EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0965

2009/965/EZ: Odluka Vijeća od 30. studenoga 2009. o referentnom dokumentu iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 8680) Tekst značajan za EGP

OJ L 341, 22.12.2009, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 220

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/965/oj

07/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

208


32009D0965


L 341/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.11.2009.


ODLUKA VIJEĆA

od 30. studenoga 2009.

o referentnom dokumentu iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici

(priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 8680)

(Tekst značajan za EGP)

(2009/965/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (1), posebno njezin članak 27. stavak 4.,

uzimajući u obzir preporuku Europske agencije za željeznice (br. ERA/REC/XA/01-2009) od 17. travnja 2009.,

budući da:

(1)

Članak 27. stavak 3. Direktive 2008/57/EZ zahtijeva da Europska agencija za željeznice pripremi referentni dokument koji sadrži upućivanje na sva nacionalna pravila koje primjenjuju države članice kod stavljanja vozila u uporabu. Ovaj dokument mora sadržavati nacionalna pravila svake države članice za svaki od parametara navedenih u Prilogu VII. Direktivi 2008/57/EZ, te navesti skupine iz odjeljka 2. tog Priloga kojoj pripadaju ta pravila. Ta pravila moraju obuhvaćati pravila koja su prijavljena na temelju članka 17. stavka 3. Direktive 2008/57/EZ, uključujući ona prijavljena nakon usvajanja TSI-jeva (posebni slučajevi, otvorene točke, odstupanja), te ona navedena u članku 8. Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2). Prva verzija referentnog dokumenta mora se predstaviti Komisiji najkasnije do 1. siječnja 2010.

(2)

S ciljem omogućavanja uspoređivanja i upućivanja, u pogledu određenih parametara koji su sadržani u zahtjevima TSI-ja i u nacionalnim pravilima, popis parametara koje treba provjeriti kod stavljanja u uporabu vozila koja nisu u skladu s TSI-jem, trebao bi s jedne strane očuvati sukladnost s postojećim sporazumima utemeljenima na nacionalnim pravilima, te se na temelju njih razvijati, a s druge strane, odražavati TSI-jeve. Stoga je neophodno da popis parametara bude podrobniji od popisa iz odjeljka 1. Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ. Detaljan popis parametara navedenih u Prilogu ovoj Odluci trebao bi biti temelj za referentni dokument iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ.

(3)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Referentni dokument iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ sastavlja se na temelju popisa parametara određenih u Prilogu ovoj Odluci.

On također sadrži za svaku državu članicu osnovne podatke o nacionalnom zakonodavstvu koji se primjenjuje kod stavljanja željezničkih vozila u uporabu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama i Europskoj agenciji za željeznice, koju predstavlja njezin izvršni direktor.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2009.

Za Komisiju

Antonio TAJANI

Potpredsjednik


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 164, 30.4.2004., str. 44.


PRILOG

Popis parametra koji se koriste za razvrstavanje nacionalnih pravila u referentnom dokumentu iz članaka 27. Direktive 2008/57/EZ

Upućivanje

Parametar

Objašnjenje

1.0.

Opća dokumentacija

Opća dokumentacija (uključujući opis novog, obnovljenog ili moderniziranog vozila, njegove namjene, podaci o konstrukciji, popravcima, podaci o radu i održavanju, tehničku dokumentaciju itd.)

1.1.

Opća dokumentacija

Opća dokumentacija, tehnički opis vozila, njegove konstrukcije i namjene s obzirom na vrstu prometa (za velike udaljenosti, regionalni promet, prigradski promet itd.) što uključuje najveću predviđenu i konstrukcijsku brzinu, uključujući opće nacrte, sheme i podatke potrebne za registar, npr. duljina vozila, raspored osovina, međuosovinski razmak, masa po jedinici itd.

1.2.

Upute i zahtjevi za održavanje

 

1.2.1.

Upute za održavanje

Priručnici i podloge za održavanje, uključujući zahtjeve za održavanje konstrukcijske razine sigurnosti vozila

Sve odgovarajuće stručne kvalifikacije npr. vještine potrebne za održavanje opreme

1.2.2.

Dokumentacija o opravdanosti projekta održavanja

 

1.3.

Upute i dokumentacija za uporabu

 

1.3.1.

Upute za uporabu vozila u normalnim i izvanrednim okolnostima

 

1.4.

Ispitivanja kompletnog vozila na pruzi

 

2.0

Konstrukcija i mehanički dijelovi

Mehanička cjelovitost i sučelja između vozila (uključujući odbojnike i vučne naprave, prolaze), čvrstoću konstrukcije vozila i opreme (npr. sjedala), sposobnost ukrcaja tereta, pasivna sigurnost (uključujući unutarnju i vanjsku otpornost na sudare)

2.1.

Konstrukcija vozila

 

2.1.1.

