Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0517

Uredba Komisije (EZ) br. 517/2009 od 17. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 43/2009 u pogledu ograničenja ulova pješčane jegulje u vodama EZ-a u zoni ICES-a III.a i vodama EZ-a u zonama ICES-a II.a i IV.

OJ L 155, 18.6.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 188 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/517/oj

04/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

188


32009R0517


L 155/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.06.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 517/2009

od 17. lipnja 2009.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 43/2009 u pogledu ograničenja ulova pješčane jegulje u vodama EZ-a u zoni ICES-a III.a i vodama EZ-a u zonama ICES-a II.a i IV.

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 43/2009 od 16. siječnja 2009. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i s njima povezanih uvjeta za 2009. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova, koji se primjenjuju u vodama Zajednice kao i na plovila Zajednice u vodama u kojima su na snazi ograničenja ulova (1), a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

budući da:

(1)

Ograničenja ulova pješčane jegulje u vodama EZ-a u zoni ICES-a III.a i vodama EZ-a u zonama II.a i IV. privremeno su utvrđena u Prilogu I.A Uredbi (EZ) br. 43/2009.

(2)

U skladu s točkom 6. Priloga II.D Uredbi (EZ) br. 43/2009, Komisija mora revidirati ukupni dopušteni ulov (TAC) i kvote za 2009. za pješčane jegulje u navedenim zonama, na temelju savjeta Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) i Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF).

(3)

TAC za zone ICES-a II.a i IV. utvrđuje se u skladu s funkcijom utvrđenom u drugom podstavku točke 6. Priloga II.D Uredbi (EZ) br. 43/2009. U skladu s tom funkcijom, TAC bi iznosio 435 000 tona.

(4)

U skladu s točkom 7. Priloga II.D Uredbi (EZ) br. 43/2009, TAC za zone ICES-a II.a i IV. ne smije prelaziti 400 000 tona.

(5)

Pješčana jegulja je sjevernomorski stok koji se dijeli s Norveškom, ali se njime trenutačno ne upravlja zajednički. Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su sa savjetovanjima s Norveškom prema odredbama dogovorenog zapisnika zaključaka o ribarstvenim savjetovanjima između Europske komisije i Norveške od 10. prosinca 2008. Zbog toga udio Zajednice u dijelu TAC-a koji može biti ulovljen u vodama EZ-a u zonama ICES-a II. a i IV. treba utvrditi na 90 % od 400 000 tona.

(6)

Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo preporučuje povećanje TAC-a za 4,23 % kako bi se uključile vode EZ-a u ICES-ovoj zoni III.a.

(7)

Prilog I.A Uredbi (EZ) br. 43/2009 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I.A Uredbi (EZ) br. 43/2009 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2009.

Za Komisiju

Joe BORG

Član Komisije


(1)  SL L 22, 26.1.2009., str. 1.


PRILOG

U Prilogu I.A Uredbi (EZ) br. 43/2009, unos u vezi s vrstama pješčane jegulje u vodama EZ-a u III.a te vodama EZ-a u II.a i IV. zamjenjuje se sljedećim:

Vrste

:

Pješčana jegulja

Ammodytidae

Zona

:

vode EZ-a u III.a, vode EZ-a u II.a i IV. (1)

SAN/2A3A4.

Danska

327 249 (2)

Analitički TAC.

Članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96 ne primjenjuje se.

Članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 ne primjenjuje se.

Primjenjuje se članak 5. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Njemačka

501 (3)

Švedska

12 017 (4)

Ujedinjena Kraljevina

7 153 (5)

EZ

346 920 (6)

Norveška

27 500 (7)

Farski otoci

2 500

TAC

376 920


(1)  Isključujući vode unutar 6 milja polaznih crta Ujedinjene Kraljevine kod Shetlanda, otoka Fair i Foula.

(2)  Od čega se može uloviti najviše 311 289 tona u vodama EZ-a u II.a i IV. Preostala se količina može loviti samo u vodama EZ-a u zoni ICES-a III. a (SAN/*03A.).

(3)  Od čega se može uloviti najviše 476 tona u vodama EZ-a u II.a i IV. Preostala se količina može loviti samo u vodama EZ-a u zoni ICES-a III. a (SAN/*03A.).

(4)  Od čega se može uloviti najviše 11 431 tona u vodama EZ-a u II. a i IV. Preostala se količina može loviti samo u vodama EZ-a u zoni ICES-a III.a (SAN/*03A.).

(5)  Od čega se može uloviti najviše 6 804 tona u vodama EZ-a u II. a i IV. Preostala se količina može loviti samo u vodama EZ-a u zoni ICES-a III.a (SAN/*03A.).

(6)  Od čega se može uloviti najviše 330 000 tona u vodama EZ-a u II.a i IV. Preostala se količina može loviti samo u vodama EZ-a u zoni ICES-a III.a (SAN/*03A.).

(7)  Loviti u zoni ICES-a IV.”


Top