EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0889

Zajednička akcija Vijeća 2005/889/ZVSP od 12. prosinca 2005. o uspostavi Misije pomoći Europske unije za granični prijelaz Rafah (EU BAM Rafah)

OJ L 327, 14.12.2005, p. 28–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M, 29.6.2006, p. 193–197 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 144 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 144 - 148
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 56 - 60

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/889/oj

18/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

56


32005E0889


L 327/28

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.12.2005.


ZAJEDNIČKA AKCIJA VIJEĆA 2005/889/ZVSP

od 12. prosinca 2005.

o uspostavi Misije pomoći Europske unije za granični prijelaz Rafah (EU BAM Rafah)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 14. i članak 25. treći podstavak,

budući da:

(1)

Europska je unija, kao članica Kvarteta, obvezna pomagati i olakšavati provedbu tzv. plana puta, kojim se određuju obostrani koraci izraelske vlade i Palestinske uprave u područjima politike, sigurnosti, gospodarstva, humanitarne pomoći i izgradnje institucija, što će dovesti do pojave nezavisne, demokratske i održive Palestinske države koja će živjeti u miru i sigurnosti zajedno uz Izrael i ostale susjede.

(2)

Nakon jednostranog povlačenja Izraela iz Gaze, vlada Izraela više nije prisutna na graničnom prijelazu u Rafahu, a terminal je, osim za iznimne slučajeve, zatvoren.

(3)

Europsko vijeće je 17. i 18. lipnja 2004. ponovno potvrdilo spremnost EU-a da podupre Palestinsku upravu u preuzimanju odgovornosti za javni red i mir, a posebno u povećanju njezinih sposobnosti kada je riječ o civilnoj policiji i izvršavanju zakona.

(4)

Vijeće je 7. studenoga 2005. ponovno naglasilo potporu EU-a radu posebnoga poslanika Kvarteta za povlačenje snaga te je sa zadovoljstvom primila njegovo najnovije izvješće članovima Kvarteta. Vijeće je također istaknulo njegovo pismo od 2. studenoga 2005. u kojem on u ime stranka traži od EU-a da preuzme ulogu treće strane koja bi promatrala granični prijelaz Rafah na granici između Gaze i Egipta. Vijeće je istaknulo načelnu dobru volju EU-a da, na temelju sporazuma između stranka, osigura pomoć djelovanju graničnih prijelaza na granici s Gazom.

(5)

Otvaranje graničnoga prijelaza Rafah ima gospodarske, sigurnosne i humanitarne implikacije.

(6)

EU je kao prioritet prepoznao izgradnju palestinske carinske uprave u okviru suradnje EZ-a i Palestine. Zajednica je osiguravala pomoć upravljanju palestinskim granicama te je s Vladom Izraela i Palestinskom upravom uspostavila tripartitni dijalog o carinskim pitanjima. Palestinska uprava je, uz potporu SAD-a i Izraela, uključena u razvoj podrobnih planova za granične sigurnosne postupke.

(7)

Palestinski premijer je 24. listopada 2005. europskom povjereniku za vanjske poslove i europsku politiku susjedstva poslao pismo u kojem traži pomoć EZ-a u područjima kao što su jačanje sposobnosti palestinskog osoblja na graničnom prijelazu Rafah, razvoj i postavljanje potrebnih sustava i opreme, pružanje savjeta i potpore palestinskim službenicima koji rade na graničnom prijelazu Rafah.

(8)

Vlada Izraela i Palestinska uprava sklopili su 15. studenoga 2005. Sporazum o kretanju i pristupu graničnim prijelazima s Gazom kojim se, inter alia, naznačuje uloga EU-a kao treće strane u pitanjima rada odgovarajućih graničnih prijelaza.

(9)

U pismima od 20. studenoga 2005., odnosno 23. studenoga 2005., Palestinska uprava i Vlada Izraela pozvale su EU da uspostavi Misiju pomoći Europske unije za granični prijelaz Rafah (EU BAM Rafah).