Čvrstoća i cjelovitost

Ovaj parametar obuhvaća, primjerice, zahtjeve za mehaničku čvrstoću sanduka vozila, noseće konstrukcije, sustava ovjesa, kvačila, čistače tračnica i ralicu za snijeg. Mehanička čvrstoća zasebnih dijelova na ovom popisu poput okretnih postolja/osovinskih sklopova, osovinskih ležišta, osovina, kotača, te pantografa određuje se zasebno

2.1.2.

Sposobnost opterećenja

 

2.1.2.1.

Uvjeti opterećenja i izmjerena težina

 

2.1.2.2.

Osovinsko opterećenje i opterećenje kotača

Za pojedinačne kotače/osovine u skladu s uvjetima opterećenja iz točke 2.1.2.1.

2.1.3.

Tehnologija spajanja

 

2.1.4.

Uzdizanje i podizanje

 

2.1.5.

Pričvršćivanje opreme na konstrukciju sanduka vozila

 

2.1.7.

Priključci koji se koriste između različitih dijelova vozila

Npr. priključci/ovjesi između sanduka vozila i okretnog postolja

2.2.

Mehanička sučelja za krajnje kvačilo ili unutarnje kvačilo

 

2.2.1.

Automatsko kvačilo

 

2.2.2.

Značajke kvačila za spašavanje

Za operativne zahtjeve za spašavanje vlakova, vidjeti također 13.1. i 13.3.

2.2.3.

Zavojno kvačilo

 

2.2.4.

Dijelovi odbojnog i vučnog uređaja i međukvačila

Uključujući projektiranje, funkcionalnost i značajke, npr. elastičnost odbojnika

2.2.5

Označivanje odbojnika

 

2.2.6.

Kuka za vuču

 

2.2.7.

Prolazi

 

2.3.

Pasivna sigurnost

Uključujući, npr. opremu za uklanjanje prepreka, ograničavanje smanjenja brzine, prostor za preživljavanje, konstrukcijsku cjelovitost prostora u kojima se nalaze putnici i osoblje, smanjenje opasnosti od iskliznuća i naleta vlaka, ograničavanje posljedica udaranja u prepreku na tračnicama, unutarnji dijelovi za pasivnu sigurnost

3.

Interakcija između vozila i kolosijeka i određivanje profila

Mehanička sučelja s infrastrukturom (uključujući statičko i dinamičko ponašanje, razmake i prilagodbe, profil, osovinske sklopove itd.)

3.1.

Profil vozila

Sukladnost profila vozila s infrastrukturom i drugim vozilima (statični i dinamični profil) na temelju referentnog statičnog i dinamičnog profila

3.1.1.

Posebni slučajevi

Posebni slučajevi (npr. vozila namijenjena za prijevoz trajektom)

3.2.

Dinamična obilježja vozila

Dinamično ponašanje željezničkih vozila uključujući ekvivalentnu koničnost, kriterij nestabilnosti, nagib, sigurnost od iskliznuća na zavojitom kolosijeku, opterećenje kolosijeka itd.

3.2.1.

Pogonska sigurnost i dinamika

Uključujući toleranciju vozila na iskrivljenost kolosijeka, vožnju na zavojitom i zakrivljenom kolosijeku, sigurnu vožnju na skretnicama i križištima itd.

3.2.2.

Ekvivalentna koničnost, profil kotača i ograničenja

 

3.2.3.

Kompatibilni parametri opterećenja kolosijeka

Npr. dinamična sila kotača, sile kotača kojima kolni slog djeluje na kolosijek (kvazistatična sila kotača, najveća ukupna dinamična uzdužna sila, kvazistatična sila vođenja)

3.2.4.

Okomito ubrzanje

Npr. dinamično djelovanje preneseno na pokrov mosta uključujući rezonanciju u mostovima

3.3.

Okretna postolja/osovinski sklopovi

 

3.3.1.

Okretna postolja

 

3.3.2.

Kolni slog (osovina + kotači)

Uključujući kolne slogove za više širina kolosijeka, tijelo osovine itd.

3.3.3.

Kotač

 

3.3.4.

Sučelje kotač/tračnica (uključujući podmazivanje grebena i posipanje pijeskom)

Sučelje kotač/tračnica (uključujući zahtjeve zbog podmazivanja grebena, vertikalnog njihanja/istrošenosti u vezi sa sučeljem kotač/tračnica i posipanja pijeskom, koji proizlaze iz vuče, kočenja i detekcije vlaka)

3.3.5.

Ležajevi na kolnom slogu

 

3.3.6.

Najmanji promjer luka kolosijeka o kojem se pregovara

Vrijednosti i uvjeti (npr. vagon priključen/odvojen)

3.3.7.

Čistač tračnica

„Zaštita kotača od prepreka na pruzi”

3.4.

Ograničavanje najvećeg uzdužnog ubrzanja i usporavanja

 

4.

