Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0037

Direktiva 2008/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2005/68/EZ o reosiguranju u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji Tekst značajan za EGP

OJ L 81, 20.3.2008, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 239 - 240

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/37/oj

06/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

239


32008L0037


L 081/71

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2008/37/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2008.

o izmjeni Direktive 2005/68/EZ o reosiguranju u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 47. stavak 2. i članak 55.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktiva 2005/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđa da se trebaju donijeti određene mjere u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (4).

(2)

Odluka Vijeća 1999/468/EZ izmijenjena je Odlukom 2006/512/EZ kojom je uveden regulatorni postupak s kontrolom za donošenje mjera opće primjene, a koje su namijenjene izmjenama sporednih elemenata temeljnog akta donesenog u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora, između ostalog, brisanjem nekih od tih elemenata ili dopunjavanjem akta novim sporednim elementima.

(3)

U skladu s izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (5) o Odluci 2006/512/EZ, akti doneseni u skladu s postupkom iz članka 251. koji su već na snazi, moraju biti prilagođeni u skladu s važećim postupcima, kako bi regulatorni postupak s kontrolom bio primjenljiv na te akte.

(4)

Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje mjera potrebnih za provedbu Direktive 2005/68/EZ kako bi se uzeli u obzir tehnički napreci u sektoru osiguranja ili na financijskim tržištima i da se osigura jedinstvena primjena predmetne Direktive. Još određenije, te mjere namijenjene su proširenju popisa pravnih oblika, pojašnjenju ili usklađenju stavki koje čine granicu solventnosti, povećanju premija ili iznosa potraživanja koji se koriste za izračun granice solventnosti za pojedine djelatnosti reosiguranja ili vrste ugovora, izmjeni minimalnog garancijskog fonda i pojašnjenju definicija. Budući da se radi o mjerama opće primjene i da su namijenjene izmjenama sporednih elemenata Direktive 2005/68/EZ, među ostalim tako da ju dopunjuju novim sporednim elementima, potrebno ih je donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom koji je predviđen člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(5)

Direktivu 2005/68/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Budući da su izmjene Direktive 2005/68/EZ izvršene ovom Direktivom tehničke prirode i da se odnose samo na postupak odbora, države članice ih ne trebaju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Stoga u tu svrhu nije potrebno propisati odredbe,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene

Direktiva 2005/68/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 55. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”;

(b)

stavak 3. briše se;

2.

U članku 56. uvodna fraza zamjenjuje se sljedećom:

„Sljedeće provedbene mjere namijenjene izmjenama sporednih elemenata ove Direktive, među ostalim tako da ju dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 55. stavka 2.:”.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. ožujka 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. LENARČIČ


(1)  SL C 161, 13.7.2007., str. 45.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 10. srpnja 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 3. ožujka 2008.

(3)  SL L 323, 9.12.2005., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ (SL L 247, 21.9.2007., str.1.).

(4)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str.11.).

(5)  SL C 255, 21.10.2006., str. 1.


Top