EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0767R(05)

Ispravak Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008.) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 19/sv. 6 od 6. ožujka 2013.)

ST/10539/2018/INIT

OJ L 284, 12.11.2018, p. 39–43 (BG, ES, CS, ET, EL, EN, FR, HR, LT, HU, NL, PL, RO, SK, SL, FI)
OJ L 284, 12.11.2018, p. 39–44 (GA)
OJ L 284, 12.11.2018, p. 39–39 (DA, PT)
OJ L 284, 12.11.2018, p. 38–38 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/corrigendum/2018-11-12/oj

12.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 284/39


Ispravak Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u)

( Službeni list Europske unije L 218 od 13. kolovoza 2008. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 19/sv. 6 od 6. ožujka 2013.)

Na stranicama 124. i 125., u članku 5. stavku 1.:

umjesto:

„1.   U VIS se unose samo sljedeće kategorije podataka:

(a)

alfanumerički podaci iz članka 9. stavaka 1. do 4. i članaka 10. do 14. o podnositelju zahtjeva i vizama koje se traže, izdaju, odbijaju, poništavaju, oduzimaju ili produljuju;

(b)

fotografije iz članka 9. stavka 5.;

(c)

otisci prstiju iz članka 9. stavka 6.;

(d)

veze s ostalim zahtjevima, navedenim u članku 8. stavcima 3. i 4.”;

treba stajati:

„1.   U VIS se unose samo sljedeće kategorije podataka:

(a)

alfanumerički podaci iz članka 9. točaka od 1. do 4. i članaka 10. do 14. o podnositelju zahtjeva i vizama koje se traže, izdaju, odbijaju, poništavaju, oduzimaju ili produljuju;

(b)

fotografije iz članka 9. točke 5.;

(c)

otisci prstiju iz članka 9. točke 6.;

(d)

veze s ostalim zahtjevima, navedenim u članku 8. stavcima 3. i 4.”.

Na stranici 128., u članku 15. stavku 2. točki (d):

umjesto:

„(d)

prezime, ime i adresu fizičke osobe ili naziv i adresu trgovačkog društva/druge organizacije iz članka 9. stavka 4. točke (f);”;

treba stajati:

„(d)

prezime, ime i adresu fizičke osobe ili naziv i adresu trgovačkog društva/druge organizacije iz članka 9. točke 4. podtočke (f);”.

Na stranici 129., u članku 17. točkama 12., 13. i 14.:

umjesto:

„12.

slučajeva u kojima činjenično nije bilo moguće dostaviti podatke iz članka 9. stavka 6., u skladu s drugom rečenicom članka 8. stavka 5.;

13.

slučajeva u kojima iz zakonskih razloga nije bilo potrebno dostaviti podatke iz članka 9. stavka 6., u skladu s drugom rečenicom članka 8. stavka 5.;

14.

slučajeva u kojima je osobi koja činjenično nije mogla dostaviti podatke iz članka 9. stavka 6. odbijen zahtjev za izdavanje vize, u skladu s drugom rečenicom članka 8. stavka 5.”;

treba stajati:

„12.

slučajeva u kojima činjenično nije bilo moguće dostaviti podatke iz članka 9. točke 6., u skladu s drugom rečenicom članka 8. stavka 5.;

13.

slučajeva u kojima iz zakonskih razloga nije bilo potrebno dostaviti podatke iz članka 9. točke 6., u skladu s drugom rečenicom članka 8. stavka 5.;

14.

slučajeva u kojima je osobi koja činjenično nije mogla dostaviti podatke iz članka 9. točke 6. odbijen zahtjev za izdavanje vize, u skladu s drugom rečenicom članka 8. stavka 5.”.

Na stranici 130., u članku 19. stavku 2. točki (a):

umjesto:

„(a)

podataka o statusu i podataka iz zahtjeva za izdavanje viza, navedenih u članku 9. stavcima 2. i 4.;”;

treba stajati:

„(a)

podataka o statusu i podataka iz zahtjeva za izdavanje viza, navedenih u članku 9. točkama 2. i 4.;”.

Na stranici 130., u članku 20. stavku 1. drugom podstavku:

umjesto:

„Tamo gdje nije moguće koristiti otiske prstiju te osobe ili ako pretraživanje na temelju otisaka prstiju ne bude uspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka iz članka 9. stavka 4. točke (a) i/ili (c); ovo je pretraživanje moguće izvršiti s podacima iz članka 9. stavka 4. točke (b).”;

treba stajati:

„Tamo gdje nije moguće koristiti otiske prstiju te osobe ili ako pretraživanje na temelju otisaka prstiju ne bude uspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka iz članka 9. točke 4. podtočke (a) i/ili (c); ovo je pretraživanje moguće izvršiti s podacima iz članka 9. točke 4. podtočke (b).”.