Kočnice

Dijelovi opreme za kočenje (uključujući zaštitu od proklizavanja kotača, upravljanje kočnicama i učinkovitost kočenja u radu, u slučaju opasnosti i pri parkiranju)

4.1.

Funkcionalni zahtjevi za kočenje vlaka

Npr. automatsko, kontinuirano, neograničeno

4.2.

Sigurnosni zahtjevi za kočenje vlaka

 

4.2.1

Blokiranje vuče/kočenja

Npr. isključivanje vuče

4.3.

Kočioni sustav

Priznati način izrade i s tim povezane norme

Upućivanje na postojeća rješenja npr. UIC

4.4.

Upravljanje kočnicama

Zahtjev vezan uz upravljanje kočnicama prema vrsti kočnica npr. broj i vrsta kočionog uređaja, dozvoljeno kašnjenje između naredbe i djelovanja kočnice

4.4.1.

Upravljanje kočnicom u slučaju opasnosti

 

4.4.2.

Upravljanje radnom kočnicom

 

4.4.3.

Upravljanje izravnom kočnicom

 

4.4.4.

Upravljanje dinamičnom kočnicom

 

4.4.5.

Upravljanje parkirnom kočnicom

 

4.5.

Učinkovitost kočnica

 

4.5.1.

Kočenje u slučaju opasnosti

 

4.5.2.

Radna kočnica

 

4.5.3

Izračuni vezani uz toplinsko opterećenje

 

4.5.4.

Parkirna kočnica

 

4.6.

Upravljanje adhezijom pri kočenju

 

4.6.1.

Ograničenje profila kod adhezije kotač/tračnica

 

4.6.2.

Protuklizni zaštitni sustav za kotače

 

4.7.

Stvaranje kočione sile

Zahtjevi za opremu koja stvara kočionu silu prema vrsti kočnice

4.7.1.

Tarna kočnica

Uključujući svojstva materijala, npr. za kompozitne kočne papuče

4.7.1.1.

Kočne papuče

 

4.7.1.2.

Kočni diskovi

 

4.7.1.3.

Kočne pločice

 

4.7.2.

Dinamična kočnica vezana uz vuču

 

4.7.3.

Magnetske tračničke kočnice

 

4.7.4.

Kočnica na vrtložne struje

 

4.7.5.

Parkirna kočnica

 

4.8.

Prikaz stanja kočnica i kvara na kočnicama

 

4.9.

Zahtjevi za kočnice u slučaju spašavanja

 

5.0.

Dijelovi vezani uz putnike

Oprema za putnike i putničko okruženje uključujući prozore i vrata za putnike te zahtjeve za osobe sa smanjenom pokretljivošću

5.1.

Pristup

Funkcionalne i tehničke specifikacije npr. za ljude sa smanjenom pokretljivošću

5.1.1.

Vanjska vrata

 

5.1.2.

Unutarnja vrata

 

5.1.3.

Slobodni prolaz

 

5.1.4.

Stepenice i rasvjeta

 

5.1.5.

Izmjene visine podova

 

5.1.6.

Rukohvati

 

5.1.7.

Oprema za pomoć pri ukrcaju

 

5.2.

Prozori

Npr. mehaničke značajke za prozore i stakla, zahtjevi za mehaničke značajke vjetrobranskih stakala u slučajevima opasnosti vidjeti 9.1.3.1.

5.3.

Nužnici

Vidjeti točku 6.2.1.1. za ispuštanja iz nužnika

5.4.

Putničke informacije

 

5.4.1.

Razglas

 

5.4.2.

Znakovi i obavijesti

Uključujući sigurnosne upute putnicima i oznake za slučajeve opasnosti namijenjene putnicima

5.5.

Sjedala i posebna oprema za osobe sa smanjenom pokretljivošću

Osim pristupa (obuhvaćen u točki 5.1.)

5.6.

Posebna oprema namijenjena putnicima

 

5.6.1.

Sustavi za podizanje

CE sukladnost ili sukladnost s nacionalnim propisom ako postoji

5.6.2.

Grijanje, prozračivanje i klimatizacijski sustavi

Npr. kakvoća unutarnjeg zraka, zahtjevi u slučaju požara (isključivanje)

5.6.3.

Ostalo

Npr. automati za pića

6.0.

Uvjeti okoliša i aerodinamični učinci

Izvanjski utjecaji na vozilo i utjecaj vozila na okoliš (uključujući aerodinamične uvjete te sučelje između vozila i pružnog dijela željezničkog sustava, te sučelje s vanjskom okolinom)

6.1.

Utjecaj okoline na vozilo

 

6.1.1.

Uvjeti okoliša koji utječu na vozilo

 

6.1.1.1.

Nadmorska visina

 

6.1.1.2

Temperatura

 

6.1.1.3.

Vlaga

Npr. mjere protiv smrzavanja i stvaranja pare

6.1.1.4.

Kiša

 

6.1.1.5.

