EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0010

Direktiva 2008/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2004/39/EZ o tržištima financijskih instrumenata, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

OJ L 76, 19.3.2008, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 43 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2018; stavljeno izvan snage 32014L0065 i Valjanost produžena 32016L1034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/10/oj

06/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

43


32008L0010


L 076/33

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.03.2008.


DIREKTIVA 2008/10/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2008.

o izmjeni Direktive 2004/39/EZ o tržištima financijskih instrumenata, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 47. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) predviđa da je potrebno donijeti određene mjere u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5).

(2)

Odluka Vijeća 1999/468/EZ izmijenjena je Odlukom 2006/512/EZ, kojom se uvodi regulatorni postupak s kontrolom za donošenje mjera općeg opsega namijenjenih izmjenama elemenata koji nisu ključni temeljnog akta donesenog u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora, između ostalog, brisanjem nekih od tih elemenata ili dopunjavanjem akta novim elementima koji nisu ključni.

(3)

U skladu s izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (6) koja se odnosi na Odluku 2006/512/EZ, kako bi regulatorni postupak s kontrolom bio primjenljiv na akte donesene u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora koji su već na snazi, ti akti moraju biti prilagođeni u skladu s važećim postupcima.

(4)

Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje mjera potrebnih za provedbu Direktive 2004/39/EZ kako bi se uzeli u obzir tehnički napreci na financijskim tržištima i osigurala ujednačena primjena predmetne Direktive. Te su mjere namijenjene prilagodbi definicija ili izmjeni područja primjene izuzeća na temelju te Direktive; razradi ili dopuni odredbi predmetne Direktive koje se odnose na organizacijske zahtjeve ili poslovne uvjete uvedene za investicijska društva ili kreditne institucije; te dodavanju detaljnih objašnjenja o obvezama u vezi s transparentnosti prije i nakon trgovanja koje se uvedene za različita mjesta trgovanja u skladu s tom Direktivom. Budući da su te mjere općeg opsega i da su namijenjene izmjenama elemenata koji nisu ključni Direktive 2004/39/EZ tako da se ona dopuni novim elementima koji nisu ključni, potrebno ih je donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom, koji je predviđen člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(5)

Direktiva 2004/39/EZ predviđa vremensko ograničenje koje se odnosi na provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji. U svojoj izjavi koja se odnosi na Odluku 2006/512/EZ Europski parlament, Vijeće i Komisija izjavili su da Odluka 2006/512/EZ predstavlja horizontalno rješenje koje zadovoljava želju Europskog parlamenta da kontrolira provedbu akata donesenih u postupku suodlučivanja i da bi, prema tome, provedbene ovlasti trebale biti dodijeljene Komisiji bez vremenskog ograničenja. Europski parlament i Vijeće također su izjavili da će osigurati što brže usvajanje prijedloga za stavljanje izvan snage odredbi u aktima koje predviđaju vremensko ograničenje za dodjeljivanje provedbenih ovlasti Komisiji. Budući da je regulatorni postupak s kontrolom uveden, trebalo bi izbrisati odredbu u Direktivi 2004/39/EZ koja predviđa to vremensko ograničenje.

(6)

Komisija bi trebala u redovitim vremenskim razmacima ocjenjivati djelovanje odredbi koje se odnose na provedbene ovlasti koje su joj dodijeljene kako bi se Europskom parlamentu i Vijeću omogućilo da odrede je li opseg tih ovlasti i postupovnih uvjeta uvedenih za Komisiju primjeren i osigurava li i učinkovitost i demokratsku odgovornost.

(7)

Direktivu 2004/39/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Budući da su izmjene Direktive 2004/39/EZ izvršene ovom Direktivom tehničke prirode i da se odnose samo na postupak odbora, države članice ne trebaju ih prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Radi toga nije potrebno propisati odredbe,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene

Direktiva 2004/39/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeća rečenica:

„Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

2.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 2. stavka 1. brišu se riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,”;

(b)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.

izraz „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” briše se;

ii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz ovog članka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

3.

Članak 13. stavak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeća rečenica:

„Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

4.

U drugom i trećem podstavku članka 15. stavka 3. riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,”; zamjenjuju se s „u skladu s regulatornim postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 3.,”

5.

Članak 18. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz prvog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

6.

Članak 19. stavak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz prvog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

7.

Članak 21. stavak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

izrazi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz prvog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

8.

Članak 22. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz prvog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

9.

Članak 24. stavak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz prvog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

10.

Članak 25. stavak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeća rečenica:

„Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

11.

Članak 27. stavak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz prvog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

12.

Članak 28. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz prvog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

13.

Članak 29. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u prvom podstavku, riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz prvog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

14.

Članak 30. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u prvom podstavku, riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz prvog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

15.

Članak 40. stavak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz prvog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

16.

Članak 44. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz prvog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

17.

Članak 45. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere iz prvog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

18.

Članak 56. stavak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 64. stavku 2.”

19.

U članku 58. stavku 4. riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 2.,”; zamjenjuju se sa „u skladu s regulatornim postupkom utvrđenim u članku 64. stavku 3.,”

20.

Članak 64. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prilikom pozivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom pozivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Utvrđuje se da razdoblje propisano u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Do 31. prosinca 2010., a nakon toga najmanje svake tri godine, Komisija preispituje odredbe koje se odnose na njezine provedbene ovlasti i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o djelovanju tih ovlasti. Izvješće posebno ispituje potrebu Komisije za predlaganjem izmjena ove Direktive kako bi se osigurao odgovarajući opseg provedbenih ovlasti koje su dodijeljene Komisiji. Zaključak o tome jesu li izmjene potrebne ili ne popraćen je detaljnim obrazloženjem. Ako je potrebno, uz izvješće se prilaže zakonodavni prijedlog za izmjenu odredbi kojima se Komisiji dodjeljuju provedbene ovlasti.”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. ožujka 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. LENARČIČ


(1)  SL C 161, 13.7.2007., str. 45.

(2)  SL C 39, 23.2.2007., str. 1.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 14. studenoga 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 3. ožujka 2008.

(4)  SL L 145, 30.4.2004., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/44/EZ (SL L 247, 21.9.2007., str. 1.).

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(6)  SL C 255, 21.10.2006., str. 1.


Top