EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0384

Uredba Komisije (EZ) br. 384/2004 od 1. ožujka 2004. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

OJ L 64, 2.3.2004, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 203 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 203 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 147 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/384/oj

02/Sv. 014

HR

Službeni list Europske unije

147


32004R0384


L 064/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.03.2004.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 384/2004

od 1. ožujka 2004.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Zbog osiguranja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature priložene Uredbi (EEZ) br. 2658/87 potrebno je usvojiti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2).

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su Opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila također primjenjuju na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Zajednice, s ciljem primjene tarifa i drugih mjera u vezi s robnom razmjenom.

(3)

U skladu s navedenim Općim pravilima, robu iz stupca 1 tablice iz priloga ovoj Uredbi potrebno je razvrstati pod odgovarajuće oznake KN iz stupca 2, a na temelju razloga navedenih u stupcu 3.

(4)

Primjereno je da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (2) korisnik može nastaviti navoditi obvezujuće tarifne informacije koje izdaju carinska tijela država članica u vezi s razvrstavanjem robe u kombiniranu nomenklaturu, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, i to tijekom razdoblja od tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1 tablice iz Priloga razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu sukladno odgovarajućim oznakama KN iz stupca 2 te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje izdaju carinska tijela država članica, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, mogu se nastaviti navoditi na temelju članka 12. stavka 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. ožujka 2004.

Za Komisiju

Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2344/2003 (SL L 346, 31.12.2003., str. 38.).

(2)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.


PRILOG

Naziv robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Razlozi

(1)

(2)

(3)

1.   Konektor za kabel od optičkih vlakana, nesastavljen, koji se sastoji od sljedećih dijelova:

jednog dijela konektora od običnog metala s plastičnim unutarnjim dijelom i keramičkim okovom na vrhu, koji dolazi s čeličnom oprugom;

jedne cijevi od običnog metala s oblikovanim rubom;

jednog plastičnog cilindra s kapicom na zavrtanje od aluminija;

dva plastična držača.

Dio konektora se može sastaviti s drugim dijelovima i jednim držačem da tvori konektor.

Jedno zasebno optičko vlakno, obloženo limom, provučeno je kroz okov na vrhu i pričvršćeno za njega.

Konektor će se koristiti kao element za spajanje kabela od optičkih vlakana.

6909 19 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s odredbama Općih pravila 1., 2. točkom (a), 3. točkom (b) i 6. o tumačenju kombinirane nomenklature i tekstom oznaka KN 6909 i 6909 19 00.

Konektor se ne smatra dijelom ili priborom kabela od optičkih vlakana.

Konektor se razvrstava prema materijalu od kojeg je sastavljen. Osnovnu mu značajku dodjeljuje okov.

2.   Aparat koji se sastoji od:

ventilatora s osovinom s električnim motorom i električnim dijelom za prilagođavanje brzine ventilatora; i

hladnjaka od aluminija.

Funkcija ovog aparata jest uklanjanje viška topline središnje procesorske jedinice stroja za automatsku obradu podataka.

8414 59 30

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s odredbama Općih pravila 1., 3. točkom (b) i 6. o tumačenju kombinirane nomenklature i tekstom oznaka KN 8414, 8414 59 i 8414 59 30.

Ventilator ovom proizvodu daje osnovnu značajku. On je prvobitno dio za uklanjanje prekomjerne topline.

3.   Artikl (cipela za snijeg), koji mjeri 65 cm duljine i 23 cm na najširem dijelu, koji se sastoji od aluminijskog okvira obloženog plastikom, suženog s jedne strane i zaobljenog s druge. Ovaj okvir ima plastični dodatak debljine 1 mm, koji ima proreze za metalne oštrice s donje strane da bi cipela bolje prianjala na snijegu. Tvrdi je metalni tanjur pričvršćen za okvir s gornje strane pomoću plastične trake. Gumeni su dijelovi pričvršćeni za tanjur tako da se mogu pomicati uokolo cipele prilikom nošenja, a oni imaju gumene/platnene trake da se artikl pričvrsti za cipelu.

Artikl se koristi kao pomoć za hodanje po snijegu.

Vidjeti fotografiju A (1).

9506 99 90

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s odredbama Općih pravila 1. i 6. o tumačenju kombinirane nomenklature i tekstom oznaka KN 9506, 9506 99 i 9506 99 90.

Proizvod nije skijaška oprema niti se koristi za skijanje.

To nije oprema za opće fizičko vježbanje.

Proizvod se smatra artiklom za sportove na otvorenom.

4.   Kotač od običnog metala, promjera 6,74 mm, sa središnjom rupom od 3 mm i debljine 3,54 mm, sa zupcima.

Proizvod je dio koji se ugrađuje u mehanizam za paljenje upaljača za cigarete.

Vidjeti fotografiju B (1).

9613 90 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s odredbama Općih pravila 1. i 6. o tumačenju kombinirane nomenklature i tekstom oznaka KN 9613 i 9613 90 00.

Kotač je prikladan za uporabu ponajprije u proizvodnji sprava koje proizvode iskre za upaljače za cigarete pod tarifnim brojem 9613.

Image

Image


(1)  Fotografije su isključivo ilustrativne prirode.


Top