Na stranici 130., u članku 20. stavku 2. točki (b):

umjesto:

„(b)

podataka iz zahtjeva za izdavanje viza, navedenih u članku 9. stavku 4.;”;

treba stajati:

„(b)

podataka iz zahtjeva za izdavanje viza, navedenih u članku 9. točki 4.;”.

Na stranicama 130. i 131., u članku 21.:

umjesto:

„Članak 21.

Pristup podacima za utvrđivanje odgovornosti za zahtjeve za traženje azila

1.   Isključivo za svrhu utvrđivanja države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za traženje azila u skladu s člancima 9. i 21. Uredbe (EZ) br. 343/2003, tijela nadležna za odlučivanje o azilu imaju pristup pretraživanju na temelju otisaka prstiju tražitelja azila.

Tamo gdje nije moguće koristiti otiske prstiju tražitelja azila ili ako pretraživanje na temelju otisaka prstiju ne bude uspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka iz članka 9. stavka 4. točke (a) i/ili (c); ovo je pretraživanje moguće izvršiti s podacima iz članka 9. stavka 4. točke (b).

2.   Ako pretraživanje podataka iz stavka 1. pokaže da je viza čija valjanost istječe za najviše šest mjeseci prije zahtjeva za traženje azila i/ili viza čija je valjanost produljena do najviše šest mjeseci prije datuma podnošenja zahtjeva za traženje azila unesena u VIS, nadležnim tijelima za odlučivanje o azilu, isključivo s namjerom iz stavka 1., daje se pristup korištenju sljedećih podataka iz zahtjeva, a što se tiče podataka navedenih u točki (g) o bračnom drugu i djeci, prema članku 8. stavku 4.:

(a)

broja zahtjeva i nadležnog tijela koje je izdalo ili produljilo vizu te je li ju nadležno tijelo izdalo u ime neke druge države članice;

(b)

podataka iz zahtjeva navedenih u članku 9. stavku 4. točkama (a) i (b);

(c)

vrste vize;

(d)

roka važenja vize;

(e)

trajanja planiranog boravka;

(f)

fotografija;

(g)

podataka iz članka 9. stavka 4. točaka (a) i (b) i povezanih zahtjeva o bračnom drugu i djeci.

3.   Sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka, VIS smiju koristiti samo imenovana nacionalna tijela iz članka 21. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 343/2003.”;

treba stajati:

„Članak 21.

Pristup podacima za utvrđivanje odgovornosti za zahtjeve za traženje azila

1.   Isključivo za svrhu utvrđivanja države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za traženje azila u skladu s člancima 9. i 21. Uredbe (EZ) br. 343/2003, tijela nadležna za odlučivanje o azilu imaju pristup pretraživanju na temelju otisaka prstiju tražitelja azila.

Tamo gdje nije moguće koristiti otiske prstiju tražitelja azila ili ako pretraživanje na temelju otisaka prstiju ne bude uspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka iz članka 9. točke 4. podtočke (a) i/ili (c); ovo je pretraživanje moguće izvršiti s podacima iz članka 9. točke 4. podtočke (b).

2.   Ako pretraživanje podataka iz stavka 1. pokaže da je viza čija valjanost istječe za najviše šest mjeseci prije zahtjeva za traženje azila i/ili viza čija je valjanost produljena do najviše šest mjeseci prije datuma podnošenja zahtjeva za traženje azila unesena u VIS, nadležnim tijelima za odlučivanje o azilu, isključivo s namjerom iz stavka 1., daje se pristup korištenju sljedećih podataka iz zahtjeva, a što se tiče podataka navedenih u točki (g) o bračnom drugu i djeci, prema članku 8. stavku 4.:

(a)

broja zahtjeva i nadležnog tijela koje je izdalo ili produljilo vizu te je li ju nadležno tijelo izdalo u ime neke druge države članice;

(b)

podataka iz zahtjeva navedenih u članku 9. točki 4. podtočkama (a) i (b);

(c)

vrste vize;

(d)

roka važenja vize;

(e)

trajanja planiranog boravka;

(f)

fotografija;

(g)

podataka iz članka 9. točke 4. podtočaka (a) i (b) i povezanih zahtjeva o bračnom drugu i djeci.

3.   Sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka, VIS smiju koristiti samo imenovana nacionalna tijela iz članka 21. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 343/2003.”.

Na stranici 131., u članku 22. stavku 1. drugom podstavku:

umjesto:

„Tamo gdje nije moguće koristiti otiske prstiju tražitelja azila ili ako pretraživanje na temelju otisaka prstiju ne bude uspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka iz članka 9. stavka 4. točke (a) i/ili (c); ovo je pretraživanje moguće izvršiti s podacima iz članka 9. stavka 4. točke (b).”;

treba stajati:

„Tamo gdje nije moguće koristiti otiske prstiju tražitelja azila ili ako pretraživanje na temelju otisaka prstiju ne bude uspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka iz članka 9. točke 4. podtočke (a) i/ili (c); ovo je pretraživanje moguće izvršiti s podacima iz članka 9. točke 4. podtočke (b).”.

