza o podrijetlu u skladu s člankom 16. Protokola 3 priloženog Odluci br. 1/98 Vijeća za pristupanje Turske Europskoj zajednici.

Članak 3.

Ovime se Uredba (EZ) br. 1383/2007 stavlja izvan snage. Međutim, ona se nastavlja primjenjivati na carinske pristojbe koje nastaju iz dozvola izdanih prije 1. siječnja 2010. pa sve do njihova isteka.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. listopada 2009.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 113, 15.4.1998., str. 1.

(3)  SL L 86, 20.3.1998., str. 1.

(4)  SL L 309, 27.11.2007., str. 34.

(5)  SL L 187, 1.7.1998., str. 41.

(6)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.


PRILOG

Redni broj

Oznaka KN

Carina u okviru carinske kvote

(eura/toni)

Godišnja carinska kvota

(u tonama neto težine)

09.0244

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


Top