EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0641

2003/641/EZ: Odluka Komisije od 5. rujna 2003. o korištenju fotografija u boji ili drugih ilustracija kao zdravstvenih upozorenja na paketima duhanskih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3184) Tekst značajan za EGP

OJ L 226, 10.9.2003, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/641/oj

15/Sv. 017

HR

Službeni list Europske unije

83


32003D0641


L 226/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.09.2003.


ODLUKA KOMISIJE

od 5. rujna 2003.

o korištenju fotografija u boji ili drugih ilustracija kao zdravstvenih upozorenja na paketima duhanskih proizvoda

(priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3184)

(Tekst značajan za EGP)

(2003/641/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Sporazum o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu br. 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2001. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda (1), a posebno njezin članak 5. stavak 3,

budući da:

(1)

Sukladno Direktivi 2001/37/EZ svaki jedinični paket duhanskih proizvoda, osim duhana za oralnu uporabu i drugih duhanskih proizvoda bez dima te bilo koje vanjsko pakiranje, s izuzetkom dodatnih prozirnih omota, moraju nositi opće upozorenje te dodatno upozorenje s popisa navedenog u Prilogu I. toj Direktivi.

(2)

Države članice mogu odlučiti jesu li su zdravstvena upozorenja u obliku fotografija u boji ili drugih ilustracija potrebna na nekima ili svim paketima duhanskih proizvoda, osim duhana za oralnu uporabu i drugih duhanskih proizvoda bez dima.

(3)

Tamo gdje države članice traže dodatna upozorenja u obliku fotografija u boji ili drugih ilustracija, one moraju biti u skladu s pravilima koje donosi Vijeće.

(4)

Direktiva 2001/37/EZ unijela je nove odredbe o stavljanju naljepnica koje znatno mijenjaju izgled duhanskih paketa, posebno što se tiče veličine upozorenja i njihove grafičke prezentacije. Da bi se iskoristila maksimalna prednost vizualnog utjecaja koji je postignut tim novim oblikovanjem, on bi trebao ostati nepromijenjen određeno vrijeme prije uvođenja fotografija u boji ili drugih ilustracija.

(5)

Kao što je pokazalo istraživanje i iskustvo u drugim zemljama koje su usvojile zdravstvena upozorenja s fotografijama u boji, zdravstvena upozorenja koja sadrže fotografije u boji ili druge ilustracije predstavljaju učinkovita sredstva za destimuliranje pušenja i informiranje građana o zdravstvenim rizicima vezanim uz pušenje. Stoga je korištenje fotografija na paketima duhanskih proizvoda ključni element opsežne i integrirane politike kontrole duhana.

(6)

S obzirom na kulturološku raznolikost koja postoji u Europskoj uniji, trebalo bi na raspolaganje staviti izbor od nekoliko fotografija u boji ili drugih ilustracija za svako dodatno upozorenje navedeno u Prilogu I. Direktivi 2001/37/EZ.

(7)

Kada države članice zahtijevaju zdravstvena upozorenja u obliku fotografija u boji ili drugih ilustracija, trebalo bi osigurati da takvi vizualni elementi ne budu skriveni ili na drugi način oštećeni.

(8)

Kada države članice zahtijevaju zdravstvena upozorenja u obliku fotografija u boji ili drugih ilustracija, trebalo bi osigurati prijelazna razdoblja kako bi se omogućilo uvođenje potrebnih promjena u proizvodnji i postupku pakiranja duhanskih proizvoda i za raspolaganjem zaliha. Za duhanske proizvode koji nisu cigarete trebalo bi dopustiti korištenje naljepnica koje se ne mogu ukloniti.

(9)

Treba nadgledati uvođenje slikovnih upozorenja i njihovu učinkovitost treba povremeno ispitivati.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem koje je dostavio Odbor osnovan sukladno članku 10. Direktive 2001/37/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ova Odluka utvrđuje pravila za korištenje fotografija u boji ili drugih ilustracija na paketima duhana koje prikazuju i objašnjavaju zdravstvene posljedice pušenja.

2.   Ova se Odluka primjenjuje na one države članice koje odluče koristiti fotografije u boji ili ilustracije zajedno s dodatnim upozorenjima koja zahtijeva Direktiva 2001/37/EZ na paketima nekih duhanskih proizvoda ili na svim tipovima duhanskih proizvoda, osim na paketima koji sadrže duhan za oralnu uporabu i druge vrste duhana koje ne proizvode dim.