Snijeg, led i tuča

Npr. naprave za čišćenje snijega, ralica za snijeg, grijači za odleđivanje itd.

6.1.1.6.

Sunčevo zračenje

 

6.1.1.7.

Utjecaji kemikalija i čestica

Utjecaj na opremu vozila i njegove funkcije koji stvaraju kemikalije i mali zrakom nošeni predmeti (npr. kolosiječni zastor)

6.1.2.

Aerodinamični učinci na vozila

Aerodinamični učinci na opremu vozila i njegove funkcije

6.1.2.1.

Utjecaj bočnog vjetra

Utjecaj bočnog vjetra na opremu vozila i njegove funkcije

6.1.2.2.

Najveće promjene tlaka u tunelima

Utjecaj naglih promjena tlaka okoliša na opremu vozila i njegove funkcije

6.2.

Utjecaj vozila na okoliš

 

6.2.1

Ispuštanje kemikalija i čestica

Granične vrijednosti za ispuštanje kemikalija i čestica iz vozila

6.2.1.1.

Ispuštanje iz nužnika

Pražnjenje nužnika u vanjski okoliš

6.2.1.2.

Ispuštanje ispušnih plinova

Ispuštanje ispušnih plinova u vanjski okoliš

6.2.2.

Granične vrijednosti za emisiju buke

Granične vrijednosti za emisiju buke iz vozila u vanjski okoliš

6.2.2.1.

Utjecaj vanjske buke

Utjecaj vanjske buke koju emitira vozilo na okoliš izvan željezničkog sustava

6.2.2.2.

Utjecaj stacionirane buke

Utjecaj stacionirane buke na okoliš izvan željezničkog sustava

6.2.2.3.

Utjecaj buke pri polasku

Utjecaj buke koju emitira vozilo pri polasku na okoliš izvan željezničkog sustava

6.2.2.4.

Utjecaj buke u vožnji

Utjecaj buke koju stvara vozilo u vožnji na okoliš izvan željezničkog sustava

6.2.3.

Granične vrijednosti za utjecaj aerodinamičnog opterećenja

Granične vrijednosti za utjecaj aerodinamičnog opterećenja koje stvara vozilo na druge dijelove željezničkog sustava i na okoliš

6.2.3.1.

Udarci tlaka prednjeg dijela vlaka

Učinci udaraca tlaka koje stvara prednji dio vlaka na prugu

6.2.3.2.

Aerodinamični učinci na putnike/predmete na peronu

Aerodinamično opterećenje putnika/materijala na peronima uključujući metode ocjenjivanja i operativne uvjete opterećenja

6.2.3.3.

Aerodinamični učinci na pružne radnike

Aerodinamične smetnje koje imaju učinke na pružne radnike

6.2.3.4.

Podizanje kolosiječnog zastora i prenošenje na prostor u okolišu

 

7.0.

Zahtjevi za vanjska upozorenja, označavajuće funkcije i cjelovitost programske podrške

Vanjska upozorenja, označavajuće funkcije i cjelovitost programske podrške, npr. sigurnosno relevantne funkcije s utjecajem na ponašanje vlaka uključujući sabirnicu vlaka

7.1.

Cjelovitost programske podrške koja se koristi za sigurnosno relevantne funkcije

Npr. cjelovitost programske podrške za sabirnicu vlaka

7.2.

Vizualna i slušna identifikacija vlaka i funkcije upozorenja

 

7.2.1.

Označivanje vozila

 

7.2.2.

Vanjska svjetla

 

7.2.2.1.

Prednja svjetla

 

7.2.2.2.

Pozicijska svjetla

 

7.2.2.3.

Stražnja svjetla

 

7.2.2.4.

Prekidači za svjetla

 

7.2.3.

Sirena za upozorenje

 

7.2.3.1.

Tonovi sirene za upozorenje

 

7.2.3.2.

Razine zvučnog tlaka sirene za upozorenje

Izvan upravljačnice — za unutarnje razine zvuka, vidjeti točku 9.2.1.2.

7.2.3.3.

Sirene za upozorenje, zaštita

 

7.2.3.4.

Sirene za upozorenje, upravljanje

 

7.2.3.5.

Potvrda razine zvučnog tlaka sirena za upozorenje

 

7.2.4

Konzole

Npr. zahtjevi za stražnju signalizaciju: svjetla, zastavice itd.

8.0

Sustavi napajanja energijom i upravljački sustavi na vlaku

Pogonski sustavi, sustavi napajanja i upravljanja te sučelje vozila s elektroenergetskom infrastrukturom te svi aspekti, elektromagnetska kompatibilnost

8.1.

Zahtjevi vezani uz učinkovitost vuče

 

8.1.1.

Preostalo ubrzanje pri najvećoj brzini

 

8.1.2.

Preostala sposobnost vuče u otežanim okolnostima

 

8.1.3.

