Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0083

Direktiva Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića

OJ L 316, 31.10.1992, p. 21–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 100 - 107
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 100 - 107
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 206 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 206 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 206 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 206 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 206 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 206 - 212
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 206 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 206 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 206 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 152 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 152 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 8 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/83/oj

09/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

8


31992L0083


L 316/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.10.1992.


DIREKTIVA VIJEĆA 92/83/EEZ

od 19. listopada 1992.

o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 99.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da su Direktivom 92/12/EEZ utvrđene odredbe o općim aranžmanima za proizvode koji podliježu trošarinama (4);

budući da su Direktivom 92/84/EEZ (5) utvrđene najniže stope trošarina koje se primjenjuju u državama članicama na alkohol i alkoholna pića;

budući da je za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta važno utvrditi opće definicije za sve dotične proizvode;

budući da je korisno da se takve definicije temelje na onima koje su utvrđene u kombiniranoj nomenklaturi na snazi u vrijeme donošenja ove Direktive;

budući da je moguće, u slučaju piva, dopustiti drukčije metode izračunavanja trošarina za gotov proizvod;

budući da je moguće u slučaju piva državama članicama, unutar određenih granica, dopustiti primjenu klizne skale od više od jednog stupnja Platoa, uvijek pod uvjetom da se ni za jedno pivo ne naplaćuje stopa niža od stope Zajednice;

budući da su, u slučajevima kad se pivo proizvodi u malim samostalnim pivovarama i etilni alkohol u malim destilerijama, potrebna zajednička rješenja kojima se državama članicama dopušta primjena sniženih stopa trošarina na te proizvode;

budući da je moguće dopustiti variranje jakosti od kojih države članice počinju teretiti pivo trošarinama, uz uvjet da to ne uzrokuje ozbiljnije probleme na unutarnjem tržištu;

budući da je uputno u slučaju piva, vina i ostalih pića koja se dobivaju vrenjem, državama članicama dopustiti oslobađanje od trošarina proizvoda proizvedenih kod kuće, a koji se ne proizvode u komercijalne svrhe;

budući da bi, u načelu, države članice trebale primjenjivati jedinstvenu stopu po hektolitru gotova proizvoda za sva mirna vina i ostala pića koja se dobivaju vrenjem, i jedinstvenu stopu trošarina po hektolitru gotova proizvoda za sva pjenušava vina i pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem;

budući da je uputno dopustiti državama članicama primjenu sniženih stopa trošarina na sve vrste vina i na ostala pića koja se dobivaju vrenjem, uvijek pod uvjetom da je stvarna jakost sadržaja alkohola u proizvodu najviše 8,5 % vol.;

budući da državama članicama koje su 1. siječnja 1992. primjenjivale više stope trošarina na određena vina, to treba dozvoliti i dalje činiti;

budući da bi u načelu države članice trebale primjenjivati jedinstvenu stopu trošarine po hektolitru gotovog proizvoda i na sve poluproizvode;

budući da je uputno dopustiti državama članicama primjenu snižene stope trošarina na poluproizvode, s jedne strane na proizvode kojih jakost ne prelazi 15 % vol., a s druge strane na prirodna slatka vina;

budući da bi, u načelu, države članice trebale primjenjivati istu stopu trošarine po hektolitru čistoga alkohola na sve etilne alkohole u skladu s definicijom u ovoj Direktivi;

budući da je moguće dopustiti državama članicama primjenu sniženih stopa ili oslobađanje od trošarina za određene proizvode regionalne ili tradicionalne prirode;

budući da, u slučajevima kad je državama članicama dozvoljeno primjenjivati snižene stope, te snižene stope ne smiju prouzročiti narušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu;

budući da se državama članicama treba dozvoliti povrat trošarina na alkoholna pića koja su postala neupotrebljiva za potrošnju;

budući da je na razini Zajednice potrebno utvrditi oslobođenja koja se primjenjuju na robe koje se prevoze između država članica;

budući da je, međutim, moguće dopustiti državama članicama mogućnost da primjenjuju oslobođenja u vezi s krajnjim korištenjem na svom državnom području;

budući da je potrebno predvidjeti sustav obavješćivanja o uvjetima denaturiranja alkohola svake države članice za potpuno denaturirani alkohol, te njihovo prihvaćanje od strane drugih država članica;

budući da se državama članicama ne smije oduzeti sredstvo borbe protiv utaja, izbjegavanja plaćanja ili zloporabe do kojih može doći pri oslobođenju od trošarina;

budući da bi državama članicama trebalo dozvoliti primjenu oslobođenja od trošarina, koja se predviđa ovom Direktivom putem povrata trošarina;

budući da neke države članice primjenjuju više stope trošarina na „ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem”, nego na poluproizvode, njima se mora dozvoliti primjena tih viših stopa na poluproizvode koji imaju svojstva tih „ostalih pjenušavih pića koja se dobivaju vrenjem”,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

