EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0783

Uredba Komisije (EZ) br. 783/2005 od 24. svibnja 2005. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o otpadu Tekst značajan za EGP

SL L 131, 25.5.2005, p. 38–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/783/oj

15/Sv. 010

HR

Službeni list Europske unije

102


32005R0783


L 131/38

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.05.2005.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 783/2005

od 24. svibnja 2005.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o otpadu

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (1), a posebno njezin članak 1. stavak 5. i članak 6. točku (b),

budući da:

(1)

Na temelju članka 6. Uredbe (EZ) br. 2150/2002, Komisija mora utvrditi rješenja za provedbu te Uredbe.

(2)

U skladu s člankom 6. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 2150/2002, Komisija može prilagoditi specifikacije u njezinim prilozima.

(3)

Uredbom Komisije (EZ) br. 574/2004 utvrđuje se izmjena statističke nomenklature u Prilogu I. i Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 2150/2002. Sada treba prilagoditi Prilog II. Uredbi (EZ) br. 2150/2002 kako bi se uskladio s tom izmjenom.

(4)

Uredbu (EZ) br. 2150/2002 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za statistički program osnovanog Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 2150/2002, odjeljak 2. zamjenjuje se tekstom određenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. svibnja 2005.

Za Komisiju

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  SL L 332, 9.12.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 574/2004 (SL L 90, 27.3.2004., str. 15.).

(2)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


PRILOG

„PRILOG II.

ODJELJAK 2.

Kategorije otpada

Popis kategorija otpada za koje se moraju prikupiti statistički podaci, prema operacijama oporabe ili zbrinjavanja navedenim u odjeljku 8. pododjeljku 2., je sljedeći:

Spaljivanje

Stavka br.

EWC-Stat verzija 3

Opasan/neopasan otpad

Šifra

Opis

1

01 +

02 +

03

Kemijski otpad

(otpad od kemijskih spojeva + otpad od kemikalija + ostali kemijski otpad)

neopasan

2

01 +

02 +

03 osim

01.3

Kemijski otpad osim otpadnih ulja

(otpad od kemijskih spojeva + otpad od kemikalija + ostali kemijski otpad)

opasan

3

01.3

Otpadna ulja

opasan

4

05

Medicinski i biološki otpad

neopasan

5

05

Medicinski i biološki otpad

opasan

6

07.7

Otpad koji sadrži PCB-e

opasan

7

10.1

Otpad iz kućanstava i slični otpad

neopasan

8

10.2

Miješani i nediferencirani materijali

neopasan

9

10.2

Miješani i nediferencirani materijali

opasan

10

10.3

Ostaci od sortiranja

neopasan

11

10.3

Ostaci od sortiranja

opasan

12

11

Obični muljevi

neopasan

13

06 +

07 +

08 +

09 +

12 +

13

Ostali otpad

(metalni otpad + nemetalni otpad + odbačena oprema + životinjski i biljni otpad + mineralni otpad + solidificiran, stabiliziran i ostakljen otpad)

neopasan

14

06 +

07 +

08 +

09 +

12 +

13 osim

07.7

Ostali otpad

(metalni otpad + nemetalni otpad osim otpada koji sadrži PCB-e + odbačena oprema + životinjski i biljni otpad + mineralni otpad +, solidificiran, stabiliziran i ostakljen otpad)

opasan


Operacije koje dovode do oporabe

(osim energetske oporabe)

Stavka br.

EWC-Stat verzija 3

Opasan/neopasan otpad

Šifra

Opis

1

01.3

Otpadna ulja

opasan

2

06

Metalni otpad

neopasan

3

06

Metalni otpad

opasan

4

07.1

Stakleni otpad

neopasan

5

07.1

Stakleni otpad

opasan

6

07.2

Papirni i kartonski otpad

neopasan

7

07.3

Gumeni otpad

neopasan

8

07.4

Plastični otpad

neopasan

9

07.5

Drveni otpad

neopasan

10

07.6

Tekstilni otpad

neopasan

11

09 osim

09.11,

09.3

Životinjski i biljni otpad

(osim otpada od pripreme hrane i prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla, životinjskih fekalija, urina i gnoja

neopasan

12

09.11

Otpad od pripreme hrane i prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla

neopasan

13

09.3

Životinjske fekalije, urin i gnojivo

neopasan

14

12

Mineralni otpad

neopasan

15

12

Mineralni otpad

opasan

16

01 +

02 +

03 +

05 +

08 +

10 +

11 +

13

Ostali otpad

(otpad od kemijskih spojeva + otpad od kemikalija + ostali kemijski otpad + medicinski i biološki otpad + odbačena oprema + miješani obični otpad + obični muljevi + solidificiran, stabiliziran i ostakljen otpad)

neopasan

17

01 +

02 +

03 +

05 +

07.5 +

07.7 +

08 +

10 +

11 +

13 osim

01.3

Ostali otpad

(otpad od kemijskih spojeva osim otpadnih ulja + otpad od kemikalija + ostali kemijski otpad + medicinski i biološki otpad + drveni otpad + otpad koji sadrži PCB-e + odbačena oprema + miješani obični otpad + obični muljevi + muljevi + solidificiran, stabiliziran i ostakljen otpad)

opasan


Otpad (osim spaljivanja)

Stavka br.

EWC-Stat verzija 3

Opasan/neopasan otpad

Šifra

Opis

1

01 +

02 +

03

Kemijski otpad

(otpad od kemijskih spojeva + otpad od kemikalija + ostali kemijski otpad)

neopasan

2

01 +

02 +

03 osim

01.3

Kemijski otpad osim otpadnih ulja

(otpad od kemijskih spojeva + otpad od kemikalija + ostali kemijski otpad)

opasan

3

01.3

Otpadna ulja

opasan

4

09 osim

09.11,

09.3

Životinjski i biljni otpad

(osim otpada od pripreme hrane i prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla, životinjskih fekalija, urina i gnoja)

neopasan

5

09.11

Otpad od pripreme hrane i prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla

neopasan

6

09.3

Životinjske fekalije, urin i gnojivo

neopasan

7

10.1

Otpad iz kućanstava i slični otpad

neopasan

8

10.2

Miješani i nediferencirani materijali

neopasan

9

10.2

Miješani i nediferencirani materijali

opasan

10

10.3

Ostaci od sortiranja

neopasan

11

10.3

Ostaci od sortiranja

opasan

12

11

Obični muljevi

neopasan

13

12

Mineralni otpad

neopasan

14

12

Mineralni otpad

opasan

15

05 +

06 +

07 +

08 +

13

Ostali otpad

(medicinski i biološki otpad + metalni otpad + nemetalni otpad + odbačena oprema + solidificiran, stabiliziran i ostakljen otpad)

neopasan

16

05 +

06 +

07 +

08 +

13

Ostali otpad

(medicinski i biološki otpad + metalni otpad + nemetalni otpad + odbačena oprema + solidificiran, stabiliziran i ostakljen otpad)

opasan”


Top