Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0246

Uredba Komisije (EZ) br. 246/2006 od 10. veljače 2006. o 63. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim restriktivnim mjerama protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 467/2001

OJ L 40, 11.2.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 182 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 182 - 183
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 179 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/246/oj

18/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

179


32006R0246


L 040/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.02.2006.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 246/2006

od 10. veljače 2006.

o 63. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim restriktivnim mjerama protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 467/2001

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim restriktivnim mjerama protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 467/2001 o zabrani izvoza određene robe i usluga u Afganistan, pooštravanju zabrane leta i proširivanju zamrzavanja financijskih sredstava i ostalih financijskih izvora u odnosu na afganistanske talibane (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. prvu alineju,

budući da:

(1)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navodi popis osoba, skupina i subjekata na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora sukladno toj Uredbi.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 7. veljače 2006. odlučio je izmijeniti popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora. Stoga bi Prilog I. trebalo sukladno tome izmijeniti.

(3)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjera predviđenih ovom Uredbom, ova Uredba mora odmah stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 2006.

Za Komisiju

Eneko LANDÁBURU

Glavni direktor za vanjske odnose


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 142/2006 (SL L 23, 27.1.2006., str. 55.)


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:

 

Sljedeći se unosi dodaju pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti”:

(1)

Meadowbrook Investments Limited. Adresa: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Ujedinjena Kraljevina. Ostali podaci: Registracijski broj: 05059698.

(2)

Ozlam Properties Limited. Adresa: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Ujedinjena Kraljevina. Ostali podaci: Registracijski broj: 05258730.

(3)

Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresa: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Ujedinjena Kraljevina (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Ujedinjena Kraljevina (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Ujedinjena Kraljevina (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Ujedinjena Kraljevina (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Ujedinjena Kraljevina. Ostali podaci: (a) web stranica: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) registrirana kao dobrotvorna organizacija pod brojem: 1083469, (d) registracijski broj: 3713110.

(4)

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresa: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Ujedinjena Kraljevina (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Ujedinjena Kraljevina. Ostali podaci: (a) web stranica: http://www.saraproperties.co.uk, (b) registracijski broj: 4636613.

 

Sljedeći se unosi dodaju pod naslovom „Fizičke osobe”:

(5)

Ghuma Abd'rabbah (alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil). Adresa: Birmingham, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: 2.9.1957. Mjesto rođenja: Benghazi, Libija. Državljanstvo: britansko.

(6)

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Adresa Birmingham, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: 15.12.1959. Mjesto rođenja: Libija.

(7)

Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi (b) Mohamed Ben Hammedi (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi (d) Ben Hammedi (e) Panhammedi (f) Abu Hajir (g) Abu Hajir Al Libi (h) Abu Al Qassam). Adresa: Midlands, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: 22.9.1966. Mjesto rođenja: Libija. Državljanstvo: britansko.

(8)

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd' Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Adresa: Birmingham, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: 18.8.1957. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija. Državljanstvo: britansko.

(9)

Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf (b) Tahar Nasoof (c) Taher Nasuf (d) Al-Qa'qa (e) Abu Salima El Libi (f) Abu Rida). Adresa: Manchester, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: (a) 4.11.1961., (b) 11.4.1961. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.


Top