Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0064

2006/64/EZ: Odluka Komisije od 1. veljače 2006. o izmjeni Odluke 2005/393/EZ s obzirom na područja pod ograničenjem u odnosu na bolest plavog jezika u Španjolskoj i Portugalu (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 180) Tekst značajan za EGP

OJ L 32, 4.2.2006, p. 91–92 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 121–122 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 155 - 156
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 155 - 156
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 97 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/64(1)/oj

03/Sv. 51

HR

Službeni list Europske unije

97


32006D0064


L 032/91

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 1. veljače 2006.

o izmjeni Odluke 2005/393/EZ s obzirom na područja pod ograničenjem u odnosu na bolest plavog jezika u Španjolskoj i Portugalu

(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 180)

(Tekst značajan za EGP)

(2006/64/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/75/EZ od 20. studenoga 2000. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2. točku (d), članak 8. stavak 3. i treći stavak njezinog članka 19.,

budući da:

(1)

Direktiva 2000/75/EZ predviđa nadzorna pravila i mjere za suzbijanje bolesti plavog jezika u Zajednici, uključujući uspostavljanje zaraženog i ugroženog područja i zabranu da životinje napuštaju te zone.

(2)

Odluka Komisije 2005/393/EZ od 23. svibnja 2005. o zaraženim i ugroženim područjima u odnosu na bolest plavog jezika i uvjete koji se odnose na kretanje iz ili kroz te zone (2) predviđa razgraničenje općih zemljopisnih područja u kojima države članice u odnosu na bolest plavog jezika trebaju uspostaviti zaražena i ugrožena područja (područje pod ograničenjem).

(3)

Španjolska i Portugal obavijestile su Komisiju da je otkriven serotip 4 virusa u opticaju u određenom broju rubnih područja zone ograničenja E.

(4)

Slijedom toga, te bi područja pod ograničenjem trebalo proširiti, uzimajući u obzir dostupne podatke o ekologiji vektora i razvoju odgovarajućih sezonskih aktivnosti.

(5)

Stoga bi Odluku 2005/393/EZ trebalo primjereno izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U Prilogu I. Odluci 2005/393/EZ popis područja pod ograničenjem u Zoni E, koji se odnosi na Španjolsku i Portugal zamjenjuje se sljedećim:

„Španjolska:

Pokrajina Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz, Toledo i Ciudad Real

Pokrajina Jaen (comarcas Jaen, Andujar, Alcala la Real, Huelma, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda)

Pokrajina Avila (comarcas de Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navaluenga, Sotillo de la Adrada)

Pokrajina Salamanca (comarcas Bejar, Ciudad Rodrigo i Sequeros)

Pokrajina Madrid (comarcas Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero i San Martin de Valdeiglesias)”

„Portugal:

Područna poljoprivredna uprava Algarve: svi concelhos

Područna poljoprivredna uprava Alentejo: svi concelhos

Područna poljoprivredna uprava Ribatejo e Oeste: concelhos Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes i Sardoal.

Područna poljoprivredna uprava Beira Interior: concelhos Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha a Nova, Castelo Branco, Proença-a-nova, Vila Velha de Rodao i Mação.”

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 7. veljače 2006.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. veljače 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 327, 22.12.2000., str. 74.

(2)  SL L 130, 24.5.2005., str. 22. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2005/828/EZ (SL L 311, 26.11.2005., str. 37.).


Top