Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0423

Uredba Vijeća (EZ) br. 423/1999 od 22. veljače 1999. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 975/98 o apoenima i tehničkim specifikacijama kovanica eura namijenjenih za optjecaj

OJ L 52, 27.2.1999, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 54 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2014; stavljeno izvan snage 32014R0729

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/423/oj

10/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

54


31999R0423


L 052/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.02.1999.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 423/1999

od 22. veljače 1999.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 975/98 o apoenima i tehničkim specifikacijama kovanica eura namijenjenih za optjecaj

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 105.a stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.c Ugovora (3),

budući da članak 1. Uredbe (EZ) 975/98 (4) utvrđuje tehničke specifikacije osam apoena koji su obuhvaćeni prvom serijom kovanica eura; budući da su ravnatelji kovnica na temelju te Uredbe sastavili detaljnije specifikacije potrebne za proizvodnju;

budući da je industrija prodajnih automata, nakon što je proučila te detaljne specifikacije, zatražila da se poveća težina kovanice od 50 centi kako bi se osiguralo jasnije razlikovanje te kovanice i smanjila opasnost od prijevara; budući da je Europska unija slijepih, nakon što je testirala uzorke iz prvih serija proizvodnje, prigovorila da nazupčanost ruba kovanica od 50 centa i 10 centa ne odgovara nazupčanosti uzoraka koji su dogovoreni tijekom konzultacija za donošenje Uredbe (EZ) br. 975/88; budući da se, s ciljem osiguranja prihvaćanja novog sustava od strane korisnika, čini poželjnim udovoljiti zahtjevima koje su izrazili industrija prodajnih automata i Europska unija slijepih; budući da je potrebno, kako bi se zadovoljili zahtjevi industrije prodajnih automata, povećati težinu kovanice od 50 centi sa 7 g na 7,8 g; budući da je, kako bi se udovoljilo zahtjevima Europske unije slijepih i ubuduće izbjegao rizik od nesporazuma, poželjno izmijeniti specifikacije za rub kovanice od 50 centi i kovanice od 10 centi s „grubo nazupčan” u „valovito nazupčan rub”, što bolje odražava oblik ruba koji je prvobitno dogovoren s Europskom unijom slijepih za ove dvije kovanice;

budući da je neophodno da se izmjena tehničkih specifikacija ograniči samo na težinu kovanica od 50 centi, te na rub kovanica od 10 centi i 50 centi, kako se ne bi ugrozili rokovi proizvodnje kovanica i uvođenje kovanica eura 1. siječnja 2002.,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 1. Uredbe (EZ) br. 975/98, tablica se mijenja kako slijedi:

(1)

Četvrti red koji se odnosi na kovanicu od 50 centi zamjenjuje se sljedećim:

(a)

u trećem stupcu broj „1,69” zamjenjuje se s „1,88”;

(b)

u četvrtom stupcu broj „7” zamjenjuje se s „7,8”;

(c)

u osmom stupcu riječi „grubo nazupčan” se zamjenjuju s „valovito nazupčan rub”.

2.

U šestom redu koji se odnosi na kovanicu od 10 centi, u osmom stupcu riječi „grubo nazupčan” se zamjenjuju s „valovito nazupčan rub”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 1999.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorom, podložno članku 109.k stavku 1. i protokolima 11. i 12.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. veljače 1999.

Za Vijeće

Predsjednik

H.-F. von PLOETZ


(1)  SL C 296, 24.9.1998., str. 10.

(2)  Mišljenje od 16. studenoga 1998. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 18. studenoga 1998. (SL C 379, 7.12.1998.), Zajedničko stajalište Vijeća od 21. prosinca 1998. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Europskog parlamenta od 9. veljače 1999. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)  SL L 139, 11.5.1998., str. 6.


Top