EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0812

2002/812/EZ: Odluka Vijeća od 3. listopada 2002. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, obrasca sažetka informacija u vezi sa stavljanjem na tržište genetski modificiranih organizama kao proizvoda ili u sastavu proizvoda

OJ L 280, 18.10.2002, p. 37–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 198 - 222
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 26 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 26 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 58 - 82

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/812/oj

15/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

58


32002D0812


L 280/37

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.10.2002.


ODLUKA VIJEĆA

od 3. listopada 2002.

o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, obrasca sažetka informacija u vezi sa stavljanjem na tržište genetski modificiranih organizama kao proizvoda ili u sastavu proizvoda

(2002/812/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive 90/220/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. točku (h),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Prema dijelu C Direktive 2001/18/EZ, nadležnom državnom tijelu treba dati prethodnu prijavu o planiranom stavljanju na tržište genetski modificiranih organizama (dalje u tekstu GMO) ili kombinaciji takvih organizama.

(2)

Ta prijava sadrži, između ostalog, sažetak relevantnog dosjea koji nadležno tijelo mora dostaviti nadležnim tijelima država članica i Komisiji, a koji Komisija odmah stavlja na raspolaganje javnosti. Taj sažetak mora biti sastavljen prema određenom obrascu.

(3)

Taj bi obrazac trebao odražavati potrebu da se omogući potpuna razmjena relevantnih informacija koje su predstavljene na standardiziran i lako razumljiv način, a da se ne dovede u pitanje činjenica da informacije dobivene na taj način ne mogu poslužiti kao osnova za utvrđivanje rizika za okoliš.

(4)

Mišljenje Odbora osnovanog na temelju članka 30. stavka 2. Direktive 2001/18/EZ zatraženo je 12. lipnja 2002., ali se on nije izjasnio o prijedlogu Odluke koji je dala Komisija,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe izrade sažetka dosjea koji se podnosi nadležnom državnom tijelu u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom (h) Direktive 2001/18/EZ, podnositelj prijave koristi obrazac sažetka informacija kako je utvrđen u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 3. listopada 2002.

Za Vijeće

Predsjednik

F. HANSEN


(1)  SL L 106, 17.4.2001., str. 1.


PRILOG

OBRAZAC SAŽETKA INFORMACIJA U VEZI SA STAVLJANJEM NA TRŽIŠTE GMO-a ILI KOMBINACIJE GMO-â KAO PROIZVODA ILI U SASTAVU PROIZVODA

UVOD

Sljedeći obrazac mora se koristiti za dostavu sažetka dosjea koji prati prijavu koja se podnosi nadležnom državnom tijelu u vezi sa stavljanjem na tržište GMO-a ili kombinacije GMO-â kao proizvoda ili u sastavu proizvoda.

Ovaj će dokument, kada bude dovršen, predstavljati sažetak informacija unesenih prema odgovarajućim točkama iz cjelokupnog dosjea. Zato se potvrđuje da se procjena rizika za okoliš koja se zahtijeva Direktivom 2001/18/EZ ne može izvršiti samo na temelju ovog dokumenta.

Prostor ostavljen iza svakog pitanja ne ukazuje na to koliko opširni moraju biti potrebni podaci na Obrascu sažetka informacija.

Obrazac sažetka informacija podijeljen je na 1. i 2. dio.

Dio 1. odnosi se na proizvode koji se sastoje od genetski modificiranih organizama ili koji sadrže genetski modificirane organizme osim viših biljaka i ima sljedeće odjeljke:

A

Opći podaci

B

Narav GMO-â koje proizvod sadrži

C

Očekivano ponašanje proizvoda

D

Podaci u vezi s prethodnim slučajevima uvođenja

E

Podaci u vezi s planom praćenja

Dio 2. odnosi se na proizvode koji se sastoje od genetski modificiranih viših biljaka ili ih sadrže. Izraz „više biljke” znači biljke koje pripadaju taksonomskoj skupini Gymnospermae i Angiospermae. Dio 2. sadrži sljedeće odjeljke:

A

Opći podaci

B

Narav genetski modificiranih viših biljaka koje proizvod sadrži

C

Podaci u vezi s prethodnim slučajevima uvođenja

D

Podaci u vezi s planom praćenja

DIO 1.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

DIO 2.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top