Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0793

2001/793/EZ: Odluka Komisije od 9. studenoga 2001. o izmjeni Odluke 2000/585/EZ o uvozu mesa pernate divljači iz uzgoja iz Argentine, Tajlanda i Tunisa (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 3410) Tekst značajan za EGP

OJ L 297, 15.11.2001, p. 12–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 245 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 245 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 30 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/793/oj

03/Sv. 69

HR

Službeni list Europske unije

30


32001D0793


L 297/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 9. studenoga 2001.

o izmjeni Odluke 2000/585/EZ o uvozu mesa pernate divljači iz uzgoja iz Argentine, Tajlanda i Tunisa

(priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 3410)

(Tekst značajan za EGP)

(2001/793/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/494/EEZ od 26. lipnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina svježim mesom peradi unutar Zajednice i njegov uvoz iz trećih zemalja (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 1999/89/EZ (2), a posebno njezine članke 11., 12. i 14.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/45/EEZ od 16. lipnja 1992. o problemima javnog zdravlja i zdravlja životinja u vezi s usmrćivanjem divljih životinja te o stavljanju na tržište mesa divljih životinja (3), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 97/79/EZ (4), a posebno njezin članak 16. stavke 2. i 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i zahtjeva za javno zdravlje kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ (5), kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 1999/724/EZ (6), a posebno njezin članak 10.,

budući da:

(1)

Prilog II. Odluci 2000/585/EZ od 7. rujna 2000. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja i javnog zdravlja te veterinarskog certificiranja za uvoz mesa divljači, divljači iz uzgoja i mesa kunića iz trećih zemalja i kojom se stavljaju izvan snage Odluke Komisije 97/217/EZ, 97/218/EZ, 97/219/EZ i 97/220/EZ (7), kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2001/736/EZ (8), sadrži popis trećih zemalja koje imaju pravo koristiti certifikate za različite kategorije mesa pernate divljači iz prirode i uzgoja.

(2)

Ovisno o stanju zdravlja životinja u različitim je trećim državama potrebno ispuniti posebne uvjete koji su vidljivi u veterinarskom certifikatu.

(3)

U Argentini i Tajlandu se popravilo stanje zdravlja životinja u vezi s newcastleskom bolesti kod peradi. Stoga bi trebalo dozvoliti uvoz mesa divljih ptica, a zahtjeve za meso divljih ptica iz uzgoja izmijeniti za Argentinu i Tajland.

(4)

Inspekcija koju je Komisija provela tijekom listopada 2000. u Tunisu pokazala je da su zdravstveno stanje životinja iz sektora peradi kao i njegova kontrola zadovoljavajući. Rezultati ove misije i dobivena jamstva omogućuju odobrenje uvoza mesa divljih ptica iz uzgoja iz Tunisa u Zajednicu.

(5)

Ovim se koristi prilika za ispravak pogreške u obrascu certifikata J za meso „divlje svinje”.

(6)

Odluku 2000/585/EZ bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Prilog II. Odluci 2000/585/EZ zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Odluci.

2.   U Prilogu III. Odluci 2000/585/EZ, obrazac certifikata J zamjenjuje se tekstom iz obrasca u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje na uvoz mesa divljači iz prirode i iz uzgoja certificirane od 1. prosinca 2001.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2001.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 268, 24.9.1991., str. 35.

(2)  SL L 300, 23.11.1999., str. 17.

(3)  SL L 268, 14.9.1992., str. 35.

(4)  SL L 24, 30.1.1998., str. 31.

(5)  SL L 62, 15.3.1993., str. 49.

(6)  SL L 290, 12.11.1999., str. 32.

(7)  SL L 251, 6.10.2000., str. 1.

(8)  SL L 275, 18.10.2001., str. 32.


PRILOG I.

„PRILOG II.

Jamstva o zdravlju životinja koja se traže pri certificiranju mesa divljači iz prirode i uzgoja kao i mesa kunića

Država

Oznaka područja

Divlji dvopapkari, osim divljih svinja

Divlje svinje

Divlje ptice

Divlji kopitari

Leporidae

(kunići i zečevi)

Ostali divlji kopneni sisavci

Divlji

Uzgojeni

Divlje

Uzgojene

Iz prirode

Iz uzgoja

Iz prirode

Domaći kunić

MC (1)

SC (2)

MC (1)

SC (2)

MC (1)

SC (2)

MC (1)

SC (2)

MC (1)

SC (2)

MC (1)

SC (2)

MC (1)

SC (2)

MC (1)

SC (2)

MC (1)

SC (2)

MC (1)

SC (2)

AR

Argentina

AR

 

 

 