ODJELJAK I.

PIVO

Područje primjene

Članak 1.

1.   Države članice primjenjuju trošarine na pivo u skladu s ovom Direktivom.

2.   Države članice određuju svoje stope trošarina u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive, pojam „pivo” obuhvaća sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2203, ili sve proizvode koji sadrže mješavinu piva i bezalkoholnih pića, koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206, u oba slučaja sa stvarnom jačinom alkohola koja prelazi 0,5 % vol.

Utvrđivanje trošarine

Članak 3.

1.   Trošarine koje države članice naplaćuju na pivo utvrđuju se u odnosu na:

broj hektolitara/stupanj Platoa,

ili

broj hektolitara/stupanj stvarne jačine sadržaja alkohola

gotovoga proizvoda.

2.   Kod utvrđivanja iznosa trošarine na pivo u skladu s uvjetima Direktive 92/84/EEZ, države članice mogu zanemariti decimale stupnja Platoa ili stupnja stvarne jačine sadržaja alkohola.

Osim toga, države članice koje naplaćuju trošarine u odnosu na broj hektolitara/stupanj Platoa mogu podijeliti pivo na kategorije, od kojih svaka kategorija obuhvaća najviše 4 stupnja Platoa, te s istom stopom naplaćivati trošarine po hektolitru za sva piva koja spadaju u jednu kategoriju. Takve stope moraju redovito biti jednake ili više od najnižih stopa koje su utvrđene člankom 6. Direktive 92/84/EEZ, dalje u tekstu najniža stopa.

Članak 4.

1.   Države članice mogu primjenjivati snižene stope trošarina koje se razrezuju prema godišnjoj proizvodnji pojedinih pivovara na pivo koje proizvode samostalne male pivovare uz sljedeća ograničenja:

snižene stope se neće primjenjivati na poduzeća koja proizvode više od 200 000 hl piva godišnje,

snižene stope, koje mogu biti ispod najniže stope, ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope trošarine.

2.   Za potrebe sniženih stopa, pojam „samostalne male pivovare” znači pivovara koja je pravno i gospodarski neovisna od bilo koje druge pivovare, koja se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora druge pivovare i koja ne proizvodi prema licenci. Međutim, kad dvije ili više manjih pivovara surađuju, a njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 200 000 hl, te se pivovare mogu tretirati kao jedna samostalna mala pivovara.

3.   Države članice osiguravaju da se sve snižene stope koje one uvedu, primjenjuju isto tako i na pivo isporučeno na njihovo državno područje iz samostalnih malih pivovara kojih je sjedište u drugim državama članicama. One posebno osiguravaju da nijedna pojedinačna isporuka iz druge države članice nikad nije opterećena višom trošarinom od takve domaće isporuke.

Članak 5.

1.   Države članice mogu primijeniti snižene stope koje mogu biti ispod najniže stope, za pivo sa stvarnim sadržajem jačine alkohola od najviše 2,8 % vol.

2.   Države članice mogu ograničiti primjenu ovog članka na proizvode koji sadrže mješavinu piva i bezalkoholnih pića, a koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206.

Članak 6.

Ovisno o uvjetima koje utvrde kako bi osigurale pravilnu primjenu oslobođenja, države članice mogu osloboditi od trošarine pivo koje je proizveo privatni pojedinac, te konzumirao proizvođač, članovi njegove obitelji ili njegovi gosti, pod uvjetom da se ne radi o prodaji.

ODJELJAK II.

VINO

Područje primjene

Članak 7.

1.   Države članice primjenjuju trošarine na vino u skladu s ovom Direktivom.

2.   Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.

Članak 8.

