Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0929

2006/929/EZ: Odluka Komisije od 13. prosinca 2006. o uspostavi mehanizma suradnje i provjere napretka Bugarske u ispunjavanju posebnih mjerila u području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6570)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 58–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 827–829 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 58 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 58 - 60
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 137 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/929/oj

11/Sv. 111

HR

Službeni list Europske unije

137


32006D0929


L 354/58

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 13. prosinca 2006.

o uspostavi mehanizma suradnje i provjere napretka Bugarske u ispunjavanju posebnih mjerila u području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6570)

(2006/929/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske, a posebno njegov članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske, a posebno njegove članke 37. i 38.,

uzimajući u obzir mišljenja država članica,

budući da:

(1)

Europska unija se temelji na vladavini prava, načelu zajedničkom svim državama članicama.

(2)

Područje slobode, sigurnosti i pravde i unutarnje tržište, uspostavljeno Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o osnivanju Europske zajednice, temelje se na uzajamnom povjerenju da administrativne i sudske odluke i prakse svih država članica u cijelosti poštuju vladavinu prava.

(3)

To uključuje postojanje u svim državama članicama nepristranog, neovisnog i učinkovitog pravosudnog i administrativnog sustava odgovarajuće opremljenog, inter alia, za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

(4)

Bugarska će 1. siječnja 2007. postati članicom Europske unije. Komisija je, konstatiravši znatne napore Bugarske u dovršenju priprema za članstvo, utvrdila preostala pitanja u izvješću od 26. rujna 2006., a posebno u području odgovornosti i učinkovitosti pravosudnog sustava i tijela kaznenog progona, gdje je daljnji napredak još uvijek potreban kako bi se osigurala njihova sposobnost provedbe i primjene mjera donesenih radi uspostave unutarnjeg tržišta i područja slobode, sigurnosti i pravde.

(5)

Članak 37. Akta o pristupanju ovlašćuje Komisiju da poduzme odgovarajuće mjere u slučaju neposredne opasnosti da Bugarska uzrokuje povredu funkcioniranja unutarnjeg tržišta neprovođenjem preuzetih obveza. Članak 38. Akta o pristupanju ovlašćuje Komisiju da poduzme odgovarajuće mjere u slučaju neposredne opasnosti od ozbiljnih nedostataka u Bugarskoj pri prenošenju, stanju provedbe, ili primjeni akata usvojenih u okviru glave VI. Ugovora o EU-u i akata usvojenih u okviru glave IV. Ugovora o EZ-u.

(6)

Preostala otvorena pitanja na području odgovornosti i učinkovitosti pravosudnog sustava i tijela kaznenog progona opravdavaju uspostavu mehanizma suradnje i provjere napretka Bugarske u ispunjavanju posebnih mjerila u području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

(7)

Ako Bugarska ne bude na odgovarajući način ispunjavala mjerila, Komisija može poduzeti zaštitne mjere na temelju članaka 37. i 38. Akta o pristupanju, uključujući privremenu obustavu obveza za države članice da, u skladu s uvjetima predviđenim zakonodavstvom Zajednice, priznaju i izvršavaju sudske odluke kao što su europski uhidbeni nalozi.

(8)

Ova Odluka ne isključuje donošenje zaštitnih mjera na temelju članaka 36. do 38. Akta o pristupanju u bilo koje vrijeme, ako su ispunjeni uvjeti za takve mjere.

(9)

Ovu Odluku treba izmijeniti ako ocjena Komisije ukaže na potrebu prilagodbe mjerila. Ovu odluku treba staviti izvan snage kad sva mjerila budu na zadovoljavajući način ispunjena,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Bugarska je dužna, do 31. ožujka svake godine, a prvi put do 31. ožujka 2007., izvijestiti Komisiju o napretku u ispunjavanju svakog mjerila predviđenog Prilogom.

Komisija može, u bilo koje vrijeme, pružiti tehničku pomoć putem različitih aktivnosti ili prikupiti i razmijeniti informacije o mjerilima. Osim toga, Komisija može, u bilo koje vrijeme, u tu svrhu organizirati slanje stručne misije u Bugarsku. Bugarska nadležna tijela u tom kontekstu dužna su osigurati potrebnu potporu.

Članak 2.

Komisija će prvi put u lipnju 2007. dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću svoje komentare i nalaze o izvješću Bugarske.

Komisija će nakon toga ponovno dostaviti izvješće prema potrebi, a najmanje svakih šest mjeseci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu podložno stupanju na snagu Ugovoru o pristupanju i na dan njegova stupanja na snagu.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2006.

Za Komisiju

Olli REHN

Član Komisije


PRILOG

Mjerila iz članka 1. koja Bugarska treba ispuniti:

1.

Donijeti izmjene Ustava kojima će se ukloniti sve nejasnoće u pogledu neovisnosti i odgovornosti pravosudnog sustava.

2.

Osigurati transparentniji i učinkovit pravosudni postupak donošenjem i provedbom novog zakona o pravosudnom sustavu i novog zakonika o građanskom pravnom postupku. Izvještavati o utjecaju tih novih zakona te zakonika o kaznenom postupku i zakonika o upravnom postupku, posebno na predistražnu fazu.

3.

Nastaviti reformu pravosuđa kako bi se povećala profesionalnost, odgovornost i učinkovitost. Ocijeniti utjecaj reformi i na godišnjoj osnovi objavljivati rezultate.

4.

Voditi stručne, nepristrane istražne postupke u slučajevima optužbi za korupciju na visokoj razini i izvještavati o njima. Izvješćivati o unutarnjim kontrolama javnih institucija i o objavljivanju popisa imovine visoko pozicioniranih službenika.

5.

Poduzeti daljnje mjere suzbijanja i borbe protiv korupcije, posebno na granicama i u lokalnoj upravi.

6.

Provesti strategiju borbe protiv organiziranog kriminala, usmjerene na teška kaznena djela, pranje novca i sustavnu konfiskaciju imovine počinitelja kaznenih djela. Izvješćivati o novim i tekućim istražnim postupcima, optužbama i osudama na tim područjima.


Top