EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0511

Odluka Vijeća 2005/511/PUP od 12. srpnja 2005. o zaštiti eura od krivotvorenja imenovanjem Europola središnjim uredom za sprečavanje krivotvorenja eura

OJ L 185, 16.7.2005, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 241–242 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 90 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/511/oj

19/Sv. 16

HR

Službeni list Europske unije

90


32005D0511


L 185/35

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA 2005/511/PUP

od 12. srpnja 2005.

o zaštiti eura od krivotvorenja imenovanjem Europola središnjim uredom za sprečavanje krivotvorenja eura

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 30. stavak 1. točku (b) i članaka 34. stavak 2. točku (c),

uzimajući u obzir inicijativu Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Kao zakonita valuta dvanaest država članica, euro sve više postaje svjetska valuta i zato predstavlja visokoprioritetnu metu međunarodnih organizacija za krivotvorenje novca u Europskoj uniji i trećim zemljama.

(2)

Potrebno je spriječiti daljnje povećanje broja krivotvorenih euronovčanica koje bi ugrozile slobodan optjecaj novčanica i eurokovanica.

(3)

Potrebno je uspostaviti suradnju među samim državama članicama te između država članica i Europola radi učvršćenja sustava zaštite eura izvan teritorija Europske unije.

(4)

Trebalo bi učinkovitije primjenjivati Međunarodnu konvenciju o sprečavanju krivotvorenja novca donesenu 20. travnja 1929. u Ženevi (dalje u tekstu „Ženevska konvencija”), u skladu s uvjetima europskih integracija.

(5)

Treće zemlje trebaju središnju kontaktnu točku radi podataka o krivotvorenim eurima, a sve podatke o krivotvorenim eurima trebalo bi skupiti u Europolu radi analize.

(6)

S obzirom na Okvirnu odluku Vijeća 2000/383/PUP od 29. svibnja 2000. o povećanju zaštite kaznenim i drugim sankcijama protiv krivotvorenja povezanoga s uvođenjem eura (3), Vijeće smatra primjerenim da sve države članice postanu ugovorne stranke Ženevske konvencije i osnuju središnje urede u smislu članaka 12. Konvencije.

(7)

Vijeće smatra primjerenim imenovati Europol središnjim uredom za borbu protiv krivotvorenja eura u smislu članaka 12. Ženevske konvencije,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

1.   Za države članice koje su ugovorne stranke Ženevske konvencije, Europol u skladu s Izjavom iz Priloga (dalje u tekstu: „Izjava”) djeluje kao središnji ured za sprečavanje krivotvorenja eura u smislu prve rečenice članka 12. Ženevske konvencije. Za krivotvorenje svih ostalih valuta i za funkcije središnjega ureda koje nisu na temelju Izjave delegirane Europolu, na snazi ostaju sadašnje ovlasti središnjih nacionalnih ureda.

2.   Vlade država članica koje su ugovorne stranke Ženevske konvencije objavljuju Izjavu i ovlašćuju predstavnika Savezne Republike Njemačke da Izjavu proslijedi glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

Članak 2.

Ova Odluka proizvodi učinke na dan njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. srpnja 2005.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BROWN


(1)  SL C 317, 22.12.2004., str. 10.

(2)  Mišljenje doneseno 12. travnja 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 140, 14.6.2000., str. 1. Okvirna odluka kako je izmijenjena Okvirnom odlukom 2001/888/PUP (SL L 329, 14.12.2001., str. 3.).


PRILOG

Izjava … o imenovanju Europola središnjim uredom za sprečavanje krivotvorenja eura

…, država članica Europske unije, dala je Europskom policijskom uredu (dalje u tekstu „Europol”) ovlaštenje za sprečavanje krivotvorenja eura.

Da bi Ženevska konvencija iz 1929. funkcionirala učinkovitije, … ubuduće ispunjava svoje obveze kako slijedi:

1.

U vezi s krivotvorenjem eura, Europol izvršava – u okviru svojeg cilja u skladu s Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencija o Europolu) (1) – sljedeće funkcije središnjeg ureda u smislu članaka 12. do 15. Ženevske konvencije iz 1929.

1.1

U skladu s Konvencijom o Europolu, Europol objedinjuje i obrađuje sve informacije čija priroda olakšava istraživanje, sprečavanje i borbu protiv krivotvorenja eura te prosljeđuje te informacije bez odlaganja nacionalnim središnjim uredima država članica.

1.2

U skladu s Konvencijom o Europolu, a posebno člankom 18. Konvencije te Aktom Vijeća od 12. ožujka 1999. kojim se donose pravila za Europolov prijenos osobnih podataka trećim zemljama i trećim tijelima (2), Europol se izravno dopisuje sa središnjim uredima trećih zemalja radi izvršenja zadaća iz točaka 1.3, 1.4 i 1.5 ove Izjave.

1.3

Europol središnjim uredima trećih zemalja šalje komplet autentičnih uzoraka eura ako to smatra svrhovitim.

1.4

Europol redovito obavješćuje središnje urede trećih zemalja, dajući sve potrebne pojedinosti, o novoizdanim kovanicama i novčanicama te o njihovu povlačenju iz optjecaja.

1.5

Osim ako se radi o posve lokalnim interesima, Europol obavješćuje, ako to smatra svrhovitim, središnje urede trećih zemalja o:

svakom otkriću krivotvorenih ili falsificiranih eura. Uz obavijest o krivotvorenju ili falsifikatu mora biti priložen tehnički opis krivotvorine, koji daje samo institucija čije su novčanice krivotvorene. Treba poslati i fotografsku reprodukciju ili, ako je to moguće, uzorak krivotvorine. U hitnim slučajevima zainteresiranim središnjim uredima može se diskretno poslati i obavijest i kratak opis koji je sastavila policija, koji ne utječe na gore spomenutu obavijest i tehnički opis,

pojedinostima o otkriću krivotvorina, navodeći je li bilo moguće zaplijeniti sav krivotvoren novac koji je stavljen u optjecaj.

1.6

Kao središnji ured za države članice, Europol sudjeluje na konferencijama na temu krivotvorenja eura u smislu članaka 15. Ženevske konvencije.

1.7

Ako Europol ne bude mogao izvršavati zadaće iz točaka 1.1 do 1.6 u skladu s Konvencijom o Europolu, nacionalni središnji uredi država članica zadržavaju svoje ovlasti.

2.

U vezi krivotvorenja svih drugih valuta i za funkcije središnjega ureda za koje Europol nije ovlašten u skladu s točkom 1., sadašnje ovlasti središnjih nacionalnih ureda ostaju na snazi.

Ime predstavnika …, dana …


(1)  SL C 316, 27.11.1995., str. 1.

(2)  SL C 88, 30.3.1999., str. 1. Akt Vijeća koji je izmijenjen Aktom Vijeća od 28. veljače 2002. (SL C 76, 27.3.2002., str. 1.).


Top