EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0119

90/119/EEZ: Direktiva Vijeća od 5. ožujka 1990. o uzgoju uzgojno valjanih hibridnih svinja

OJ L 71, 17.3.1990, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 10 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; stavljeno izvan snage 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/119/oj

03/Sv. 018

HR

Službeni list Europske unije

10


31990L0119


L 071/36

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.03.1990.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 5. ožujka 1990.

o uzgoju uzgojno valjanih hibridnih svinja

(90/119/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 88/661/EEZ od 19. prosinca 1988. o zootehničkim standardima koji se primjenjuju na uzgojno valjane svinje (1) i posebno njezin članak 8.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da je Direktiva 88/661/EEZ bila posebno namijenjena postupnoj liberalizaciji prometa uzgojno valjanim hibridnim svinjama unutar Zajednice;

budući da je u tu svrhu potrebno dodatno usklađivanje u pogledu prihvaćanja takvih životinja za uzgoj;

budući da se odredbe koje uređuju prihvaćanje za uzgoj, odnose na životinje kao i njihovo sjeme, jajne stanice i zametke;

budući da je, u tom pogledu, potrebno spriječiti nacionalne odredbe koje se odnose na prihvaćanje za uzgoj uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka od izricanja zabrane ili ograničenja u prometu unutar Zajednice ili zapreka u odnosu na to, bilo u slučaju prirodnog pripusta, umjetnog osjemenjivanja ili vađenja jajnih stanica ili zametaka;

budući da se ženke ili mužjaci uzgojno valjanih hibridnih svinja, njihovo sjeme, jajne stanice i zameci ne smiju podvrći nikakvoj zabrani, ograničenju ili zapreci koja je povezana s uzgojem;

budući da odredba prema kojoj sjemenom, jajnim stanicama i zamecima mora rukovati službeno ovlašteno osoblje pruža potrebna jamstva za postizanje željenog ishoda;

budući da je, u svjetlu posebnih trenutačno važećih uvjeta u Španjolskoj i Portugalu, potrebno osigurati duže vremensko razdoblje za primjenu ove Direktive u spomenutim državama članicama,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Države članice osiguravaju, ne dovodeći u pitanje zdravstvena pravila za životinje, nepostojanje zabrana bilo koje vrste ili ograničenja ili zapreka s obzirom na:

prihvaćanje za uzgoj uzgojno valjanih hibridnih krmača i nazimica,

prihvaćanje uzgojno valjanih hibridnih nerasta za prirodni pripust,

prihvaćanje za umjetno osjemenjivanje uzgojno valjanih hibridnih nerasta čije linije su bile ispitane u vezi s proizvodnim osobinama i procjene u vezi s njihovom genetskom vrijednosti,

upotrebu sjemena od nerasta navedenih u trećoj alineji,

prihvaćanje za službena ispitivanja uzgojno valjanih hibridnih nerasta ili upotrebu sjemena tih nerasta, u količinama potrebnim za praćenje njihovih proizvodnih osobina i procjenu njihove genetske vrijednosti,

upotrebu jajnih stanica ili zametaka uzgojno valjanih hibridnih krmača i nazimica.

Članak 2.

Države članice osiguravaju da, ne dovodeći u pitanje zdravstvena pravila za životinje, u svrhu stavljanja u promet, službeno odobreni centar ili službeno ovlašteno osoblje prikuplja, obrađuje i pohranjuje sjeme, jajne stanice i zametke.

Članak 3.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. siječnja 1991. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Međutim, Kraljevina Španjolska i Portugalska Republika imaju dodatno dvogodišnje vremensko razdoblje za usklađivanje s ovom Direktivom.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. ožujka 1990.

Za Vijeće

Predsjednik

J. WALSH


(1)  SL L 382, 31.12.1988., str. 36.


Top