Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1377

Uredba Vijeća (EZ) br. 1377/2007 od 26. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2005 o uvođenju određenih mjera ograničavanja u pogledu Demokratske Republike Kongo

OJ L 309, 27.11.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 232 - 235

No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2015; Implicitno stavljeno izvan snage 32015R0613

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1377/oj

18/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

232


32007R1377


L 309/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.11.2007.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1377/2007

od 26. studenoga 2007.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2005 o uvođenju određenih mjera ograničavanja u pogledu Demokratske Republike Kongo

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 60. i 301.,

uzimajući u obzir Zajedničko stajalište 2007/654/ZVSP od 9. listopada 2007. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2005/440/ZVSP o restriktivnim mjerama protiv Demokratske Republike Kongo (1),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 889/2005 (2) uvode se mjere ograničavanja u pogledu Demokratske Republike Kongo („DRK”) u skladu sa Zajedničkim stajalištem 2005/440/ZVSP i s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1596 (2005.) te naknadnim odgovarajućim rezolucijama.

(2)

Vijeće sigurnosti UN-a odlučilo je, inter alia, u skladu s Rezolucijom 1771 (2007.) od 10. kolovoza 2007. da se mjere ograničavanja u pogledu tehničke pomoći ne bi trebale primjenjivati na pružanje odgovarajuće tehničke pomoći, kako je unaprijed obaviješten Odbor osnovan na temelju stavka 8. Rezolucije 1533 (2004.) i s čim je suglasna Vlada DRK-a, kada je takva pomoć namijenjena isključivo kao pomoć vojnim i policijskim jedinicama DRK-a koje su u postupku integracije u provincijama Sjeverni i Južni Kivu i okrugu Ituri. Primjereno je u skladu s time izmijeniti Uredbu (EZ) br. 889/2005.

(3)

Također je primjereno uskladiti Uredbu (EZ) br. 889/2005 s nedavnim promjenama sankcija u pogledu određivanja nadležnih tijela, odgovornosti za kršenje i nadležnost,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 889/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. zamjenjuje se slijedećim:

„Članak 3.

1.   Odstupajući od članka 2. ove Uredbe, nadležna tijela, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga, u državi članici u kojoj pružatelj usluge ima sjedište mogu odobriti pružanje:

(a)

tehničke pomoći, financiranja i financijske pomoći u vezi s oružjem i povezanim materijalom koji su namijenjeni isključivo za podršku i korištenje od strane Organizacijske misije Ujedinjenih naroda u DRK-u (‚MONUC’);

(b)

tehničke pomoći, financiranja i financijske pomoći u vezi s oružjem i povezanim materijalom koji su namijenjeni isključivo za podršku i korištenje od strane oružanih i policijskih jedinica DRK-a, pod uvjetom da te jedinice:

i.

završile su postupak svoje integracije; ili

ii.

djeluju pod zapovjedništvom ‚état-major intégré’ oružanih snaga ili nacionalne policije DRK-a; ili

iii.

nalaze se u postupku integracije na području DRK-a izvan provincija Sjeverni i Južni Kivu i okruga Ituri;

(c)

tehničke pomoći na koju je pristala Vlada DRK-a i koja je namijenjena isključivo kao pomoć oružanim i policijskim jedinicama DRK-a koje su u postupku integracije u provincijama Sjeverni i Južni Kivu i okrugu Ituri, ako je Odbor za sankcije unaprijed obaviješten o pružanju takve pomoći ili usluga; i

(d)

tehničke pomoći, financiranja i financijske pomoći povezane s nesmrtonosnom vojnom opremom koja je namijenjena isključivo u humanitarne ili obrambene svrhe, ako je Odbor za sankcije unaprijed obaviješten o pružanju takve pomoći ili usluga.

2.   Odobrenja se ne daju za već izvršene aktivnosti.”;

2.

Umeće se sljedeći članak 2.a:

„Članak 2.a

Zabrana iz članka 2. točke (b) ove Uredbe ne uzrokuju nikakve odgovornosti fizičkih ili pravnih osoba ili predmetnih subjekata ako nisu znali i nisu imali opravdanog razloga sumnjati da će njihove radnje prekršiti ovu zabranu.”

3.

Umeće se sljedeći članak 6.a:

„Članak 6.a

1.   Države članice imenuju nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe i navode ih na internetskim stranicama iz Priloga.

2.   Države članice nakon stupanja na snagu ovog članka bez odlaganja obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, kao i o bilo kakvoj naknadnoj izmjeni.”;

4.

Članak 7. zamjenjuje se slijedećim:

„Članak 7.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a)

na području Zajednice, uključujući njezin zračni prostor;

(b)

u bilo kojem zrakoplovu ili plovilu koje je pod nadležnošću države članice;

(c)

na bilo kojeg državljanina države članice koji se nalazi na području ili izvan područja Zajednice;

(d)

na bilo koju pravnu osobu, subjekt ili tijelo koje je osnovano ili ustrojeno u skladu s pravom države članice;

(e)

na bilo koju pravnu osobu, subjekt ili tijelo u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično obavlja u Zajednici.”;

5.

Prilog se zamjenjuje tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2007.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SILVA


(1)  SL L 264, 10.10.2007., str. 11.

(2)  SL L 152, 15.6.2005., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 20.12.2006., str. 1.)


PRILOG

„PRILOG

Internetske stranice za podatke o nadležnim tijelima iz članaka 3. i 6.a ove Uredbe te adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUGARSKA

http://www.mfa.government.bg

ČEŠKA REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRČKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANJOLSKA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRSKA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAĐARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAČKA

http://www.foreign.gov.sk

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Elektronička adresa: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32-2) 29 91176/55585

Telefaks: (32-2) 299 0873”


Top