EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000F0712(02)

Akt Vijeća od 29. svibnja 2000. kojim se u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji donosi Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije

SL C 197, 12.7.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

19/Sv. 14

HR

Službeni list Europske unije

223


32000F0712(02)


C 197/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


AKT VIJEĆA

od 29. svibnja 2000.

kojim se u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji donosi Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije

(2000/C 197/01)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegove članke 31. točku (a) i članak 34. stavak 2. točku (d),

uzimajući u obzir inicijativu država članica,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Za potrebe realizacije ciljeva Unije pravila o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije moraju biti unaprijeđena te je s tom svrhom potrebno donijeti Konvenciju na način kako je predviđeno u Prilogu ovom aktu.

(2)

Neke odredbe Konvencije pripadaju području primjene članka 1. Odluke Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (2).

(3)

To je slučaj s člancima 3., 5., 6., 7., 12. i 23. te u mjeri koja je relevantna za članak 12. s člancima 15. i 16. i u mjeri koja je relevantna za spomenute članke s člankom 1.

(4)

U odnosu na navedene odredbe postupano je u skladu s postupcima predviđenim Sporazumom između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (3).

(5)

Kada priopćenje o donošenju ovog Akta bude proslijeđeno Republici Islandu i Kraljevini Norveškoj u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom (a) navedenog Sporazuma, ove dvije države bit će obaviještene posebno o sadržaju članka 29. o stupanju na snagu za Island i Norvešku i bit će pozvane podnijeti, u trenutku kada obavješćuju Vijeće i Komisiju o ispunjenju svojih ustavnih zahtjeva, odgovarajuće izjave iz članka 24. Konvencije,

ODLUČILO JE da se ovime donosi Konvencija, čiji se tekst nalazi u Prilogu i koju su danas potpisali predstavnici vlada država članica Unije,

PREPORUČA da je donesu države članice u skladu s njihovim ustavnim zahtjevima,

POZIVA države članice da pokrenu postupke primjenjive u tu svrhu prije 1. siječnja 2001..

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 2000. godine.

Za Vijeće

Predsjednik

A. COSTA


(1)  Mišljenje doneseno 17. veljače 2000. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(3)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.


Top