Za potrebe ove Direktive:

1.

Pojam „mirno vino” obuhvaća sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, osim pjenušavog vina, kako je utvrđeno stavkom 2. ovog članka i:

imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem,

imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 15 % vol., ali najviše 18 % vol., pod uvjetom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.

2.

Pojam „pjenušavo vino” obuhvaća sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205:

punjeni su u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način, ili imaju u otopini, zbog ugljičnog dioksida, povišeni tlak od tri ili više bara,

imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.

Utvrđivanje trošarine

Članak 9.

1.   Trošarine koje na vino ubiru države članice utvrđuju se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda.

2.   Osim na način kako je predviđeno stavcima 3. i 4., države članice naplaćuju iste stope trošarina za sve proizvode koji su podložni trošarinama na mirna vina. Slično, one naplaćuju istu stopu trošarine na proizvode koji su podložni trošarinama, na pjenušava vina. One mogu primjenjivati istu stopu trošarine, kako na mirna, tako i na pjenušava vina.

3.   Države članice mogu primjenjivati snižene stope trošarina na sve vrste mirnih vina i pjenušavih vina koja imaju stvarnu alkoholnu jačinu od najviše 8,5 % vol.

4.   Države članice koje su 1. siječnja 1992. primjenjivale višu stopu trošarina na mirna vina, kako je predviđeno člankom 8. stavkom 1. drugom alinejom, mogu nastaviti primjenjivati tu stopu. Ta viša stopa ne smije biti iznad standardne nacionalne stope koja se primjenjuje za poluproizvode.

Članak 10.

Ovisno o uvjetima koje utvrde s ciljem osiguranja dosljedne provedbe ovog članka, države članice mogu osloboditi od trošarine vina koja proizvode privatne osobe za vlastitu potrošnju, a troše proizvođači, članovi njihovih obitelji ili njihovi gosti, pod uvjetom da se ne radi o prodaji.

ODJELJAK III.

PIĆA KOJA SE DOBIVAJU VRENJEM, OSIM VINA I PIVA

Područje primjene

Članak 11.

1.   Države članice primjenjuju trošarine na pića koja se dobivaju vrenjem, osim piva i vina (ostala pića koja se dobivaju vrenjem) u skladu s ovom Direktivom.

2.   Države članice utvrđuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.

Članak 12.

Za potrebe ove Direktive i ne dovodeći u pitanje odredbe članka 17.:

1.

Pojam „ostala mirna pića koja se dobivaju vrenjem” obuhvaća proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, ali koji nisu navedeni u članku 8., i proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206, osim ostalih pjenušavih pića koja se dobivaju vrenjem, kako je određeno u stavku 2. ovog članka, te svi proizvodi obuhvaćeni člankom 2., a imaju:

stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 10 % vol.,

stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 10 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.

2.

Pojam „ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem” obuhvaća sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206 00 91, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni oznakom KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205, a nisu navedeni u članku 8. i:

punjeni su u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način, ili imaju u otopini zbog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara,

imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., ali najviše 13 % vol.,

imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 13 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.

Utvrđivanje trošarine

Članak 13.

1.   Trošarine koje države članice naplaćuju na ostala pića koja se dobivaju vrenjem utvrđuju se prema broju hektolitara gotova proizvoda.

2.   Osim kako je predviđeno stavkom 3., države članice naplaćuju istu stopu trošarine na sve proizvode koji su podložni trošarinama na ostala mirna pića koja se dobivaju vrenjem. Slično tome, one naplaćuju istu stopu trošarine na sve proizvode koji su podložni trošarinama i na ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem. One mogu primjenjivati istu stopu trošarina kako na mirna pića, tako i na ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem.

3.   Države članice mogu primjenjivati snižene stope trošarina na sve vrste mirnih i pjenušavih pića koja se dobivaju vrenjem, sa stvarnom jakosti sadržaja alkohola do najviše 8,5 % vol.

Članak 14.

Ovisno o uvjetima koje utvrde s ciljem osiguranja dosljedne provedbe ovog članka, države članice mogu osloboditi plaćanja trošarina ostala mirna i pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem, koja proizvode privatne osobe za vlastitu potrošnju, a troše proizvođači, članovi njihovih obitelji ili njihovi gosti, pod uvjetom da se ne radi o prodaji.

