Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2299

Uredba Komisije (EZ) br. 2299/2001 od 26. studenoga 2001. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/1999 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava izvoznih subvencija za poljoprivredne proizvode te Uredbe (EZ) br. 1291/2000 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda za prethodno utvrđivanje subvencije za poljoprivredne proizvode

OJ L 308, 27.11.2001, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 272 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 272 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 121 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; Implicitno stavljeno izvan snage 32009R0612

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2299/oj

03/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

121


32001R2299


L 308/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.11.2001.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2299/2001

od 26. studenoga 2001.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/1999 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava izvoznih subvencija za poljoprivredne proizvode te Uredbe (EZ) br. 1291/2000 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda za prethodno utvrđivanje subvencije za poljoprivredne proizvode

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1766/92 od 30. lipnja 1992. o zajedničkoj organizaciji tržišta žitarica, (1) kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1666/2000 (2), a posebno njezin članak 9. stavak 2. i članak 13. stavak 11. te odnosne odredbe drugih propisa o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda,

budući da:

(1)

Članak 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 2298/2001 od 26. studenoga 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za izvoz proizvoda koji se dostavljaju kao pomoć u hrani (3), propisuje da se izvozna dozvola s utvrđenim predujmom za subvenciju mora predočiti za izvoz u sklopu postupaka pomoći u hrani za koju se traži subvencija. Odgovarajuće odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 800/1999 (4), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 90/2001 (5) i Uredbe Komisije (EZ) br. 1291/2000 (6), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1095/2001 (7), trebalo bi stoga izmijeniti.

(2)

Članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 isključuje određene postupke iz zahtjeva za izdavanje dozvole, uključujući postupke obuhvaćene člancima 36., 40. i 44. Uredbe (EZ) br. 800/1999. Upućivanje iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 na dozvole za takve postupke se stoga ne primjenjuje i zbog toga se mora brisati.

(3)

Mjere utvrđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjima svih nadležnih upravljačkih odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 4. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 800/1999 mijenja se i glasi:

„Pravo na subvenciju uvjetovano je predočenjem izvozne dozvole s utvrđenim predujmom subvencije, osim u slučaju izvoza roba.

Međutim, dozvola se neće zahtijevati za dobivanje subvencije:

ako su količine koje se izvoze po izvoznoj deklaraciji manje ili jednake količinama utvrđenim u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1291/2000,

u slučajevima obuhvaćenim člancima 6., 36., 40., 44., 45. i člankom 46. stavkom 1.,

za isporuke oružanim snagama država članica raspoređenim u državama nečlanicama.”

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 1291/2000 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„Članak 16.

Zahtjevi za dozvole i dozvole s utvrđenim predujmom subvencije sastavljene u vezi s postupkom pomoći u hrani u smislu članka 10. stavka 4. Sporazuma o poljoprivredi zaključenog u sklopu Urugvajske runde višestranih trgovinskih pregovora u odjeljku 20. sadrže barem jednu od sljedećih formulacija:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

GATT-licens — fødevarehjælp

GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

Licence under GATT — food aid

Certificat GATT — aide alimentaire

Titolo GATT — Aiuto alimentare

GATT-certificaat — Voedselhulp

Certificado GATT — ajuda alimentar

GATT-todistus — elintarvikeapu

GATT-licens — livsmedelsbistånd

Zemlja odredišta se navodi u odjeljku 7. Ova dozvola vrijedi samo za izvoz u sklopu takvih postupaka pomoći u hrani.”

2.

Članak 24. stavak 1. točka (b) mijenja se i glasi:

„(b)

u slučaju izvozne dozvole ili potvrde o utvrđenom predujmu subvencije, deklaracija koja se odnosi na:

izvoz ili

stavljanje proizvoda pod jednu od mjera predviđenih člancima 4. i 5. Uredbe (EEZ) br. 565/80.”

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2001.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 181, 1.7.1992., str. 21.

(2)  SL L 193, 29.7.2000., str. 1.

(3)  SL L 308, 27.11.2001., str. 16.

(4)  SL L 102, 17.4.1999., str. 11.

(5)  SL L 14, 18.1.2001., str. 22.

(6)  SL L 152, 24.6.2000., str. 1.

(7)  SL L 150, 6.6.2001., str. 25.


Top