EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0532

Uredba Komisije (EZ) br. 532/2007 od 14. svibnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1282/2006 o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu izvoznih dozvola i izvoznih subvencija za mlijeko i mliječne proizvode i Uredbe (EEZ) br. 3846/87 o utvrđivanju nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije

OJ L 125, 15.5.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2009; stavljeno izvan snage 32009R1187

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/532/oj

03/Sv. 039

HR

Službeni list Europske unije

213


32007R0532


L 125/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.05.2007.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 532/2007

od 14. svibnja 2007.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1282/2006 o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu izvoznih dozvola i izvoznih subvencija za mlijeko i mliječne proizvode i Uredbe (EEZ) br. 3846/87 o utvrđivanju nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1255/1999 od 17. svibnja 1999. o zajedničkoj organizaciji tržišta mlijeka i mliječnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 31. stavak 14.,

budući da:

(1)

Kako se ne bi premašile najveće količine koje se izvoze s izvoznom subvencijom utvrđenom Sporazumom o poljoprivredi sklopljenog tijekom Urugvajskoga kruga višestranih trgovinskih pregovora (2), drugi podstavak članka 16. stavka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1282/2006 (3) predviđa da se ne odobravaju subvencije na sastavnicu saharoze mliječnih proizvoda s dodanim šećerom u slučaju kada subvencija za mliječni dio navedenih proizvoda iznosi nula ili nije utvrđena. Dok je postojao istinski rizik da se ne premaše navedene najveće količine u vrijeme uvođenja ove odredbe, taj rizik više ne postoji.

(2)

Uredba Komisije (EZ) br. 61/2007 od 25. siječnja 2007. o utvrđivanju izvoznih subvencija za mlijeko i mliječne proizvode (4) ukinula je subvencije za punomasno mlijeko u prahu i kondenzirano mlijeko, aktivirajući time primjenu drugog podstavka članka 16. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1282/2006. Ukidanje subvencija za sastavnice i mlijeka i saharoze može dovesti do gubitka znatnih tržišnih udjela za mliječne proizvode s dodanim šećerom. Stoga je primjereno ponovno uvesti izvozne subvencije za sastavnicu saharoze mliječnih proizvoda s dodanim šećerom.

(3)

Drugi podstavak članka 24. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1282/2006 predviđa da, za izvoz sira u Sjedinjene Države u okviru kvota iz članka 23. te Uredbe, u odjeljku 16. izvoznih dozvola mora biti upisana osmeroznamenkasta oznaka proizvoda kombinirane nomenklature. Iskustvo je pokazalo da, nakon izdavanja izvoznih dozvola, uvoznici iz Sjedinjenih Država mogu zatražiti opskrbu drugom vrstom sira iz iste skupine proizvoda. Kako bi se omogućila takva fleksibilnost, primjereno je na odgovarajući način prilagoditi članak 24. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1282/2006.

(4)

Uredba Komisije (EZ) br. 522/2006 od 30. ožujka 2006. o utvrđivanju izvoznih subvencija za mlijeko i mliječne proizvode (5) predviđa da se od 31. ožujka 2006. sve izvozne subvencije utvrde u eurima na 100 kg. Tekst članka 16. Uredbe (EZ) br. 1282/2006 i sektor 9. Priloga I. Uredbi Komisije (EEZ) br. 3846/87 (6) treba na odgovarajući način prilagoditi.

(5)

Uredbu (EEZ) br. 3846/87 i Uredbu (EZ) br. 1282/2006 treba na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za mlijeko i mliječne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1282/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Sastavnica iz stavka 1. točke (a) izračunava se množenjem utvrđenog iznosa subvencije s postotkom sadržaja mliječnog proizvoda u čitavom proizvodu.”;

(b)

u stavku 3. briše se drugi podstavak.

2.

U drugom podstavku članka 24. stavka 1. dodaje se sljedeća rečenica:

„Međutim, dozvole također vrijede za bilo koju drugu oznaku obuhvaćenu oznakom KN 0406.”

Članak 2.

U sektoru 9. Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 3846/87, prve rečenice točaka (a) bilješki 4. i 14. zamjenjuju se sljedećim:

„prikazan iznos na 100 kg, pomnožen s postotkom mliječne tvari sadržane u 100 kg proizvoda.”

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 2. članka 1. primjenjuje se na izvozne dozvole izdane za kvotnu godinu 2007. i naredne.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2007.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 160, 26.6.1999., str. 48. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1913/2005 (SL L 307, 25.11.2005., str. 2.).

(2)  SL L 336, 23.12.1994., str. 22.

(3)  SL L 234, 29.8.2006., str. 4. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1919/2006 (SL L 380, 28.12.2006., str. 1.).

(4)  SL L 19, 26.1.2007., str. 8.

(5)  SL L 93, 31.3.2006., str. 45.

(6)  SL L 366, 24.12.1987., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1854/2006 (SL L 361, 19.12.2006., str. 1.).


Top