Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/EZ: Odluka Komisije od 23. travnja 2008. o izmjeni Priloga A Odluci 2006/679/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i Priloga A Odluci 2006/860/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava željezničkog sustava velikih brzina (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1565) Tekst značajan za EGP
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; stavljeno izvan snage 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

13/Sv. 034

HR

Službeni list Europske unije

60


32008D0386


L 136/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.04.2008.


ODLUKA KOMISIJE

od 23. travnja 2008.

o izmjeni Priloga A Odluci 2006/679/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i Priloga A Odluci 2006/860/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava željezničkog sustava velikih brzina

(priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1565)

(Tekst značajan za EGP)

(2008/386/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/48/EZ od 23. srpnja 1996. o interoperabilnosti transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

uzimajući u obzir Direktivu 2001/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o interoperabilnosti konvencionalnog željezničkog sustava (2), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2006/679/EZ (3) utvrđene su prve tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI-jevi) prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava.

(2)

Odlukom Komisije 2002/731/EZ (4) utvrđene su prve tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI-jevi) prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina; stavljena je izvan snage i zamijenjena Odlukom Komisije 2006/860/EZ (5).

(3)

Odlukom 2007/153/EZ prilagođen je Prilog A odlukama 2006/679/EZ i 2006/860/EZ tehničkom napretku.

(4)

Kako bi se u obzir uzeo postignut sporazum između radnih skupina Europske agencije za željeznice o podskupu 108., potrebno je ažurirati Prilog A.

(5)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 96/48/EZ i člankom 6. stavkom 2. Direktive 2001/16/EZ, Agencija je odgovorna za pripremu revizije i ažuriranje tehničkih specifikacija za interoperabilnost (TSI-ja) te davanje preporuka Odboru navedenom u članku 21., kako bi se u obzir uzeli tehnološki razvoj ili društveni zahtjevi.

(6)

U skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (6), Europska agencija za željeznice mora osigurati da su tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI-jevi) prilagođene tehničkom napretku i tržišnim kretanjima te društvenim zahtjevima i Komisiji predložiti izmjene tehničkih specifikacija koje smatra nužnima.

(7)

Europska agencija za željeznice je 14. siječnja 2008. donijela preporuku u pogledu popisa obveznih specifikacija i popisa specifikacija informativne naravi, utvrđenih u TSI-jima za konvencionalni željeznički sustav i željeznički sustav velikih brzina.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 21. Direktive 96/48/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Popis obveznih specifikacija i popis specifikacija informativne naravi iz Priloga A TSI-ju priloženom Odluci 2006/679/EZ koji se odnosi na prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava te Priloga A TSI-ju priloženom Odluci 2006/860/EZ koji se odnosi na prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina zamjenjuju se popisom obveznih specifikacija i popisom specifikacija informativne naravi priloženog ovoj Odluci.

Članak 2.

Prije 31. prosinca 2008. specifikacije Europskog sustava upravljanja vlakovima (ETCS-a), koje su priložene ovoj Odluci, bit će dopunjene ažuriranim zajedničkim ispitnim specifikacijama, a moguće pogreške ispravljene.

Članak 3.

Prije 31. prosinca 2008., ne dovodeći u pitanje članak 7. Direktive 96/48/EZ i članak 7. Direktive 2001/16/EZ, države članice Komisiju službeno obavješćuju o tome na kojim njihovim prugama, opremljenim sustavom ETCS-a voze ili će voziti vlakovi koji ispunjavaju obvezne specifikacije koje se primjenjuju prije stupanja na snagu ove Odluke.

Do navedenog datuma, države članice Komisiju također službeno obavješćuju o početku vožnje vlakova koji ispunjavaju specifikacije iz ove Odluke na svim prugama opremljenim sustavom ETCS-a.

Članak 4.

Ova se Odluka počinje primjenjivati 1. lipnja 2008.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2008.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik


(1)  SL L 235, 17.9.1996., str. 6. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2007/32/EZ (SL L 141, 2.6.2007., str. 63.).

(2)  SL L 110, 20.4.2001., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2007/32/EZ.

(3)  SL L 284, 16.10.2006., str. 1. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2007/153/EZ (SL L 67, 7.3.2007., str. 13.).

(4)  SL L 245, 12.9.2002. str. 37. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2004/447/EZ (SL L 155, 30.4.2004., str. 65. kako je ispravljena u SL L 193, 1.6.2004., str. 53.).

(5)  SL L 342, 7.12.2006., str. 1. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2007/153/EZ.

(6)  SL L 164, 30.4.2004., str. 1. kako je ispravljeno u SL L 220, 21.6.2004., str. 3.


PRILOG

POPIS OBVEZNIH SPECIFIKACIJA

Redni broj

Upućivanje na

Naziv dokumenta

Verzija

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

Namjerno izbrisano

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Rezervirano 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Namjerno izbrisano

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Namjerno izbrisano

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Namjerno izbrisano

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

Rezervirano

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface ‚k’

1.0.0

30.

Namjerno izbrisano

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

Namjerno izbrisano

 

 

36b.

Namjerno izbrisano

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

Namjerno izbrisano

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Namjerno izbrisano

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Rezervirano

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

Namjerno izbrisano

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

Rezervirano

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface ‚K’ specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface ‚G’ specification

1.0.1

47.

Rezervirano

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

Rezervirano

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

Rezervirano

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

Rezervirano

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

Rezervirano

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

Namjerno izbrisano

 

 

55.

Rezervirano

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

Rezervirano

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

Rezervirano

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

Rezervirano

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

Rezervirano

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

Rezervirano

GSM-R Version management

 

62.

Rezervirano

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0”

POPIS SPECIFIKACIJA INFORMATIVNE NARAVI

Redni broj

Upućivanje na

Naziv dokumenta

Verzija

Tip

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (redni broj 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (redni broj A5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (redni broj 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (redni broj 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (redni broj 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (redni broj 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (redni broj 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (redni broj 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (redni broj 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (redni broj 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (redni broj 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (redni broj 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (redni broj 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (redni broj 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (redni broj 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (redni broj 37)

B18.

Namjerno izbrisano

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (redni broj 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (redni broj 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (redni broj 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (redni broj 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (redni broj 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (redni broj 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (redni broj 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (redni broj 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (redni broj 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (redni broj 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (redni broj 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (redni broj 51)

B31.

Rezervirano

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (redni broj 51)

B32.

Rezervirano

Guideline for references

 

none

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (redni broj 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (redni broj 51)

B35.

Rezervirano

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (redni broj 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (redni broj 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (redni broj 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (redni broj 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (redni broj 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (redni broj 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (redni broj 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (redni broj 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (redni broj 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (redni broj B43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (redni broj 1)”


Top