(10)

Misija Europske unije bit će komplementarna i donijet će novu vrijednost trenutačnim međunarodnim naporima te će razvijati i sinergiju s naporima Europske zajednice i država članica koji su u tijeku. Misija će težiti koherentnosti i usklađenosti s djelovanjima Zajednice za jačanje sposobnosti, posebno u području carinske uprave.

(11)

Misija će biti smještena u širi okvir napora EU-a i međunarodne zajednice da se podupre Palestinska uprava u preuzimanju odgovornosti za javni red i mir, a posebno u povećanju njezinih sposobnosti kada je riječ o civilnoj policiji i izvršavanju zakona.

(12)

Trebalo bi osigurati odgovarajuću povezanost s Policijskom misijom Europske unije za Palestinska područja, pod nazivom Koordinacijski ured Europske unije za potporu palestinskoj policiji (EUPOL COPPS) (1).

(13)

Misija će svoj mandat provoditi u okviru stanja u kojem postoji prijetnja javnom redu i miru, sigurnosti i zaštiti pojedinaca, kao i stabilnosti tog područja i koje može štetiti ciljevima zajedničke vanjske i sigurnosne politike, kako je određena u članku 11. Ugovora.

(14)

Pitanje sigurnosti predstavlja prvu i trajnu brigu te s ciljem osiguranja mira trebalo bi donijeti odgovarajuće mjere.

(15)

U skladu sa smjernicama sastanka Europskog vijeća u Nici od 7. do 9. prosinca 2000., ova Zajednička akcija trebala bi odrediti ulogu glavnog tajnika/visokog predstavnika, u skladu s člancima 18. i 26. Ugovora.

(16)

Članak 14. stavak 1. Ugovora poziva da se navede financijski referentni iznos za cijelo razdoblje provedbe Zajedničke akcije. Pokazatelj iznosa koji će se financirati iz proračuna Zajednice pokazuje volju političkog tijela, a ovisi o raspoloživosti odobrenih sredstava za preuzimanje obveza tijekom dotične proračunske godine,

DONIJELO JE OVU ZAJEDNIČKU AKCIJU:

Članak 1.

Misija

1.   Osniva se Misija pomoći Europske unije za granični prijelaz Rafah (EU BAM Rafah), čija operativna faza počinje 25. studenoga 2005.

2.   EU BAM Rafah djeluje u skladu sa zadaćama misije kako su određene člankom 2.

Članak 2.

Zadaće misije

Cilj je misije EU BAM Rafah osigurati prisutnost treće stranke na graničnom prijelazu Rafah kako bi se doprinijelo, u suradnji s naporima Zajednice za izgradnju institucija, otvaranju graničnoga prijelaza Rafah i izgradnji povjerenja između Vlade Izraela i Palestinske uprave.

U tu svrhu, EU BAM Rafah:

(a)

aktivno promatra, provjerava i ocjenjuje učinkovitost Palestinske uprave u području provedbe okvirnih, sigurnosnih i carinskih sporazuma koje su stranke sklopile u vezi s radom terminala Rafah;

(b)

doprinosi, putem mentorske suradnje, jačanju palestinske sposobnosti u svim vidovima upravljanja granicom u Rafahu;

(c)

doprinosi bliskoj povezanosti između palestinskih, izraelskih i egipatskih tijela u svim vidovima povezanim s upravljanjem graničnim prijelazom Rafah.

Misija EU BAM Rafah provodi obveze koje su joj povjerene sporazumima između Vlade Izraela i Palestinske uprave u vezi s upravljanjem graničnim prijelazom Rafah. Misija ne preuzima zamjenske zadaće.

Članak 3.

Trajanje

Misija će trajati 12 mjeseci.

Članak 4.

Struktura misije

EU BAM Rafah čine sljedeći elementi:

(a)

voditelj misije, kojem pomaže savjetodavno osoblje;

(b)

odjel za promatranje i djelovanje;

(c)

odjel administrativnih službi.

Ti se elementi razvijaju u okviru Koncepta operacije (CONOPS) i Plana operacije (OPLAN). Vijeće odobrava CONOPS i OPLAN.

