EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0500

98/500/EZ: Odluka Komisije od 20. svibnja 1998. o osnivanju Odbora za sektorski dijalog između socijalnih partnera na europskoj razini (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2334) Tekst značajan za EGP

OJ L 225, 12.8.1998, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 101 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 101 - 102
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 142 - 143

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/500/oj

05/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

142


31998D0500


L 225/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.05.1998.


ODLUKA KOMISIJE

od 20. svibnja 1998.

o osnivanju Odbora za sektorski dijalog između socijalnih partnera na europskoj razini

(priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2334)

(Tekst značajan za EGP)

(98/500/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

budući da se u članku 118.b Ugovora navodi da Komisija treba na europskoj razini nastojati razvijati dijalog između socijalnih partnera koji bi mogao dovesti do ugovornih odnosa, ako to dvije strane smatraju poželjnim;

budući da se u točki 12. Povelje Zajednice o temeljnim pravima radnika navodi da, s jedne strane poslodavci ili njihove organizacije, a s druge strane radničke udruge, imaju pravo pregovarati i sklapati kolektivne ugovore pod uvjetima koji su navedeni u nacionalnom zakonodavstvu i praksi. Dijalog među dvjema stranama na europskoj razini može, ako to stranke smatraju poželjnim, dovesti do ugovornih odnosa, posebno na profesionalnoj i sektorskoj razini;

budući da su kao odgovor na Priopćenje od 18. rujna 1996. u vezi s razvojem socijalnog dijaloga na razini Zajednice (1) sve zainteresirane strane dale odlučnu potporu Komisiji u smislu jačanja sektorskog socijalnog dijaloga;

budući da je Europski parlament odgovorio na ovo Priopćenje Komisije Rezolucijom od 18. srpnja 1997. (2) u kojoj je upozorio da se osobit značaj treba dati sektorskom dijalogu, budući da se u njegovom okviru najbolje može procijeniti utjecaj regulacije i deregulacije na zapošljavanje u gospodarskim sektorima;

budući da je Gospodarski i socijalni odbor odgovorio na ovo Priopćenje Komisije mišljenjem od 29. siječnja 1997. (3) u kojem navodi da sektorski dijalog mora biti učinkovit, djelotvoran i pravilno usmjeren;

budući da u različitim državama članicama situacija jasno ukazuje na potrebu da socijalni partneri aktivno sudjeluju u raspravama o poboljšanju životnih i radnih uvjeta u svojem sektoru; budući da je odbor sektorskog dijaloga pri Komisiji najprikladnije sredstvo koje jamči sudjelovanje, tako da se na razini Zajednice osnuje predstavnički forum o pitanjima od društveno-gospodarskih interesa;

budući da Komisija treba nastojati osigurati da članstvo i aktivnosti Odbora za sektorski dijalog pridonose poticanju ravnopravnosti žena i muškaraca;

budući da se postojeći zajednički odbori trebaju zamijeniti odborima za sektorski dijalog; budući da se stoga odluke o osnivanju ovih odbora trebaju staviti izvan snage,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Odbori za sektorski dijalog (dalje u tekstu: „odbori”) ovime se osnivaju u sektorima u kojima socijalni partneri zajednički zahtijevaju sudjelovanje u dijalogu na europskoj razini i u kojima udruge koje zastupaju obje strane ispunjavaju ove kriterije:

(a)

povezani su s određenim sektorima ili kategorijama i organizirani na europskoj razini;

(b)

sastoje se od udruga koje su sastavni i priznati dio struktura socijalnog partnerstva u državama članicama i imaju sposobnost sklapanja ugovora i predstavnici su nekoliko država članica;

(c)

imaju odgovarajuće ustroje kako bi osigurale učinkovito sudjelovanje u radu Odbora.

Članak 2.

Za sektor djelatnosti za koju je osnovano, svaki će odbor:

(a)

biti konzultiran o razvojima na razini Zajednice koji imaju socijalne posljedice; i

(b)

razvijati i poticati socijalni dijalog na sektorskoj razini.

