Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1916

Uredba Komisije (EZ) br. 1916/2000 od 8. rujna 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 530/1999 o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada u odnosu na definiranje i prijenos informacija o strukturi dohotka Tekst značajan za EGP

OJ L 229, 9.9.2000, p. 3–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 36 - 47
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 36 - 47
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 36 - 47
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 36 - 47
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 36 - 47
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 36 - 47
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 36 - 47
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 36 - 47
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 36 - 47
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 220 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 220 - 231
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 171 - 172

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1916/oj

05/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

171


32000R1916


L 229/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.09.2000.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1916/2000

od 8. rujna 2000.

o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 530/1999 o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada u odnosu na definiranje i prijenos informacija o strukturi dohotka

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada (1), a posebno njezin članak 11,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 530/1999 potrebno je donijeti provedbene mjere u vezi s definiranjem i razvrstavanjem podataka te odgovarajućim tehničkim formatom za prijenos rezultata.

(2)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem koje je donio Odbor za statistički program, osnovan Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicija i raščlamba podataka

U skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 530/1999 države članice dostavljaju informacije o varijablama iz Priloga I. ovoj Uredbi.

Definicije varijabli su u tu svrhu navedene u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Tehnički format za prijenos rezultata

Odgovarajući tehnički format za prijenos rezultata naveden je u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. rujna 2000.

Za Komisiju

Pedro SOLBES MIRA

Član Komisije


(1)  SL L 63, 12.3.1999., str. 6.

(2)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


PRILOG I.

Vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 1738/2005 (SL L 279, 22.10.2005., str. 32.) i Uredbu Komisije (EZ) br. 973/2007 (SL L 216, 21.8.2007., str. 10.).


PRILOG II.

Vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 1738/2005 (SL L 279, 22.10.2005., str. 32.) i Uredbu Komisije (EZ) br. 973/2007 (SL L 216, 21.8.2007., str. 10.).


PRILOG III.

Vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 1738/2005 (SL L 279, 22.10.2005., str. 32.).


Top