Zahtjevi vezani uz adheziju pogonski kotač/tračnica

 

8.2.

Funkcionalne i tehničke specifikacije vezane uz sučelje između vozila i elektroenergetskog podsustava

 

8.2.1.

Funkcionalne i tehničke specifikacije vezane uz napajanje električnom energijom

 

8.2.1.1.

Napajanje električnom energijom

 

8.2.1.2.

Impedancija između oduzimača struje i kotača

 

8.2.1.3.

Napon i frekvencija nadzemne kontaktne mreže

 

8.2.1.4.

Rekuperacija energije

 

8.2.1.5.

Najveća potrošnja energije i struje iz kontaktne mreže

Uključujući najveću potrošnju struje u stanju mirovanja

8.2.1.6.

Faktor snage

 

8.2.1.7.

Smetnje u energetskom sustavu

 

8.2.1.7.1.

Gornji harmonici i s tim povezani prenaponi u kontaktnoj mreži

 

8.2.1.7.2.

Učinci istosmjerne struje na izmjenične sustave napajanja

 

8.2.1.8.

Električna zaštita

Npr. selektivnost zaštitne opreme na vlaku i zaštitnog sustava podstanica

8.2.2.

Funkcionalni i konstrukcijski parametri za pantografe

 

8.2.2.1.

Cjelokupna konstrukcija pantografa

 

8.2.2.2.

Geometrija glave pantografa

 

8.2.2.3.

Statična kontaktna sila pantografa

 

8.2.2.4.

Kontaktna sila pantografa (uključujući dinamično ponašanje i aerodinamične učinke)

Uključujući kvalitetu oduzimanja struje

8.2.2.5.

Radni raspon pantografa

 

8.2.2.6.

Kapacitet struje

 

8.2.2.7.

Razmještaj pantografa

 

8.2.2.8.

Izolacija između pantografa i vozila

 

8.2.2.9.

Spuštanje pantografa

 

8.2.2.10.

Prolazak kroz sekcije za fazno razdvajanje

 

8.2.2.11.

Prolazak kroz sekcije za razdvajanje sustava

 

8.2.3.

Funkcionalni i konstrukcijski parametri klizača pantografa

 

8.2.3.1.

Geometrija klizača pantografa

 

8.2.3.2.

Materijal klizača pantografa

 

8.2.3.3.

Ocjenjivanje klizača pantografa

 

8.2.3.4.

Otkrivanje kidanja klizača pantografa

 

8.2.3.5.

Kapacitet struje

 

8.3.

Napajanje električnom energijom i sustav vuče

 

8.3.1.

Mjerenje potrošnje energije

 

8.3.2.

Konfiguracija glavnog strujnog kruga

 

8.3.3.

Sastavni dijelovi pod visokim naponom

 

8.3.4.

Uzemljenje

 

8.4.

Elektromagnetska kompatibilnost

Elektromagnetska kompatibilnost između sustava za napajanje električnom energijom i upravljanje na vlaku i:

drugih dijelova sustava za napajanje električnom energijom i upravljanje na istom vozilu,

drugih vozila,

pružnog dijela željezničkog sustava,

vanjskog okoliša

8.4.1.

Elektromagnetska kompatibilnost između sustava za napajanje električnom energijom i upravljanje na vlaku

Elektromagnetska kompatibilnost između dijelova sustava za napajanje električnom energijom i upravljanje na vlaku

8.4.2.

Elektromagnetska kompatibilnost sa signalno-sigurnosnom i telekomunikacijskom opremom

Elektromagnetska kompatibilnost između sustava za napajanje električnom energijom i upravljanje na vlaku i pružnim dijelom signalno-sigurnosne i telekomunikacijske opreme

8.4.3.

Elektromagnetska kompatibilnost s drugim vozilima i pružnim dijelom željezničkog sustava

Elektromagnetska kompatibilnost između sustava za napajanje električnom energijom i upravljanje na vlaku i drugih vozila i pružnih dijelova željezničkog sustava osim signalno-sigurnosne i telekomunikacijske opreme

8.4.4.

Elektromagnetska kompatibilnost s okolišem

Elektromagnetska kompatibilnost između sustava za napajanje električnom energijom i upravljanje na vlaku i okoliša izvan željezničkog sustava (uključujući osobe u blizini ili na peronima, putnike, strojovođe, osoblje)

8.5.

Zaštita od električnih hazarda

 

8.6.

Zahtjevi vezani uz dizel i ostale termalne vučne sustave

 

8.7.

Sustavi koji zahtijevaju poseban nadzor i zaštitne mjere

 

8.7.1.

Spremnici i sustavi cjevovoda za zapaljive tekućine

Posebni zahtjevi za spremnike i sustave cjevovoda za zapaljive tekućine (uključujući gorivo)

8.7.2.

Sustavi spremnika pod tlakom/opreme pod tlakom

 

8.7.3.

