Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0249

Uredba Komisije (EZ) br. 249/2006 od 13. veljače 2006. o izmjeni uredbi (EZ) br. 2430/1999, (EZ) br. 937/2001, (EZ) br. 1852/2003 i (EZ) br. 1463/2004 o uvjetima odobravanja određenih dodataka hrani za životinje koji pripadaju skupini kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari Tekst značajan za EGP

OJ L 42, 14.2.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 175–176 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 221 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 221 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 142 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/249/oj

03/Sv. 033

HR

Službeni list Europske unije

142


32006R0249


L 042/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.02.2006.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 249/2006

od 13. veljače 2006.

o izmjeni uredbi (EZ) br. 2430/1999, (EZ) br. 937/2001, (EZ) br. 1852/2003 i (EZ) br. 1463/2004 o uvjetima odobravanja određenih dodataka hrani za životinje koji pripadaju skupini kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja (1), a posebno njezin članak 13. stavak 3.,

budući da:

(1)

Člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 određuje se mogućnost izmjene uvjeta odobravanja dodataka nakon podnošenja zahtjeva nositelja odobrenja.

(2)

Korištenje dodatka halofuginon hidrobromida 6 g/kg (Stenorol) koji pripada skupini „Kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari” odobreno je na 10 godina za kokoši nesilice Uredbom Komisije (EZ) br. 2430/1999 (2). Odobrenje je povezano s osobom odgovornom za stavljanje dodatka u promet.

(3)

Korištenje dodatka salinomicin natrija 120 g/kg (Sacox 120) koji pripada skupini „Kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari” odobreno je na 10 godina za tovne kuniće Uredbom Komisije (EZ) br. 937/2001 (3). Odobrenje je povezano s osobom odgovornom za stavljanje dodatka u promet.

(4)

Korištenje dodatka salinomicin natrija 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) koji pripada skupini „Kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari” odobreno je na 10 godina za pilenke u uzgoju Uredbom Komisije (EZ) br. 1852/2003 (4). Odobrenje je povezano s osobom odgovornom za stavljanje dodatka u promet.

(5)

Korištenje aditiva salinomicin natrija 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) koji pripada skupini „Kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari” odobreno je na 10 godina za tovne piliće Uredbom Komisije (EZ) br. 1463/2004 (5). Odobrenje je povezano s osobom odgovornom za stavljanje dodatka u promet i zamijenilo je prethodno odobrenje ovog dodatka koje nije bilo povezano s nekom određenom osobom.

(6)

Nositelji odobrenja, Hoechst Roussel Vet GmbH i Intervet International BV, podnijeli su zahtjeve u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 predlažući promjenu naziva odgovorne osobe za stavljanje u promet dodataka koji se spominju u uvodnim izjavama od 2. do 5. Sa zahtjevom su dostavili podatke koji pokazuju da su prava prodaje tih dodataka prenesena na Huvepharma NV s učinkom od 1. kolovoza 2005.

(7)

Dodjela odobrenja dodatka vezana za osobu odgovornu za stavljanje u promet, drugoj osobi, temelji se na potpuno administrativnom postupku i nema za posljedicu novu ocjenu dodatka. O zahtjevu je obaviještena Europska agencija za sigurnost hrane.

(8)

Kako bi se tvrtki Huvepharma NV dopustilo korištenje prava vlasništva, nužno je prema tome promijeniti ime osobe odgovorne za stavljanje dodatka u promet.

(9)

Uredbe (EZ) br. 2430/1999, (EZ) br. 937/2001, (EZ) br. 1852/2003 i (EZ) br. 1463/2004 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Primjereno je predvidjeti prijelazno razdoblje tijekom kojeg se mogu iskoristiti postojeće zalihe.

(11)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U stupcu 2. unosa za E 764 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2430/1999, riječi „Hoechst Roussel Vet GmbH” zamjenjuju se riječima „Huvepharma nv”.

Članak 2.

U stupcu 2. unosa za E 766 Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 937/2001, riječi „Intervet International BV” zamjenjuju se riječima „Huvepharma NV”.

Članak 3.

U stupcu 2. unosa za E 766 Priloga Uredbi (EZ) br. 1852/2003, riječi „Intervet International BV” zamjenjuju se riječima „Huvepharma NV”.

Članak 4.

U stupcu 2. unosa za E 766 Priloga Uredbi (EZ) br. 1463/2004, riječi „Intervet International BV” zamjenjuju se riječima „Huvepharma NV”.

Članak 5.

Postojeće zalihe koje udovoljavaju odredbama primjenjivim prije stupanja na snagu ove Uredbe, mogu se nastaviti stavljati na tržište i koristiti do 31. srpnja 2006.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu treći dan od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. veljače 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 378/2005 (SL L 59, 5.3.2005., str. 8.).

(2)  SL L 296, 17.11.1999., str. 3. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1756/2002 (SL L 265, 3.10.2002., str. 1.).

(3)  SL L 130, 12.5.2001., str. 25.

(4)  SL L 271, 22.10.2003., str. 13.

(5)  SL L 270, 18.8.2004., str. 5.


Top