Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1964

Uredba Komisije (EZ) br. 1964/2001 od 8. listopada 2001. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2166/83 o uspostavi sustava izdavanja povlastica za određene oblike ribarstva u području sjeverno od Škotske (područje Shetlanda)

OJ L 268, 9.10.2001, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 201 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 201 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 120 - 120

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1964/oj

04/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

120


32001R1964


L 268/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.10.2001.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1964/2001

od 8. listopada 2001.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2166/83 o uspostavi sustava izdavanja povlastica za određene oblike ribarstva u području sjeverno od Škotske (područje Shetlanda)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3760/92 od 20. prosinca 1992. o uspostavi sustava Zajednice za ribarstvo i akvakulturu (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1181/98 (2), a posebno njezin članak 7. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2166/83 od 29. srpnja 1983. o uspostavi sustava izdavanja povlastica za određene oblike ribarstva u području sjeverno od Škotske (područje Shetlanda) (3), kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2502/1999 (4), uspostavlja se sustav prijenosa informacija o kretanjima ribarskih plovila Zajednice koja se bave ribolovom u predmetnom području putem jedne od radijskih postaja navedenih u Prilogu I. toj Uredbi.

(2)

Radijske su postaje u Njemačkoj i Francuskoj definitivno prekinule svoj rad. Stoga se brišu sva upućivanja na njih u predmetnom Prilogu.

(3)

Uredba (EEZ) br. 2166/83 se stoga mora izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom uredbom u skladu su s mišljenjem Upravnog odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Brišu se sljedeći redci u Prilogu I. Uredbi (EEZ) br. 2166/83:

„Boulogne

FFB

 

Brest

FFU

 

Saint- Nazaire

FFO

 

Bordeaux

FFC

 

Norddeich

DAF

DAK

DAH

DAL

DAI

DAM

DAJ

DAN”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. listopada 2001.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 389, 31.12.1992., str. 1.

(2)  SL L 164, 9.6.1998., str. 1.

(3)  SL L 206, 30.7.1983., str. 71.

(4)  SL L 304, 27.11.1999., str. 14.


Top