Parno postrojenje

 

8.7.4

Tehnički sustavi u potencijalno eksplozivnoj atmosferi

Posebni zahtjevi za potencijalno eksplozivne atmosfere (npr. tekući plin, prirodni plin i sustavi koji se napajaju akumulatorom, uključujući zaštitu spremnika transformatora)

8.7.5.

Ionizacijski detektori

 

8.7.6.

Sustavi hidrauličkog/pneumatskog napajanja i upravljanja

Funkcionalne i tehničke specifikacije, npr. napajanje energijom pod tlakom, kapacitet, vrsta, raspon temperatura, sušači zraka (stupovi), indikatori točke kondenzacije, izolacija, značajke usisa zraka, oznake kvara itd.

9.0.

Oprema za osoblje, sučelja i okoliš

Oprema na vlaku, sučelja, uvjeti rada i okolina za osoblje (uključujući upravljačnicu i sučelja strojovođa/vlak)

9.1.

Konstrukcija upravljačnice

 

9.1.1.

Konstrukcija upravljačnice

 

9.1.1.1.

Unutarnji raspored

Npr. dostupnost prostora, raspored upravljačnice i ergonomski zahtjevi

9.1.1.2.

Ergonomija upravljačke ploče

 

9.1.1.3.

Strojovođino sjedalo

 

9.1.1.4.

Sredstva kojima se strojovođa služi za razmjenu dokumenata

 

9.1.1.5.

Druga oprema koja služi za upravljanje vlakom

 

9.1.2.

Pristup upravljačnici

 

9.1.2.1.

Pristup, izlaz i vrata

 

9.1.2.2.

Izlazi za opasnost iz upravljačnice

 

9.1.3.

Prednje staklo upravljačnice

 

9.1.3.1.

Mehaničke značajke

 

9.1.3.2.

Optičke značajke

 

9.1.3.3.

Oprema

Npr. odleđivanje, odmagljivanje, oprema za vanjsko čišćenje itd.

9.1.3.4.

Prednja vidljivost

 

9.2.

Uvjeti rada

 

9.2.1.

Uvjeti okoliša

 

9.2.1.1.

Grijanje, prozračivanje i klimatizacijski sustav u upravljačnici

 

9.2.1.2.

Buka u upravljačnici

Uključujući jačinu sirene u upravljačnici

9.2.1.3.

Rasvjeta u upravljačnici

 

9.2.2.

Ostalo

 

9.3.

Sučelje strojovođa/vlak

Oprema u upravljačnici za nadzor i upravljanje sigurnim radom vlaka

9.3.1.

Sučelje strojovođa/vlak

 

9.3.1.1.

Oznaka brzine

Bilježene brzine obuhvaćeno u točci 9.6.

9.3.1.2.

Prikazi i ekrani za strojovođu

 

9.3.1.3.

Upravljački elementi i indikatori

 

9.3.2.

Nadzor strojovođe

Funkcija nadzora aktivnosti strojovođe npr. kontrola budnosti

9.3.3.

Stražnji i bočni pregled

 

9.4.

Označivanje i natpisi u upravljačnici

Statični prikaz osnovnih podataka za strojovođu

9.5.

Oprema i drugi sadržaji za osoblje vlaka

 

9.5.1.

Sadržaji za osoblje vlaka

 

9.5.1.1.

Pristup osoblju za priključivanje/odvajanje vlaka

 

9.5.1.2.

Vanjske stepenice i rukohvati za manevarsko osoblje

 

9.5.1.3.

Spremišta koje koristi osoblje vlaka

 

9.5.1.4.

Ostali sadržaji

 

9.5.2.

Vrata za ukrcaj robe i osoblja

Vrata opremljena sigurnosnim uređajem koje može otvoriti isključivo osoblje uključujući poslužitelje

9.5.3.

Alati na vlaku i prijenosna oprema

Npr. oprema potrebna strojovođi ili osoblju u slučaju opasnosti

9.5.4.

Sustav slušne komunikacije

Npr. za komunikaciju između:

osoblja vlaka,

osoblja vlaka i osoba unutar/izvan vlaka

9.6.

Uređaj za snimanje

U svrhu nadzora ponašanja strojovođe i vlaka

9.8.

Funkcija daljinskog upravljanja

 

10.

Protupožarna zaštita i evakuacija

 

10.1.

Protupožarna zaštita

 

10.1.1.

Koncept protupožarne zaštite

 

10.1.1.1.

Klasifikacija vozila/kategorije požara

 

10.1.2.

Mjere protupožarne zaštite

 

10.1.2.1.

Opće zaštitne mjere za vozila

 

10.1.2.2.

Mjere protupožarne zaštite za posebne vrste vozila

Npr. zahtjevi za teretne vlakove ili putničke vlakove vezano uz radnu sposobnost, zaštitu strojovođe itd.

10.1.2.3.

Zaštita upravljačnice

 

10.1.2.4.