3.   Kada države članice zahtijevaju da su zdravstvena upozorenja u obliku fotografija u boji ili drugih ilustracija, one moraju biti sukladne pravilima utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se definicije iz članka 2. Direktive 2001/37/EZ.

Također se primjenjuju i sljedeće definicije:

1.

„paket duhanskih proizvoda” znači bilo koji oblik pojedinačnog paketa i bilo koje vanjsko pakiranje koje se koristi u maloprodaji duhanskih proizvoda, s izuzećem dodatnih prozirnih omota;

2.

„dodatno upozorenje” znači bilo koje upozorenje iz članka 5. stavka 2. točke (b) i iz Priloga I. Direktivi 2001/37/EZ;

3.

„izvorni dokument” znači bilo koji od elektroničkih dokumenata koje je Vijeće stavilo na raspolaganje, a koji sadrži kombinirano upozorenje;

4.

„kombinirano upozorenje” znači upozorenje koje se sastoji od fotografije ili bilo koje druge ilustracije i odgovarajućeg teksta dodatnog upozorenja koje je predviđeno člankom 5. stavkom 2. točkom (b) i Prilogom I. Direktivi 2001/37/EZ, kako je sadržano u svakom izvornom dokumentu.

Članak 3.

Knjižnica izvornih dokumenata

1.   Najkasnije do 30. rujna 2004., Komisija dostavlja knjižnicu s prethodno testiranim izvornim dokumentima radi stavljanja na raspolaganje nekoliko fotografija ili drugih ilustracija za svako dodatno upozorenje navedeno u Prilogu I. Direktivi 2001/37/EZ.

2.   Komisija na zahtjev daje na raspolaganje izvorne dokumente. Komisija daje tehničke specifikacije za ispis i one ne smiju biti izmijenjene ni na koji način.

3.   Komisiji u pripremi knjižnice izvornih dokumenata pomažu znanstveni i tehnički stručnjaci.

4.   Odabrani izvorni dokumenti podnose se Odboru određenom prema članku 10. Direktive 2001/37/EZ koji daje mišljenje.

Članak 4.

Korištenje kombiniranih upozorenja

1.   Kada države članice zahtijevaju zdravstvena upozorenja u obliku fotografija u boji ili drugih ilustracija, duhanski paketi za koje su takve fotografije potrebne moraju nositi kombinirano upozorenje uzeto isključivo iz izvornog dokumenta koji daje Komisija, bez ikakve promjene bilo kojih njegovih komponenti.

Zemlje članice mogu odabrati izvorne dokumente koji su najprilagođeniji potrošačima u njihovim zemljama.

2.   Kombinirana upozorenja:

(a)

izmjenjuju se tako da jamče redovito prikazivanje svih dodatnih upozorenja;

(b)

ispisuju se na drugu najvidljiviju površinu paketa duhanskog proizvoda, uzimajući u obzir format i proporcije izvornog dokumenta i grafičku cjelovitost slike i teksta;

(c)

prekrivaju cijelo područje rezervirano za dodatno zdravstveno upozorenje i postavljaju paralelno gornjem rubu paketa i u istom smjeru kao i druge informacije na paketu;

(d)

umnožavaju se sukladno tehničkim specifikacijama za ispis koje Komisija stavlja na raspolaganje;

(e)

uokvirena su crnim okvirom ne tanjim od 3 mm i ne debljim od 4 mm u širini koja ni u kojem smislu ne ometa nijedan tekstualni ili vizualni element kombiniranog upozorenja.

3.   Kombinirano upozorenje ne smije prekrivati manje od 40 % vanjskog područja druge najvidljivije površine pojedinačnog paketa duhanskog proizvoda. Ovaj se omjer povećava na 45 % za države članice s dva službena jezika i na 50 % za države članice s tri službena jezika.

Međutim, kod pojedinačnih paketa namijenjenih proizvodima koji nisu cigarete, čija najvidljivija površina prelazi 75 cm2, kombinirano upozorenje mora prekrivati površinu od najmanje 22,5 cm2 druge najvidljivije površine. Ta se površina povećava na 24 cm2 za države članice s dva službena jezika i 26,25 cm2 za države članice s tri službena jezika.

