EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R3915

Uredba Komisije (EEZ) br. 3915/88 od 15. prosinca 1988. o utvrđivanju odredaba za provedbu članka 63.c Uredbe Vijeća (EEZ) br. 918/83 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici

OJ L 347, 16.12.1988, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 006 P. 250 - 251
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 006 P. 250 - 251
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 37 - 38
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 37 - 38
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 37 - 38
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 37 - 38
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 37 - 38
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 37 - 38
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 37 - 38
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 37 - 38
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 37 - 38
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 88 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 88 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 18 - 19

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3915/oj

02/Sv. 021

HR

Službeni list Europske unije

18


31988R3915


L 347/55

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.12.1988.


UREDBA KOMISIJE (EEZ) br. 3915/88

od 15. prosinca 1988.

o utvrđivanju odredaba za provedbu članka 63.c Uredbe Vijeća (EEZ) br. 918/83 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 918/83 od 28. ožujka 1983. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (1) kako je izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 1315/88 (2), a posebno njezin članak 143.,

budući da se člankom 63.c Uredbe (EEZ) br. 918/83 predviđa oslobođenje od plaćanja uvoznih carina na pošiljke koje sadrže uzorke referentnih tvari koje je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) odobrila za kontrolu kvalitete materijala koji se rabe za proizvodnju medicinskih proizvoda; budući da se takve pošiljke upućuju primateljima koje su nadležna nacionalna tijela ovlastila za korištenje takvog oslobođenja;

budući da treba utvrditi potrebne uvjete za ispravnu provedbu ove odredbe; budući da se dotični uvjeti moraju utvrditi u skladu s postupkom predviđenim člankom 143. stavcima 2. i 3. Uredbe (EEZ) br. 918/83;

budući da su mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu s mišljenjem Odbora za carinska oslobođenja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju odredbe za provedbu članka 63.c Uredbe (EEZ) br. 918/83.

Članak 2.

Oslobođenje od carina iz članka 63.c Uredbe (EEZ) br. 918/83 primjenjuje se samo na pošiljke koje „Centar za suradnju u području kemijskih referentnih tvari Svjetske zdravstvene organizacije” u Stockholmu (Švedska) šalje primateljima koje su nadležna nacionalna tijela ovlastila za njihov primitak bez plaćanja carina.

Članak 3.

Oslobođenje od plaćanja uvoznih carina za pošiljke iz članka 63.c Uredbe (EEZ) br. 918/83 odobrava se pod uvjetom da na koletama s referentnim tvarima stoje sljedeći podaci:

prvo, pečat Centra za suradnju WHO-a spomenut u članku 2.,

drugo, naljepnicu prema predlošku u Prilogu ovoj Uredbi, na kojoj je polje koje se odnosi na kemijske referentne tvari jasno označeno kvačicom.

Članak 4.

Oslobođenje od carina se primjenjuje i na posebna pakiranja potrebna za prijevoz kemijskih referentnih tvari te na pribor koji takve pošiljke mogu sadržavati, a koji je potreban za njihovu uporabu.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 1989.

Ova Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 1988.

Za Komisiju

COCKFIELD

Potpredsjednik


(1)  SL L 105, 23.4.1983., str. 1.

(2)  SL L 123, 17.5.1988., str. 2.


PRILOG

Simbol i slova crne boje

Image


Top