Članak 15.

Za potrebe Direktive 92/84/EEZ i Direktive 92/12/EEZ, kad se navodi pojam „vina” smatra se da se to odnosi isto tako i na ostala pića koja se dobivaju vrenjem, kako je definirano u ovom odjeljku.

ODJELJAK IV.

POLUPROIZVODI

Područje primjene

Članak 16.

1.   Države članice primjenjuju trošarine na poluproizvode u skladu s ovom Direktivom.

2.   Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ. Te stope nikad ne smiju biti ispod stopa koje države članice primjenjuju na proizvode iz članka 8. stavka 1. i članka 12. stavka 1. sadašnje Direktive.

Članak 17.

1.   Za potrebe ove Direktive, pojam „poluproizvod” obuhvaća sve proizvode stvarne jakosti sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 22 % vol., koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204, 2205 i 2206, ali nisu obuhvaćeni člancima 2., 8. i 12.

2.   Bez obzira na odredbe članka 12., države članice mogu tretirati kao poluproizvod sva mirna pića koja se dobivaju vrenjem, koja su obuhvaćena područjem primjene članka 12. stavka 1., koja imaju stvarnu jakost alkohola od najmanje 5,5 % vol. i nisu dobivena isključivo vrenjem, te sva pjenušava pića dobivena vrenjem koja su obuhvaćena područjem primjene članka 12. stavka 2., koja imaju stvarnu jakost alkohola od najmanje 8,5 % vol. i nisu dobivena isključivo vrenjem.

Utvrđivanje trošarine

Članak 18.

1.   Trošarina koju države članice naplaćuju na poluproizvode utvrđuje se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda.

2.   Osim kako je predviđeno stavcima 3., 4. i 5., države članice naplaćuju istu stopu trošarine na sve proizvode koji su podložni trošarinama na poluproizvode.

3.   Država članica može primijeniti jedinstvenu sniženu stopu trošarine na poluproizvode sa stvarnom jakosti sadržaja alkohola do najviše 15 % vol., podložno sljedećim uvjetima:

snižena stopa ne smije biti više od 40 % ispod standardne nacionalne stope trošarine,

snižena stopa ne smije biti niža od standardne nacionalne stope koja se primjenjuje na proizvode koje obuhvaćaju članak 8. stavak 1. i članak 12. stavak 1. ove Direktive.

4.   Države članice mogu primjenjivati jedinstvenu sniženu stopu trošarine na poluproizvode koji su određeni člankom 13. stavcima 1. i 2. Uredbe (EEZ) br. 4252/88.

Snižena stopa

može biti ispod najniže stope, ali ne smije biti više od 50 % niža od standardne nacionalne stope trošarine,

ili

ne smije biti ispod najniže stope koja se primjenjuje na poluproizvode.

5.   Za poluproizvode koji su punjeni u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način ili imaju u otopini zbog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara, države članice mogu primjenjivati istu stopu, kako je predviđeno za proizvode koji su obuhvaćeni područjem primjene članka 12. stavka 2., pod uvjetom da je ta stopa viša od nacionalne stope za poluproizvode.

ODJELJAK V.

ETILNI ALKOHOL

Područje primjene

Članak 19.

1.   Države članice primjenjuju trošarine za etilni alkohol u skladu s ovom Direktivom.

2.   Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.

Članak 20.

Za potrebe ove Direktive pojam „etilni alkohol” obuhvaća:

sve proizvode sa stvarnom jakosti sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., koji su obuhvaćeni oznakama KN 2207 i 2208, čak kad su ti proizvodi tek dio nekog proizvoda koji je obuhvaćen nekim drugim poglavljem KN-a,

proizvode oznaka KN 2204, 2205 i 2206 koji imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 22 % vol.,

žestoka alkoholna pića, miješana ili ne.

Utvrđivanje trošarine

Članak 21.

Trošarina na etilni alkohol utvrđuje se na hektolitar čistog alkohola kod temperature od 20 °C i izračunava se u odnosu na broj hektolitara čistoga alkohola. Prema odredbama članka 22., države članice naplaćuju istu stopu trošarine na sve proizvode koji su podložni trošarinama na etilni alkohol.

Članak 22.

