Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0308

Uredba Vijeća (EZ) br. 308/1999 od 8. veljače 1999. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama

OJ L 38, 12.2.1999, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 43 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 43 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 52 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; Implicitno stavljeno izvan snage 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/308/oj

04/Sv. 7

HR

Službeni list Europske unije

52


31999R0308


L 038/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 308/1999

od 8. veljače 1999.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 43.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da Uredba (EZ) br. 850/98 (4) sadrži brojne propuste, pogreške u tekstu i uredničke nedostatke;

budući da, nakon što je Ujedinjena Kraljevina redefinirala svoja ribolovna ograničenja, niti jedan dio potpodručja ICES-a XII. sjeverno od 56° sjeverne geografske širine ne spada pod suverenitet ili jurisdikciju država članica; budući da stoga više nije potrebno upućivati na to područje;

budući da se metoda kojom se mora utvrđivati veličina rakovice smatra nepraktičnom te ju stoga treba revidirati;

budući da Uredbu (EZ) br. 850/98 stoga treba izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 850/98 mijenja se kako slijedi:

1.

U trećoj alineji članka 29. stavka 4. točke (b) podtočke iii. riječi „količine iverka zlatopjega i lista” zamjenjuju se riječima „količine iverka zlatopjega i/ili lista”.

2.

U članku 30. stavku 2. točka (b) zamjenjuje se:

„(b)

ICES-ovo Područje V.b i ICES-ovo potpodručje VI. sjeverno od 56° sjeverne geografske širine”.

3.

U Prilogu I.:

(a)

bilješka na dnu stranice 1. zamjenjuje se:

„(1)

U Sjevernom moru od 1. ožujka do 31. listopada, a tijekom cijele godine u ostalom dijelu Regija 1. i 2., osim tjesnaca Skagerrak i Kattegat”;

(b)

bilješka na dnu stranice 6. zamjenjuje se:

„(6)

Tijekom prve godine od dana početka primjene ove Uredbe minimalni postotak ciljnih vrsta od 50 % odnosit će se na ulove iz Regije 2. uz iznimku Sjevernog mora, Područja ICES-a V.b i potpodručja VI. sjeverno od 56° sjeverne geografske širine”.

4.

Prilog IV. zamjenjuje se Prilogom I. ovoj Uredbi.

5.

U Prilogu IX. redak „70-79 + ≥ 70” zamjenjuje se s „60-69 + ≥ 70”.

6.

U Prilogu XII. gdje god se navodi „Skuša (Scomber scombrus)” zamjenjuje se s „Skuša (Scomber spp.)”, a gdje god se navodi „Šarun (Trachurus trachurus)” zamjenjuje se riječima „Šarun (Trachurus spp.)”.

7.

U Prilogu XIII., stavak 5. zamjenjuje se:

„5.

(a)

Veličina rakovice mjeri se, kako je prikazano na slici 4.A, kao duljina karapaksa, po središnjoj liniji, od prednjeg ruba karapaksa između šiljatih završetaka do nazupčanoga stražnjeg ruba karapaksa.

(b)

Veličina jestivog raka mjeri se, kako je prikazano na slici 4.B, kao maksimalna širina karapaksa izmjerena okomito na prednjo-stražnju središnju liniju karapaksa.”

8.

Slika 4.A zamjenjuje se slikom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje od 1. siječnja 2000.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 1999.

Za Vijeće

Predsjednik

O. LAFONTAINE


(1)  SL C 337, 5.11.1998., str. 8.

(2)  Mišljenje od 13. siječnja 1999. (još nije objavljeno u Službenom listu)

(3)  Mišljenje od 2. prosinca 1998.

(4)  SL L 125, 27.4.1998., str. 1.


PRILOG I.

„PRILOG IV.

POVLAČNI ALATI: - Tjesnaci Skagerrak i Kattegat

Raspon veličine mrežnih oka, ciljne vrste i zahtijevani postoci ulova koji se primjenjuju na korištenje jedinstvenog raspona veličine oka mrežnog tega

Vrsta

Raspon veličine oka na mreži (u milimetrima)

< 16

16-31

32-69

70-89

≥ 90

Minimalni postotak ciljnih vrsta

50 %

50 %

20 %

50 %

20 %

50 %

30 %

nula

Huljice golice (Ammodytidae) (3)

x

x

x

x

x

x

x

x

Huljice golice (Ammodytidae) (4)

 

x

 

x

x

x

x

x

Norveški molić (Trisopterus esmarkii)

 

x

 

x

x

x

x

x

Ugotica pučinka (Micromesistius poutassou)

 

x

 

x

x

x

x

x

Pauk bijelac (Trachinus draco) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Mekušci (osim Sepia) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Iglica (Belone belone) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Kokot sivac (Eutrigla gurnardus) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Srebrnjak (Argentina spp.)

 

x

 

x

x

x

x

x

Papalina (Sprattus sprattus)

 

x

 

x

x

x

x

x

Jegulja (Anguilla anguilla)

 

 

x

x

x

x

x

x

Obična kozica/Baltička kozica (Crangon SPP., Palaemon adspersus) (2)

 

 

x

x

x

x

x

x

Skuša (Scomber spp.)

 

 

 

x

 

x

x

x

Šarun (Trachurus spp.)

 

 

 

x

 

x

x

x

Haringa (Clupea harengus)

 

 

 

x

 

x

x

x

Sjeverna kozica (Pandalus borealis)

 

 

 

 

x

x

x

x

Obična kozica (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

 

 

 

 

x

x

x

x

Pišmolj (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Škampi (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Svi ostali morski organizmi

 

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Samo unutar četiri milje od polaznih crta.

(2)  Izvan četiri milje od polaznih crta.

(3)  Od 1. ožujka do 31. listopada u tjesnacu Skagerrak i od 1. ožujka do 31. srpnja u tjesnacu Kattegat.

(4)  Od 1. studenoga do posljednjeg dana veljače u tjesnacu Skagerrak i od 1. kolovoza do posljednjeg dana veljače u tjesnacu Kattegat.”


PRILOG II.

„Slika 4.A”

Image


Top