Na stranici 131., u članku 22. stavku 2. točki (b):

umjesto:

„(b)

podataka iz zahtjeva navedenih u članku 9. stavku 4. točkama (a), (b) i (c);”;

treba stajati:

„(b)

podataka iz zahtjeva navedenih u članku 9. točki 4. podtočkama (a), (b) i (c);”.

Na stranici 131., u članku 22. stavku 2. točki (e):

umjesto:

„(e)

podataka iz članka 9. stavka 4. točaka (a) i (b) povezanih dosjea o bračnom drugu i djeci.”;

treba stajati:

„(e)

podataka iz članka 9. točke 4. podtočaka (a) i (b) povezanih dosjea o bračnom drugu i djeci.”.

Na stranici 134., u članku 31. stavku 2.:

umjesto:

„2.   Iznimno od odredaba iz stavka 1. podaci iz članka 9. stavka 4. točaka (a), (b), (c), (k) i (m) mogu se […]”;

treba stajati:

„2.   Odstupajući od stavka 1., podaci iz članka 9. točke 4. podtočaka (a), (b), (c), (k) i (m) mogu se […]”.

Na stranici 136., u članku 37.:

umjesto:

„Članak 37.

Pravo na informacije

1.   Odgovorna država članica obavješćuje podnositelje zahtjeva i osobe iz članka 9. stavka 4. točke (f) o sljedećem:

(a)

identitetu kontrolora iz članka 41. stavka 4., uključujući njegove podatke za kontakt;

(b)

namjenama zbog kojih se podaci obrađuju unutar VIS-a;

(c)

kategorijama primatelja podataka, uključujući i nadležna tijela iz članka 3.;

(d)

rokovima čuvanja podataka;

(e)

da je prikupljanje podataka za obradu zahtjeva obvezno;

(f)

postojanju prava na pristup podacima koji se na njih odnose i prava da se zatraži ispravljanje netočnih podataka o njima, odnosno brisanje nezakonito obrađenih podataka koji se na njih odnose, uključujući i pravo na primanje informacija o postupcima korištenja tih prava te pojedinostima o kontaktu nacionalnih nadzornih tijela iz članka 41. stavka 1., koji obrađuju zahtjeve vezane uz sigurnost osobnih podataka.

2.   Podaci iz stavka 1. pružaju se u pisanom obliku podnositelju zahtjeva nakon prikupljanja podataka iz obrasca za podnošenje zahtjeva, fotografije i otisaka prstiju kao što je navedeno u članku 9., stavku 4., 5. i 6.

3.   Podaci iz stavka 1. dostavljaju se osobama iz članka 9. stavka 4. točke (f) na obrascima koje potpisuju osobe koje pružaju dokaz o pozivu, jamstvu i smještaju.

U nedostatku takvog obrasca potpisanih od strane takvih osoba, ovi se podaci dostavljaju u skladu s člankom 11. Direktive 95/46/EZ.”;

treba stajati:

„Članak 37.

Pravo na informacije

1.   Odgovorna država članica obavješćuje podnositelje zahtjeva i osobe iz članka 9. točke 4. podtočke (f) o sljedećem:

(a)

identitetu kontrolora iz članka 41. stavka 4., uključujući njegove podatke za kontakt;

(b)

namjenama zbog kojih se podaci obrađuju unutar VIS-a;

(c)

kategorijama primatelja podataka, uključujući i nadležna tijela iz članka 3.;

(d)

rokovima čuvanja podataka;

(e)

da je prikupljanje podataka za obradu zahtjeva obvezno;

(f)

postojanju prava na pristup podacima koji se na njih odnose i prava da se zatraži ispravljanje netočnih podataka o njima, odnosno brisanje nezakonito obrađenih podataka koji se na njih odnose, uključujući i pravo na primanje informacija o postupcima korištenja tih prava te pojedinostima o kontaktu nacionalnih nadzornih tijela iz članka 41. stavka 1., koji obrađuju zahtjeve vezane uz sigurnost osobnih podataka.

2.   Podaci iz stavka 1. pružaju se u pisanom obliku podnositelju zahtjeva nakon prikupljanja podataka iz obrasca za podnošenje zahtjeva, fotografije i otisaka prstiju kao što je navedeno u članku 9. točkama 4., 5. i 6.

3.   Podaci iz stavka 1. dostavljaju se osobama iz članka 9. točke 4. podtočke (f) na obrascima koje potpisuju osobe koje pružaju dokaz o pozivu, jamstvu i smještaju.

U nedostatku takvog obrasca potpisanih od strane takvih osoba, ovi se podaci dostavljaju u skladu s člankom 11. Direktive 95/46/EZ.”.


Top