EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0340

2006/340/EZ: Odluka Komisije od 8. svibnja 2006. o izmjeni Odluke 2001/171/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi produljenja valjanosti uvjeta za odstupanje predviđeno za staklenu ambalažu u vezi s razinama koncentracije teških metala koje su utvrđene u Direktivi 94/62/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 1823) Tekst značajan za EGP

OJ L 125, 12.5.2006, p. 43–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 362–363 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 74 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 74 - 74
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 156 - 156

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/340/oj

13/Sv. 047

HR

Službeni list Europske unije

156


32006D0340


L 125/43

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.05.2006.


ODLUKA KOMISIJE

od 8. svibnja 2006.

o izmjeni Odluke 2001/171/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi produljenja valjanosti uvjeta za odstupanje predviđeno za staklenu ambalažu u vezi s razinama koncentracije teških metala koje su utvrđene u Direktivi 94/62/EZ

(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 1823)

(Tekst značajan za EGP)

(2006/340/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

budući da:

(1)

Odstupanju koje je utvrđeno u Odluci Komisije 2001/171/EZ (2) za staklenu ambalažu u vezi s razinama koncentracije teških metala koje su utvrđene u Direktivi 94/62/EZ istječe valjanost 30. lipnja 2006.

(2)

Usklađenost na području cijele Zajednice s graničnom vrijednošću od 100 ppm koja je utvrđena u članku 11. stavku 1. Direktive 94/62/EZ može se postići kroz smanjenje stope recikliranja stakla; međutim, takvo smanjenje nije poželjno s ekološke točke gledišta.

(3)

Valjanost Odluke 2001/171/EZ se zato mora produljiti bez navođenja datuma prestanka valjanosti.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora koji je ustanovljen u skladu s člankom 21. Direktive 94/62/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 6. Odluke 2001/171/EZ se briše.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. svibnja 2006.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 365, 31.12.1994., str. 10. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/20/EZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 17.).

(2)  SL L 62, 2.3.2001., str. 20.


Top