Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0803

2003/803/EZ: Odluka Komisije od 26. studenoga 2003. o utvrđivanju obrasca putovnice za kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 4359) Tekst značajan za EGP

OJ L 312, 27.11.2003, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 140 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 140 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 242 - 254

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; stavljeno izvan snage 32013R0577

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj

03/Sv. 014

HR

Službeni list Europske unije

242


32003D0803


L 312/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.11.2003.


ODLUKA KOMISIJE

od 26. studenoga 2003.

o utvrđivanju obrasca putovnice za kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica unutar Zajednice

(priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 4359)

(Tekst značajan za EGP)

(2003/803/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o zahtjevima zdravlja životinja primjenjivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i o izmjeni Direktive Vijeća 92/65/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. drugi stavak,

budući da:

(1)

Članak 5. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 998/2003 određuje da psi, mačke i pitome vretice moraju biti praćeni putovnicom kada se kreću između država članica. Tom se Uredbom također određuje da treba utvrditi obrazac putovnice za kretanje tih životinja. Uredba (EZ) br. 998/2003 primjenjuje se od 3. srpnja 2004. Direktiva 92/65/EEZ je izmijenjena s ciljem provedbe istih pravila za kretanje predmetnih životinja kada se njima trguje.

(2)

U skladu s tim, primjereno je utvrditi obrazac putovnice koja se može upotrebljavati za sva kretanja pasa, mačaka i pitomih vretica između država članica. Obrazac putovnice treba uključivati detaljne podatke u pogledu zahtjeva za potvrđivanje cijepljenja protiv bjesnoće, kao i drugih zahtjeva iz Uredbe (EZ) br. 998/2003 koji se odnose na zdravstveni status tih životinja. On također mora imati oblik koji nadležnom tijelu omogućava lakšu provjeru.

(3)

Obrazac putovnice treba također omogućavati certificiranje i drugih cijepljenja koja se ne zahtijevaju Uredbom (EZ) br. 998/2003 za kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica između država članica, tako da putovnica pruža sve potrebne informacije o zdravstvenom statusu pojedine životinje.

(4)

Osim toga, obrazac putovnice mora sadržavati i odjeljak o kliničkom pregledu i ovjeri kako bi se takva putovnica mogla također koristiti i za kretanje tih životinja izvan Zajednice.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje obrazac putovnice za kretanje kućnih ljubimaca koji pripadaju vrstama pasa, mačaka i pitomih vretica između država članica kako je predviđeno člankom 5. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 998/2003 (obrazac putovnice).

Članak 2.

Obrazac putovnice određen je u Prilogu I.

Članak 3.

Obrazac putovnice mora biti u skladu s dodatnim zahtjevima navedenima u Prilogu II.

Članak 4.

Ova se Odluka primjenjuje od 3. srpnja 2004.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2003.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 146, 13.6.2003., str. 1.


PRILOG I.

Obrazac putovnice za premještanje kućnih ljubimaca koji pripadaju vrstama pasa, mačaka i pitomih vretica između država članica, kako je predviđeno člankom 2.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG II.

DODATNI ZAHTJEVI GLEDE OBRASCA PUTOVNICE, KAKO JE PREDVIĐENO ČLANKOM 3.

A.   Oblik obrasca putovnice

1.

Oblik obrasca putovnice mora biti jednoobrazan.

2.

Dimenzije obrasca putovnice moraju biti 100 × 152 mm.

B.   Naslovna stranica obrasca putovnice

1.

Boja: plava (PANTONE REFLEX BLUE) sa žutim zvjezdicama (PANTONE YELLOW) u gornjoj četvrtini u skladu sa specifikacijom europskog amblema.

2.

Podaci na naslovnoj stranici obrasca putovnice moraju biti u skladu sa sljedećim:

(a)

putovnica se izdaje na službenom jeziku (jezicima) države članice u kojoj se izdaje;

(b)

riječi „Europska unija” i naziv države članice koja je izdala putovnicu moraju biti tiskani sličnim slovima;

(c)

na naslovnoj stranici obrasca putovnice moraju biti tiskani broj putovnice i oznaka ISO države članice u kojoj je putovnica izdana, iza koje slijedi jedinstveni broj.

C.   Redoslijed rubrika, numeriranje stranica i jezici

1.

Mora se strogo poštovati redoslijed rubrika obrasca putovnice (s rimskim brojevima), koji je određen u Prilogu I.

2.

Stranice obrasca putovnice moraju biti numerirane na dnu svake stranice. Na 1. stranici mora biti označen ukupan broj stranica izdanog dokumenta (1. od [upišite ukupan broj stranica]).

3.

Podaci se upisuju na službenom jeziku (jezicima) države članice u kojoj se putovnica izdaje te na engleskom.

4.

Veličina i oblik „rubrika” u obrascu putovnice, određenom u Prilogu I., samo su indikativni i nisu obvezujući.


Top