1.   Države članice mogu primjenjivati snižene stope trošarina na etilni alkohol koji proizvode male destilerije uz sljedeća ograničenja:

snižene stope, koje mogu biti ispod najniže stope, ne primjenjuju se na poduzeća koja proizvode više od 10 hektolitara čistoga alkohola godišnje. Međutim, države članice koje su 1. siječnja 1992. primjenjivale snižene stope na poduzeća koja proizvode 10 do 20 hektolitara čistoga alkohola godišnje, mogu to i dalje činiti,

snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope trošarine.

2.   Za potrebe sniženih stopa, pojam „manja destilerija” znači destileriju koja je pravno i ekonomski neovisna o nekoj drugoj destileriji i koja ne proizvodi prema licenciji.

3.   Države članice osiguravaju da se snižene stope koje one mogu uvesti, isto tako primjenjuju i na etilni alkohol koji na njihovo državno područje isporučuju neovisne male destilerije koje imaju sjedište u drugim državama članicama.

4.   Države članice mogu predvidjeti odredbe prema kojima se alkohol koji proizvode mali proizvođači pušta na slobodno tržište čim se pribavi (pod uvjetom da sami proizvođači ne obavljaju poslovanje unutar Zajednice), bez postupka skladištenja u trošarinskom skladištu, i da ga se na kraju tereti po jedinstvenoj stopi trošarine.

5.   Države članice mogu primjenjivati snižene stope trošarina na proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2208 i kojih stvarna jakost sadržaja alkohola ne prelazi 10 % vol.

Članak 23.

Sljedeće države članice mogu primjenjivati sniženu stopu, koja može biti ispod najniže stope, ali ne smije biti više od 50 % ispod najniže nacionalne stope trošarine za etilni alkohol, za sljedeće proizvode:

1.

Francuska Republika, u odnosu na rum, kako je predviđeno člankom 1. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EEZ) br. 1576/89, koji je proizveden od šećerne trske koja je ubrana na mjestu proizvodnje, kako je predviđeno člankom 1. stavkom 3. točkom 1. te Uredbe te ima hlapljive sastojke, osim etilnog i metilnog alkohola od najmanje 225 grama po hektolitru čistoga alkohola, i stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 40 % vol.;

2.

Helenska Republika, u vezi sa žestokim pićima s okusom anisa, kako je definirano u Uredbi (EEZ) br. 1576/89, koja su bez boje i imaju sadržaj šećera od najviše 50 grama po litri, i u kojima se najmanje 20 % jakosti alkohola u gotovom proizvodu sastoji od aromatiziranog alkohola koji je proizveden destilacijom u tradicionalnim bakrenim destilacijskim kotlovima kapaciteta do najviše 1 000 litara.

ODJELJAK VI.

RAZNO

Članak 24.

1.   Države članice ne moraju zahtijevati da se proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom proizvode u trošarinskim skladištima od sastojaka alkoholnih proizvoda koji su pod odgodom plaćanja relevantnih trošarina, pod uvjetom da je već unaprijed plaćena trošarina na sastojke od kojih se izrađuje, a da ukupni porezi koji su na njih plaćeni nisu niži od poreza koji se plaća na proizvode koji se dobivaju od njihove mješavine.

2.   Kraljevina Španjolska ne mora smatrati kao preradu od poluproizvoda pripremu vina koja se proizvode na područjima Moriles-Montille, Tarragone, Prioratoa i Terra Alte, kojima se alkohol pridodaje tako da se sadržaj jakosti alkohola podigne za najviše 1 % vol.

Članak 25.

Države članice mogu refundirati trošarine na alkoholna pića koja su povučena s tržišta, jer zbog svog stanja ili starosti više nisu podobna za prehranu ljudi.

Članak 26.

Upućivanja na oznake KN u ovoj Direktivi su one iz verzije kombinirane nomenklature, koje su vrijedile prilikom donošenja ove Direktive.

ODJELJAK VII.

OSLOBOĐENJA

Članak 27.