Protupožarne pregrade

 

10.1.2.5.

Svojstva materijala

 

10.1.2.6.

Detektori požara

 

10.1.2.7.

Oprema za gašenje požara

 

10.2.

Slučaj opasnosti

 

10.2.1.

Izlazi za putnike u slučaju opasnosti

 

10.2.2.

Obavješćivanje, oprema i pristup službi za spašavanje

 

10.2.3.

Alarm u slučaju opasnosti za putnike

 

10.2.4.

Rasvjeta u slučaju opasnosti

 

10.3.

Dodatne mjere

 

11.

Servisiranje

Oprema i sučelja za servisiranje na vlaku

11.1.

Oprema za čišćenje vlaka

 

11.1.1.

Oprema za vanjsko čišćenje vlaka

Npr. vanjsko čišćenje pomoću postrojenja za pranje

11.1.2.

Unutarnje čišćenje vlaka

 

11.2.

Oprema za opskrbu gorivom

 

11.2.1.

Sustavi za odlaganje otpadnih voda

Uključujući sučelje sa sustavom za pražnjenje nužnika

11.2.2.

Sustav za opskrbu vodom

Sukladnost sa sanitarnim propisima

11.2.3.

Ostali uređaji za opskrbu

Npr. posebni zahtjevi za garažiranje vlakova

11.2.4.

Sučelje opreme za opskrbu gorivom s neelektričnim željezničkim vozilima

Npr. mlaznice koje se koriste za dizel goriva

12.0.

Prometno-upravljačka i signalno-sigurnosna oprema na vlaku

Sva oprema na vlaku potrebna za osiguranje sigurnosti te za upravljanje i nadzor prometa vlakova koji imaju odobrenje za uporabu na mreži i njihovi učinci na pružni dio željezničkog sustava

12.1.

Radiosustav na vlaku

 

12.1.1.

Radiosustav koji nije GSM-R

 

12.1.2.

Radiosustav u skladu s GSM-R-om

 

12.1.2.1.

Tekstualne poruke

Posebni zahtjevi za tekstualne poruke (npr. u slučaju opasnosti)

12.1.2.2.

Prosljeđivanje poziva

Zahtjevi i uvjeti u vezi s prosljeđivanjem poziva

12.1.2.3.

Grupni pozivi

Zahtjevi i uvjeti u vezi s grupnim pozivima

12.1.2.4.

Zahtjevi vezani uz radiodispečerski sustav

Npr. ostali obvezni nacionalni zahtjevi vezani uz radiodispečerski sustav koji nisu propisani kao obvezni u sklopu TSI-ja

12.1.2.5.

Vanjski izbor mreže

 

12.1.2.6.

Opće funkcije vezane uz radiovezu

Npr. ostale obvezne nacionalne funkcije vezane uz radiovezu koje nisu propisane kao obvezne u sklopu TSI-ja

12.1.2.7.

Funkcija sučelja čovjek/stroj glavnog kontrolera

Zahtjevi koji se prenose sa funkcije sučelja čovjek/stroj glavnog kontrolera na radiouređaj u upravljačnici

12.1.2.8.

Korištenje ručnog prijenosnog uređaja kao mobilnog radiouređaja

Kao primarni ili rezervni radiosustav

12.1.2.9.

Kapacitet GSMR-a na vlaku

Npr. zahtjevi u pogledu prijenosa grupe podataka (paketa)

12.1.2.10.

Sučelje GSM-R-a i ETCS-a

Npr. sinkronizacija identifikacije vlaka

12.1.2.11.

Međusobno povezivanje i roaming između GSM-R mreža

Na snazi do objave novog Eirene cilja tijekom 2010.

12.1.2.12.

Prelazak granice

Na snazi do objave novog Eirene cilja tijekom 2010.

12.1.2.13.

GPRS i ASCI

Obuhvaćen zahtjevom za izmjenu. Ne očekuju se nacionalna pravila.

12.1.2.14.

Sučelje između opreme za sigurnost vozila, uređaja za kontrolu budnosti i GSM sklopa na vlaku

Na snazi do objave novog Eirene cilja tijekom 2010.

12.1.2.15.

Ispitne specifikacije za GSM-R mobilnu opremu

Biti će zatvoreno s dodacima Eirene specifikacija

12.1.2.16.

Izravni/automatski odabir mreže

 

12.1.2.17.

Prijava i odjava

 

12.1.2.18.

Upravljanje verzijom GSM-R-a

Nije više otvorena točka - obuhvaćeno postupkom agencije - biti će uklonjen iz otvorenih točaka TSI-ja. Ne očekuju se nacionalna pravila.

12.2.

Signalno-sigurnosna oprema na vlaku

 

12.2.1.

Nacionalni signalno-sigurnosni sustav na vlaku

Sustav upravljanja i upozorenja uključujući, npr. „automatski pružni blok APB” i drugi nacionalni zahtjevi za zaštitu vlaka

12.2.2.

