EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0579

2001/579/EZ: Odluka Komisije od 30. srpnja 2001. o objavljivanju referencije norme EN 71-1: 1998 „Sigurnost igračaka – 1. dio: mehanička i fizička svojstva” , točka 4.20(d) u skladu s Direktivom Vijeća 88/378/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1905) Tekst značajan za EGP

OJ L 205, 31.7.2001, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 93 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 93 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 169 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/579/oj

13/Sv. 057

HR

Službeni list Europske unije

169


32001D0579


L 205/39

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.07.2001.


ODLUKA KOMISIJE

od 30. srpnja 2001.

o objavljivanju referencije norme EN 71-1: 1998 „Sigurnost igračaka – 1. dio: mehanička i fizička svojstva”, točka 4.20(d) u skladu s Direktivom Vijeća 88/378/EEZ

(priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1905)

(Tekst značajan za EGP)

(2001/579/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 88/378/EEZ od 3. svibnja 1988. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na sigurnost igračaka (1), kako je izmijenjena Direktivom 93/68/EEZ (2), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

uzimajući u obzir mišljenje Stalnog odbora osnovanog člankom 5. Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa (3), kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ (4),

budući da:

(1)

U članku 2. Direktive 88/378/EEZ se navodi da se igračke mogu staviti na tržište jedino ako ne ugrožavaju sigurnost i/ili zdravlje korisnika ili trećih strana kada se koriste na predvidiv način, imajući u vidu normalno ponašanje djece.

(2)

Na temelju članka 5. Direktive 88/378/EEZ, za igračke se pretpostavlja da su u skladu s temeljnim zahtjevima sigurnosti navedenim u članku 3. spomenute Direktive ako su deklarirane da su u skladu s usklađenim normama na koja se upućuje u objavi u Službenom listu Europskih zajednica.

(3)

Države članice moraju objaviti referencije nacionalnih normi koje prenose usklađene norme.

(4)

U skladu s člankom 6. Direktive 88/378/EEZ, Njemačka i Austrija su poslale obavijest kojom se pozivaju na zaštitnu klauzulu u vezi s točkom 4.20(d) u normi EN 71 „Sigurnost igračaka – 1. dio: mehanička i fizička svojstva” – izdanje iz 1998., to su učinile na temelju činjenice da je najviša razina zvučnog tlaka emisije od 140 dB, izmjerena na udaljenosti 50 cm od uha, bila previsoka i mogla oštetiti sluh djece.

(5)

Komisija, nakon preispitivanja podataka koje su dostavile Njemačka i Austrija te nakon pribavljenog mišljenja Stalnog odbora osnovanog Direktivom 98/34/EZ, odlučila je 20. srpnja 1999. isključiti točku 4.20(d) norme EN 71-1: 1998 iz objavljivanja u Službenom listu Europskih zajednica, za koju se pretpostavlja da nije u skladu s odredbama Direktive 88/378/EEZ.

(6)

Komisija je objavila priopćenje (5) u okviru Direktive 88/378/EEZ s popisom europskih usklađenih normi koje je odobrio Europski odbor za normizaciju (CEN) 15. srpnja 1998. Ovo priopćenje uključuje normu EN 71-1: 1998 koje se tiče sigurnosti igračaka, ali isključuje najvišu razinu zvučnog tlaka emisije s opterećenjem C koju postigne igračka s kapicama upaljača.

(7)

Razlog isključenja leži u tome što se točkom 4.20.(d) norme EN 71-1: 1998 nije mogla jamčiti sigurnost igračaka kada se koriste na predvidiv način, imajući u vidu normalno ponašanje djece, kako se zahtijevalo člankom 2. Direktive 88/378/EEZ.

(8)

U skladu s normom EN 71-1: 1998, točkom 4.20(d), najviša razina zvučnog tlaka emisije s opterećenjem C, Lpc peak, koju postigne igračka s kapicama upaljača ne smije prijeći 140 dB: 140 dB na točki mjerenja odgovara 150-160 dB na udaljenosti od približno 2,5 cm. Granična vrijednost od 140 dB ostaje na snazi do 31. srpnja 2001., a nakon tog datuma granična vrijednost se postavlja na 125 dB,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Objavljivanje referencije norme EN 71 „Sigurnost igračaka – 1. dio: mehanička i fizička svojstva” u Službenom listu Europskih zajednica, kako ju je usvojio Europski odbor za normizaciju (CEN) 15. srpnja 1998. i kako je prikazana u Prilogu, prati slijedeća napomena:

„Točka 4.20(d) norme EN 71-1: 1998 će dopustiti pretpostavku o usklađenosti s odredbama Direktive 88/378/EEZ jedino od 1. kolovoza 2001. Točka 4.20(d) navodi da od tog datuma najviša razina zvučnog tlaka emisije s opterećenjem C, Lpc peak, koju postigne igračka s kapicama upaljača, ne prelazi 125 dB, izmjerena kako je utvrđeno normom.”

Članak 2.

Kada u skladu s člankom 5. stavkom 1. Direktive 88/378/EEZ države članice objavljuju referencije nacionalnih normi koja prenosi usklađenu normu EN 71-1: 1998, tu objavu prati napomena jednaka onoj koja je predviđena člankom 1.

Članak 3.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. kolovoza 2001.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2001.

Za Komisiju

Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije


(1)  SL L 187, 16.7.1988., str. 1.

(2)  SL L 220, 30.8.1993., str. 1.

(3)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.

(4)  SL L 217, 5.8.1998., str. 18.

(5)  SL C 340, 27.11.1999., str. 69.


PRILOG

Objavljivanje referencija normi u skladu s Direktivom 88/378/EEZ

Europsko tijelo za normizaciju

Oznaka

Naziv usklađene norme

Godina ratifikacije

CEN (1)

EN 71-1: 1998

Sigurnost igračaka 1. dio: mehanička i fizička svojstva

1998

NAPOMENA:

Točkom 4.20(d) norme EN 71-1: 1998 će se dopustiti pretpostavka o usklađenosti s odredbama Direktive 88/378/EEZ tek od 1. kolovoza 2001. U točki 4.20(d) navodi se da od tog datuma najviša razina zvučnog tlaka emisije s opterećenjem C, Lpc peak, koju postigne igračka s kapicama upaljača, ne prelazi 125 dB, izmjerena kako je utvrđeno normom.

Bilješka:

Svi podaci u vezi s raspoloživošću normi mogu se dobiti ili od europskih tijela za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela, čiji popis je priložen Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ (3).

Objavljivanje referencija u Službenom listu Europskih zajednica ne podrazumijeva da su norme raspoložive u svim jezicima Zajednice.


(1)  Comité européen de normalisation; www.cenorm.be.

(2)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.

(3)  SL L 217, 5.8.1998., str. 18.


Top