Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0759

Uredba Komisije (EZ) br. 759/2007 od 29. lipnja 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja uvoznom carinskom kvotom za kobasice podrijetlom s Islanda

OJ L 172, 30.6.2007, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2018; stavljeno izvan snage 32018R0567

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/759/oj

02/Sv. 019

HR

Službeni list Europske unije

213


32007R0759


L 172/48

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.06.2007.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 759/2007

od 29. lipnja 2007.

o otvaranju i predviđanju upravljanja uvoznom carinskom kvotom za kobasice podrijetlom s Islanda

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2759/75 od 29. listopada 1975. o zajedničkom uređenju tržišta svinjskog mesa (1), a posebno njezin članak 11. stavak 1.,

budući da:

(1)

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Island o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode na temelju članka 19. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (2), kako je odobreno Odlukom Vijeća 2007/138/EZ (3), predviđa otvaranje godišnje carinske kvote od 100 tona kobasica podrijetlom s Islanda od strane Zajednice.

(2)

Sporazum navodi da se carinska kvota treba primjenjivati godišnje, stoga uvozom treba upravljati na temelju kalendarske godine. Međutim, budući da se Sporazum primjenjuje od 1. ožujka 2007., godišnju količinu za 2007. treba prilagoditi u skladu s navedenim.

(3)

Sporazum navodi da se otvaranje carinske kvote mora izvršiti od 1. srpnja, na temelju devet mjeseci za 2007. Ova se Uredba stoga treba primjenjivati od 1. srpnja 2007.

(4)

Carinskom kvotom treba upravljati prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva. Navedeno treba napraviti u skladu s člancima 308.a, 308.b i 308.c stavkom 1. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (4).

(5)

S obzirom na to da kvota na temelju ove Uredbe ne predstavlja opasnost od remećenja tržišta, prvotno je treba smatrati nekritičkom u smislu članka 308.c Uredbe (EEZ) br. 2454/93. Stoga, carinska tijela treba ovlastiti da se odreknu zahtjeva za jamstvo u pogledu prvotno uvezene robe u okviru navedenih kvota u skladu s člankom 308.c stavkom 1. i člankom 248. stavkom 4. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, dok se članak 308.c. stavci 2. i 3. navedene Uredbe ne primjenjuju.

(6)

Potrebno je razjasniti koju vrstu dokaza koji potvrđuje podrijetlo proizvoda trebaju pružiti gospodarski subjekti kako bi mogli iskoristiti carinsku kvotu prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za svinjsko meso,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ovime se otvara carinska kvota Zajednice za kobasice podrijetlom s Islanda koje su obuhvaćene oznakom KN 1601 (dalje u tekstu: „carinska kvota”), kako je utvrđeno u Sporazumu između Zajednice i Islanda, kako je odobreno Odlukom 2007/138/EZ.

Carinska kvota otvara se godišnje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Redni broj carinske kvote je 09.0809.

2.   Godišnja količina kobasica, izražena u neto masi, uvezenih u okviru carinske kvote, kao i primjenljiva carinska pristojba, utvrđena je u Prilogu.

Za 2007. godinu raspoloživa količina iznosi 75 tona.

Članak 2.

Carinskom kvotom upravlja se u skladu s člancima 308.a, 308.b i 308.c stavkom 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93. Članak 308.c stavci 2. i 3. navedene Uredbe ne primjenjuju se.

Članak 3.

Kako bi se mogle iskoristiti carinske kvote iz članka 1. i kako bi se njima moglo upravljati u skladu s člankom 2., carinskim tijelima Zajednice predočava se valjani dokaz o podrijetlu koji su izdala nadležna tijela Islanda, slijedeći pravila koja su u skladu sa svim odredbama članaka od 55. do 65. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2007.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2007.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 282, 1.11.1975., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1913/2005 (SL L 307, 25.11.2005., str. 2.).

(2)  SL L 61, 28.2.2007., str. 29.

(3)  SL L 61, 28.2.2007., str. 28.

(4)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 214/2007 (SL L 62, 1.3.2007., str. 6.).


PRILOG

KOBASICE

Carinska kvota Zajednice za Island

Oznaka KN

Opis proizvoda

Redni broj

Godišnja količina

(neto težina)

Carinska stopa

1601 00

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na temelju tih proizvoda

09.0809

100 tona

0


Top