Članak 5.

Voditelj misije

1.   Voditeljem misije EU BAM Rafah imenuje se general bojnik Pietro Pistolese.

2.   Voditelj misije izvršava operativni nadzor nad misijom EU BAM Rafah i odgovoran je za svakodnevno upravljanje misijom EU BAM Rafah i za usklađivanje djelatnosti misije EU BAM Rafah, uključujući i upravljanje sigurnošću osoblja, sredstava i podataka misije EU BAM Rafah.

3.   Voditelj misije odgovoran je za disciplinski nadzor osoblja misije EU BAM Rafah. Za upućeno osoblje disciplinske mjere izvršava odgovarajuće nacionalno tijelo ili tijelo EU-a.

4.   Voditelj misije potpisuje ugovor s Komisijom.

5.   Voditelj misije osigurava odgovarajuću vidljivost prisutnosti EU-a.

Članak 6.

Faza planiranja

1.   Tijekom faze planiranja misije osniva se skupina za planiranje koja se sastoji od voditelja misije, koji predvodi skupinu za planiranje, i osoblja potrebnog za izvršavanje funkcija koje proizlaze iz utvrđenih potreba misije.

2.   U procesu planiranja se kao prioritet izvršava sveobuhvatna procjena rizika, koja se prema potrebi ažurira.

3.   Skupina za planiranje sastavlja OPLAN i razvija sve tehničke instrumente potrebne za izvršavanje misije. OPLAN uzima u obzir sveobuhvatnu procjenu rizika te uključuje i sigurnosni plan.

Članak 7.

Osoblje misije EU BAM Rafah

1.   Broj i nadležnost osoblja misije EU BAM Rafah u skladu su sa zadaćama misije određenima u članku 2. i strukturom određenom u članku 4.

2.   Osoblje misije EU BAM Rafah upućuju države članice ili institucije EU-a. Svaka država članica snosi troškove povezane s osobljem misije EU BAM Rafah koje je uputila, uključujući plaće, troškove liječenja, putne troškove u i iz područja misije, kao i ostale naknade, osim dnevnica.

3.   Misija EU BAM Rafah, prema potrebi, zapošljava međunarodno i lokalno osoblje na ugovornoj osnovi.

4.   Treće države također mogu, prema potrebi, uputiti osoblje misiji. Svaka treća zemlja koja upućuje osoblje snosi troškove povezane s osobljem koje je uputila, uključujući i plaće, troškove liječenja, naknade, visokorizično osiguranje i putne troškove u i iz područja misije.

5.   Svaki član osoblja ostaje podređen odgovarajućoj državi ili instituciji EU-a koja ga je uputila te izvršava svoje dužnosti i djeluje u interesu misije. Svi članovi osoblja poštuju sigurnosna načela i minimalne norme utvrđene Odlukom Vijeća 2001/264/EZ od 19. ožujka 2001. o donošenju sigurnosnih propisa Vijeća (2).

6.   Policijski službenici EU-a nosit će nacionalne odore s odgovarajućim oznakama EU-a, a ostali članovi misije nosit će odgovarajuću identifikaciju, u skladu s odlukom voditelja misije, uzimajući u obzir sigurnosne obzire.

Članak 8.

Status osoblja misije EU BAM Rafah

1.   Ako je potrebno, status osoblja misije EU BAM Rafah, uključujući i odgovarajuće povlastice, imunitete i ostala jamstva potrebna za završetak i neometano funkcioniranje misije EU BAM Rafah, predmet su sporazuma koji se sklapa u skladu s postupkom utvrđenim u članku 24. Ugovora. Glavni tajnik/visoki predstavnik, pomažući Predsjedništvu, može u njezino ime voditi pregovore o takvim dogovorima.

2.   Država članica ili institucija EU-a koje su uputile osoblje odgovorne su za rješavanje svakog zahtjeva povezanog s upućivanjem, a koji dolazi od ili se odnosi na člana osoblja. Dotična država članica ili institucija EU-a odgovorne su za pokretanje bilo kakvog postupka protiv upućene osobe.

