Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0065

Direktiva Komisije 2008/65/EZ od 27. lipnja 2008. o izmjeni Direktive 91/439/EEZ o vozačkim dozvolama

OJ L 168, 28.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 112 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; Implicitno stavljeno izvan snage 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/65/oj

07/Sv. 20

HR

Službeni list Europske unije

112


32008L0065


L 168/36

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/65/EZ

od 27. lipnja 2008.

o izmjeni Direktive 91/439/EEZ o vozačkim dozvolama

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/439/EEZ od 29. srpnja 1991. o vozačkim dozvolama (1), a posebno njezin članak 7.a stavak 2.,

budući da:

(1)

Potrebno je prilagoditi popis oznaka iz Priloga I. i Priloga Ia. Direktivi 91/439/EEZ.

(2)

S obzirom na znanstveni i tehnički napredak u području, potrebno je izmijeniti Zakonik Zajednice 78, kojim se pravo upravljanja vozilima unutar kategorije vozačke dozvole ograničava samo za vozila s automatskim mjenjačem.

(3)

Minimalni zahtjevi za vožnju testnih vozila, predviđeni u Prilogu II. Direktivi 91/439/EEZ, moraju biti u skladu s promjenama definicije Zakonika Zajednice 78.

(4)

Potrebno je preispitati minimalne zahtjeve za teorijska i praktična testiranja predviđena u Prilogu II. Direktivi 91/439/EEZ, kako bi se zahtjevi za testiranje uskladili s potrebama dnevnog prometa s obzirom na uporabu tunela u svrhu povećanja sigurnosti cestovnog prometa na tom dijelu cestovne infrastrukture.

(5)

Razdoblja utvrđena u točkama 5.2. i 6.2.5. Priloga II. Direktivi 91/439/EEZ pokazala su se nedostatnima za zadovoljavajuću provedbu potrebnih mjera. Potrebno je odobriti dodatno razdoblje.

(6)

Direktivu 91/439/EEZ treba, stoga, na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora o vozačkim dozvolama,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 91/439/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

U Prilogu I. točki (2), koja se odnosi na 4. stranicu dozvole i u Prilogu Ia, točki (2), koja se odnosi na 2. stranicu dozvole, formulacija 10.02. Zakonika Zajednice u točki (a) (12) zamjenjuje se sljedećim:

„10.02.

Vozila bez pedala spojke (ili poluge ručnog mjenjača za kategoriju A ili A1)”;

2.

U Prilogu I. točka (2), koja se odnosi na 4. stranicu dozvole i u Prilogu Ia, točka (2), koja se odnosi na 2. stranicu dozvole, formulacija Zakonika Zajednice 78. u točki (a) (12) zamjenjuje se sljedećim:

„78.

Valjan samo za vozila bez pedala spojke (ili poluge ručnog mjenjača za kategoriju A ili A1)”;

3.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

U točki 2.1.3. dodaje se sljedeća alineja:

„—

sigurna vožnja u cestovnim tunelima”;

(b)

U točki 5.1. drugi i treći stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Ako podnositelj zahtjeva ispit vještina i ponašanja polaže na vozilu bez pedala spojke (ili poluge ručnog mjenjača za kategorije A i A1), to je potrebno naznačiti u svakoj dozvoli koja se izdaje na temelju takvog testa. Dozvole koje sadrže tu oznaku vrijede samo za upravljanje vozilima bez pedala spojke (ili poluge ručnog mjenjača za kategorije A ili A1).

‚Vozilo s automatskim mjenjačem’ znači vozilo koje nije opremljeno papučicom spojke (ili polugom ručnog mjenjača za kategorije A ili A1).”;

(c)

U točki 5.2. posljednji stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Testna vozila za kategorije B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 i D1 + E, koja nisu u skladu s gore navedenim minimalnim zahtjevima, ali koja su bila u upotrebi na datum ili prije datuma navedenog u članku 3. Direktive Komisije 2008/65/EZ (*) i dalje se mogu koristiti do 30. rujna 2013. Zahtjeve koji se odnose na teret koji se prevozi tim vozilima države članice mogu provoditi do 30. rujna 2013.

(*)  SL L 168, 28.6.2008., str. 36.”;"

(d)

U drugom stavku točke 6.2.5. „pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive” zamjenjuje se s „do 30. rujna 2008.”;

(e)

U točkama 6.3.8., 7.4.8. i 8.3.8. „tuneli” se dodaje u popis posebnih značajki cesta.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. rujna 2008. One o tome odmah obavješćuju Komisiju. Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. lipnja 2008.

Za Komisiju

Antonio TAJANI

Potpredsjednik


(1)  SL L 237, 24.8.1991., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/103/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 344.).


Top