EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0308

95/308/EZ: Odluka Vijeća od 24. srpnja 1995. o sklapanju, u ime Zajednice, Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera

OJ L 186, 5.8.1995, p. 44–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 012 P. 38 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 012 P. 38 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 95 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/308/oj

11/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

95


31995D0308


L 186/42

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.07.1995.


ODLUKA VIJEĆA

od 24. srpnja 1995.

o sklapanju, u ime Zajednice, Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera

(95/308/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 130.s stavak 1., u vezi s prvom rečenicom njegovog stavka 2. i prvim podstavkom članka 228. stavka 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da je Komisija sudjelovala u ime Zajednice u pregovorima i ad hoc radnoj skupini za pripremu Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera;

budući da je u ime Zajednice Konvencija potpisana u Helsinkiju 18. ožujka 1992.;

budući da je glavna svrha Konvencije uspostava okvira za bilateralnu ili multilateralnu suradnju na sprečavanju i nadzoru onečišćavanja prekograničnih vodotoka i osiguranju razumnog korištenja vodnih bogatstava u državama članicama Gospodarskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu;

budući da je Zajednica usvojila mjere u području na koje se odnosi Konvencija; budući da je odgovornost Zajednice preuzeti međunarodne obveze u takvim pitanjima;

budući da politika Zajednice u području okoliša pridonosi ostvarivanju ciljeva očuvanja, zaštite i unapređivanja kakvoće okoliša, zaštite ljudskoga zdravlja te razboritog i razumnog korištenja prirodnih bogatstava s ciljem održivog razvoja;

budući da u cjelini politika Zajednice u području okoliša ima za cilj jačanje međunarodne suradnje radi postizanja visoke razine zaštite; budući da se ona temelji na načelu opreznosti i načelima poduzimanja preventivnih mjera, te na tome da štetu nanesenu okolišu treba prioritetno rješavati na izvoru i da onečišćivač plaća;

budući da u okviru svoje nadležnosti Zajednica i države članice surađuju s njihovim državama i nadležnim međunarodnim organizacijama;

budući da će sklapanje Konvencije od strane Zajednice pomoći ostvarivanju ciljeva određenih člankom 130.r Ugovora,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Ovime se u ime Europske zajednice odobrava Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera.

Tekst Konvencije nalazi se u Prilogu I.

Članak 2.

Ovime se ovlašćuje predsjednik Vijeća da odredi osobu ili osobe koje će biti ovlaštene položiti instrument odobrenja kod Glavnog tajništva Ujedinjenih naroda u skladu s člankom 25. Konvencije.

Dotična osoba ili osobe istodobno polažu i izjavu o nadležnosti iz Priloga II.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. srpnja 1995.

Za Vijeće

Predsjednik

P. SOLBES MIRA


(1)  SL C 212, 5.8.1993., str. 60.

(2)  SL C 128, 9.5.1994.

(3)  SL C 34, 2.2.1994., str. 1.


Top