Članak 3.

Na sastancima svakog od odbora sudjeluje najviše 40 predstavnika socijalnih partnera, s jednakim brojem predstavnika poslodavaca i radnika.

Članak 4.

Predstavnike na sastanke odbora poziva Komisija, na prijedlog udruga socijalnih partnera, na njihov zahtjev iz članka 1.

Članak 5.

1.   Svaki odbor priređuje i izrađuje, zajedno s Komisijom, vlastiti poslovnik.

2.   Odborom predsjeda predstavnik delegacija poslodavaca ili zaposlenika, ili, na njihov zajednički zahtjev, predstavnik Komisije.

3.   Odbor se sastaje najmanje jedanput godišnje. Dnevnice i putne troškove za svaki sastanak dobiva najviše 30 predstavnika socijalnih partnera.

4.   Komisija redovito nadzire rad odbora i obavljanje njihovih djelatnosti u različitim sektorima, pri čemu se savjetuje sa socijalnim partnerima.

Članak 6.

Ako Komisija obavijesti Odbor da je predmet rasprave povjerljiv, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 214. Ugovora, članovi Odbora dužni su čuvati tajne podatke sa sastanka odbora ili tajništva.

Članak 7.

1.   Odbori za sektorski dijalog zamjenjuju postojeća Zajednička povjerenstva, i to:

(a)

Zajednički Odbor za pomorski prijevoz, osnovan Odlukom Komisije 87/467/EEZ (4);

(b)

Zajednički Odbor za civilno zrakoplovstvo, osnovan Odlukom Komisije 90/449/EEZ (5);

(c)

Zajednički Odbor za riječnu plovidbu, osnovan Odlukom Komisije 80/991/EEZ (6);

(d)

Zajednički Odbor za cestovni prijevoz, osnovan Odlukom Komisije 85/516/EEZ (7);

(e)

Zajednički Odbor za željeznice, osnovan Odlukom Komisije 85/13/EEZ (8);

(f)

Zajednički Odbor za telekomunikacijske usluge, osnovan Odlukom Komisije 90/450/EEZ (9);

(g)

Zajednički Odbor za socijalne probleme radnika u poljoprivredi, osnovan Odlukom Komisije 74/442/EEZ (10);

(h)

Zajednički Odbor za socijalne probleme u morskom ribarstvu, osnovan Odlukom Komisije 74/441/EEZ (11);

(i)

Zajednički Odbor za poštanske usluge, osnovan Odlukom Komisije 94/595/EZ (12).

Odbori osnovani ovim odlukama obavljaju dužnost, dok je ne preuzmu odbori sektorskog dijaloga osnovani ovom Odlukom, u svakom slučaju najkasnije 31. prosinca 1998.

2.   Sukladno članku 1., odbor sektorskog dijaloga također zamjenjuje druge neformalne radne skupine pomoću kojih je Komisija do sada poticala socijalni dijalog u sektorima koji nisu bili obuhvaćeni odlukom Komisije o osnivanju Zajedničkog odbora.

3.   Odluke iz točaka (a) do (i) stavka 1. stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 1999.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. svibnja 1998.

Za Komisiju

Pádraig FLYNN

Član Komisije


(1)  COM(96) 448 konačno.

(2)  SL C 286, 22.9.1997., str. 338.

(3)  SL C 89, 19.3.1997., str. 27.

(4)  SL L 253, 4.9.1987., str. 20.

(5)  SL L 230, 24.8.1990., str. 22.

(6)  SL L 297, 6.11.1980., str. 28.

(7)  SL L 317, 28.11.1985., str. 33.

(8)  SL L 8, 10.1.1985., str. 26.

(9)  SL L 230, 24.8.1990., str. 25.

(10)  SL L 243, 5.9.1974., str. 22.

(11)  SL L 243, 5.9.1974., str. 19.

(12)  SL L 225, 31.8.1994., str. 31.


Top