 

D

8

I

 

 

C

 

H

 

 

AU

Australija

AU

A

9

F

 

J

9

G

 

D

8

I

 

 

C

 

H

 

E

 

BG

Bugarska

BG

 

 

 

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

BG-1

A

 

F

 

 

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

BG-2

A

 

F

 

 

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

BG-3

 

 

 

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

BR

Brazil

BR

 

 

 

 

 

 

 

C

 

H

 

 

BR-1

 

 

 

 

D

8

I

 

 

C

 

H

 

 

BW

Bocvana

BW

 

 

 

 

 

 

B

 

C

 

H

 

 

BW-01

A

1, 2

F

2, 3

 

 

 

 

B

 

C

 

H

 

 

CA

Kanada

CA

A

9

F

 

J

9

G

 

D

8

I

 

 

C

 

H

 

E

 

CH

Švicarska

CH

A

 

F

 

J

 

G

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

CL

Čile

CL

A

9

F

 

 

 

D

8

I

 

 

C

 

H

 

 

CY

Cipar

CY

A

9

F

 

J

9

G

 

D

8

I

 

 

C

 

H

 

 

CZ

Republika Češka

CZ

A

 

F

 

 

G

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

CZ-1

A

 

F

 

J

 

G

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

CZ-2

A

 

F

 

 

G

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

EE

Estonija

EE

A

 

F

 

 

 

 

 

 

C

 

H

 

E

 

GL

Grenland

GL

A

 

F

 

 

 

D

 

 

 

C

 

H

 

E

 

HR

Hrvatska

HR

A

 

F

 

 

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

HU

Mađarska

HU

A

 

F

 

J

7

G

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

IL

Izrael

IL

 

 

 

D

8

I

 

 

C

 

H

 

 

LI

Litva

LI

A

 

F

 

 

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

E

 

LV

Latvija

LV

A

 

F

 

 

 

 

 

 

C

 

H

 

E

 

NA

Namibija

NA

 

 

 

 

 

 

B

 

C

 

H

 

 

NA-01

A

1, 2

F

2, 3

 

 

 

 

B

 

C

 

H

 

 

NC

Nova Kaledonija

NC

A

 

F

 

 

 

 

 

 

C

 

H

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ

A

9

F

 

J

9

G

 

D

8

I

 

 

C

 

H

 

E

 

PL

Poljska

PL

A

 

F

 

 

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

RO

Rumunjska

RO

A

 

F

 

 

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

E

 

RU

Rusija

RU

 

 

 

 

 

C

 

H

 

E

 

RU-1

F

5

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

H

 

E

 

SL

Slovenija

SL

A

 

F

 

 

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

SK

Slovačka Republika

SK

A

 

F

 

 

 

D

 

I

 

 

C

 

H

 

 

SZ

Svazi

SZ

 

 

 

 

 

 

B

 

C

 

H

 

 

SZ-01

A

1, 2

F

2, 3

 

 

 

 

B

 

C

 

H

 

 

TH

Tajland

TH

 

 

 

 

D

8

I

 

 

C

 

H

 

 

TN

Tunis

TN

 

 

 

 

D

8

I

 

 

C

 

H

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US

A

9

F

 

J

9

G

 

D

8

I

 

 

C

 

H

 

 

UY

Urugvaj

UY

 

 

 

 

 

 

 

C

 

H

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA

 

 

 

 

 

 

B

 

C

 

H

 

 

ZA-01

A

1, 2

F

2, 3

 

 

 

 

 

 

B

 

C

 

H

 

 

ZW

Zimbabve

ZW

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

H

 

 

ZW-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

H

 

 

Treće države, osim gore navedenih, koje se pojavljuju na popisu u prvom dijelu Priloga Odluci 79/542/EEZ, kako je zadnje izmijenjena

C

 

H

 


(1)  MC: obrazac certifikata koji treba popuniti. Slova (A, B, C, D itd.) koja se pojavljuju u tablici odnose se na obrasce jamstava o zdravlju životinja, kako je to opisano u Prilogu III. ovoj Odluci, a primjenjuje se za svaku kategoriju svježeg mesa i podrijetla u skladu s člankom 2. ove Odluke. Crtica ‚-’ označava da uvoz nije odobren.

(2)  SC: posebni uvjeti. Brojevi (1, 2, 3 itd.) koji se pojavljuju u tablici odnose se na posebne uvjete koje država izvoznica treba ispuniti kako je to opisano u Prilogu IV. Države izvoznice moraju ubaciti te dodatna jamstva u odjeljak V. svih obrazaca certifikata iz Priloga III.”


PRILOG II.

Image

Image

Image


Top