1.   Države članice oslobađaju proizvode koji su obuhvaćeni ovom Direktivom od plaćanja usklađenih trošarina pod uvjetima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zlouporaba:

(a)

kad se prodaju u obliku potpuno denaturiranog alkohola u skladu s uvjetima pojedine države članice, a o tim je uvjetima obaviješteno, te su prihvaćeni u skladu sa stavcima 3. i 4. ovog članka. Oslobađanje se može provoditi pod uvjetom da se pri primjeni provode odredbe Direktive 92/12/EEZ o komercijalnom prijevozu potpuno denaturiranog alkohola;

(b)

kad je alkohol potpuno denaturiran prema uvjetima neke države članice i kad se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za prehranu ljudi;

(c)

kad se koristi za proizvodnju octa koji je obuhvaćen oznakom KN 2209;

(d)

kad se koristi za proizvodnju lijekova, kako je predviđeno Direktivom 65/65/EEZ;

(e)

kad se koristi za proizvodnju aroma za pripremu hrane i bezalkoholnih pića jakosti sadržaja alkohola do najviše 1,2 % vol.;

(f)

kad se koristi neposredno ili kao sastojak nekog poluproizvoda za proizvodnju prehrambenih proizvoda, punjenih ili u drugom obliku, pod uvjetom da je u svakom slučaju sadržaj alkohola najviše 8,5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za čokoladu, te 5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za druge proizvode.

2.   Države članice mogu osloboditi proizvode koji su obuhvaćeni ovom Direktivom od plaćanja usklađenih trošarina pod uvjetima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zlouporaba:

(a)

kao uzorke za analizu, za testiranje proizvodnje ili za znanstvene potrebe;

(b)

za znanstvena istraživanja;

(c)

za medicinske potrebe u bolnicama i ljekarnama;

(d)

u proizvodnim procesima pod uvjetom da krajnji proizvod ne sadrži alkohol;

(e)

za proizvodnju sastavnih dijelova koji nisu podložni trošarini prema ovoj Direktivi.

3.   Prije 1. siječnja 1993. i tri mjeseca prije svake namjeravane promjene nacionalnog prava, svaka država članica obavješćuje Komisiju, uz sve relevantne informacije, o denaturantu kojeg namjerava koristiti za potrebe stavka 1. točke (a). Komisija prenosi obavijest drugim državama članicama u roku od mjesec dana od njenog primitka.

4.   Ako u roku od dva mjeseca nakon što su druge države članice obaviještene, Komisija ni bilo koja država članica ne postavi pitanje u Vijeću, smatra se da je Vijeće odobrilo postupke denaturiranja o kojima je obaviješteno. Ako se u tom roku uloži prigovor, odluka se donosi u skladu s postupkom predviđenim u članku 24. Direktive 92/12/EEZ.

5.   Ako država članica ustanovi da je proizvod koji je oslobođen prema stavku 1. točki (a) ili stavku 1. točki (b) razlog utaje, izbjegavanja i zloporabe, ona može odbiti oslobađanje ili povući već odobreno oslobođenje od plaćanja. Država članica o tome bez odlaganja obavješćuje Komisiju. Komisija prenosi obavijest drugim državama članicama u roku od mjesec dana od njenog primitka. Konačna odluka se donosi u skladu s postupkom predviđenim u članku 24. Direktive 92/12/EEZ. Države članice nisu obavezne ovu odluku primjenjivati retroaktivno.

6.   Države članice mogu slobodno provoditi gore navedena oslobađanja povratom već plaćenih trošarina.

Članak 28.

Ujedinjena Kraljevina može nastaviti primjenjivati oslobođenja koja je primjenjivala 1. siječnja 1992. na sljedeće proizvode:

koncentrirana pića priređena vrenjem slada, kojih je sladovina prije fermentacije imala specifičnu gustoću od najmanje 1 200 originalnog sadržaja slada (47° Plato),

aromatizirani biter stvarne jakosti alkohola od 44,2 % do 49,2 % vol., koji sadrži 1,5 % do 6 % težine gorčice (lincure), začina ili drugih aromatskih sastojaka i 4 % do 10 % težine šećera, u posudama koje sadrže najviše 0,2 litre neto proizvoda.

ODJELJAK VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 1992. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekstove glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 30.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 19. listopada 1992.

Za Vijeće

Predsjednik

J. COPE


(1)  SL C 322, 21.12.1990., str. 11.

(2)  SL C 67, 16.3.1992., str. 165.

(3)  SL C 96, 18.3.1991., str. 25.

(4)  SL L 76, 23.3.1992., str. 1.

(5)  SL L 316, 31.10.1992., str. 29.


Top