Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0323

Uredba Vijeća (EZ) br. 323/2007 od 26. ožujka 2007. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima te o izmjeni Direktive 79/117/EEZ Tekst značajan za EGP

OJ L 85, 27.3.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 189–190 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 129 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; stavljeno izvan snage 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/323/oj

15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

129


32007R0323


L 085/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.03.2007.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 323/2007

od 26. ožujka 2007.

o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima te o izmjeni Direktive 79/117/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (1), a posebno njezin članak 7. stavak 6. i članak 14. stavak 3.,

budući da:

(1)

Kako je navedeno u dijelu 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004, u određenim slučajevima postupci utvrđeni u dijelu 2. tog Priloga također mogu zahtijevati postupke predobrade. Stoga dio 2. Priloga V. treba na odgovarajući način izmijeniti.

(2)

Mjere predviđene ovom Uredbom najprimjerenije su za osiguravanje visoke razine zaštite.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 18. Direktive Vijeća 75/442/EEZ od 15. srpnja 1975. o otpadu (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 izmjenjuje se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. ožujka 2007.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7., kako je ispravljena u SL L 229, 29.6.2004., str. 5. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 172/2007 (SL L 55, 23.2.2007., str. 1.).

(2)  SL L 194, 25.7.1975., str. 39. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).


PRILOG

U dijelu 2. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004, nakon prve rečenice dodaje se sljedeći stavak:

„Postupci predobrade prije trajnog skladištenja u skladu s ovim dijelom ovog Priloga mogu se provesti pod uvjetom da tvari navedene u Prilogu IV., izolirane iz otpada tijekom predobrade, kasnije budu odložene u skladu s dijelom 1. ovog Priloga. Osim toga, postupci prepakiranja i privremenog skladištenja mogu se provoditi prije takve predobrade ili prije trajnog skladištenja u skladu s ovim dijelom ovog Priloga.”


Top