Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1422

Uredba Komisije (EZ) br. 1422/2007 od 4. prosinca 2007. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na pragove za primjenu postupaka za sklapanje ugovora Tekst značajan za EGP

OJ L 317, 5.12.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 196 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; stavljeno izvan snage 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1422/oj

06/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

196


32007R1422


L 317/34

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1422/2007

od 4. prosinca 2007.

o izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na pragove za primjenu postupaka za sklapanje ugovora

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (1), a posebno njezin članak 69.,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (2), a posebno njezin članak 78.,

nakon konzultacija sa Savjetodavnim odborom za javne ugovore,

budući da:

(1)

Odlukom 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (3) Vijeće je sklopilo Sporazum o javnim nabavama (dalje u tekstu: „Sporazum”). Sporazum bi se trebao primjenjivati na sve ugovore o javnoj nabavi čija vrijednosti dosegne ili premaši iznose, (dalje u tekstu: „pragovi”), utvrđene Sporazumom i izražene u specijalnim pravima vučenja.

(2)

Jedan od ciljeva Direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ je da omogući naručiteljima i javnim naručiteljima koji ih primjenjuju istodobno poštivanje obveza navedenih u Sporazumu. Kako bi se to postiglo, pragove utvrđene u tim Direktivama za ugovore u javnoj nabavi koji su pokriveni i Sporazumom trebalo bi poravnati kako bi se osiguralo da odgovaraju protuvrijednostima pragova iz Sporazuma, izraženim u eurima i zaokruženim na najbližu tisućicu naniže.

(3)

Radi usklađivanja, potrebno je poravnati i one pragove u direktivama 2004/17/EZ i 2004/18/EZ koji nisu pokriveni Sporazumom.

(4)

Direktive 2004/17/EZ i 2004/18/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Direktiva 2004/17/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „422 000 EUR” zamjenjuje se s „412 000 EUR”;

(b)

u točki (b), iznos „5 278 000 EUR” zamjenjuje se s „5 150 000 EUR”.

2.

Članak 61. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., iznos „422 000 EUR” zamjenjuje se s „412 000 EUR”;

(b)

u stavku 2., iznos „422 000 EUR” zamjenjuje se s „412 000 EUR”.

Članak 2.

Direktiva 2004/18/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „137 000 EUR” zamjenjuje se s „133 000 EUR”;

(b)

u točki (b), iznos „211 000 EUR” zamjenjuje se s „206 000 EUR”;

(c)

u točki (c), iznos „5 278 000 EUR” zamjenjuje se s „5 150 000 EUR”.

2.

Prvi stavak članka 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „5 278 000 EUR” zamjenjuje se s „5 150 000 EUR”;

(b)

u točki (b), iznos „211 000 EUR” zamjenjuje se s „206 000 EUR”.

3.

U članku 56., iznos „5 278 000 EUR” zamjenjuje se s „5 150 000 EUR”.

4.

U prvom podstavku članka 63. stavka 1., iznos „5 278 000 EUR” zamjenjuje se s „5 150 000 EUR”.

5.

Članak 67. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „137 000 EUR” zamjenjuje se sa „133 000 EUR”;

(b)

u točki (b), iznos „211 000 EUR” zamjenjuje se s „206 000 EUR”;

(c)

u točki (c), iznos „211 000 EUR” zamjenjuje se s „206 000 EUR”.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2007.

Za Komisiju

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  SL L 134, 30.4.2004., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća 2006/97/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 107.).

(2)  SL L 134, 30.4.2004., str. 114. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/97/EZ.

(3)  SL L 336, 23.12.1994., str. 1.


Top