3.   Uvjeti zapošljavanja te prava i obveze međunarodnog i lokalnog osoblja utvrđuju se ugovorima između voditelja misije i člana osoblja.

Članak 9.

Zapovjedni lanac

1.   EU BAM Rafah, kao operacija za upravljanje krizom, ima jedinstven zapovjedni lanac.

2.   Politički i sigurnosni odbor (PSO) pruža politički nadzor i strateško vodstvo.

3.   Glavni tajnik/visoki predstavnik daje smjernice voditelju misije posredstvom posebnog predstavnika EU-a.

4.   Voditelj misije predvodi misiju EU BAM Rafah i odgovoran je za svakodnevno upravljanje.

5.   Voditelj misije posredstvom posebnog predstavnika EU-a izvješćuje glavnog tajnika/visokog predstavnika.

6.   Posebni predstavnik EU-a izvješćuje Vijeće posredstvom glavnog tajnika/visokog predstavnika.

Članak 10.

Politički nadzor i strateško vodstvo

1.   PSO, u okviru odgovornosti Vijeća, obavlja politički nadzor i strateško usmjeravanje misije.

2.   Vijeće ovlašćuje PSO za donošenje odgovarajućih odluka u skladu s člankom 25. Ugovora. To ovlaštenje uključuje ovlasti za izmjenu OPLAN-a i zapovjednog lanca. Također uključuje ovlasti za donošenje naknadnih odluka u pogledu imenovanja voditelja misije. Vijeće, uz pomoć glavnog tajnika/visokog predstavnika, odlučuje o ciljevima misije i njezinom okončanju.

3.   PSO redovito izvješćuje Vijeće.

4.   PSO redovito od voditelja misije prima izvješća o doprinosima i provođenju misije. PSO može, prema potrebi, na svoje sastanke pozvati voditelja misije.

Članak 11.

Sudjelovanje trećih zemalja

1.   Ne dovodeći u pitanje autonomiju EU-a u donošenju odluka i njezin jedinstven institucionalni okvir, države pristupnice se pozivaju, a treće zemlje mogu biti pozvane da daju svoj doprinos misiji EU BAM Rafah, pod uvjetom da one snose troškove osoblja koje upute, uključujući plaće, troškove liječenja, naknade, visokorizično osiguranje i putne troškove u i iz područja misije te da, prema potrebi, doprinose pokrivanju tekućih troškova misije EU BAM Rafah.

2.   Treće države koje daju doprinos misiji EU BAM Rafah imaju jednaka prava i obveze u pogledu svakodnevnog upravljanja misijom kao i države članice koje sudjeluju u misiji.

3.   Vijeće ovlašćuje PSO za donošenje odgovarajućih odluka o sudjelovanju trećih zemalja, uključujući o prihvaćanju predloženih doprinosa i za osnivanje Odbora država koje daju doprinos.

4.   Podrobni dogovori u vezi sa sudjelovanjem trećih zemalja predmet su sporazuma koji treba sklopiti u skladu s postupcima utvrđenima u članku 24. Ugovora. Glavni tajnik/visoki predstavnik, pomažući Predsjedništvu, može u njegovo ime voditi pregovore o takvim dogovorima. Ako su EU i treća zemlja već sklopili sporazum o uspostavi okvira za sudjelovanje dotične treće zemlje u operacijama EU-a za upravljanje krizama, odredbe takvog sporazuma primjenjuju se i u kontekstu misije EU BAM Rafah.

Članak 12.

Sigurnost

1.   Voditelj misije odgovoran je za sigurnost misije EU BAM Rafah, a u savjetovanju s Uredom za sigurnost Glavnog tajništva Vijeća, odgovoran je i za osiguravanje poštivanja minimuma sigurnosnih zahtjeva, u skladu sa sigurnosnim propisima Vijeća.

2.   Misija EU BAM Rafah ima posebnog dužnosnika za sigurnost koji podnosi izvješće voditelju misije.

3.   Voditelj misije, u skladu s naputcima glavnog tajnika/visokog predstavnika, savjetuje se s PSO-om o pitanjima sigurnosti koja utječu na razmještanje misije EU BAM Rafah.