4.   Kod duhanskih proizvoda koji nisu cigarete, kombinirana upozorenja mogu biti pričvršćena kao naljepnice, pod uvjetom da se takve naljepnice ne mogu skinuti. Umnožavanje kombiniranih upozorenja na naljepnicama mora biti sukladno tehničkim specifikacijama za ispis koje Komisija stavlja na raspolaganje.

5.   Države članice mogu kao uvjet postaviti da se uz kombinirana upozorenja, izvan okvira za upozorenje, navede upućivanje na tijelo izdavatelja. Nadalje, ako to zahtijevaju države članice, kombinirana upozorenja mogu obuhvaćati druge vizualne elemente kao što su logotipi sa i bez telefonskih brojeva za pomoć pri prestanku pušenja, adresama elektroničke pošte i/ili stranica na Internetu koje su oblikovane za informiranje potrošača o tijelima izdavateljima koji izdaju upozorenje i raspoloživim programima za pružanje podrške onima koji žele prestati pušiti.

6.   Osim u slučajevima predviđenim u stavku 5., kombinirana upozorenja ne smiju se komentirati, parafrazirati ni na bilo koji način spominjati u bilo kojem obliku na paketu duhanskog proizvoda.

Članak 5.

Vizualni integritet kombiniranih upozorenja

1.   Kombinirana upozorenja:

(a)

ispisuju se tako da se ne mogu ukloniti, izbrisati ili na bilo koji način sakriti ili ometati drugim pisanim ili slikovnim porukama ili otvaranjem paketa. Ispis kombiniranih upozorenja na poreznim pečatima ili oznakama cijena pojedinačnih pakiranja je zabranjen;

(b)

prikazuju se na način koji osigurava da nijedan tekstualni niti vizualni element kombiniranih upozorenja neće biti oštećen kada se otvori paket.

2.   Kada države članice odluče zatražiti korištenje kombiniranih upozorenja na paketima duhanskih proizvoda, donose potrebna pravila za sprečavanje korištenja bilo kojeg tipa omota, vrećica, košuljica, kutija ili drugih sredstava koja djelomično ili u potpunosti skrivaju ili ometaju kombinirana upozorenja ili bilo koje njihove elemente.

3.   Porezni pečati ili oznake cijena ne postavljaju se na način koji djelomično ili u cijelosti skriva ili ometa kombinirana upozorenja ili njihove elemente.

4.   Upućivanja ili drugi elementi navedeni u članku 4. stavku 5. ne smiju sprečavati ni ograničavati vizualizaciju kombiniranih upozorenja.

Članak 6.

Provedba

Kada države članice odluče zatražiti korištenje kombiniranih upozorenja na paketima duhanskih proizvoda, one donose i objavljuju odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Odlukom.

One te odredbe primjenjuju najranije od 1. listopada. 2004.

Te odredbe predviđaju odgovarajuća prijelazna razdoblja u svrhu davanja vremena za neophodne promjene u postupcima proizvodnje i pakiranja duhanskih proizvoda i za prodaju zaliha, posebno što se tiče malih i srednjih poduzeća.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Odluku ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Odluka i obavješćuju Komisiju svake dvije godine o njihovoj provedbi. Ova informacija trebala bi uključiti procjenu utjecaja koja se odnosi posebno na potrošačke navike, s osobitim naglaskom na djecu i mlade.

Članak 7.

Izvješćivanje i prilagodbe

1.   Najkasnije do 30. rujna 2006. i nakon toga svake dvije godine, Komisija o primjeni ove Odluke obavješćuje Odbor osnovan na temelju članka 10. Direktive 2001/37/EZ. Informacija primljena od strane država članica prema članka 6. četvrtom stavku ove Odluke čini osnovu ovih izvješća.

2.   Nakon predaje izvješća Komisija posebno označava teme koje se preispituju ili razvijaju s obzirom na ranije iskustvo i nove znanstvene dokaze.

3.   Znanstveni i tehnički stručnjaci iz članka 11. Direktive 2001/37/EZ mogu pomoći Komisiji u pripremi ovih izvješća.

4.   Informacije o provedbi ove Odluke također su dio dvogodišnjih izvješća o primjeni Direktive 2001/37/EZ koje Komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru sukladno članku 11. te Direktive.

Članak 8.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. rujna 2003.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 194, 18.7.2001., str. 26.


Top