EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0961

Uredba Komisije (EZ) br. 961/2000 od 5. svibnja 2000. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

SL L 109, 6.5.2000, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/961/oj

02/Sv. 015

HR

Službeni list Europske unije

152


32000R0961


L 109/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.05.2000.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 961/2000

od 5. svibnja 2000.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 254/2000 (2), a posebno njezin članak 9.,

budući da:

(1)

Zbog osiguranja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature priložene navedenoj Uredbi (EEZ) potrebno je usvojiti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su Opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature i ta se pravila također primjenjuju na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Zajednice, s ciljem primjene tarifa ili drugih mjera u vezi s robnom razmjenom.

(3)

U skladu s navedenim Općim pravilima, robu iz stupca 1 tablice iz Priloga ovoj Uredbi potrebno je razvrstati pod odgovarajuće oznake KN iz stupca 2, a na temelju razloga navedenih u stupcu 3.

(4)

Primjereno je da, pridržavajući se mjera na snazi u Zajednici koje se odnose na sustave dvostruke provjere te prethodni i naknadni nadzor Zajednice tekstilnih proizvoda pri uvozu u Zajednicu, u skladu s odredbama članka 12. stavka 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (3), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 955/1999 (4) korisnik može nastaviti navoditi obvezujuće tarifne informacije koje izdaju carinska tijela država članica u vezi s razvrstavanjem robe u kombiniranu nomenklaturu, a koje nisu u skladu s odredbama ove Uredbe, do 1. siječnja 2001. kako bi se korisnicima obvezujućih tarifnih informacija dalo dovoljno vremena za prilagodbu svog poslovanja.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1 tablice iz Priloga razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu sukladno odgovarajućim oznakama KN iz stupca 2 te tablice.

Članak 2.

Pridržavajući se mjera na snazi u Zajednici koje se odnose na sustave dvostruke provjere te na prethodni i naknadni nadzor Zajednice tekstilnih proizvoda pri uvozu u Zajednicu, obvezujuće tarifne informacije koje izdaju carinska tijela država članica, a koje nisu u skladu s odredbama ove Uredbe, mogu se nastaviti navoditi na temelju odredaba članka 12. stavka 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 do 1. siječnja 2001.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. svibnja 2000.

Za Komisiju

Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  SL L 28, 3.2.2000., str. 16.

(3)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(4)  SL L 119, 7.5.1999., str. 1.


PRILOG

Naziv robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Razlozi

(1)

(2)

(3)

1.   Pleteni plavo obojeni miješani keper (60 % pamuk i 40 % poliester), težine 300 g/m2, širine otprilike 150 cm. Tkanina ima izblijedjeli zelenkasti otisnuti natpis koji prikazuje logotip trgovačkoga društva, koji mjeri otprilike 4 cm visine i otprilike 2 cm širine, koji je smješten otprilike 13 cm od obruba i ponavlja se otprilike svakih 20 cm uz oba ruba.

(Vidjeti fotografiju br. 599. A + B) (1).

5211 32 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s odredbama Općih pravila 1. i 6. o tumačenju kombinirane nomenklature, napomenom 2.(A) uz odjeljak XI., napomenom 1.(g) tarifnog podbroja uz odjeljak XI., napomenom 1. uz poglavlje 54. i tekstom oznaka KN 5211 i 5211 32 00.

Otisnuti natpis na proizvodu ne daje mu karakteristike štampane tkanine.

2.   Pletena, obojena, svijetlo plava tkanina (100 % poliester), širine otprilike 150 cm, vlaknaste strukture. Tkanina ima žuto obojeni otisnuti natpis „OBOJENO I OBRAĐENO U UJEDINJENOJ KRALJEVINI, ČLANICI EEZ”, koji mjeri otprilike 0,4 cm visine te je smješten otprilike 1,2 cm od obruba.

(Vidjeti fotografiju br. 598. A + B) (1).

5512 19 90

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s odredbama Općih pravila 1. i 6. o tumačenju kombinirane nomenklature, napomenom 1.(g) tarifnog podbroja uz odjeljak XI., napomenom 1. uz poglavlje 54. i tekstom oznaka KN 5512, 5512 19 i 5512 19 90.

Otisnuti natpis na proizvodu ne daje mu osobine štampane tkanine.

3.   Pleteni plavo obojeni miješani keper (65 % poliestera i 45 % pamuka), težine 245 g/m2, širine otprilike 150 cm, vlaknaste strukture. Tkanina ima crno otisnuti natpis koji prikazuje logotip trgovačkoga društva, koji mjeri otprilike 1,5 cm visine i otprilike 3 cm širine, koji je smješten otprilike 4,5 cm od obruba na jednoj strani i otprilike 9 cm na drugoj strani i neprekidno se ponavlja otprilike svakih 28 cm uz oba ruba.

(Vidjeti fotografiju br. 601. A + B) (1).

5514 22 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s odredbama Općih pravila 1. i 6. o tumačenju kombinirane nomenklature, napomenom 2.(A) uz odjeljak XI., napomenom 1.(g) tarifnog podbroja uz odjeljak XI., napomenom 1. uz poglavlje 54. i tekstom oznaka KN 5514 i 5514 22 00.

Otisnuti natpis na proizvodu ne daje mu osobine štampane tkanine.

4.   Pletena, obojena, crna tkanina (65 % poliester i 35 % viskoze), težine od 320 do 340 g/m2, širine otprilike 150 cm, vlaknaste strukture. Tkanina ima žuto obojeni otisnuti natpis „OBOJENO I OBRAĐENO U UJEDINJENOJ KRALJEVINI, ČLANICI EEZ”, koji mjeri otprilike 0,4 cm visine te je smješten otprilike 0,5 cm od obruba, na jednom rubu.

(Vidjeti fotografiju br. 597. A + B) (1).

5515 11 90

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s odredbama Općih pravila 1. i 6. o tumačenju kombinirane nomenklature, napomenom 2.(A) uz odjeljak XI., napomenom 1.(g) tarifnog podbroja uz odjeljak XI., napomenom 1. uz poglavlje 54. i tekstom oznaka KN 5515, 5515 11 i 5515 11 90.

Otisnuti natpis na proizvodu ne daje mu osobine štampane tkanine.

5.   Pletena, crno obojena tkanina (65 % poliester i 35 % viskoze), težine od 320 g/m2, širine otprilike 150 cm, vlaknaste strukture. Tkanina ima žuto obojeni otisnuti natpis „OBOJENO I OBRAĐENO U UJEDINJENOJ KRALJEVINI, ČLANICI EEZ”, koji mjeri otprilike 0,4 cm visine te je smješten otprilike 0,5 cm od obruba i neprekidno se ponavlja svakih 17 cm uz oba ruba.

(Vidjeti fotografiju br. 600. A + B) (1).

5515 11 90

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s odredbama Općih pravila 1. i 6. o tumačenju kombinirane nomenklature, napomenom 2.(A) uz odjeljak XI., napomenom 1.(g) tarifnog podbroja uz odjeljak XI., napomenom 1. uz poglavlje 54. i tekstom oznaka KN 5515, 5515 11 i 5515 11 90.

Otisnuti natpis na proizvodu ne daje mu osobine štampane tkanine.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Fotografija je isključivo informativne prirode.


Top