4.   Članovi osoblja misije EU BAM Rafah, prije razmještanja i putovanja u područje misije, pohađaju obvezno sigurnosno osposobljavanje te obavljaju liječnički pregled.

Članak 13.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s misijom iznosi 1696659 EUR za 2005. i 5903341 EUR za 2006.

2.   Izdacima koji se financiraju iznosom iz stavka 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun EU-a, uz iznimku da nikakvo pretfinanciranje ne ostaje u vlasništvu Zajednice. Državljani trećih zemalja koje financijski sudjeluju u misiji, državljani stranaka domaćina i, ako to zahtijevaju operativne potrebe misije, državljani susjednih zemalja, mogu se javljati na javne natječaje za sklapanje ugovora.

3.   Voditelj misije podnosi iscrpno izvješće Komisiji, koja ga nadzire, o djelatnostima poduzetima u okviru njegova ugovora.

4.   Financijski aranžmani uzimaju u obzir operativne obveze misije EU BAM Rafah, uključujući i sukladnost opreme i interoperabilnost njezinih skupina.

5.   Izdaci su prihvatljivi od dana stupanja na snagu ove Zajedničke akcije.

Članak 14.

Djelovanje Zajednice

1.   Vijeće i Komisija, u skladu sa svojim ovlastima, osiguravaju usklađenost između provedbe ove Zajedničke akcije i vanjskih djelatnosti Zajednice u skladu s člankom 3. drugim podstavkom Ugovora. Vijeće i Komisija surađuju u tu svrhu.

2.   U Bruxellesu i u području misije, prema potrebi, odvija se neophodna koordinacija dogovora.

Članak 15.

Iznošenje klasificiranih podataka

1.   Glavni tajnik/visoki predstavnik ovlašten je za iznošenje, prema potrebi i u skladu s operativnim potrebama misije i sigurnosnim propisima Vijeća, klasificiranih podataka EU-a, kao i dokumenata do razine „RESTREINT UE”, nastalih za potrebe misije, trećim zemljama koje su povezane s ovom Zajedničkom akcijom.

2.   U slučaju posebne i neodložne operativne potrebe, glavni tajnik/visoki predstavnik također je ovlašten za iznošenje, u skladu sa sigurnosnim propisima Vijeća, klasificiranih podataka EU-a i dokumenata do razine „RESTREINT UE”, nastalih za potrebe misije, lokalnim tijelima. U svim ostalim slučajevima, takvi podaci i dokumenti iznose se lokalnim tijelima u skladu s postupcima koji odgovaraju njihovoj razini suradnje s EU-om.

3.   Glavni tajnik/visoki predstavnik ovlašten je iznositi trećim zemljama koje su povezane s ovom Zajedničkom akcijom i lokalnim tijelima dokumente EU-a koji nisu klasificirani, a koji su povezani s raspravama Vijeća o misiji te za koje, u skladu s člankom 6. stavkom 1. Poslovnika Vijeća, vrijedi obveza čuvanja poslovne tajne (3).

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Zajednička akcija stupa na snagu na dan donošenja.

Prestaje važiti 24. studenoga 2006.

Članak 17.

Preispitivanje

Ova se Zajednička akcija preispituje najkasnije do 30. rujna 2006.

Članak 18.

Objavljivanje

Ova se Zajednička akcija objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. studenoga 2005.

Za Vijeće

Predsjednik

J. STRAW


(1)  Zajednička akcija Vijeća 2005/797/ZVSP od 14. studenoga 2005. (SL L 300, 17.11.2005., str. 65.).

(2)  SL L 101, 11.4.2001., str. 1. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2005/571/EZ (SL L 193, 23.7.2005., str. 31.).

(3)  Odluka Vijeća 2004/338/EZ, Euratom od 22. ožujka 2004. o donošenju Poslovnika Vijeća (SL L 106, 15.4.2004., str. 22.). Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2004/701/EZ, Euratom (SL L 319, 20.10.2004., str. 15.).


Top