Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0035

2003/35/EZ: Odluka Komisije od 10. siječnja 2003. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja benalaksil-M, bentiavalikarba, 1-metilciklopropena, protiokonazola i fluoksastrobina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (priopćeno pod brojem dokumenta C(2002) 5575) Tekst značajan za EGP

OJ L 11, 16.1.2003, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 95 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 48 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 48 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 16 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/35(1)/oj

03/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

16


32003D0035


L 011/52

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.01.2003.


ODLUKA KOMISIJE

od 10. siječnja 2003.

o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja benalaksil-M, bentiavalikarba, 1-metilciklopropena, protiokonazola i fluoksastrobina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2002) 5575)

(Tekst značajan za EGP)

(2003/35/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2002/81/EZ (2), a posebno njezin članak 6. stavak 3.,

budući da:

(1)

Direktiva 91/414/EEZ predviđa proširenje popisa aktivnih tvari odobrenih za korištenje u sredstvima za zaštitu bilja u Zajednici.

(2)

Isagro, Italija, je 22. veljače 2002. dostavio portugalskim nadležnim tijelima dokumentaciju za aktivnu tvar benalaksil-M i zahtjev za uvrštenjem te tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Kumiai Chemicals Industry Co Ltd je 19. travnja 2002. dostavio belgijskim nadležnim tijelima dokumentaciju za aktivnu tvar bentiavalikarb. Rohm and Haas je 28. veljače 2002. dostavio nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine dokumentaciju za aktivnu tvar 1-metilciklopropen. Bayer Crop Science je 25. ožujka 2002. dostavio nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine dokumentaciju za aktivnu tvar protiokonazol. Bayer Crop Science je 25. ožujka 2002. dostavio nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine dokumentaciju za aktivnu tvar fluoksastrobin.

(3)

Nadležna tijela Portugala, Belgije i Ujedinjene Kraljevine obavijestila su Komisiju da preliminarna razmatranja pokazuju da dokumentacija za predmetne aktivne tvari ispunjava zahtjeve za podacima i informacijama predviđenima Prilogom II. Direktivi 91/414/EZ. Preliminarna razmatranja su također pokazala da zaprimljena dokumentacija ispunjava zahtjeve za podacima i informacijama predviđenima Prilogom III. Direktivi 91/414/EZ za jedno sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži predmetnu aktivnu tvar. U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ, podnositelji zahtjeva naknadno su dostavili dokumentaciju Komisiji i ostalim državama članicama te je ista proslijeđena Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

(4)

Ovom bi se Odlukom trebalo službeno potvrditi na razini Zajednice da se sva dokumentacija može smatrati u načelu zadovoljavajućom što se tiče zahtjeva za podacima i informacijama predviđenima Prilogom II. i, za barem jedno sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži predmetnu aktivnu tvar, Prilogom III. Direktivi 91/414/EEZ.

(5)

Ovom se Odlukom ne bi trebalo dovesti u pitanje pravo Komisije da zatraži od podnositelja zahtjeva dostavu daljnjih podataka ili informacija državama članicama koje su imenovane kao izvjestiteljice radi pojašnjenja određenih točaka u dokumentaciji.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dokumentacija o aktivnim tvarima navedenima u Prilogu ovoj Odluci, koja je dostavljena Komisiji i državama članicama s ciljem uvrštenja predmetnih tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, u načelu udovoljava zahtjevima za podacima i informacijama predviđenima Prilogom II. Direktivi 91/414/EEZ.

Dokumentacija također ispunjava zahtjeve za podacima i informacijama predviđenima Prilogom III. Direktivi 91/414/EEZ za jedno sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu tvar, uzimajući u obzir predložene upotrebe.

Članak 2.

Države članice izvjestiteljice dužne su provesti detaljno razmatranje predmetne dokumentacije i obavijestit će Komisiju što je prije moguće, a najkasnije u roku od godine dana od dana objave ove Odluke u Službenom listu Europskih zajednica, o zaključcima svojih razmatranja zajedno s mogućim preporukama o uvrštavanju ili neuvrštavanju dotične aktivne tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ i mogućim uvjetima vezanima uz to.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. siječnja 2003.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(2)  SL L 276, 12.10.2002., str. 28.


PRILOG

AKTIVNE TVARI NA KOJE SE ODNOSI OVA ODLUKA

Br.

Uobičajeni naziv,

CIPAC identifikacijski broj

Podnositelj zahtjeva

Datum podnošenja zahtjeva

Država članica izvjestiteljica

1.

Benalaksil-M

nije dodijeljen

Isagro, Italija

22.2.2002.

PT

2.

Bentiavalikarb

CIPAC br. 744

Kumiai Chemicals Industry Co Ltd

19.4.2002.

BE

3.

1-metilciklopropen

nije dodijeljen

Rohm and Haas

28.2.2002.

UK

4.

Protiokonazol

CIPAC br. 745

Bayer AG

25.3.2002.

UK

5.

Fluoksastrobin

CIPAC br. 746

Bayer AG

25.3.2002.

UK


Top