Sukladnost signalno-sigurnosnog sustava s ostatkom vlaka

Sukladnost signalno-sigurnosne opreme na vlaku s ostalim sustavima na vlaku, npr. kočnice, vuča itd.

12.2.3.

Sukladnost željezničkih vozila s pružnom opremom

Sukladnost s npr. uređajima za detekciju vlaka na pruzi ili detektorima pregrijanosti osovinskih ležajeva, za elektromagnetsku kompatibilnost vidjeti točku 8.4.2.

12.2.3.1.

Odnos između osovinskog razmaka i promjera kotača

 

12.2.3.2.

Prostor bez metala oko kotača

 

12.2.3.3.

Metalna masa vozila

 

12.2.4.

ETCS sustav u upravljačnici

 

12.2.4.1.

Uspostava spremnosti za vožnju (awakening)

Rješava se u Baseline 3.

12.2.4.2.

Kategorije vlaka

Rješava se u Baseline 3.

12.2.4.3.

Zahtjevi vezani uz radnu sposobnost GSM-R opreme na vlaku u pogledu kvalitete usluge

Kvaliteta GSM-R usluge potrebna za ETCS

12.2.4.4.

Uporaba ETCS razina

Zahtjevi za uporabu ETCS razina koji pored TSI-a utječu na odobrenje vozila

12.2.4.5.

ETCS zahtjevi kada se vozilom upravlja izvan upravljačnice

Zahtjevi za upravljanje vozilom izvan upravljačnice koji nisu obuhvaćeni TSI-jem ili oni koji su u suprotnosti s TSI-jevima, npr. radiovezom kod manevriranja

12.2.4.6.

Funkcionalnost željezničko-cestovnih prijelaza

Rješava se u Baseline 3.

12.2.4.7.

Sigurnosna ograničenja kočenja

Rješava se u Baseline 3.

12.2.4.8.

Pouzdanost - raspoloživost - sigurnosni zahtjevi

Rješava se revizijom TSI-ja

12.2.4.9.

Oznake

Zahtjevi za vozilo s ciljem osiguranja vidljivosti oznaka (npr. opseg svjetlosnog snopa prednjeg svjetla, vidljivost iz upravljačnice) djelomično riješeni u 2.3.0d, u potpunosti se rješavaju u Baseline 3.

12.2.4.10.

Ergonomski aspekt DMI-ja

Rješava se u Baseline 3.

12.2.4.11.

ETCS vrijednosti varijabli nadziranih izvan UNISIG-a - priručnik

Rješava se u Baseline 3.

12.2.4.12.

Zahtjevi vezani uz KM sukladnost

Rješava se u Baseline 3.

12.2.4.13.

Zahtjevi za prethodnu ugradnju ETCS opreme na vlak

Nisu više otvorena točka - obuhvaćeni u poglavlju 7. koje je utvrdio RISC iz ožujka 2009. - bit će uklonjeni iz sljedeće verzije TSI-ja. Ne očekuju se nacionalna pravila.

12.2.4.14

Upravljanje ETCS verzijom

Nije više otvorena točka - obuhvaćeno postupkom agencije - bit će uklonjeno iz otvorenih točaka u TSI-ju. Ne očekuju se nacionalna pravila.

12.2.4.15.

Specifikacija ETCS varijabli

Rješava se u Baseline 3.

12.2.4.16.

Sučelje RBC — RBC

Obuhvatit će ga 2.3.0d, ispitne specifikacije bit će preporučene u RISC, lipanj 2009.

12.2.4.17.

Dodatni zahtjevi za lokomotive i motorne vlakove

 

12.2.4.18.

Funkcionalnost i sučelje između sustava zaštite osoblja i signalno-sigurnosnog sustava

Rješava se u Baseline 3.

12.2.4.19.

Sučelje s radnom kočnicom

Rješava se u reviziji TSI-ja prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava

13.

Posebni operativni zahtjevi

Posebni operativni zahtjevi za vozila (uključujući otežane situacije, izvlačenje vozila itd.)

13.1.

Posebni dijelovi koji se ugrađuju u vlak

 

13.2.

Zdravlje i sigurnost na radu

 

13.3.

Dijagram podizanja i upute za spašavanje

Spašavanje, podizanje i vraćanje na tračnice

14.

Pitanja vezana uz prijevoz robe

Zahtjevi vezani uz prijevoz robe i okoliš (posebno zahtijevani za opasne tvari)

14.1.

Ograničenja vezana uz konstrukciju, djelovanje i održavanje u pogledu prijevoza opasnih tvari

Npr. zahtjevi koji proizlaze iz RID-a, nacionalnih pravila ili drugih propisa za prijevoz opasnih tvari

14.2.

Posebna oprema za prijevoz robe

 

14.3.

Vrata i oprema za utovar

 


Top